Palvelun käyttöehdot

Tältä sivulta löydät palvelumme käyttöehdot. Jos sinulla on ehtoihin liittyvä kysymys tai et löydä etsimääsi, ota yhteyttä ja kysy lisää.

Yleiset ehdot

Jos haluat ladata nämä ehdot pdf-tiedostona, klikkaa tästä.
 
Invesdor Oy

Nämä Yleiset Ehdot määrittävät, miten voit käyttää Invesdorin verkkosivua osoitteessa www.invesdor.com (”Verkkopalvelu”). Ehdot toimivat myös yleisinä sopimusehtoina täydentäen muista Invesdorin palveluista Invesdorin kanssa tehtyjä sopimuksia. Käyttämällä sivustoa tai muita palveluita viestität hyväksyväsi nämä ehdot ja sitoudut toimimaan niiden mukaisesti. Yleisten ehtojen tuomat oikeudet ja velvollisuudet sisältyvät kaikkeen Verkkopalvelun ja muiden palveluiden käyttöön.

Bondeihin, Equityyn sekä Palveluun liittyvien ehtojen soveltamisjärjestys on seuraava:

  1. Lisäehdot
  2. Yleiset Ehdot

Mahdollisessa ehtojen ristiriitatilanteessa Lisäehdot ovat aina etusijalla suhteessa Yleisiin Ehtoihin.

Tiivistelmä

Kohdeyhtiö:

Varmistat, että olet saanut oikeuden edustamaltasi oikeushenkilöltä markkinoida ja toteuttaa rahoituskierroksen käyttäen Palvelua.

Olet velvoitettu antamaan rehellisesti oikeat ja täydelliset tiedot koskien Kohdetta, sen asemaa ja aikaisempaa rahoitusta.

Hyväksyt, että Palvelun tarkoitus on ainoastaan auttaa sinua löytämään sopivat Sijoittajat. Oikeudelliset sitoumukset rahoituskierrokseen muodostuvat suoraan Kohteen ja Sijoittajan välillä Palvelun ulkopuolella.

Toimeenpanet rahoituskierroksen huolellisesti ja Palvelussa julkaisemasi tiedon mukaan. Yksin sinun velvollisuutesi on varmistaa, että rahoituskierros on toteutettu voimassa olevien lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Ilmoitat Invesdorille rahoituskierroksen täytäntöönpanosta.

Sijoittaja:

Pidät salassa Kohteelta saamasi luottamuksellisen tiedon ja käytät tällaista luottamuksellista tietoa ainoastaan arvioidaksesi mahdollisuutta osallistua rahoituskierrokselle.

Joissain valtiossa on Sijoittajia koskevia erityisiä oikeudellisia vaatimuksia. On sinun velvollisuutesi huolehtia, että kyseiset vaatimukset täyttyvät.

Hyväksyt, että Palvelun tarkoitus on ainoastaan auttaa sinua löytämään sopivia Kohteita. Oikeudelliset sitoumukset rahoituskierrosta koskien muodostuvat suoraan sinun ja Kohteen välillä Palvelun ulkopuolella.

Teet sijoituspäätöksen perustuen omaan harkintaasi ja olet yksin vastuussa päätöksestä. 

+ Lue lisää

- Piilota teksti

1. Suhteesi Invesdorin kanssa

1.1. www.invesdor.com on Invesdor Oy:n (Y-tunnus: 2468896-2) (”Invesdor”, ”Me”) ylläpitämä verkkosivu. Invesdor on Suomen lainsäädännön mukaan perustettu osakeyhtiö, jonka pääasiallinen toimipaikka on Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki. Invesdorin toimintaa valvoo Suomen Finanssivalvonta. Invesdorille myönnetyn sijoituspalveluyrityksen toimiluvan numero on 39/02.02.00/2014. Lisätietoja Invesdorista löydät Verkkosivuilta (Legal Notice).

1.2. Invesdorin tuotteiden, ohjelmistojen ja verkkosivujen (jäljempänä kaikkiin näihin viitataan yhdessä termillä ”Palvelut”) käyttö perustuu sopimukseen Sinun ja Invesdorin välillä.

1.3. Palvelujen tarkoituksena on ylläpitää palvelua, jossa kohdeyhtiöt (“Kohteet”) voivat löytää sijoittajia (“Sijoittaja”) ja toisaalta Sijoittajat voivat löytää Kohteita. Molempia, sekä Kohteita että Sijoittajia, kutsutaan Ehdoissa termillä ”Sinä”. Voit rekisteröityä Palveluun Kohteena ja/tai Sijoittajana.

1.4. Ellei Invesdorin kanssa kirjallisesti nimenomaisesti toisin sovita, sopimukseesi Invesdorin kanssa sisältyvät aina nämä ehdot. Näihin ehtoihin viitataan jäljempänä termillä ”Yleiset Ehdot”.

1.5. Yleisiin Ehtoihin sisältyy Invesdorin verkkosivuilla nähtävillä oleva tietosuojakäytäntö (”Tietosuojakäytäntö”, ”Privacy Policy”), joka asettaa periaatteet, joiden mukaan Invesdor voi käyttää tietojasi ja Verkkosivuille tuottamaasi tai lataamaasi sisältöä.

1.6. Sopimukseesi Invesdorin kanssa sisältyvät edellä mainittujen lisäksi käyttämistäsi palveluista riippuen Palveluihin soveltuvat Palveluehdot. Näihin kaikkiin viitataan jäljempänä termillä ”Palveluehdot”. Palveluihin sovellettavat Palveluehdot ovat luettavissasi joko Palvelun sisällä tai Palvelun käytön yhteydessä.

1.7. Yleisissä ehdoissa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä olkoon tässä tai muualla Ehdoissa määritelty merkitys. Muilla termeillä olkoon vakiintunut merkityssisältö.

1.8. Nämä Yleiset Ehdot yhdessä Palveluehtojen kanssa, muodostavat sitovan sopimuksen sinun ja Invesdorin välillä liittyen Palvelun käyttöösi. On tärkeää, että luet ne huolellisesti. Kollektiivisesti tähän oikeudelliseen sopimukseen viitataan jäljempänä termillä ”Ehdot".

1.9. Jos Palveluehtojen ja Yleisten Ehtojen välillä ilmenee ristiriitaa, ovat kunkin Palvelun Palveluehdot etusijalla.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

2. Ehtojen hyväksyminen

2.1. Käyttääksesi Palvelua sinun tulee ensin hyväksyä Ehdot. Et voi käyttää Palveluita ellet hyväksy Ehtoja. Samalla kun hyväksyt Yleiset ehdot tai muut Ehdot, hyväksyt myös Tietosuojakäytännön.

2.2. Voit hyväksyä Ehdot

2.2.1. klikkaamalla hyväksymistä tai Ehtojen hyväksymistä, jos Invesdor on mahdollistanut tämän vaihtoehdon sinulle jonkin Palvelun käyttöliittymässä; tai

2.2.2. suoraan käyttämällä Palveluita. Tässä tapauksessa ymmärrät ja hyväksyt, että Invesdor katsoo Palveluiden käyttösi Ehtojen hyväksynnäksi kyseisestä hetkestä lukien.

2.3. Et voi käyttää Palveluita, etkä hyväksyä Ehtoja jos (a) sinulla ei ole vaadittavaa ikää tai oikeustoimikelpoisuutta sitovien sopimusten solmimiseksi Invesdorin kanssa, tai (b) olet estetty vastaanottamasta Palveluita Suomen lakien mukaisesti tai muiden maiden, mukaan lukien maa, jonka asukas tai kansalainen olet sekä maa, josta käsin käytät Palveluita, lakien mukaisesti.

2.4. Ennen kuin jatkat, sinun on suositeltavaa tulostaa tai tallentaa itsellesi kopio Yleisistä Ehdoista arkistointia varten.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

3. Käyttäjätili

3.1. Voit käyttää Verkkopalvelua normaalisti luomatta käyttäjätiliä. Käyttäjätili on kuitenkin luotava, jotta voit:

3.1.1. katsella tarkempia tietoja rahoituskierroksista,

3.1.2. osallistua Osake- tai Velkapohjaisiin rahoituskierroksiin,

3.1.3. lähettää hakemuksen rahoituskierroksen järjestämiseksi sekä

3.1.4. olla yhteydessä muihin Käyttäjiin Palvelun kautta.

3.2. Voit luoda käyttäjätilin Rekisteröidy-linkin takaa toimittamalla pyydettävät tiedot.

3.3. Jos asuinvaltiosi on Yhdysvallat, Kanada, Iso-Britannia, Singapore, Etelä-Afrikka, Hong Kong, Australia, Uusi-Seelanti, sinun tulee asuinvaltiosi lainsäädännöstä johtuen käyttäjätilin luomisen yhteydessä vastata sijoitusvarallisuuttasi koskevaan soveltuvuuskokeeseen. Mikäli et läpäise tätä soveltuvuuskoetta, et voi luoda Käyttäjätiliä.

3.4. Käyttääksesi Käyttäjätiliä Sinun tulee vahvistaa se klikkaamalla sähköpostiosoitteeseesi automaattisesti lähetettävässä viestissä olevaa linkkiä.

3.5. Käyttäjätilisi luomiseksi Sinun tulee hyväksyä nämä Yleiset Ehdot sekä osana niitä oleva Tietosuojakäytäntö.

3.6. Vastaat itse siitä, että toimittamasi tiedot ovat ajantasaisia, oikeita ja täydellisiä. Sitoudut päivittämään tiedoissasi tapahtuvat muutokset palvelussamme.

3.7. Sijoittaessasi Kohdeyritykseen Sinulta pyydetään lisätietoja itsestäsi (ks. Tietosuojakäytäntö). Sijoitusprosessissa antamasi tiedot tallentuvat automaattisesti osaksi Käyttäjätilisi tietoja. Sinua pyydetään myös täyttämään sijoitustietämystäsi koskeva kysely, ja mikäli Invesdor vastaustesi perusteella katsoo, ettei Palvelu ole sinulle asianmukainen, ilmoitetaan siitä Sinulle palvelussa, minkä jälkeen Sinun tulee Palvelua käyttääksesi erikseen vahvistaa sijoituksen tekeminen tästä huolimatta.

3.8. Osa Palveluiden käytöstä vaatii henkilöllisyytesi tarkistamisen. Tätä varten Invesdor voi edellyttää, että suoritat joko sähköisen tunnistautumisen tai vaihtoehtoisesti toimitat Invesdorille kopion passistasi tai henkilökortistasi sekä lisäksi, mikäli edustat oikeushenkilöä, kyseisen oikeushenkilön kaupparekisteriotteen (tai vastaavan), yhtiöjärjestyksen ja omistajaselvityksen. Myös kotiosoitteen vahvistamista voidaan vaatia. Mikäli et toimita pyydettyjä tietoja tai toimittamasi tiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita, Invesdor voi jäädyttää Palvelussa olevat varasi ja/tai estää palvelunkäyttösi, kunnes tiedot saadaan (Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä).

+ Lue lisää

- Piilota teksti

4. Henkilöllisyyden todentaminen

4.1.  Voidaksesi toimia Sijoittajana tai Kohteena Palvelussa, tulee Invesdorin validoida käyttäjätilisi. Voit toimittaa tunnistamiseksi tarvittavat tiedot joko muokkaamalla käyttäjätiliäsi tai tekemällä sijoituksen palvelun kautta. Myös Kohteet validoidaan.

4.2.  Vakuutat, että antamasi tiedot ovat oikeita, paikkansapitäviä, ajantasaisia ja täydellisiä.

4.3. Yksityistilin validoimiseksi yksilön tulee toimittaa omat tunnistustietonsa sekä joko tunnistautua sähköistä tunnistusvälinettä käyttäen tai toimittaa passi- tai henkilökorttikopionsa.

4.4. Yritystilin validoimiseksi yrityksen edustajan tulee toimittaa yrityksen tunnistustiedot, omat tunnistustietonsa ja lisäksi yrityksen kaupparekisteriote (tai vastaava), yhtiöjärjestys, täytetty ja allekirjoitettu edunsaajan tunnistamislomake sekä oma passi- tai henkilökorttikopionsa. Vaihtoehtoisesti vastaavat tiedot voi antaa käyttäjäprofiilia muokkaamalla.

4.5. Validoinnin tekemiseksi Invesdor voi tarvittaessa pyytää Sinua toimittamaan lisäksi muuta tietoa itsestäsi. Invesdor voi lisäksi etsiä Sinusta tietoa muista lähteistä, kuten julkisista rekistereistä ja internetistä.

4.6. Minkä tahansa Invesdorin pyytämän tiedon toimittamatta jättäminen taikka virheellinen tai puutteellinen toimitus antaa Invesdorille oikeuden jäädyttää käyttäjätilisi sekä sijoittamasi varat, kunnes oikeat, paikkansapitävät, ajantasaiset ja täydelliset tiedot toimitetaan.

4.7. Käyttäjätilisi validoiminen on täysin Invesdorin päätettävissä. Invesdor voi jättää tilisi validoimatta mistä tahansa syystä ilman eritystä ilmoitusta Sinulle. Invesdor ei ole vastuussa mistään Sinulle tämän johdosta koituvasta vahingosta, menetyksestä tai muistakaan kustannuksista.

4.8. Invesdor voi perua tekemänsä validoinnin mistä tahansa syystä koska tahansa ilman erityistä ilmoitusta Sinulle. Mikäli validointi perutaan, et enää pääse sijoittamaan tai tekemään hakemusta rahoituskierroksen järjestämiseksi tilisi kautta.

4.9. Vaikka Invesdor päättäisi validoida käyttäjätilisi, voidaan sinulta aika ajoin pyytää lisätietoa itsestäsi, jotta tili pysyy validoituna.

4.10. Petos ja muu huono käytös:

Invesdorin Palvelua saa käyttää vain lailla sallittuihin tarkoituksiin lakien ja Invesdorin antamien ohjeiden määräämällä tavalla. Väärän nimen tai muiden väärien henkilötietojen antaminen taikka muu lainvastainen toiminta on ankarasti kiellettyä. Invesdor tekee kaikkensa myötävaikuttaakseen petollisten käyttäjien saattamiseen vastuuseen, ja häiriökäyttäytymisestä saatetaankin ilmoittaa Rahanpesun selvittelykeskukselle tai muulle viranomaiselle. Seuraavassa esimerkkejä käyttäytymisestä, jota pidetään petollisena tai muuten häiritsevänä (lista ei ole tyhjentävä):

4.10.1.      Palvelun käyttäminen tai tämän yritys rikollisiin tai epäeettisiin tarkoituksiin tai muu palvelun tahallinen väärinkäyttö taikka lakien ja määräysten tahallinen tai tahaton rikkominen sekä edellä mainittujen yritys

4.10.2.      Toisen Käyttäjän tietojen varastaminen, muuttaminen, tarkastelu tai poistaminen Palvelua väärinkäyttäen tai tämän yritys

4.10.3. Muiden Käyttäjien Palvelun käytön häiritseminen

4.10.4. Useamman Käyttäjätilin ylläpito tai käyttö taikka vaikuttaminen tai vaikuttamisen yrittäminen useamman kuin yhden tilin kautta tapahtuvaan toimintaan sekä käyttäjätilin siirtäminen toiselle ilman Invesdorin lupaa

4.10.5. Invesdorin sääntöjen ja ohjeiden vastainen toiminta

4.10.6. Toisen omistaman sisällön luvaton jakaminen tai lataaminen

4.10.7. Virheellisen, epätäsmällisen, harhaanjohtavan, epäeettisen tai loukkaavaan tiedon jakaminen

4.10.8. Sijoituksen maksamatta jättäminen

4.10.9. Invesdorin verkkosivuilla olevan tiedon luvaton kopiointi, muokkaus tai jakaminen

4.10.10. Virusten tai muiden haittaohjelmien lataaminen tai asentaminen sekä näiden yritys

4.10.11. Rikollisessa tai vahingollisessa tarkoituksessa tapahtuva kommunikointi muiden Käyttäjien kanssa, tai

4.10.12. Palvelun käyttö kahden tai useamman henkilön toimesta joukkueena.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

5. Asianmukaisuusarviointi

5.1. Invesdor tekee kaikille Sijoittajille asianmukaisuusarvioinnin, jonka tarkoituksena on varmistaa, että rahoitusväline on Sijoittajan kannalta asianmukainen. Sijoittajan tulee vastata muutamaan sijoitustietämystään ja -historiaansa koskevaan kysymykseen koska tahansa käyttäjätilin luomisen jälkeen, kuitenkin viimeistään ensimmäisen sijoituksen tekemisen yhteydessä. Mikäli Invesdor vastaustesi perusteella kokee, ettei rahoitusväline välttämättä ole kannaltasi asianmukainen, saat aiheesta ilmoituksen. Mikäli haluat tehdä sijoituksen siitä huolimatta, ettei rahoitusvälinettä ole arvioitu kannaltasi asianmukaiseksi, sinun tulee vahvistaa, että olet vastaanottanut tätä koskevan ilmoituksen ja haluat jatkaa tästä huolimatta.

5.2. Osana asianmukaisuusarviointia on sijoitustietämystä kartoittava testi. Testin kaikkiin kysymyksiin oikein vastaaminen on edellytyksenä sijoittamiselle. Et pääse sijoittamaan, mikäli yksikin vastauksistasi on väärä. Mikäli et osaa vastata kysymyksiin, voit opiskella sijoittamista ja yrittää myöhemmin uudestaan.

5.3.  Testikysymyksiin vastaamatta jättäminen on mahdollista vain sellaisille Sijoittajille, joiden kotipaikkana on sellainen valtio, jonka lakien mukaan edellytetään ammattimaisen sijoittajan statusta. Jotta pääset tarkastelemaan listaamattomia sijoituskohteita, on sinun läpäistävä valtiokohtaiset High Net Worth/Sophisticated/Accredited Investor -kyselyt, eikä erillistä vakuutusta sijoitustietämyksestä tarvita.

5.4. Olet velvollinen vastaamaan asianmukaisuusarviointia koskeviin kysymyksiin oikeilla, paikkansapitävillä, ajantasaisilla ja täydellisillä tiedoilla.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

6. Invesdorin tarjoamat Palvelut ja niiden saatavuus

6.1.  Invesdorilla voi olla tytäryhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä ympäri maailmaa (”Tytäryhtiöt ja Osakkuusyhtiöt”). Joskus nämä yhtiöt tarjoavat Palveluita sinulle Invesdorin itsensä puolesta. Ymmärrät ja hyväksyt, että Tytäryhtiöt ja Osakkuusyhtiöt ovat oikeutettuja tarjoamaan Palveluita sinulle.

6.2.  Invesdor luo jatkuvasti uutta ja pyrkii tarjoamaan parhaan mahdollisen kokemuksen käyttäjilleen. Ymmärrät ja hyväksyt, että Invesdorin tarjoamien Palveluiden muoto ja luonne voivat muuttua aika ajoin ilman erillistä ilmoitusta Sinulle. Täten myös Ehdot voivat muuttua, ja Invesdor suositteleekin tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat Ehdot aika ajoin. Olennaisista Ehtojen muutoksista tiedotetaan verkkosivuilla.

6.3. Osana jatkuvaa kehitystyötä, ymmärrät ja hyväksyt, että Invesdor voi lopettaa tai keskeyttää Palveluiden (tai Palveluiden sisältämien ominaisuuksien) tarjoamisen (pysyvästi tai tilapäisesti) Sinulle tai käyttäjille yleisesti Invesdorin yksinomaisen harkinnan mukaan, siitä Sinulle erikseen ilmoittamatta. Sinä voit lopettaa Palveluiden käytön milloin tahansa siitä erikseen Invesdorille ilmoittamatta.

6.4. Invesdorilla on lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (rahanpesulaki) mukainen asiakkaan tuntemisvelvollisuus. Ymmärrät ja hyväksyt, että Invesdor voi pyytää Sinulta itseäsi koskevia tietoja lainmukaisen tuntemisvelvollisuutensa täyttämiseksi. Ymmärrät ja hyväksyt myös, että mikäli et anna Invesdorille oikeita ja täydellisiä tietoja tuntemisvelvollisuuden täyttämiseksi, Invesdor voi estää Palveluiden käytön tai rajoittaa sitä esimerkiksi jäädyttämällä liiketoimen kohteena olevat varasi tarvittavien tietojen saamiseksi.

6.5. Ymmärrät ja hyväksyt, että jos Invesdor estää pääsyn tilillesi, et välttämättä pääse Palveluihin, käyttäjätietoihisi tai tiedostoihisi taikka muuhun sisältöön, joka on tililläsi.

6.6. Olet vastuussa tarvittavien järjestelyjen tekemisestä, jotta pääset Verkkopalveluun. Olet myös vastuussa sen varmistamisesta, että kaikki internetyhteyttäsi käyttävät tahot tiedostavat Ehdot ja noudattavat niitä.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

7. Palveluiden käyttö sinun toimestasi

7.1. Jotta pääset tiettyihin Palveluihin, sinua voidaan pyytää antamaan tietoa itsestäsi (kuten henkilö- ja yhteystietoja) osana rekisteröintiprosessia, tai osana Palveluiden käyttöäsi. Huolehdit, että kaikki rekisteröintitieto, mitä annat Invesdorille, on aina tarkkaa, oikeaa ja ajantasaista. Peitenimien tai muun kuin oikean nimen käyttö on kiellettyä. Et saa antaa väärää henkilöllisyyttä tai yhteystietoja. Yhteystietojen päivittäminen on sinun vastuullasi ja voit tehdä sen Palvelussa menemällä Omaan profiilisi.

7.2. Sitoudut käyttämään Palveluita ainoastaan tarkoituksiin, jotka ovat Ehdoissa sekä soveltuvien valtioiden laeissa, säännöksissä taikka yleisesti hyväksytyissä käytännöissä tai ohjeissa sallittuja.

7.3. Hyväksyt, että voit saada tietoa Palveluista useammalla kuin yhdellä kielellä. Kielet, joilla saatat saada tietoa ja joilla voit asioida Invesdorin kanssa, ovat suomi, ruotsi ja englanti.

7.4. Ymmärrät ja hyväksyt, että kuluttajansuojalain 6 a luvun mukaisesti kuluttajan peruuttamisoikeus ei palvelun luonteesta johtuen sovellu merkintätoimeksiantoihin, vaikka ne olisi annettu sähköisesti.

7.5. Sitoudut olemaan käyttämättä (tai yrittämättä käyttää) mitään Palveluista muuten kuin Invesdorin tarjoaman käyttöliittymän kautta, ellet ole erillisessä sopimuksessa sopinut oikeudesta kyseiseen toimintaan. Sitoudut olemaan ryhtymättä mihinkään sellaiseen toimintaan, joka voi keskeyttää tai häiritä Palveluita (tai palvelimia ja verkkoja, jotka ovat yhteydessä Palveluihin).

7.6. Ellet ole nimenomaisesti kirjallisesti toisin Invesdorin kanssa sopinut, sitoudut olemaan jäljentämättä, monistamatta, kopioimatta, vaihtamatta, myymättä ja jälleenmyymättä Palveluja mihinkään tarkoitukseen, mutta olet vapaa suosittelemaan Palvelua muille mahdollisille asiakkaille.

7.7. Kohteet ja Sijoittajat ovat yksin vastuussa rahoituskierrokseensa tai sijoitukseensa liittyvästä viranomaisraportoinnista sekä verojen ja vastaavien maksujen maksamisesta.

7.8. Invesdor saattaa periä sinulta palvelumaksun, jota ei palauteta. Palvelumaksun määrä määritellään erikseen jokaisen annin osalta sitä koskevissa ehdoissa.

7.9. Hyväksyt, että olet yksin vastuussa, ja että Invesdor ei ole vastuussa Sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle, kaikista Ehtojen mukaisten velvollisuuksiesi rikkomisista tai sellaisen rikkomuksen seurauksista, sisältäen menetyksen tai vahingon, jota Invesdor saattaa kärsiä.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

8. Salasanasi ja käyttäjätilisi turvallisuus

8.1. Hyväksyt ja ymmärrät olevasi vastuussa Palveluun päästäksesi käyttämiesi salasanojen turvallisesta käytöstä ja säilyttämisestä sekä salassapidosta.

8.2. Hyväksyt, että olet yksin vastuussa Invesdorille kaikesta toiminnasta, joka tapahtuu käyttäjätililläsi.

8.3. Jos tulet tietoiseksi salasanasi tai tilisi luvattomasta käytöstä, sitoudut ilmoittamaan siitä välittömästi Invesdorille. Sitoudut myös vaihtamaan salasanasi, mikäli sinulla on aihetta epäillä sen joutuneen vääriin käsiin.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

9. Tietosuoja ja henkilötiedot

9.1.  Invesdor kunnioittaa yksityisyyttäsi. Osana Yleisiä Ehtoja on Invesdorin Tietosuojakäytäntö, joka asettaa periaatteet, joiden mukaan Invesdor voi käyttää tietojasi ja Verkkosivuille tuottamaasi tai lataamaasi sisältöä. Kehotamme sinua lukemaan Tietosuojakäytännön.

9.2. Suostut siihen, että Invesdor saattaa siirtää ja käsitellä henkilötietojasi Euroopan talousalueen ulkopuolella.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

10. Palveluiden sisältö

10.1. Ymmärrät, että kaikki sisältö (kuten datatiedostot, kirjoitettu teksti, tietokoneohjelmistot, musiikki, äänitiedostot tai muut äänet, valokuvat, videot tai muut kuvat) johon sinulla on pääsy osana Palvelua tai Palvelun käytön yhteydessä sekä tämän tiedon ajantasaisuus, paikkansapitävyys ja täsmällisyys, ovat sen henkilön yksinomaisella vastuulla, jolta kyseinen sisältö on peräisin. Kaikkeen tällaiseen tietoon viitataan jäljempänä ”Sisältö”.

10.2. Olet tietoinen, että Sinulle osana Palveluita esitetty Sisältö, sisältäen esimerkiksi Palveluiden käyttäjien luomat työt, Palvelussa esiintyvät mainokset ja sponsoroitu sisältö Palvelussa, voi olla suojattu immateriaalioikeuksilla, jotka Palveluiden käyttäjät, sponsorit tai mainostajat omistavat. Et saa muokata, vuokrata, lainata, myydä, jakaa Sisältöä etkä luoda Sisällöstä johdannaisia töitä, ellet ole siitä erikseen kirjallisesti sopinut Invesdorin tai Sisällön omistajan kanssa.

10.3. Invesdor pidättää itsellään oikeuden (mutta ei velvollisuutta) mistä tahansa syystä tarkastaa ennakkoon, katsella, merkitä, suodattaa, muokata, torjua tai poistaa jotain Sisällöstä tai kaiken Sisällön mistä tahansa Palvelusta ilman erillistä ilmoitusta Sinulle.

10.4. Ymmärrät, että käyttämällä Palveluita saatat altistua hälytysviesteille, kutsuille tai muille vastaaville viesteille, joita saatat pitää häiritsevinä tai paheksuttavina ja että tässä suhteessa käytät Palveluita omalla vastuullasi. Vastaanottamiasi ilmoituksia voit hallita ilmoitusasetuksista, mutta tietynlaisen informatiivisen asiakasviestinnän vastaanottamista ei voi estää.

10.5. Hyväksyt, että olet yksin vastuussa, ja että Invesdor ei ole vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle, kaikesta Sisällöstä, jonka luot, lataat, välität, näytät tai muutoin esität käyttäessäsi Palveluita, sekä näin ollen toimintojesi seurauksista, mukaan lukien menetykset tai vahingot, joita Invesdorille saattaa aiheutua. Ymmärrät myös, ettei Invesdor ole vastuusta muiden käyttäjien luomasta, lataamasta, välittämästä tai näyttämästä Sisällöstä tai siinä esitetyn informaation oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai ajantasaisuudesta.

10.6. Vakuutat, että sinulla on tarvittavat oikeudet käyttää kaikkea luomasi, lataamasi, välittämäsi, näyttämäsi tai muutoin esittämäsi Sisältöä siten ja siinä laajuudessa, kuin olet sitä käyttämässä.

10.7. Vakuutat myös, että kyseinen Sisältö on ajantasaista, täydellistä, oikeaa ja täsmällistä sekä, että Sisällön julkaisemista ei ole laein tai viranomaismääräyksin kielletty tai rajoitettu, eikä Sisältö ole hyvän tavan vastaista tai loukkaavaa.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

11. Immateriaalioikeudet

11.1. Ymmärrät ja hyväksyt, että Invesdor (tai Invesdorin lisenssinantajat) omistavat kaikki oikeudet Palveluihin, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet, jotka kohdistuvat Palveluihin (huolimatta siitä, ovatko oikeudet rekisteröityjä vai eivät, sekä siitä, missä päin maailmaa oikeudet ovat voimassa).

11.2. Hyväksyt, että Palvelut voivat sisältää tietoa, jonka Invesdor tai tämän lisenssinantaja on tarkoittanut luottamukselliseksi ja vain rekisteröityjen käyttäjien nähtäväksi sekä, ettet saa paljastaa tällaista tietoa muulle taholle ilman Invesdorin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Hyväksyt myös, että edellämainitut tiedot ovat tarkoitettu käytettäväksi sijoituspäätöksentekosi tukena, ja sitoudut olemaan käyttämättä tietoja muuhun tarkoitukseen.

11.3. Ellet ole kirjallisesti toisin sopinut Invesdorin kanssa, mikään Ehdoissa ei oikeuta sinua käyttämään Invesdorin toiminimiä, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä, logoja, verkkotunnuksia eikä muita merkille ominaisia piirteitä.

11.4. Mikään ei myöskään oikeuta sinua kopioimaan tai levittämään Sisältöä. Mikäli rikot Sisällön omistajan immateriaalioikeuksia, sinun tulee Invesdorin määräämällä tavalla palauttaa ja tuhota kaikki tekemäsi kopiot Sisällöstä.

11.5. Lukuun ottamatta kohdassa 12 sovittua käyttöoikeutta, Invesdor myöntää ja hyväksyy, ettei se saa sinulta (eikä lisenssinantajiltasi) näiden Ehtojen perusteella oikeuksia Sisältöön, jota lisäät, lähetät, välität tai näytät Palvelussa (huolimatta siitä ovatko oikeudet rekisteröityä vai eivät ja missä tahansa päin maailmaa ne ovat olemassa). Ellet ole kirjallisesti toisin Invesdorin kanssa sopinut, hyväksyt, että olet vastuussa näiden oikeuksien suojaamisesta ja täytäntöönpanosta ja, että Invesdorilla ei ole velvollisuutta tehdä sitä puolestasi.

11.6. Hyväksyt, ettet poista, vääristä tai muuta mitään omistusoikeuteen liittyviä ilmoituksia (mukaan lukien tekijänoikeus- ja tavaramerkki-ilmoitukset), jotka voidaan oheistaa tai sisällyttää Palveluihin.

11.7. Ellei Invesdor ole nimenomaisesti sinua kirjallisesti valtuuttanut niin tekemään, hyväksyt, että Palveluita käyttäessä et käytä minkään yhtiön tai järjestön tavaramerkkiä, palvelumerkkiä, kauppanimeä tai logoa tavalla, joka on omiaan tai tarkoitettu aiheuttamaan sekaannusta sellaisten merkkien, nimien tai logojen omistajasta tai valtuutetusta käyttäjästä.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

12. Myöntämäsi käyttöoikeus sisältöön

12.1. Sinulla säilyy tekijänoikeus sekä muut hallussasi olevat oikeudet Sisältöön, jonka lähetät, julkaiset tai näytät Palvelussa tai sen välityksellä. Lähettämällä, julkaisemalla tai näyttämällä Sisällön annat Invesdorille jatkuvan, peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, maksuttoman, ja ei-yksinomaisen lisenssin jäljentää, mukauttaa, muokata, kääntää, julkaista, julkisesti esittää, julkisesti näyttää ja jakaa mitä tahansa Sisältöä, jonka toimitat, lähetät tai näytät Palveluissa tai niiden kautta. Lisenssin ainoana tarkoituksena on antaa Invesdorin näyttää, jakaa tai edistää Palveluita. Invesdor ei julkaise henkilökohtaisia tietoja sinusta, paitsi Palveluiden käyttöön tarvittavaa tietoa.

12.2. Hyväksyt, että tämä lisenssi antaa Invesdorille oikeuden saattaa kyseessä oleva Sisältö käyttöön tytäryhtiöilleen ja muille yhtiöille, organisaatioille tai henkilöille, joiden kanssa Invesdorilla on liikesuhde palveluiden tuottamiseksi, sekä käyttää tällaista Sisältöä näiden palveluiden tarjoamisen yhteydessä.

12.3. Hyväksyt, että Invesdor, suorittaessaan vaadittavia teknisiä toimia tarjotakseen Palveluita käyttäjilleen, voi (a) lähettää tai jakaa Sisältösi useissa julkisissa verkoissa ja useassa mediassa; ja (b) tehdä sellaisia muutoksia Sisältöösi, jotka ovat tarpeen Sisällön mukauttamiseksi ja sopeuttamiseksi vastaamaan liittymäverkkojen, laitteiden, palveluiden ja median teknisiä vaatimuksia sekä korjata Sisällössä olevia ilmeisiä virheitä. Hyväksyt, että tämä käyttöoikeus antaa Invesdorille oikeuden kyseisiin toimiin.

12.4. Vahvistat ja vakuutat Invesdorille, että sinulla on kaikki tarvittavat oikeudet, valta ja valtuudet myöntää edellä olevat lisenssit.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

13. Sopimussuhteesi päättäminen Invesdorin kanssa

13.1. Ehdot pysyvät voimassa, kunnes Osapuoli päättää sopimuksen, kuten jäljempänä on esitetty.

13.2. Jos haluat päättää sopimuksen Invesdorin kanssa, voit tehdä niin (a) ilmoittamalla siitä Invesdorille milloin tahansa, (b) sulkemalla tilisi kaikkiin Palveluihin, joita käytät, jos Invesdor on mahdollistanut sinulle tämän mahdollisuuden. A-kohdassa tarkoitettu ilmoitus tulee lähettää kirjallisesti Invesdorin osoitteeseen, joka on esitetty näiden Ehtojen alussa tai sähköpostitse osoitteeseen info@invesdor.com.

13.3. Invesdor voi milloin tahansa irtisanoa kanssasi tehdyn sopimuksen, jos:

13.3.1. olet rikkonut jotain Ehtojen säännöstä, esimerkiksi toimittanut Invesdorille puutteellisia tai vääriä tietoja taikka toiminut tavalla, joka selvästi osoittaa, ettet aio tai kykene noudattamaan Ehtojen säännöksiä; tai

13.3.2. Invesdorin tulee tehdä niin lain tai viranomaismääräysten nojalla (mukaan lukien, muttei rajoittuen, kun Palveluiden tarjoaminen Sinulle on, tai siitä tulee, lainvastaista, kuten tilanteessa, jossa Sinuun kohdistuu talouspakotteita); tai

13.3.3. kumppani, jonka kanssa Invesdor tarjosi Palveluita Sinulle, on päättänyt suhteensa Invesdoriin tai lakannut tarjoamasta Palveluita Sinulle; tai

13.3.4. Invesdor on lopettamassa Palveluiden tarjoamisen käyttäjille maassa, jossa olet asukkaana tai josta käsin käytät palvelua; taikka

13.3.5. Palveluiden tarjoaminen sinulle ei ole enää Invesdorin mielestä Invesdorille kaupallisesti kannattavaa.

13.4. Mikään tässä Kohdassa ei vaikuta Invesdorin oikeuksiin koskien Palveluiden tarjoamista Ehtojen kohdan 6 mukaisesti.

13.5. Kun nämä Ehdot päättyvät, kaikki lainmukaiset oikeudet, velvollisuudet ja vastuut, joista Sinä ja Invesdor olette hyötyneet, joita teihin on sovellettu (tai jotka ovat kertyneet ajan myötä, kun Ehdot ovat olleet voimassa) tai joiden on tarkoitettu pysyvän voimassa toistaiseksi, pysyvät muuttumattomina sopimussuhteen päättymisestä huolimatta, ja Kohdan 20.7 säännöksiä sovelletaan edelleen sellaisiin oikeuksiin, velvollisuuksiin ja vastuisiin rajoittamattoman ajan.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

14. TAKUIDEN POISSULKEMINEN

14.1.    MIKÄÄN NÄISSÄ EHDOISSA, MUKAAN LUKIEN KOHDAT 11 JA 12, EI POISTA TAI RAJOITA SELLAISIA INVESDORIN TAKUITA TAI VASTUITA MENETYKSISTÄ, JOITA EI VOI LAILLISESTI POISSULKEA TAI RAJOITTAA. JOTKUT VALTIOT EIVÄT SALLI TIETTYJEN TAKUIDEN TAI EHTOJEN POISTAMISTA TAI VASTUUN POISTAMISTA TAI RAJOITTAMISTA KOSKIEN MENETYSTÄ TAI VAHINKOA, JOKA JOHTUU HUOLIMATTOMUUDESTA, SOPIMUKSEN RIKKOMISESTA TAI EPÄSUORIEN EHTOJEN RIKKOMISESTA TAI SATUNNAISISTA TAI EPÄSUORISTA VAHINGOISTA. NÄIN OLLEN, VAIN VALTIOSSASI LAINMUKAISET RAJOITUKSET KOSKEVAT SINUA, JA INVESDORIN VASTUU RAJOITTUU LAIN MUKAISEEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄÄN.

14.2. YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ PALVELUIDEN KÄYTTÖSI ON OMALLA VASTUULLASI, JA PALVELUITA TARJOTAAN ”SELLAISINA KUIN NE KULLOINKIN OVAT”.

14.3. SINÄ VASTAAT ANTAMASI TIEDON OIKEELLISUUDESTA, TÄSMÄLLISYYDESTÄ, RIITTÄVYYDESTÄ JA AJANTASAISUUDESTA.

14.4. NÄPPÄILYVIRHEET JA MUU VASTAAVA ON OMALLA VASTUULLASI. JOS ESIMERKIKSI SYÖTÄT VÄÄRIN TILINUMEROSI VAROJEN PALAUTUSTA VARTEN, INVESDOR EI VASTAA SINULLE TÄSTÄ MAHDOLLISESTI AIHEUTUVASTA MENETYKSESTÄ.

14.5. INVESDOR EIKÄ SEN TYTÄRYHTIÖT JA LISENSSINANTAJAT TAKAA SINULLE, ETTÄ:

14.5.1. PALVELUIDEN KÄYTTÖSI VASTAA VAATIMUKSIASI;

14.5.2. PALVELUIDEN KÄYTTÖSI ON KESKEYTYKSETÖNTÄ, TURVATTUA TAI VIRHEETÖNTÄ TAIKKA ETTÄ PALVELU ON KAIKKINA AIKOINA KÄYTETTÄVISSÄSI;

14.5.3. PALVELUIDEN KÄYTTÖSI SEURAUKSENA SAAMASI TIEDOT OVAT TARKKOJA TAI LUOTETTAVIA; EIKÄ

14.5.4. ETTÄ PUUTTEET SINULLE OSANA PALVELUITA TARJOTUSSA OHELMISTON TOIMINNASSA TAI TOIMINNALLISUUDESSA KORJATAAN.

14.6. KAIKKI PALVELUITA KÄYTTÄESSÄSI LATAAMASI TAI MUUTOIN SAAMASI MATERIAALI ON OMALLA VASTUULLASI, MINKÄ LISÄKSI OLET YKSIN VASTUUSSA TIETOKONEOHELMISTOLLESI TAI MUULLE LAITTEELLE KYSEESSÄ OLEVIEN MATERIAALIEN LATAUKSESTA MAHDOLLISESTI AIHEUTUVASTA VAHINGOSTA TAI TIEDON MENETYKSESTÄ.

14.7. MIKÄÄN NEUVO TAI TIETO, JONKA OLET SAANUT INVESDORILTA TAI PALVELUISTA TAIKKA NIIDEN VÄLITYKSELLÄ, HUOLIMATTA SIITÄ ONKO SE ANNETTU SUULLISENA VAI KIRJALLISENA, EI LUO TAKUUTA, JOTA EI ERIKSEEN EHDOISSA OLE MAINITTU.

14.8. INVESDOR LUOPUU LISÄKSI KAIKISTA NIMENOMAISISTA JA EPÄSUORISTA TAKUISTA SEKÄ EHDOISTA, JOTKA SOVELTUVAT JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA LOUKKAAMATTOMUUTEEN, MUKAAN LUKIEN, MUTTEI KUITENKAAN RAJOITTUEN KAUPANKÄYNNIN EPÄSUORIIN TAKUISIIN JA EHTOIHIN.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

15.1. VASTUURAJOITUS

15.1. OTTAEN HUOMIOON YLEISET SÄÄNNÖKSET KOHDASSA 14.1, YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTEI INVESDOR, SEN TYTÄRYHTIÖT, EIVÄTKÄ SEN LISENSSINANTAJAT OLE SINULLE VASTUUSSA:

15.1.1. MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, VÄLITTÖMISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOITA SINULLE SAATTAA AIHEUTUA. TÄMÄ SISÄLTÄÄ ESIMERKIKSI SAAMATTA JÄÄNEEN VOITON (HUOLIMATTA SIITÄ, ONKO VOITON SAAMATTA JÄÄMINEN AIHEUTUNUT SUORAAN VAI VÄLILLISESTI), MAINEEN TAI LIIKEARVON MENETYKSEN, TIEDON MENETYKSEN, KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINTAKUSTANNUKSET SEKÄ MUUT AINEETTOMAT TAPPIOT;

15.1.2. SINULLE AIHEUTUVASTA VÄLILLISESTÄ TAI VÄLITTÖMÄSTÄ MENETYKSESTÄ TAI VAHINGOSTA, SISÄLTÄEN MENETYKSET TAI VAHINGOT SEN JOHDOSTA, ETTÄ:

15.1.2.1. OLET LUOTTANUT PALVELUISSA ESIINTYVÄN MAINONNAN TÄYDELLISYYTEEN, TARKKUUTEEN TAI OLEMASSAOLOON, TAIKKA VAHINGOSTA, JOKA SYNTYY SINUN JA SELLAISEN MAINOSTAJAN TAI SPONSORIN, JONKA MAINONTAA ESIINTYY PALVELUISSA, VÄLISEN SUHTEEN TAI LIIKETOIMEN TULOKSENA;

15.1.2.2. KÄYTTÄJÄN LATAAMA SISÄLTÖ ON PUUTTELLISTA, VIRHEELLISTÄ, EPÄTÄYDELLISTÄ TAI VANHENTUNUTTA.

15.1.2.3. INVESDOR TEKEE PALVELUIHIN MUUTOKSIA TAIKKA PYSYVÄSTI TAI VÄLIAIKAISESTI KESKEYTTÄÄ PALVELUIDEN (TAI NIIDEN OSAN) TARJOAMISEN;

15.1.2.4. MITÄ TAHANSA PALVELUSSA OLEVAA SISÄLTÖÄ TAI TIETOA TUHOUTUU, TURMELTUU TAI EI PYSTYTÄ TALLENTAMAAN;

15.1.2. LAIMINLYÖT PAIKKANSAPITÄVIEN TILITIETOJEN TOIMITTAMISEN INVESDORILLE SIJOITETUN VARALLISUUDEN SIIRTÄMISTÄ TAI PALAUTTAMISTA VARTEN; TAIKKA

15.1.2.6. LAIMINLYÖT SALASANASI TAI KÄYTTÄJÄNIMESI SÄILYTTÄMISEN TURVALLISESTI JA LUOTTAMUKSELLISENA.

15.2. RAJOITUKSIA INVESDORIN VASTUUSSA SINUA KOHTAAN YLLÄ KOHDASSA 14 SOVELLETAAN RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO INVESDORILLE ILMOITETTU TAI OLISIKO SEN PITÄNYT OLLA TIETOINEN KYSEISTEN MENETYSTEN MAHDOLLISUUDESTA.

15.3. OLET ITSE VASTUUSSA KAIKESTA PALVELUNKÄYTÖSTÄSI, MUKAAN LUKIEN, MUTTEI KUITENKAAN RAJOITTUEN TEKEMIISI SIJOITUKSIIN PALVELUSSA. RAHOITUSKIERROKSEEN OSALLISTUMINEN ON KÄYTTÄJÄN OMA PÄÄTÖS. RAHOITUSKIERROKSEN JULKAISEMINEN EI TARKOITA, ETTÄ INVESDOR SUOSITTELISI KYSEISTÄ SIJOITUSKOHDETTA SINULLE EIKÄ MYÖSKÄÄN, ETTÄ INVESDOR PITÄISI KYSEISTÄ SIJOITUSKOHDETTA HYVÄNÄ SIJOITUSKOHTEENA. VAKUUTAT TEKEVÄSI SIJOITUSPÄÄTÖKSEN YKSINOMAAN PERUSTUEN VERKKOSIVUSTOLLA RAHOITUSKIERROKSEN YHTEYDESSÄ ESITETTYYN TIETOON.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

16. Mainokset

16.1. Osaa Palveluista voidaan tukea mainostuloilla, ja Palvelut voivat näyttää mainoksia ja tarjouksia. Vastikkeeksi siitä, että Invesdor myöntää Sinulle pääsyn Palveluihin ja niiden käytön, hyväksyt, että Invesdor voi sijoittaa tällaista mainontaa Palveluihin.

16.2. Mainonnan tapa sekä sen muoto ja laajuus, jota Invesdor käyttää mainostaessaan Palveluissaan, voivat muuttua ilman erityistä ilmoitusta Sinulle.

16.3. Ymmärrät ja hyväksyt, että Invesdor ei ole vastuussa tällaisten mainosten sisällöstä.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

17. Evästeet

17.1. Verkkopalvelussa käytetään evästeitä sivujen käytön helpottamiseksi sekä anonyymin käyttäjien käytön ja käyttötapojen seuraamiseksi. Tämä on yleinen käytäntö useilla verkkosivuilla.

17.2. Evästeet ovat pienikokoisia tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa laitteellesi kun käyt sivustolla. Evästeet tallentavat tietoa verkkosivujen käytöstäsi ja käyttötavoistasi.

17.3. Evästeitä ei käytetä henkilöllisyyden tunnistamiseen.

17.4. Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti. Ohjeita löytyy esimerkiksi osoitteesta aboutcookies.org.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

18. Muu sisältö

18.1. Palvelut saattavat sisältää hyperlinkkejä toisille verkkosivuille, ulkopuoliseen sisältöön tai lähteisiin. Verkkosivut tai lähteet, joita muut kuin Invesdor tarjoavat, eivät ole Invesdorin määräysvallassa, eikä Invesdor voi vaikuttaa niihin.

18.2. Ymmärrät ja hyväksyt, että Invesdor ei ole vastuussa tällaisten ulkopuolisten sivustojen ja resurssien saatavuudesta, eikä tue mainontaa, tuotteita tai muuta materiaalia, jota on saatavilla sellaisilla verkkosivuilla tai lähteissä.

18.3. Ymmärrät ja hyväksyt, ettei Invesdor ole vastuussa mistään menetyksestä tai vahingosta, joka sinulle voi aiheutua johtuen näiden ulkoisten sivustojen tai resurssien saatavuusasteesta taikka siitä, että olet luottanut näiden ulkoisten sivustojen ja resurssien mainoksissa, tuotteissa tai muissa materiaaleissa esitetyn tiedon täydellisyyteen, paikkansapitävyyteen tai olemassaoloon.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

19. Muutokset ehtoihin

19.1.  Invesdor voi tehdä muutoksia Yleisiin Ehtoihin tai Palveluehtoihin aika ajoin. Kun nämä muutokset on tehty, Invesdor saattaa uuden version Yleisistä Ehdoista saataville osoitteessa: https://home.invesdor.com/fi/terms-of-service ja uudet Palveluehdot ovat saatavillasi Palveluissa, joihin ehdot vaikuttavat.

19.2. Ymmärrät ja hyväksyt, että Palveluiden käyttösi Yleisten Ehtojen tai Palveluehtojen muuttumisen jälkeen katsotaan hyväksynnäksi päivitetyille Yleisille Ehdoille tai Palveluehdoille

+ Lue lisää

- Piilota teksti

20. Yleiset oikeudelliset ehdot

20.1. Joskus Palveluita käyttäessäsi saatat Palveluiden käytön seurauksena tai välityksellä käyttää muuta palvelua, ladata ohjelmiston tai ostaa tuotteita, jotka toinen henkilö tai yhtiö tarjoaa. Näihin muiden palveluiden, ohjelmistojen tai tuotteiden käyttöösi voi tulla sovellettavaksi erillisiä ehtoja sinun ja kyseessä olevan yhtiön tai henkilön välillä. Jos näin on, Ehdot eivät vaikuta oikeudelliseen suhteeseesi näiden muiden yhtiöiden tai henkilöiden kanssa.

20.2. Ellei toisin ole sovittu, Ehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja Invesdorin välillä sekä sääntelevät Palveluiden käyttöäsi. Ehdot korvaavat kokonaisuudessaan kaikki aikaisemmat vastaavat Palveluita koskevat sopimukset sinun ja Invesdorin välillä.

20.3. Hyväksyt, että Invesdor voi toimittaa sinulle asiakasviestejä, mukaan lukien Ehdoissa tapahtuvia muutoksia koskevia ilmoituksia, sähköpostitse, puhelimitse, postitse tai liittämällä ilmoituksen Palveluihin.

20.4. Hyväksyt, että mikäli Invesdor ei käytä tai pane täytäntöön jotain Ehtoihin tai voimassaolevaan lakiin sisältyvää oikeutta tai oikeussuojakeinoa, tätä ei pidetä muodollisena luopumisena Invesdorin oikeuksista, sekä hyväksyt, että kyseiset oikeudet ja oikeussuojakeinot pysyvät Invesdorin käytettävissä.

20.5. Jos toimivaltainen tuomioistuin päättää jonkun näiden Ehtojen säännöksen olevan pätemätön, kyseinen säännös voidaan poistaa Ehdoista sen vaikuttamatta muihin Ehtojen säännöksiin. Jäljellejäävät Ehtojen säännökset pysyvät voimassa ja täytäntöönpanokelpoisina.

20.6. Tiedostat ja hyväksyt, että Invesdorin tytäryhtiöitä ja sidonnaisasiamiehiä pidetään näiden Ehtojen edunsaajina, ja että tällaiset tytäryhtiöt ja sidonnaisasiamiehet ovat oikeutettuja luottamaan sellaiseen Ehtojen säännökseen, joka tuottaa niille oikeuksia sekä panemaan kyseisiä ehtoja suoraan täytäntöön. Muut kuin kyseiset tytäryhtiöt ja sidonnaisasiamiehet eivät voi olla kolmansina osapuolina edunsaajina Ehtojen perusteella.

20.7. Ehtoihin sekä sinun ja Invesdorin väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia lainvalintaa koskevia säännöksiä lukuun ottamatta. Sinä ja Invesdor sovitte saattavanne kaikki Ehtoihin liittyvät asiat yksinomaan Helsingissä, Suomessa, sijaitsevien tuomioistuinten ratkaistaviksi. Hyväksyt, että Invesdor on edellä mainitusta huolimatta oikeutettu hakemaan väliaikaisia turvaamistoimia (tai vastaavia kiireellisiä oikeussuojakeinoja) millä tahansa lainkäyttöalueella.

20.8. Sijoitukseen liittyvät riskit

20.8.1. Kasvuyhtiöt ovat korkeariskisiä sijoituskohteita. Suosittelemme, että tutustut täydelliseen riskivaroitukseemme ennen korkeariskisen osakesijoittamisen tekemistä. Riskivaroituksen löydät täältä.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

 

Osakkeita koskevat lisäehdot

Jos haluat ladata nämä osakkeita koskevat lisäehdot pdf-tiedostona, klikkaa tästä.
 
Invesdor Oy

Nämä Palveluehdot määrittävät, miten voit käyttää Invesdorin verkkosivua osoitteessa www.invesdor.com ("Verkkopalvelu"). Ehtoja täydentää rekisteröitymisen yhteydessä hyväksytyt yleiset sopimusehdot, sellaisina kuin ne ovat kulloinkin voimassa. Käyttämällä sivustoa tai muita palveluita viestität hyväksyväsi nämä ehdot ja sitoudut toimimaan niiden mukaisesti. Yleisten ehtojen tuomat oikeudet ja velvollisuudet sisältyvät kaikkeen Verkkopalvelun ja muiden palveluiden käyttöön.

Equityyn liittyvien ehtojen soveltamisjärjestys on seuraava:

1. Lisäehdot: Equity

2. Yleiset Ehdot

Mahdollisessa ehtojen ristiriitatilanteessa Lisäehdot: Equity ovat aina etusijalla suhteessa Yleisiin Ehtoihin.

Tiivistelmä

Pystyäksesi sijoittamaan osakkeisiin Invesdorin Palvelun kautta tai järjestämään Palvelussa rahoituskierroksen, tulee sinun hyväksyä tämä osakesijoittamiseen liittyvä osa Käyttöehdoista. Kiireisiä Käyttäjiä varten olemme koonneet tiivistelmän Ehtojen alkuun. Toki suosittelemme tutustumaan ehtoihin kokonaisuudessaan, jotta Invesdorin palveluiden luonne on ymmärrettävissä parhaalla mahdollisella tavalla.

Kohdeyhtiö:

Varmistat, että olet saanut oikeuden edustamaltasi oikeushenkilöltä markkinoida ja toteuttaa rahoituskierroksen käyttäen Palvelua.

Olet velvoitettu antamaan rehellisesti oikeat ja täydelliset tiedot koskien Kohdetta, sen taloudellista asemaa, haettavien varojen käyttötarkoitusta, tulevaisuuden suunnitelmia ja aikaisempaa rahoitusta.

Hyväksyt, että Palvelun tarkoitus on ainoastaan auttaa sinua löytämään sopivat Sijoittajat. Oikeudelliset sitoumukset rahoituskierrokseen muodostuvat suoraan Kohteen ja Sijoittajan välillä Palvelun ulkopuolella.

Toimeenpanet rahoituskierroksen huolellisesti ja Palvelussa julkaisemasi tiedon mukaan. Yksin sinun velvollisuutesi on varmistaa, että rahoituskierros on toteutettu voimassa olevien lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Ilmoitat Invesdorille rahoituskierroksen täytäntöönpanosta sekä sitoudut rahoituskierroksen jälkeen vuosittain antamaan olennaiset tiedot Kohteen toiminnasta sekä taloudellisesta tilanteesta.

Sijoittaja:

Pidät salassa Kohteelta saamasi luottamuksellisen tiedon ja käytät tällaista luottamuksellista tietoa ainoastaan arvioidaksesi mahdollisuutta osallistua rahoituskierrokselle.

Sitoudut antamaan Invesdorille vaadittavat tiedot asiakkaan tunnistamista varten. Sijoituspalveluyhtiönä Invesdor ei voi käsitellä toimeksiantoja sijoittajilta, joita ei ole lainsäädännön vaatimalla tavalla tunnistettu. Asiakkaan tunnistamiseksi vaaditaan asiakkaalta yksityiskohtaisia henkilötietoja sekä tavanomaisesti myös virallinen henkilöllisyystodistus.

Joissain valtiossa on Sijoittajia koskevia erityisiä oikeudellisia vaatimuksia. On sinun velvollisuutesi huolehtia, että kyseiset vaatimukset täyttyvät.

Hyväksyt, että Palvelun tarkoitus on ainoastaan auttaa sinua löytämään sopivia Kohteita. Oikeudelliset sitoumukset rahoituskierrosta koskien muodostuvat suoraan sinun ja Kohteen välillä Palvelun ulkopuolella.

Teet sijoituspäätöksen perustuen omaan harkintaasi ja olet yksin vastuussa päätöksestä.  

+ Lue lisää

- Piilota teksti

1. Sijoitusprosessi

1.1. Kun käyttäjätilisi on validoitu (käyttäjätilejä koskevat ehdot ks. Yleiset Ehdot), voit tehdä sijoituksia tai hakemuksen uudeksi rahoituskierrokseksi. Kaikki rahoituskierrokset luodaan joko validoidun yrityskäyttäjän taikka Invesdorin, tämän tytäryhtiön, sidonnaisasiamiehen tai muun yhteistyökumppanin toimesta.

1.2. Invesdor käy läpi kaikki hakemukset rahoituskierrosten järjestämiseksi, tarkastaa materiaalit ja kohdeyrityksen rekisteri- ja luottotiedot sekä lopulta hyväksyy aktivoitavaksi kelpaavat kierrokset. Invesdor ei tee varsinaista, esimerkiksi yrityskauppojen yhteydessä tehtävää, due diligenceä Kohteille, vaan lähinnä fakta- ja mainetarkistuksen, josta kätyetään nimitystä “Invesdor DD”. Lisätietoja ja tarkempi kuvaus Invesdor DD:stä löytyy Invesdor DD -sivulta. Kohdeyhtiön tuotteita ja palveluita koskevien yksityiskohtaisempien tietojen hankkiminen on Sijoittajan vastuulla.

1.3. Invesdor ei välttämättä tarkista muuta kuin itse rahoituskierrokseen liittyvät materiaalit, eli esimerkiksi (muttei kuitenkaan rajoittuen) materiaaliin linkitetyt Invesdorin ulkopuoliset verkkosivut, sosiaalinen media ja Sijoittajafoorumilla käytävät keskustelut eivät ole Invesdorin hyväksymiä. Älä siis perusta sijoituspäätöstäsi näihin.

1.4. Kohteen hyväksyminen kohteeksi ei tarkoita, että Invesdor pitäisi sitä hyvänä sijoituskohteena tai suosittelisi Kohdetta Sinulle. Invesdor ei myöskään välttämättä usko Kohteen onnistumisen edellytyksiin eikä ole vastuussa Sinulle, mikäli Kohde ei täytä itselleen asettamiaan tavoitteita tai muutoin epäonnistuu. Teet sijoituspäätöksen yksin ja itsenäisesti, ja vastaat täysin sen seurauksista.

1.5. Rahoituskierrosten ja niihin liittyvän materiaalin julkistamisen tarkoituksena on ainoastaan auttaa sinua tekemään sijoituspäätökseksesi, eikä mitään muuta tarkoitusta varten. Ethän käytä tietoa muihin tarkoituksiin. Mikäli rikot tätä velvollisuuttasi, voit joutua vastuuseen Invesdorille, Kohteelle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamistasi vahingoista (sisältäen muttei rajoittuen Invesdorin maineelle tai liiketoiminnalle aiheuttamasi vahingot).

1.6. Voit sijoittaa samaan Kohteeseen useaan otteeseen etenemällä sijoitusprosessin uudestaan loppuun saakka. Tunnistustiedot tallennetaan osaksi käyttäjätiliäsi tiedot annettuasi, ja sijoitusprosessi esitäytetään näillä tiedoilla puolestasi seuraavan sijoituksesi yhteydessä.

1.7. Tutustuttuasi rahoituskierroksen materiaaleihin voit tehdä sijoituksen tarkastelemaasi rahoituskierrokseen klikkaamalla tätä tarkoitusta varten olevaa painiketta Palvelussa. Viimeistään ensimmäistä sijoitusta tehdessäsi sinun tulee tunnistautua kohdan 1 mukaisesti palvelussamme.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

2. Sijoittajat

Tässä luvussa esitetyt yksityiskohtaiset ehdot koskevat sinua, joka käytät Palvelua ”Sijoittajana”

2.1. Sijoittaja ymmärtää, hyväksyy ja vakuuttaa seuraavat asiat:

2.2. Sijoittajan tulee pitää salassa Kohteelta saamansa luottamuksellinen tieto, ja käyttää luottamuksellista tietoa hyväkseen ainoastaan harkitessaan mahdollisuutta osallistua rahoituskierrokseen.

2.3. Joissakin valtioissa tiettyjä oikeudellisia vaatimuksia voidaan soveltaa Sijoittajiin. Sijoittajan vastuulla on varmistaa, että sellaiset vaatimukset täyttyvät. Tällaisiin vaatimuksiin voi sisältyä vaatimus siitä, että Sijoittaja on ”sertifioitu sijoittaja”, ”itse-sertifioitu sijoittaja” tai ”hyväksytty sijoittaja”. Lisäksi näihin vaatimuksiin saattaa sisältyä esimerkiksi rajoitus siitä, ettei sijoittaja voi sijoittaa kuin tietyn enimmäismäärän vuodessa. Invesdor tai Kohde voi vaatia käyttäjää antamaan todisteita tukemaan sitä, että oikeudelliset vaatimukset täyttyvät, mutta Invesdorilla ei ole velvollisuutta tehdä niin eikä tarkistaa, että vaatimukset täyttyvät.

2.4. Sijoittaja tiedostaa, että Palvelun tarkoituksena on vain helpottaa Sijoittajaa löytämään sopivia Kohteita. Oikeudelliset sitoumukset rahoituskierrokseen muodostuvat suoraan Sijoittajan ja Kohteen välille Palvelun ulkopuolelle. Sijoittajan vastuulla on lukea ja asianmukaisesti sitoutua Kohteen mahdollisesti sijoitusten yhteydessä edellyttämiin sopimuksiin ja sitoumuksiin sekä perehtyä sijoittamiseen liittyviin yleisiin ja kohdeyrityskohtaisiin riskeihin. Mikäli rahoituskierrokseen liittyvä materiaali on saatavilla usealla kielellä, Sijoittaja tiedostaa, että englanninkielinen materiaali on ensisijainen ja virallinen, muiden kielisten materiaalien ollessa toissijaisia ja epävirallisia käännöksiä.

2.5. Sijoittaja ymmärtää, että sijoituksen tekeminen Palvelussa on sitova oikeudellinen sopimus. Näin ollen sitoumuksen tekemällä Sijoittaja ymmärtää velvollisuudekseen suorittaa sitoumuksen mukainen lasku ja toimittaa pyydetyt tiedot itsestään.

2.6. Sijoittaja tekee sijoituspäätöksen perustuen Sijoittajan omaan harkintaan ja on yksin vastuussa päätöksestään. Invesdor ei anna sijoitusneuvontaa.

2.7. Sijoittaja lain, sääntöjen ja määräysten sallimissa määrin luopuu kaikista oikeuksista vaatia saataviaan mistä tahansa syystä liittyen rahoituskierrokseen.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

3. Kohteet

Tässä luvussa esitetyt yksityiskohtaiset ehdot koskevat sinua, joka käytät Palvelua ”Kohteena”.

3.1. Kohde ymmärtää, hyväksyy ja vakuuttaa seuraavat asiat:

3.2. Kohde vakuuttaa saaneensa edustamaltaan oikeushenkilöltä oikeuden markkinoida ja toteuttaa rahoituskierros Palvelua käyttäen.

3.3. Kohde on rehellisesti antanut oikeat, tarkat ja täydelliset tiedot koskien Kohdetta yleensä, sen omistajarakenteita, johtohenkilöitä, toimintaa, taloudellista asemaa ja aiempaa rahoitusta, siihen sijoittamiseen liittyviä riskejä sekä rahojen käyttötarkoitusta. Kohde on velvollinen ilmoittamaan Invesdorille viipymättä näissä tiedoissa tapahtuvista muutoksista. Kohde myös vakuuttaa Palvelussa esillä olevan rahoituskierroksen materiaalin eri kieliversioiden olevan keskenään samansisältöisiä, ja tiedostaa, että mahdollisessa ristiriitatilanteessa englanninkielinen versio on virallinen.

3.4. Kohde sitoutuu avoimesti ilmoittamaan Invesdorille mahdollisista Kohteeseen sekä sen omistajiin ja johtoon liittyvistä luottohäiriöistä. Kohde ymmärtää ja hyväksyy, että Invesdor tarkastaa sekä kohteen että tämän johdon luottotiedot julkisista rekistereistä, ja on oikeutettu perääntymään rahoituskierroksen järjestämisestä, mikäli tarkastuksessa havaitaan maksuhäiriöitä, joista Invesdor ei ole ollut tietoinen. Kohde hyväksyy, että Asiakastiedon Rating Alfa -raportti, BIGNetin luottotietoraportti tai muu vastaava julkisesta lähteestä saatavilla oleva raportti julkaistaan rahoituskierroksen liitemateriaaleissa.

3.5. Kohde tiedostaa, että Palvelun tarkoitus on ainoastaan auttaa Kohdetta löytämään sopivia Sijoittajia. Lopullinen oikeussuhde liittyen rahoituskierrokseen muodostuu suoraan Kohteen ja Sijoittajan välille Palvelun ulkopuolelle.

3.6. Kohde toimeenpanee rahoituskierroksen huolellisesti ja noudattaen tietoa, jonka Kohde on Palvelussa julkaissut. Kohde myöntää, että yksin sen velvollisuus on varmistaa, että rahoituskierros on toteutettu voimassa olevien lakien, säännösten ja määräysten mukaisesti.  Edellä mainittua rajoittamatta, jos laista, säännöistä ja määräyksistä johtuu velvollisuus laatia listalleottoesite tai vastaava, Kohteen vastuulla on varmistaa, että sellaiset oikeudelliset velvoitteet täytetään, sekä vastata kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat näiden velvoitteiden täyttämisestä. Invesdorin velvollisuutena on kuitenkin laatia joukkorahoituslain (734/2016) mukainen perustietoasiakirja Kohteen antamien tietojen pohjalta, milloin joukkorahoituslain mukaan perustietoasiakirja on laadittava. Kohde on velvollinen ilmoittamaan Invesdorille kaikista ETA-alueella viimeisen vuoden aikana yleisölle tarjotuista arvopapereista, jotta Invesdor voi arvioida tarpeen esitteen laatimiseksi. Antia tarjotaan yleisölle kussakin ETA jäsenvaltiossa vain kyseisen jäsenvaltion kansalliseen esitevelvollisuuden euromääräiseen alarajaan saakka.

3.7. Kohde vilpittömästi ja totuudenmukaisesti ilmoittaa Invesdorille rahoituskierroksen aikana Palvelun ulkopuolella vastaanotetuista sijoituksista ja/tai merkinnöistä. Lisäksi Kohde ilmoittaa Invesdorille mahdollisista sijoituksista ja/tai merkinnöistä, jotka on vastaanotettu kuuden (6) kuukauden sisällä merkintäajan päättymisestä tai muusta rahoituskierroksen päättymispäivästä, siitä riippumatta, täyttyikö rahoituskierroksen vähimmäistavoite.

3.8. Rahoituskierroksen jälkeen Kohteen tulee ylläpitää osakasluetteloa Invesdorin Ownersportal- palvelussa.

3.9. Kohde on velvollinen raportoimaan toiminnastaan ja toiminnoistaan Sijoittajille Invesdorin Palvelun kautta vähintään puolivuosittain.

3.10. Kohde luopuu itsensä ja edustamansa oikeushenkilön (jos sellainen on) puolesta lakien, säännösten ja määräysten sallimissa määrin oikeudestaan esittää mistään syystä vaateita Invesdoria kohtaan liittyen suoraan tai välillisesti Palveluun tai sen Ehtoihin.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

4. Yleistä osakkeista

4.1. Invesdorin Verkkopalvelun kautta voi merkitä listaamattomien Kohteiden osakkeita. Osakkeet tuottavat omistajalleen normaalit Kohteen kotivaltion lainsäädännön mukaiset osakkeenomistajan oikeudet, ellei toisin ole poikkeuksellisesti rahoituskierrosta koskevassa pitch-materiaalissa nimenomaisesti ilmoitettu.

4.2. Kohde määrittää itse osakkeensa arvon ja näin ollen myös valuaationsa. Invesdor saattaa kommentoida Kohteelle sen arvioimaa valuaatiota, mutta lopulta valuaation määrittelee Kohde itse. Invesdor pidättää oikeuden olla järjestämättä rahoituskierrosta, mikäli valuaatio ei ole tarkoituksenmukainen tai perusteltu taikka muut syyt antavat siihen aihetta.

4.3. Osakkeet ovat myöhemmin luvussa 6. määritellyllä tavalla siirtokelpoisia jälkimarkkinoilla.

4.4. Osakkeet eivät ole arvo-osuusjärjestelmässä tai missään fyysisessä muodossa. Sijoittaja tai Kohde eivät ole oikeutettuja vaatimaan osakekirjaa fyysisessä muodossa.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

5. Osakassopimus

5.1. Joidenkin rahoituskierrosten yhteydessä käytetään osakassopimusta. Voidakseen sijoittaa tällaisten rahoituskierrosten yhteydessä, on Sijoittajan liityttävä kyseiseen osakassopimukseen ja hyväksyttävä sen ehdot. Rahoituskierroksen materiaalissa mainitaan aina, mikäli kierroksella käytetään jotakin osakassopimusta. Osakassopimus on aina materiaalin liitteenä, ja siihen liittyminen tapahtuu yleensä osana sijoitusprosessia. Mikäli sijoitus on tarkoitettu lahjaksi, ei osakassopimukseen voida liittyä sijoitusprosessin aikana. Lahjanantajan on kuitenkin varmistuttava siitä, että osakassopimuksen allekirjoittaa oikea taho ja allekirjoitettu osakassopimus toimitetaan Invesdorille tai Kohteelle ilman aiheetonta viivytystä. Mikäli osakassopimukseen ei sitouduta riittävän ajoissa, saattaa tämä johtaa sijoituksen epäämiseen.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

6. Osinkojen maksaminen

6.1. Osinkojen maksaminen on Kohteen yksinomaisella vastuulla. Invesdor ei missään tilanteessa vastaa osinkojen maksamisesta.

6.2. Osinkojen maksamiseen sovelletaan Kohteen kotivaltiossa voimassa olevan osakeyhtiölain tai muun osingonmaksua sääntelevän lain säännöksiä.

6.3. Sijoittajana Sinun kannattaa huomioida, että kasvuvaiheen yritykset harvemmin maksavat osinkoa. Yleensä on kannattavampaa kanavoida tehty voitto yrityksen kasvuun.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

7. Siirtokelpoisuus ja transaktioihin liittyvät ehdot

7.1. Osakkeet ovat siirtokelpoisia. Tämä tarkoittaa sitä, että niillä voidaan käydä kauppaa jälkimarkkinoilla, eli osakkeenomistaja voi myydä osakkeensa uudelle omistajalle.

7.2. Osakkeen siirtämisen jälkeen entisen omistajan osakkeeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, kuten oikeudet osingonjakoon ja yhtiökokouksiin osallistumiseen lakkaavat ja siirtyvät uudelle omistajalle.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

8. Sijoituksen maksaminen

8.1. Sijoituksen tekeminen on sitova sopimus maksaa tehty sijoitus annettujen ohjeiden mukaisesti.

8.2. Sijoituksen voit maksaa verkkopankissasi välittömästi sijoittamisen yhteydessä, mikäli Invesdor on mahdollistanut sinulle tämän vaihtoehdon.

8.3. Sijoituksen voit maksaa myös laskulla. Laskun eräpäivä on joko seitsemän päivää sijoituksen tekemisestä tai kierroksen sulkeutumispäivä, riippuen siitä, kumpi koittaa ensin.

8.4. Jos sijoitusta ei makseta eräpäivään mennessä, voidaan sinut jättää hyväksymättä kierrokselle.

8.5. Sijoitus on maksettava sen tahon nimissä olevalta tililtä, joka sijoituksen on tehnyt. Mikäli maksu tapahtuu joltain toiselta tililtä, tarvitaan erityinen selvitys tämän syistä. Jos Invesdor katsoo, ettei selvitys ole luettava tai muutoin näkee maksun hyväksymisessä riskejä saatetaan varat palauttaa.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

9. Rahoituskierroksen keskeisten ehtojen muuttaminen

9.1 Rahoituskierroksen aikana on mahdollista pidentää merkintäaikaa tai korottaa kierroksen maksimitavoitetta. Muunlainen muutos rahoituskierroksen keskeisiin ehtoihin mahdollistaa Sijoittajalle tehdyn sijoituksen peruuttamisen seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun ehtomuutosta koskeva tiedote on lähetetty Sijoittajalle. Muutoksista kerrotaan pitchissä, minkä lisäksi tiedot lähetetään sähköpostitse Sijoittajan ilmoittamaan osoitteeseen, ellei Sijoittaja ole kieltäytynyt kyseisten viestien lähettämistä. Mikäli peruutusta ei tehdä määräajassa, sijoitus pysyy voimassa sellaisena, kuin se on tehty. Sijoitusta, joka on tehty onnistuneeseen rahoituskierrokseen, ei palauteta kierroksen sulkeutumisen jälkeen.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

10. Sijoituksen tekemisen jälkeen

9.1. Maksettuasi sijoituksen Invesdor säilyttää jäljempänä kuvatulla tavalla varojasi rahoituskierroksen sulkeutumiseen saakka.

9.2. Mikäli rahoituskierroksen minimitavoite saavutetaan, sijoitetut varat siirretään Kohteelle.

9.3. Mikäli minimitavoite jää saavuttamatta, palautetaan sijoitetut varat Sijoittajille näiden palvelussa ilmoittamiin tilinumeroihin.

9.3. Tilanteessa, jossa minimitavoite jää saavuttamatta, Sijoittaja ja Kohde voivat erikseen keskenään sopia siitä, että sijoitus toteutetaan tästä huolimatta.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

11. Asiakasvarojen säilytys

10.1. Invesdor säilyttää sijoitettua varallisuutta tunnetuissa luottolaitoksilla tätä tarkoitusta varten perustetuilla erityisillä asiakasvaratileillä. Invesdor edellyttää, että pankki allekirjoittaa asiakasvaratilejä koskevan kuittaamattomuussopimuksen.

10.1. Asiakasvaroja voidaan myös tilapäisesti säilyttää Invesdorin maksunvälitysyhteistyökumppaneiden hallinnassa olevilla asiakasvaratileillä.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

12. Sijoitukseen liittyvät riskit

11.1. Suosittelemme, että tutustut täydelliseen riskivaroitukseemme ennen korkeariskisen osakesijoittamisen tekemistä. Riskivaroituksen löydät täältä.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

 

Velkakirjoja koskevat lisäehdot

Jos haluat ladata nämä velkakirjoja koskevat lisäehdot pdf-tiedostona, klikkaa tästä.

 

Pystyäksesi sijoittamaan joukkolainoihin Invesdorin Palvelun kautta tai järjestämään Palvelussa rahoituskierroksen, tulee sinun hyväksyä tämä joukkolainasijoittamiseen liittyvä osa Käyttöehdoista. Kiireisiä Käyttäjiä varten olemme koonneet tiivistelmän Ehtojen alkuun. Toki suosittelemme tutustumaan ehtoihin kokonaisuudessaan, jotta Invesdorin palveluiden luonne on ymmärrettävissä parhaalla mahdollisella tavalla.

Invesdor Oy

Nämä Palveluehdot määrittävät, miten voit käyttää Invesdorin verkkosivua osoitteessa www.invesdor.com (”Verkkopalvelu”). Ehtoja täydentää rekisteröitymisen yhteydessä hyväksytyt yleiset sopimusehdot. Käyttämällä sivustoa tai muita palveluita viestität hyväksyväsi nämä ehdot ja sitoudut toimimaan niiden mukaisesti. Yleisten ehtojen tuomat oikeudet ja velvollisuudet sisältyvät kaikkeen Verkkopalvelun ja muiden palveluiden käyttöön.

Bondeihin liittyvien ehtojen soveltamisjärjestys on seuraava:

1. Bondin Erityisehdot

2. Lisäehdot: Bond

3. Yleiset Ehdot

Mahdollisessa ehtojen ristiriitatilanteessa Bondin Erityisehdot ovat aina etusijalla suhteessa Lisäehdot: Bondeihin sekä Yleisiin Ehtoihin. Lisäehdot: Bond ovat puolestaan aina etusijalla suhteessa Yleisiin Ehtoihin.

Tiivistelmä

Kohdeyhtiö:

Varmistat, että olet saanut oikeuden edustamaltasi oikeushenkilöltä markkinoida ja toteuttaa rahoituskierroksen käyttäen Palvelua.

Olet velvoitettu antamaan rehellisesti oikeat ja täydelliset tiedot koskien Kohdetta, sen asemaa ja aikaisempaa rahoitusta.

Hyväksyt, että Palvelun tarkoitus on ainoastaan auttaa sinua löytämään sopivat Sijoittajat. Oikeudelliset sitoumukset rahoituskierrokseen muodostuvat suoraan Kohteen ja Sijoittajan välillä Palvelun ulkopuolella.

Toimeenpanet rahoituskierroksen huolellisesti ja Palvelussa julkaisemasi tiedon mukaan. Yksin sinun velvollisuutesi on varmistaa, että rahoituskierros on toteutettu voimassa olevien lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Ilmoitat Invesdorille rahoituskierroksen täytäntöönpanosta.

Sijoittaja:

Pidät salassa Kohteelta saamasi luottamuksellisen tiedon ja käytät tällaista luottamuksellista tietoa ainoastaan arvioidaksesi mahdollisuutta osallistua rahoituskierrokselle. 

Joissain valtiossa on Sijoittajia koskevia erityisiä oikeudellisia vaatimuksia. On sinun velvollisuutesi huolehtia, että kyseiset vaatimukset täyttyvät.

Hyväksyt, että Palvelun tarkoitus on ainoastaan auttaa sinua löytämään sopivia Kohteita. Oikeudelliset sitoumukset rahoituskierrosta koskien muodostuvat suoraan sinun ja Kohteen välillä Palvelun ulkopuolella.

Teet sijoituspäätöksen perustuen omaan harkintaasi ja olet yksin vastuussa päätöksestä.  

+ Lue lisää

- Piilota teksti

1. Sijoitusprosessi

1.1. Kun käyttäjätilisi on validoitu, voit tehdä sijoituksia tai hakemuksen uudeksi rahoituskierrokseksi. Kaikki rahoituskierrokset luodaan joko validoidun yrityskäyttäjän taikka Invesdorin, tämän tytäryhtiön, sidonnaisasiamiehen tai muun yhteistyökumppanin toimesta.

1.2. Invesdor käy läpi kaikki hakemukset rahoituskierrosten järjestämiseksi, tarkastaa materiaalit ja kohdeyrityksen rekisteri- ja luottotiedot sekä lopulta hyväksyy aktivoitavaksi kelpaavat kierrokset. Invesdor ei tee varsinaista, esimerkiksi yrityskauppojen yhteydessä tehtävää, due diligenceä Kohteille, vaan lähinnä fakta- ja mainetarkistuksen, josta kätyetään nimitystä “Invesdor DD”. Lisätietoja ja tarkempi kuvaus Invesdor DD:stä löytyy Invesdor DD -sivulta. Mahdollisten lisätietojen hankkiminen Kohdeyhtiöstä on sijoittajan vastuulla. Kohdeyhtiön tuotteita ja palveluita koskevien yksityiskohtaisempien tietojen hankkiminen on Sijoittajan vastuulla.

1.3. Invesdor ei välttämättä tarkista muuta kuin itse rahoituskierrokseen liittyvät materiaalit, eli esimerkiksi (muttei kuitenkaan rajoittuen) materiaaliin linkitetyt Invesdorin ulkopuoliset verkkosivut, sosiaalinen media ja Sijoittajafoorumilla käytävät keskustelut eivät ole Invesdorin hyväksymiä. Älä siis perusta sijoituspäätöstäsi näihin.

1.4. Kohteen hyväksyminen kohteeksi ei tarkoita, että Invesdor pitäisi sitä hyvänä sijoituskohteena tai suosittelisi Kohdetta Sinulle. Invesdor ei myöskään välttämättä usko Kohteen onnistumisen edellytyksiin eikä ole vastuussa Sinulle, mikäli Kohde ei täytä itselleen asettamiaan tavoitteita tai muutoin epäonnistuu. Teet sijoituspäätöksen yksin ja itsenäisesti, ja vastaat täysin sen surauksista.

1.5. Rahoituskierrosten ja niihin liittyvän materiaalin julkistamisen tarkoituksena on auttaa sinua tekemään sijoituspäätökseksesi, eikä materiaalia tule käyttää mitään muuta tarkoitusta varten. Mikäli rikot tätä velvollisuuttasi, voit joutua vastuuseen Invesdorille, Kohteelle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamistasi vahingoista (sisältäen, muttei rajoittuen, Invesdorin maineelle tai liiketoiminnalle aiheuttamasi vahingot).

1.6. Tutustuttuasi rahoituskierroksen materiaaleihin voit tehdä sijoituksen tarkastelemaasi rahoituskierrokseen klikkaamalla tätä tarkoitusta varten olevaa painiketta Palvelussa. Viimeistään ensimmäistä sijoitusta tehdessäsi sinun tulee tunnistautua Yleisissä Ehdoissa kuvatulla tavalla palvelussamme.

1.7. Voit sijoittaa samaan Kohteeseen useaan otteeseen etenemällä sijoitusprosessin uudestaan loppuun saakka. Tunnistustiedot tallennetaan osaksi käyttäjätiliäsi tiedot annettuasi, ja sijoitusprosessi esitäytetään näillä tiedoilla puolestasi seuraavan sijoituksesi yhteydessä.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

2. Sijoittajat

Tässä luvussa 2 esitetyt yksityiskohtaiset ehdot koskevat sinua, joka käytät Palvelua “Sijoittajana”. Sijoittaja ymmärtää, hyväksyy ja vakuuttaa seuraavat asiat:

2.1. Sijoittajan tulee pitää salassa Kohteelta saamansa luottamuksellinen tieto, ja käyttää luottamuksellista tietoa ainoastaan harkitessaan mahdollisuutta osallistua rahoituskierrokseen.

2.2. Joissakin valtioissa tiettyjä oikeudellisia vaatimuksia voidaan soveltaa Sijoittajiin. Sijoittajan vastuulla on varmistaa, että sellaiset vaatimukset täyttyvät. Tällaisiin vaatimuksiin voi sisältyä vaatimus siitä, että Sijoittaja on ”sertifioitu sijoittaja”, ”itse-sertifioitu sijoittaja” tai ”hyväksytty sijoittaja”. Invesdor tai Kohde voi vaatia käyttäjää antamaan todisteita tukemaan sitä, että oikeudelliset vaatimukset täyttyvät, mutta Invesdorilla ei ole velvollisuutta tehdä niin eikä tarkistaa, että vaatimukset täyttyvät.

2.3. Sijoittaja tiedostaa, että Palvelun tarkoituksena on vain helpottaa Sijoittajaa löytämään sopivia Kohteita. Oikeudelliset sitoumukset rahoituskierrokseen muodostuvat suoraan Sijoittajan ja Kohteen välille Palvelun ulkopuolelle. Sijoittajan vastuulla on lukea ja asianmukaisesti sitoutua Kohteen mahdollisesti sijoitusten yhteydessä edellyttämiin sopimuksiin ja sitoumuksiin sekä perehtyä sijoittamiseen liittyviin yleisiin ja kohdeyrityskohtaisiin riskeihin. Sijoittaja ymmärtää ja hyväksyy, että mikäli rahoituskierrosta koskeva materiaali on julkaistu useammalla kielellä, englanninkielinen versio on virallinen ja muut kieliversiot epävirallisia käännöksiä.

2.4. Sijoittaja ymmärtää, että sijoituksen tekeminen Palvelussa on sitova oikeudellinen sopimus. Näin ollen sitoumuksen tekemällä Sijoittaja ymmärtää velvollisuudekseen suorittaa sitoumuksen mukainen lasku ja toimittaa pyydetyt tiedot itsestään. Sijoittaja ei voi peruuttaa tekemäänsä sijoitusta muutoin kuin tilanteessa, jossa kierroksen ehdot muuttuvat siten kuin jäljempänä luvussa 10 on selostettu.

2.5. Sijoittaja tekee sijoituspäätöksen perustuen Sijoittajan omaan hankintaan ja on yksin vastuussa päätöksestään. Invesdor ei anna sijoitusneuvontaa.

2.6. Sijoittaja lain, sääntöjen ja määräysten sallimissa määrin luopuu kaikista oikeuksista vaatia saataviaan mistä tahansa syystä liittyen rahoituskierrokseen.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

3. Kohteet

Tässä kappaleessa 3 esitetyt yksityiskohtaiset ehdot koskevat sinua, joka käytät Palvelua “Kohteena”. Kohde ymmärtää, hyväksyy ja vakuuttaa seuraavat asiat:

3.1. Kohde vakuuttaa saaneensa edustamaltaan oikeushenkilöltä oikeuden markkinoida ja toteuttaa rahoituskierros Palvelua käyttäen.

3.2. Kohde on rehellisesti antanut oikeat, tarkat ja täydelliset tiedot koskien Kohdetta yleensä, sen omistajarakenteita, johtohenkilöitä, toimintaa, taloudellista asemaa ja aiempaa rahoitusta, siihen sijoittamiseen liittyviä riskejä sekä kerättyjen rahojen käyttötarkoitusta. Kohde myös vakuuttaa Palvelussa esillä olevan rahoituskierroksen materiaalin eri kieliversioiden olevan keskenään samansisältöisiä, ja tiedostaa, että mahdollisessa ristiriitatilanteessa englanninkielinen versio on virallinen.

3.3. Kohde sitoutuu avoimesti ilmoittamaan Invesdorille mahdollista Kohteeseen sekä sen omistajiin ja johtoon liittyvistä luottohäiriöistä. Kohde ymmärtää ja hyväksyy, että Invesdor tarkastaa sekä kohteen että tämän johdon luottotiedot julkisista rekistereistä, ja on oikeutettu perääntymään rahoituskierroksen järjestämisestä mikäli tarkastuksessa havaitaan maksuhäiriöitä, joista Invesdor ei ole ollut tietoinen. Kohde hyväksyy, että Asiakastiedon Rating Alfa -raportti, BIGNetin luottotietoraportti tai muu vastaava julkisesta lähteestä saatavilla oleva raportti julkaistaan rahoituskierroksen liitemateriaaleissa.

3.4. Kohde tiedostaa, että Palvelun tarkoitus on ainoastaan auttaa Kohdetta löytämään sopivia Sijoittajia. Lopullinen oikeussuhde liittyen rahoituskierrokseen muodostuu suoraan Kohteen ja Sijoittajan välille Palvelun ulkopuolelle.

3.5. Kohde toimeenpanee rahoituskierroksen huolellisesti ja noudattaen tietoa, jonka Kohde on Palvelussa julkaissut. Kohde ymmärtää, että yksin sen velvollisuus on varmistaa, että rahoituskierros on toteutettu voimassa olevien lakien, säännösten ja määräysten sekä Palvelussa julkaistun materiaalin mukaisesti.  Edellä mainittua rajoittamatta, jos laista, säännöistä ja määräyksistä johtuu velvollisuus laatia listalleottoesite tai vastaava, Kohteen vastuulla on varmistaa, että sellaiset oikeudelliset velvoitteet täytetään, sekä vastata kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat näiden velvoitteiden täyttämisestä. Kohde on velvollinen ilmoittamaan Invesdorille kaikista ETA-alueella viimeisen vuoden aikana yleisölle tarjotuista arvopapereista, jotta Invesdor voi arvioida tarpeen esitteen laatimiseksi. Antia tarjotaan yleisölle kussakin ETA jäsenvaltiossa vain kyseisen jäsenvaltion kansalliseen esitevelvollisuuden euromääräiseen alarajaan saakka.

3.6. Kohde vilpittömästi ja totuudenmukaisesti ilmoittaa Invesdorille rahoituskierroksen aikana Palvelun ulkopuolella vastaanotetuista sijoituksista ja/tai merkinnöistä. Lisäksi Kohde ilmoittaa Invesdorille mahdollisista sijoituksista ja/tai merkinnöistä, jotka on vastaanotettu kuuden (6) kuukauden sisällä merkintäajan päättymisestä tai muusta rahoituskierroksen päättymispäivästä, siitä riippumatta, täyttyikö rahoituskierroksen vähimmäistavoite.

3.7. Kohde luopuu itsensä ja edustamansa oikeushenkilön (jos sellainen on) puolesta lakien, säännösten ja määräysten sallimissa määrin oikeudestaan esittää mistään syystä vaateita Invesdoria kohtaan liittyen suoraan tai välillisesti Palveluun tai sen Ehtoihin.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

4. Yleistä joukkolainoista

4.1. Joukkolaina on vakuudeton lainainstrumentti. Sijoittaja lainaa kohteelle valitsemansa rahasumman tietyksi ajanjaksoksi tiettyä korkoa vastaan.

4.2. Jokaisen Joukkolainan nimellisarvo on vakio 100 euroa ja Joukkolainoja on merkittävä vähintään viisi kappaletta kerrallaan.

4.3. Lainan korko määräytyy markkinaehtoisesti jäljempänä kappaleessa 6 määritetyllä tavalla.

4.4. Crowdbond on myöhemmin kappaleessa 7 määritellyllä tavalla siirtokelpoinen jälkimarkkinoilla.

4.5. Joukkolaina voi olla tavallinen joukkolaina (”Joukkolaina”, myös kaikkiin eri tyyppisiin Joukkolainoihin viitataan yhdessä termillä ”Joukkolaina”), Crowdbond (”Crowdbond” on joukkolaina, jonka liikkeellelaskija täyttää erityiset kriteerit) tai “Vaihtovelkakirjalaina” (määritelty jäljempänä kappaleessa 8).

4.6. Joukkolaina ei ole perinteinen joukkovelkakirjalaina. Joukkolainat eivät ole arvo-osuusjärjestelmässä eikä niitä ole saatavana missään fyysisessä muodossa.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

5. Laina-aika

5.1. Laina-ajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jonka ajan Kohde lainaa sijoitetut varat Sijoittajalta. Laina-ajan päätyttyä Kohde on velvollinen maksamaan takaisin Sijoittajalta lainaamansa varat.

5.2. Kohdeyritys voi määrittää laina-ajan puolen vuoden (6kk) ja kuuden (6) vuoden välille. Tietyn Kohteen osalta on kuitenkin voitu päättää lyhyemmästä laina-ajasta. Laina-ajan varmistamiseksi Sijoittajan kannattaa tutustua rahoituskierroksen liitemateriaalissa oleviin Joukkolainan Erityisehtoihin.

5.3. Invesdor ei missään tilanteessa vastaa Kohteen maksukyvystä. Mikäli Kohde ei pysty suorittamaan lainattua pääomaa takaisin Sijoittajalle, ei Sijoittaja voi velkoa tätä tai muutakaan maksua Invesdorilta.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

6. Koron määräytyminen ja maksaminen

6.1. Joukkolainan korko määräytyy markkinaehtoisesti. Kohde valitsee pitchiä luodessa korkoprosentin, jonka on maksimissaan valmis hyväksymään lainansa koroksi. Sijoitusprosessissa Sijoittaja valitsee summan, jonka haluaa lainata Kohteelle sekä tälle lainalle haluamansa korkoprosentin. Toisin sanoen sijoittaja tekee korkotarjouksen. Tarjous voi maksimissaan olla Kohteen määrittämä maksimikorko.

6.2. Korkotarjouksen antamalla olet sitoutunut lainaamaan kyseiselle Kohteelle kyseisin ehdoin kyseisellä korkoprosentilla. Voit koska tahansa myöhemmin muuttaa antamaasi tarjousta, mutta vain Kohteelle edullisempaan suuntaan. Korkeamman tarjouksen tekeminen on mahdollista vain sijoittamalla uudestaan, mutta tässäkin tapauksessa olet sitoutunut myös edelliseen tarjoukseesi.

6.3. Sijoitukset listautuvat palveluun Sijoittajien tekemien korkotarjouksien mukaiseen järjestykseen. Rahoituskierroksen sulkeuduttua Kohde valitsee, mitkä sijoitukset hyväksyy mukaan rahoituskierrokseen. Kaikkien mukaan päässeiden sijoitusten korko muodostuu samaksi: korkein Kohteen hyväksymä korkotarjous.

6.4. Kohde voi valita hyväksyvänsä minkä tahansa koron, kunhan sijoitettu yhteissumma pysyy kierrokselle asetetun rahoitushaarukan puitteissa.

6.5. Koron maksu tapahtuu puolivuosittain Joukkolainan senhetkiselle omistajalle. Korkoa maksetaan koko laina-ajan, ja viimeinen koronmaksu tapahtuu pääoman palauttamisen yhteydessä. Maksaminen on Kohteen vastuulla, eikä Invesdor missään tilanteessa ole vastuussa korkojen maksamisesta. Sijoittaja on velvollinen ilmoittamaan Kohdeyritykselle koronmaksuun tarvittavissa tiedoissa tapahtuneista muutoksista.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

7. Siirtokelpoisuus ja transaktioihin liittyvät ehdot

7.1. Joukkolainat ovat siirtokelpoisia. Tämä tarkoittaa sitä, että niillä voidaan käydä kauppaa jälkimarkkinoilla, eli Joukkolainan omistaja voi myydä Joukkolainan uudelle omistajalle.

7.2. Joukkolainojen siirtämisen jälkeen entisen omistajan Joukkolainaan liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, kuten oikeudet korkoon ja takaisinmaksuun lakkaavat ja siirtyvät uudelle omistajalle. Erääntyneet korot maksetaan ja velka lopulta suoritetaan sille, kenen omistuksessa Joukkolainan kullakin maksuhetkellä hetkellä on.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

8. Vaihtovelkakirja

8.1. Kappaleessa 8 olevat ehdot koskevat vain tilannetta, jossa vaihtovelkakirja lasketaan liikkeeseen. Tavallisia Joukkolainoja tämä kappale ei koske.

8.2. Vaihtovelkakirjalainan laina-ajan päätyttyä Kohteen on suoritettava velka vaihtovelkakirjalainan omistajalle. Vaihtoehtoisesti, velan pääoman takaisinmaksun sijaan, Kohde tai vaihtovelkakirjalainan omistaja voi laina-ajan lopussa päättää vaihtaa velkakirjan tiettyyn merkintähetkellä määrättyyn määrään Kohteen osakkeita.

8.3. Muuntohinta, joka määrittää osakkeiden määrän muunnettaessa laina Kohteen osakkeiksi, on määritelty tarkemmin Vaihtovelkakirjalainasopimuksessa, jossa on myös yksityiskohtaisemmat ehdot koskien vaihtovelkakirjalainan liikkeeseen laskua.

8.4. Lainalle maksetaan korkoa puolivuosittain Vaihtovalkakirjalainasopimuksessa määriteltyjen koronmaksupäivien ja koron määrän mukaisesti. Korkoa kertyy kunkin korkokauden aikana alkaen, ja mukaanlukien, korkokauden ensimmäisestä päivästä korkokauden viimeiseen päivään, jota ei lasketa mukaan korkoa laskettaessa. Korko lasketaan kulloinkin maksamatta olevalle lainapääomalle.

8.5. Tarkemmat kutakin vaihtovelkakirjaluonteen saanutta Joukkolainaa koskevat ehdot on kuvattu Joukkolainaan liittyvissä Erityisehdoissa, jotka löytyy antimateriaalin liitteistä.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

9. Sijoituksen maksaminen

9.1. Sijoituksen tekeminen on sitova sopimus maksaa tehty sijoitus annettujen ohjeiden mukaisesti.

9.2. Sijoituksen voit maksaa suoraan verkkopankissasi välittömästi sijoittamisen yhteydessä, mikäli Invesdor on mahdollistanut sinulle tämän vaihtoehdon.

9.3. Sijoituksen voit maksaa aina myös laskulla. Laskun eräpäivä on joko seitsemän päivää sijoituksen tekemisestä tai kierroksen sulkeutumispäivä, riippuen siitä, kumpi koittaa ensin.

9.4. Jos sijoitusta ei makseta eräpäivään mennessä, voidaan sinut jättää hyväksymättä kierrokselle.

9.5. Sijoitus on maksettava sen tahon nimissä olevalta tililtä, joka sijoituksen on tehnyt. Mikäli maksu tapahtuu joltain toiselta tililtä, tarvitaan erityinen selvitys tämän syistä. Jos Invesdor katsoo, ettei selvitys ole luettava tai muutoin näkee maksun hyväksymisessä riskejä saatetaan varat palauttaa. Varat voidaan jäädyttää asian selvittämisen ajaksi, mikäli laki tai viranomainen sitä kyseisessä tilanteessa edellyttää.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

10. Rahoituskierroksen keskeisten ehtojen muuttaminen

10.1. Rahoituskierroksen aikana on mahdollista pidentää merkintäaikaa tai korottaa kierroksen maksimitavoitetta. Muunlainen muutos rahoituskierroksen keskeisiin ehtoihin mahdollistaa Sijoittajalle tehdyn sijoituksen peruuttamisen seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun ehtomuutosta koskeva tiedote on lähetetty Sijoittajalle. Muutoksista kerrotaan pitchissä, minkä lisäksi tiedot lähetetään sähköpostitse Sijoittajan ilmoittamaan osoitteeseen, ellei Sijoittaja ole kieltäytynyt kyseisten viestien lähettämistä. Mikäli peruutusta ei tehdä määräajassa, sijoitus pysyy voimassa sellaisena, kuin se on tehty. Sijoitusta, joka on tehty onnistuneeseen rahoituskierrokseen, ei palauteta kierroksen sulkeutumisen jälkeen.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

11. Sijoituksen tekemisen jälkeen

11.1. Maksettuasi sijoituksen Invesdor säilyttää jäljempänä kappaleessa 11. kuvatulla tavalla varojasi rahoituskierroksen sulkeutumiseen saakka.

11.2. Mikäli rahoituskierroksen minimitavoite saavutetaan, sijoitetut varat siirretään Kohteelle. Varat voidaan siirtää tätä aikaisemmin ainoastaan Invesdorin päätöksellä ja sijoittajan kirjallisella suostumuksella.

11.3. Mikäli minimitavoite jää saavuttamatta, palautetaan sijoitetut varat Sijoittajille näiden palvelussa ilmoittamiin tilinumeroihin.

11.4. Tilanteessa, jossa minimitavoite jää saavuttamatta, Sijoittaja ja Kohde voivat erikseen keskenään sopia siitä, että sijoitus toteutetaan tästä huolimatta.

11.5. Invesdor ei säilytä arvopapereita Sijoittajien lukuun.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

12. Asiakasvarojen säilytys

12.1. Invesdor säilyttää sijoitettua varallisuutta tunnetuissa luottolaitoksissa tätä tarkoitusta varten perustetuilla erityisillä asiakasvaratileillä. Asiakasvarat väilytetään aina erillään Invesdorin ja Kohteen omista varoista. Invesdor edellyttää, että pankki allekirjoittaa asiakasvaratilejä koskevan kuittaamattomuussopimuksen.

12.2. Asiakasvaroja voidaan myös tilapäisesti säilyttää Invesdorin maksunvälitysyhteistyökumppaneiden hallinnassa olevilla asiakasvaratileillä.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

13. Sijoitukseen liittyvät riskit

Kasvuyritykset ovat korkeariskisiä sijoituskohteita. Suosittelemme, että tutustut täydelliseen riskivaroitukseemme ennen korkeariskisen joukkolainasijoituksen tekemistä. Riskivaroituksen löydät täältä.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

 

Ownersportal-palvelun käyttöehdot

Jos haluat ladata Ownersportal-palvelun käyttöehdot pdf-tiedostona, klikkaa tästä.

 

Näillä käyttöehdoilla määritellään arvopaperinhaltijaluettelon ylläpitoon liittyvän ohjelmistosovelluksen (”Ownersportal”) käyttäehdot. Invesdor Services Oy (”Palveluntarjoaja”) tarjoaa Asiakkaalle ohjelmiston sekä siihen liittyviä palveluja.

1. Palveluntarjoajan velvollisuudet ja vastuut

1.1. Palveluntarjoaja sitoutuu hoitamaan arvopaperinhaltijaluetteloa (”Arvopaperinhaltijarekisteri” tai ”Rekisteri”) luotettavalla tavalla ja huolellisesti.

1.2. Palveluntarjoaja sitoutuu pitämään ajantasaisen Arvopaperinhaltijarekisterin Yhtiön saatavilla siten että Yhtiö voi koska tahansa ladata luettelon omalle tietokoneelleen.

1.3. Palveluntarjoaja sitoutuu pitämään ajantasaisen Arvopaperinhaltijarekisterin arvopapereiden omistajien (“arvopaperinhaltijat”) saatavilla niin, että kukin arvopaperinhaltija näkee kaikki omistuksensa niissä Yhtiöissä, jotka ovat ottaneet Ownersportal-palvelun käyttöönsä.

1.4. Osakeyhtiölain mukaan (3 luku 15 pykälä) Yhtiön hallitus on velvollinen pitämään luetteloa osakkeenomistajista ja heidän omistamistaan osakkeista (”Osakasluettelo”). Osakasluettelo on osa Ownersportalissa ylläpidettävää Arvopaperinhaltijarekisteriä, mutta yhtiön hallituksella on kuitenkin velvollisuus ylläpitää Osakasluetteloa kolmansia osapuolia varten osion 2.4. mukaisesti.

1.5. Osakeyhtiölain mukaan (3 luku 17 pykälä) jokaisella on oikeus Yhtiölle aiheutuvat kulut korvattuaan saada jäljennös Osakasluettelosta tai sen osasta. Palveluntarjoaja sitoutuu luovuttamaan tietoja ulkopuolisille näiden osakeyhtiölain määräysten mukaisesti. Muutoin kuin mitä laissa on säädetty tai oikeuden päätöksellä määrätty, sitoutuu Palveluntarjoaja olemaan luovuttamatta Yhtiön omistajatietoja tai arvopaperinhaltijatietoja ulkopuolisille. Tämän lisäksi voidaan erikseen sopia, että Palveluntarjoaja voi luovuttaa arvopaperinhaltijatietoja tahoille jotka käyvät kauppaa Yhtiön arvopapereilla tai tarjoavat osakkeille jälkimarkkinapaikan.

1.6. Osakeyhtiölain mukaan Yhtiön hallitus on viime kädessä vastuussa Osakasluettelonsa ajantasaisuudesta ja virheettömyydestä. Palveluntarjoaja sitoutuu päivittämään Yhtiön Arvopaperinhaltijarekisterin Yhtiön pyynnöstä ja tarjoamaan Yhtiölle pääsyn rekistereihin tekemään päivitykset itse. Palveluntarjoaja myös sitoutuu päivittämään Yhtiön arvopaperinhaltijoiden yhteystiedot myös silloin kun järjestelmässä olevat omistajat päivittävät yhteystietojaan siten että tieto ei ole tullut Yhtiön kautta.

1.7. Palveluntarjoaja sitoutuu tunnistamaan arvopaperinhaltijoista ne, jotka jo ovat Palveluntarjoajan järjestelmässä ja välttämään moninkertaisten omistustietojen syntymisen samalle sijoittajalle (”duplikaatit”). Mikäli duplikaatteja, virheitä tai muita epäselvyyksiä ilmenee Arvopaperinhaltijarekisterissä, Palveluntarjoaja sitoutuu ilmoittamaan niistä Yhtiölle ja avustamaan Yhtiötä asian selvittämisessä.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

2. Yhtiön vastuut

2.1. Yhtiö sitoutuu palvelua aloitettaessa toimittamaan ajantasaisen Arvopaperinhaltijarekisterin Palveluntarjoajan haltuun. Siirron jälkeen Yhtiö sitoutuu hyväksymään Arvopaperinhaltijarekisterin siinä muodossa kuin ne siirron jälkeen järjestelmässä ovat.

2.2. Yhtiö sitoutuu toimittamaan Palveluntarjoajan tietoon kaikki Arvopaperinhaltijarekisteriin vaikuttavat saannot tai muut muutokset.

2.3. Yhtiö sitoutuu tarvittaessa ilmoittamaan kaikille mahdollisia osakekirjoja osakeyhtiölain 3 luvun 9 pykälän perusteella pyytäville osakkeenomistajille, että jatkossa osakekirjoja vastaavat asiakirjat (sertifikaatit) voidaan tulostaa tai ladata Palveluntarjoajan järjestelmästä. Sertifikaatti on saatavilla vain niille arvopaperinhaltijoille, jotka ovat tehneet arvopaperia koskevan merkinnän Invesdorin verkkopalvelun kautta osoitteessa Invesdor.com ja joilla on rekisteröity profiili Invesdorin verkkopalvelussa. Yhtiö myös sitoutuu tarvittaessa valtuuttamaan Palveluntarjoajan tai Palveluntarjoajan osoittaman henkilön allekirjoittamaan sertifikaatit yhtiön puolesta.

2.4. Selvyyden vuoksi todetaan, että Yhtiön hallitus vastaa edelleen osakeyhtiölain 3 luvun 15-17 pykälien mukaisesti Osakasluettelosta suhteessa kolmansiin osapuoliin.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

3. Arvopaperinhaltijoiden velvollisuudet

3.1. Arvopaperinhaltija, joka on merkitty Ownerportalissa ylläpidettyihin Arvopaperinhaltijarekistereihin, sitoutuu päivittämään henkilötietonsa ensisijaisesti Yhtiölle ja toissijaisesti ilmoittamaan Palveluntarjoajalle muutoksesta.

3.2. Arvopaperinhaltija sitoutuu myös ilmoittamaan Yhtiölle siirronsaajan nimen ja yhteystiedot, jos arvopaperinahaltijan arvopaperit tai osa niistä siirretään toiselle omistajalle.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

4. Poikkeukset

4.1. Palveluntarjoajan vastuu ei kata niitä tapauksia joissa virheellinen tieto on toimitettu Palveluntarjoajalle Yhtiön tai arvopaperinhaltijan toimesta virheellisenä tai puutteellisena. Tämä poikkeus kattaa myös tapaukset jossa virhe esiintyi Yhtiön hyväksymässä arvopaperin siirron jälkeisessä Arvopaperinhaltijarekisterissä.

4.2. Yhtiön arvopapereita koskevista muutoksista ilmoitettaessa kannalta katsotaan riittäväksi muutosten toimittaminen joko Palveluntarjoajan tai Yhtiön tietoon. Palveluntarjoajan vastuu ei näin ollen kata tilanteita joissa arvopaperinhaltija on ilmoittanut muutoksesta Yhtiölle, joka on laiminlyönyt tiedon välittämisen edelleen.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

5. Yhteystietojen päivittäminen

5.1. Arvopaperinhaltijoiden yhteystietojen päivitys järjestelmään tapahtuu aina Palveluntarjoajan tai Yhtiön toimesta. Näin varmistetaan, että yksittäisen arvopaperinhaltijan tiedot ovat samat kaikissa Palveluntarjoajan ylläpitämissä, muidenkin yhtiöiden kuin Yhtiön Arvopaperinhaltijarekisterissä, ja että jokaisella arvopaperinhaltijalla on vain yksi käyttäjätunnus Palveluntarjoajan järjestelmässä.

5.2. Yhtiö ja Palveluntarjoaja sitoutuvat ilmoittamaan toisilleen muutoksista, joita on tehty Arvopaperinhaltijarekisteriin.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

6. Hinnat ja maksuehdot

6.1. Yhtiö sitoutuu maksamaan palvelun käytöstä erillisessä Ownersportal-sopimuksessa sovitun hinnan. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

6.2. Palvelun käyttö on ilmaista arvopaperinhaltijoille.

6.3. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa hinnoittelua. Yhtiön osalta hintamuutokset tulevat voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta. Palveluntarjoaja sitoutuu ilmoittamaan hintojen muutoksesta yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Hintojen muuttuessa Yhtiöllä on oikeus päättää sopimus kahden välittömästi. Kirjallinen ilmoitus sopimuksen päättämisestä tulee toimittaa Palveluntarjoajalle kahden (2) viikon kuluessa Palveluntarjoajan ilmoitettua Yhtiölle hintamuutoksesta.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

7. Sopimuksen kesto

7.1. Yllä kohdassa 6.3 kuvatun hintojen muutokseen liittyvän irtisanomisoikeuden lisäksi Yhtiö tai Palveluntarjoaja voi irtisanoa tämän sopimuksen joko silloin, kun Yhtiön liikkeeseenlaskemat arvopaperit siirretään toimiluvallisen arvopaperikeskuksen ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään tai muuten kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisajalla. Arvo-osuusjärjestelmään siirtyessä sopimus päättyy ilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden Arvopaperinhaltijarekisterit Yhtiölle. Yhtiö maksaa palvelumaksua sopimuksen päättymispäivään saakka kaikilta niiltä kuukausilta, joita ei vielä sopimuksen päättymisajankohtana ole laskutettu.

7.2. Mikäli sopimus päättyy, Palveluntarjoaja siirtää Arvopaperinhaltijarekisterin Yhtiön haltuun.

7.3. Yhtiö ilmoittaa sopimuksen päättymisestä arvopaperinhaltijoille ja neuvoo heitä sen suhteen, miten Yhtiön arvopapereita koskeva tiedottaminen jatkossa tapahtuu.

7.4. Arvopaperinhaltija ei voi irtisanoa Ownersportal-sopimusta.

7.5. Osakkeenomistajia velvoittavat osakeyhtiölain mukaiset velvoitteet Yhtiötä kohtaan.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

8. Muut määräykset

8.1. Palveluntarjoaja voi siirtää sopimuksen emoyhtiölleen Invesdor Oy:lle (y-tunnus 2468896-2) milloin tahansa ilmoittamatta siitä Yhtiölle tai Yhtiön arvopaperinhaltijoille.

+ Lue lisää

- Piilota teksti