Invesdor DD

Tietoa due diligence -prosessistamme: mitä asioita kohdeyhtiöistämme tarkastamme ja mitä emme.

Invesdor DD:stä

Invesdorilla teemme parhaamme tarkastaaksemme kohdeyritystemme taustat, maineen sekä pitchissä ilmoitetut tiedot. Tätä taustojen tarkistusprosessia kutsumme nimellä ”Invesdor DD”. Huomaattehan, että nimestään huolimatta kyseessä ei ole täysimittainen due diligence -selvitys, kuten ennen yrityskauppoja on tapana tehdä, vaan lähinnä fakta- ja mainekartoitus. Tiedot selvitystä varten saadaan pääasiassa yrityksiltä itseltään, sekä mahdollisuuksien mukaan myös julkisista rekistereistä ja internetistä.

Invesdor DD tehdään kaikille kohdeyhtiöille ennen pitchin julkaisemista. Siten jokainen merkinnöille avoin anti on läpikäynyt tarkistuksen. Selvityksen tarkoitus on ensikädessä varmistaa, että sijoittajalle relevantit arvopaperiantiin liittyvät asiat tuodaan selvästi esille pitchissä ja että esitetty tieto on oikeaa, täsmällistä, eikä harhaanjohtavaa.

Varsinaisen due diligence -tarkastuksen tekeminen haluamallaan tavalla on sijoittajan itsensä vastuulla. Auttaaksemme siinä, ja säästääksemme aikaanne, kuvailemme Invesdor DD:n vähimmäissisältöä tällä sivulla. Mikäli tarve vaatii, teemme myös muita kuin seuraavassa listattuja tarkistuksia. Lue lisää alta.

 

 

Oikeudelliset tarkistukset

 1. Varmistamme, että arvopaperimarkkinalainsäädännön vaatimukset täyttyvät.
 2. Tarkistamme pitchin sisällön varmistaaksemme, että tiedot ovat esitetty oikealla, täsmällisellä ja sellaisella tavalla, joka ei johda harhaan.
 3. Käymme läpi kaupparekisteritiedot ja osakerakenteen varmistaaksemme, että kaikki ilmoitetut osakkeet ovat tosiasiallisesti olemassa. Jos kaikkia osakkeita ei vielä ole rekisteröity, varmistamme, että ne on laskettu liikkeeseen oikein ja maksettu.
 4. Tarkastamme yhtiön yhtiöjärjestyksen varmistaaksemme, että osakkeita ja osakkeenomistajien oikeuksia koskevat olennaiset tiedot, kuten siirtokelpoisuutta rajoittavat lunastus- ja suostumusehdot, on asianmukaisesti tuotu esille pitchissä.
 5. Tarkastamme osakaslistan ja tunnistamme tosiasialliset edunsaajat.
 6. Varmistamme johtajan henkilöllisyyden.
 7. Varmistamme että antipäätöksissä sovelletaan asianmukaista lainsäädäntöä.
 8. Käymme läpi yhtiön olemassa olevat ja uudet osakassopimukset varmistaaksemme, että osakkaille olennaisia ehtoja korostetaan asianmukaisesti pitchissä.
 9. Käymme läpi mahdolliset sijoitus-, merkintä- ja vastaavat sopimukset.
 10. Tarkistamme konsernirakenteen ja varmistamme, että se ilmaistaan pitchissä.
 11. Varmistamme että immateriaalioikeudet, jotka yhtiö väittää omistavansa, on rekisteröity yhtiön nimiin. Mikäli rekisteröimisprosessi on käynnissä, pyydämme todisteita siitä, että rekisteröinti on vireillä.
 12. Hankimme kaikki pitchissä mainitut tärkeät sopimukset.
 13. Mikäli yhtiö ilmoittaa, että osakkaat ovat oikeutettuja jonkinlaisiin veroetuihin (esim. EIS tai SEIS), varmistamme että yhtiöllä on veroviranomaisen antama päätös asiasta.
 14. Varmistamme että johtajilla on oikeus laskea lisää osakkeita liikkeelle, ilman yhtiökokouksen päätöstä, ja mikäli heillä kyseinen oikeus on, varmistamme että tämä on pitchissä mainittu.
 15. Tarkistamme annetut optiot, vaihtovelkakirjat ja muut järjestelyt, jotka saattavat johtaa omistusosuuden diluutioon sekä varmistamme että tieto näistä ovat selkeästi pitchissä. Mikäli yrityksen hallituksella on valtuus laskea liikkeeseen lisää osakkeita tai antaa muita osakesidonnaisia insrumentteja ilman yhtiökokouksen päätöstä, varmistamme, että myös tämä mainitaan pitchissä.
 16. Yhtiön tulee vahvistaa, ettei kukaan johtajista ole liiketoimintakiellossa tai henkilökohtaisessa konkurssissa sekä, ettei yritys ole osallisena nykyisessä tai todennäköisessä tulevassa oikeusprosessissa. Riippuen havainnoista, pitch jätetään julkaisematta tai havaintoja korostetaan pitchissä.
 17. Hankimme kattavan luottoselvityksen kolmannelta osapuolelta (Asiakastieto, Experian tai vastaava) verifioidaksemme suuren osan tässä charterissa mainituista kohdista, selvittääksemme yhtiön maksukäyttäytymistä ja mahdollisia laiminlyöntejä sekä varmistaaksemme, ettei yritys ole konkurssissa tai selvitystilassa. Raportista voi yrityksen kotivaltiosta riippuen ilmetä myös johtohenkilöiden yritysyhteydet ja mahdolliset liiketoimintakiellot.
 18. Teemme myös luottotietotarkistuksen yrityksen johtajasta.
 
 

Taloudelliset tarkistukset

 1. Tarkistamme viimeisimmän tilinpäätöksen ja varmistamme että pitchissä ilmoitetut taloustiedot vastaavat tilinpäätöstä ja se on liitetty pitchiin.
 2. Jos edellisestä tilinpäätöksestä on aikaa, kysymme, miten yrityksen taloustilanne on muuttunut, ja ilmoitamme pitchissä mahdolliset muutokset.
 3. Tarkistamme yrityksen osakepääoman.
 4. Selvitämme yrityksen ajantasaisen lainatilanteen sekä varmistamme, että lainasaatavien määrä ja mahdolliset yrityskiinnitykset ovat selvästi merkitty pitchiin. Pyydämme myös tiedot lainojen koroista ja takaisinmaksuaikataulusta.
 
 

Tätä emme tarkasta

Helpottaaksemme asiointianne edelleen, olemme laatineet myös listan sellaisista tarkastuksista, jotka eivät sisälly vakiomuotoiseen prosessiimme. Investointipäätöstä tehdessänne suosittelemme huomioimaan seuraavan:

 1. Emme osallistu yhtiön arvonmääritykseen.
 2. Emme varmista johtajien työkokemusta tai koulutusta.
 3. Emme varmista, onko yhtiö täyttänyt verovelvoitteensa.
 4. Emme tarkista työsopimuksia, ulkoistamissopimuksia tai muita sopimuksia pois lukien osakassopimukset sekä satunnaiset rahoitussopimukset ja muut sopimukset.
 5. Emme tee täyttä selvitystä immateriaalioikeuksista, vaan tarkistamme ainoastaan, löytyvätkö ilmoitetut immateriaalioikeudet julkisista rekistereistä.
 6. Emme vaadi tietoja kassatilanteesta tai varojen riittävyydestä.
 7. Emme arvioi taloudellisten ennusteiden täsmällisyyttä.
 8. Emme varmista yhtiön toimintojen lainmukaisuutta.