Sijoittaminen vaihtovelkakirjoihin

Invesdor tarjoaa sijoittajille kahta erilaista vaihtovelkakirjatuotetta. Ne eroavat jossain määrin tavallisista joukkovelkakirjoista ja osakepohjaisista tuotteista: lue lisää ja tutustu vaihtovelkakirjoihin.

Huom. Jos olet yrityksen edustaja ja etsit tietoa vaihtovelkakirjoista, voit vierailla myös yrityksille suunnatulla vaihtovelkakirjasivullamme.

 

Mikä on vaihtovelkakirja?

Vaihtovelkakirjat (englanniksi convertible bond) ovat hybridimuotoisia arvopapereja, joissa yhdistyy ominaisuuksia joukkovelkakirjoista (esim. korkomaksut) sekä mahdollisuus vaihtaa (eli konvertoida) velkakirja laina-ajan aikana sen liikkeelle laskeneen yrityksen eli liikkeeseenlaskijan osakkeisiin. Vaihtovelkakirjan ehdoissa on määritelty, kuinka se voidaan vaihtaa liikkeeseenlaskijan osakkeiksi. Nämä ehdot sanelevat mm. vaihdettaessa saatavien osakkeiden lukumäärän tai osakkeen hinnasta saatavan alennuksen, missä tilanteissa vaihtovelkakirja voidaan vaihtaa ja missä tapauksissa se vaihdetaan automaattisesti, jne.

 

Invesdorin vaihtovelkakirjatuotteet: Classic ja Bridge

Invesdor tarjoaa kahta eri vaihtovelkakirjatuotetta, jota yritykset voivat käyttää rahoituskierrostensa yhteydessä: Classic-vaihtovelkakirja vakavaraisille yrityksille sekä Bridge-vaihtovelkakirja kasvuyrityksille. Huomaathan, että kohdeyrityksen rahoituskierroksella tarjotun vaihtovelkakirjan yksityiskohdat ja ominaisuudet voivat erota tässä esitetyistä. Perehdy aina huolellisesti sijoitusmateriaaleihin ennen kuin teet sijoituspäätöksen.

Classic-vaihtovelkakirja
  • Liikkeeseenlaskijan tulee olla vakavarainen ja vakiintunutta liiketoimintaa harjoittava yritys
  • Classic-vaihtovelkakirjan laina-aika on 2-5 vuotta
  • Velkakirjan haltija voi vaihtaa vaihtovelkakirjan liikkeeseenlaskijan osakkeisiin, kun liikkeeseenlaskija järjestää velkakirjan laina-aikana minkä tahansa vaihtoon oikeuttavan osakeannin
  • Jos velkakirjaa ei sen laina-aikana vaihdeta automaattisesti tai velkakirjan haltijan toimesta, maksaa liikkeeseenlaskija velkakirjan haltijalle takaisin tämän sijoittaman pääoman velkakirjan erääntyessä
Bridge-vaihtovelkakirja
  • Liikkeeseenlaskijan tulee olla kasvuyritys, jolla on vahvat kasvunäkymät ja joka etsii ulkoista rahoitusta
  • Bridge-vaihtovelkakirjan laina-aika on 1-2 vuotta
  • Velkakirja vaihdetaan automaattisesti kaikissa lopputulemissa: velkakirjan haltijalle ei makseta tämän sijoittamaa pääomaa takaisin velkakirjan erääntyessä

Vaihtovelkakirjojen liikkeeseenlasku, niihin sijoittaminen ja vaihtaminen

Kohdeyritys laskee liikkeelle vaihtovelkakirjoja. Tässä vaiheessa sijoittajat voivat merkitä näitä ja tulla velkakirjan haltijoiksi. Aluksi vaihtovelkakirjat toimivat pitkälti kuten perinteiset joukkovelkakirjat. Niillä on laina-aika sekä korkotaso, jonka mukaan liikkeeseenlaskija maksaa korkoa velkakirjan haltijoille.

Bridge-vaihtovelkakirja: eri vaihtotilanteet

Bridge-vaihtovelkakirja vaihdetaan automaattisesti sen erääntyessä, tai jos sen liikkeelle laskenut yritys:

- järjestää laina-aikana yksityisen tai julkisen osakeannin (tunnetaan tässä yhteydessä myös vaihtoon oikeuttavana osakeantina),

- listautuu pörssiin (mukaan lukien tekninen listautuminen, jossa ei järjestetä osakeantia),

- fuusioituu tai tulee toisen yrityksen ostamaksi,

- ajautuu konkurssiin,

- likvidoidaan, tai

- mikäli yksikään osakkeenomistaja saa oikeuden lunastaa liikkeeseenlaskijan kaikki osakkeet.

Bridge-vaihtovelkakirjaa ei voida vaihtaa yllämainittujen tilanteiden ulkopuolella. Kaikissa Bridge-vaihtovelkakirjan vaihtotilanteissa yksittäisen sijoittajan velkakirjat vaihdetaan kokonaisuudessaan.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

Classic-vaihtovelkakirja: eri vaihtotilanteet

Classic-vaihtovelkakirja  vaihdetaan automaattisesti, jos sen liikkeelle laskenut yritys:

- listautuu pörssiin (mukaan lukien tekninen listautuminen, jossa ei järjestetä osakeantia),

- fuusioituu tai tulee toisen yrityksen ostamaksi,

- ajautuu konkurssiin,

- likvidoidaan, tai

- mikäli yksikään osakkeenomistaja saa oikeuden lunastaa liikkeeseenlaskijan kaikki osakkeet.

Classic-vaihtovelkakirja voidaan vaihtaa sen voimassaoloaikana myös velkakirjan haltijan toimesta:

- minkä tahansa liikkeellelaskijan järjestämän yksityisen tai julkisen osakeannin (toisin sanoen, vaihtoon oikeuttavan osakeannin) aikana

Toisin kuin Bridge-vaihtovelkakirjan kohdalla, Classic-vaihtovelkakirjaa ei vaihdeta automaattisesti siihen oikeuttavien osakeantien aikana.

Classic-vaihtovelkakirjaa ei voida vaihtaa yllämainittujen tilanteiden ulkopuolella. Kaikissa Classic-vaihtovelkakirjan vaihtotilanteissa yksittäisen sijoittajan velkakirjat vaihdetaan kokonaisuudessaan.

Jos velkakirjaa ei ole vaihdettu sen laina-ajan päättyessä, liikkeeseenlaskija maksaa velkakirjan haltijalle takaisin tämän alunperin sijoittaman pääoman sekä kaikki siihen asti kertyneet, mutta vielä maksamattomat korot.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

Vaihtomekanismit

Classic- ja Bridge-vaihtovelkakirjat voidaan vaihtaa osakkeiksi kahdella tapaa: antamalla joko alennus osakkeen hinnasta tai ennalta sovittu määrä osakkeita. Velkakirjan ehdoissa määritellään, kumpaa mekanismia käytetään.

Mekanismi I: Alennus osakkeen hinnasta

Liikkeeseenlaskija voi antaa velkakirjan haltijalle vaihdon yhteydessä käytettävän alennuksen osakkeensa hinnasta (esimerkiksi 25 prosentin alennus osakkeen hinnasta vaihtotilanteessa). Velkakirjan ehdot määrittelevät myös osakehinnan, josta alennus annetaan siinä tapauksessa, kun vaihtoon oikeuttavaa osakeantia ei järjestetä ja osakehintaa ei voida määritellä sen kautta.

Mekanismi II: Ennalta sovittu määrä osakkeita

Toinen vaihtomekanismi, jota liikkeeseenlaskija voi käyttää, on antaa velkakirjan haltijalle ennalta sovittu määrä osakkeita jokaista vaihdettavaa velkakirjaa kohden (esimerkiksi jokaista vaihtovelkakirjaa kohden haltija saa vaihdossa 10 osaketta).

+ Lue lisää

- Piilota teksti

Ennakkomaksu

Liikkeeseenlaskija voi myös maksaa vaihtovelkakirjan takaisin kesken sen laina-ajan.

Tässä tapauksessa yritys maksaa velkakirjan haltijalle takaisin tämän alkuperäisen sijoitussumman, mahdollisesti kertyneet, maksamattomat korot, sekä velkakirjan ehdoissa määritellyn sakkomaksun. Ennakkomaksu on mahdollinen sekä Classic- että Bridge-vaihtovelkakirjan tapauksessa.

+ Lue lisää

- Piilota teksti

Vaihtovelkakirjoihin liittyviä riskejä

On myös mahdollista, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eli ei kykene suoriutumaan taloudellisista velvoitteistaan, tai ajautuu konkurssiin velkakirjan laina-aikana. Tällaisissa tapauksissa riskinä on, että sijoittaja menettää osan tai kaiken sijoittamastaan pääomasta.

Vaihtovelkakirjoilla ei myöskään ole vakuuksia. Velkakirjat ovat myös epälikvidejä, koska niille ei ole jälkimarkkinaa.

Yllä kuvatut riskit koskevat sekä Classic- että Bridge-vaihtovelkakirjaa.

 

Kohdeyritysten sijoitusmateriaaleista löytyy tietoa yleisistä ja yrityskohtaisista riskeistä. Perehdy aina huolellisesti sijoitusmateriaaleihin ennen kuin teet sijoituspäätöksen.