Rahoitus vaihtovelkakirjoilla

Etsiikö yrityksesi rahoitusta, mutta ajoitus ei ole sopiva osakeannille? Vaihtovelkakirja voi tarjota vaihtoehtoisen rahoitustavan niin pienille kasvuyrityksille kuin suuremmille ja vakavaraisille yhtiöille.

Huom.: Jos olet sijoittaja ja etsit tietoa vaihtovelkakirjoista, voit vierailla myös sijoittajille suunnatulla vaihtovelkakirjasivullamme.

 

Mikä on vaihtovelkakirja?

Vaihtovelkakirjat ovat hybridimuotoisia arvopapereita, joissa yhdistyy tavallisen joukkovelkakirjatuotteen ominaisuuksia (kuten korkomaksut) sekä mahdollisuus vaihtaa velkakirja myöhemmässä vaiheessa sen liikkeeseen laskeneen yrityksen (eli liikkeeseenlaskijan) osakkeisiin.

Invesdor tarjoaa kahta vaihtovelkakirjatuotetta: Classic-vaihtovelkakirjaa yrityksille, joiden liiketoiminta on vakiintunutta sekä Bridge-vaihtovelkakirjaa kasvuyrityksille. Alla olemme listanneet joitain edellytyksiä näistä vaihtovelkakirjoista kiinnostuneille yrityksille.

Classic-vaihtovelkakirja
 • Liikkeeseenlaskijan tulee olla vakiintutta liiketoimintaa harjoittava yritys
 • Yrityksellä on tasainen kassavirta ja sen voidaan kohtuullisella varmuudella odottaa suoriutuvan sekä kaikista korkomaksuista että pääoman takaisinmaksuista, mikäli velkakirjoja ei vaihdeta osakkeiksi
 • Yritys etsii pitkäaikaista lainaa, mutta on myös kiinnostunut matalammista korkokuluista pankkilainaan verrattuna
 • Yritys suunnittelee tulevaisuudessa osakeantia ja haluaa mitata sijoittajien kiinnostusta sitä kohtaan
Bridge-vaihtovelkakirja
 • Liikkeeseenlaskija on startup tai kasvuyritys, jolla on vahvat kasvunäkymät ja joka etsii ulkoista rahoitusta
 • Yrityksellä on vahvoja lead-sijoittajia (esim. venture capital -rahastot), jotka tukevat tätä rahoitustapaa
 • Yritys suunnittelee tulevaisuudessa osakeantia, mutta tämänhetkinen markkinatilanne ei ole suotuisa osakepohjaiselle rahoitukselle
 • Yrityksellä on sisäisiä tai ulkoisia tekijöitä, joiden perusteella se uskoo arvonsa mahdollisesti nousevan tulevaisuudessa

Vaihtovelkakirja toimii aluksi pitkälti kuten tavallinen joukkovelkakirjatuotekin: liikkeeseenlaskija maksaa korkoa velkakirjan haltijalle velkakirjan ehtojen mukaisesti. Vaihtovelkakirja voidaan kuitenkin myös vaihtaa sen liikkeeseenlaskijan osakkeisiin.

 

Milloin vaihtovelkakirja vaihdetaan?

Classic-vaihtovelkakirja voidaan vaihtaa sen laina-aikana velkakirjan haltijan toimesta, kun sen liikkeelle laskenut yritys järjestää minkä tahansa yksityisen tai julkisen osakeannin (eli vaihtoon oikeuttavan osakeannin).

Classic-vaihtovelkakirjan haltijalla on myös mahdollisuus jättää velkakirja vaihtamatta - tässä tapauksessa hän saa edelleen velkakirjan ehtojen mukaisia korkomaksuja liikkeeseenlaskijalta. Mikäli velkakirjan haltija ei vaihda velkakirjojaan ja automaattisen vaihdon käynnistävää tilannetta ei tapahdu (selitetty tarkemmin alla), velkakirja erääntyy sen laina-ajan päättyessä. Tällöin liikkeeseenlaskija maksaa velkakirjan haltijalle vielä maksamattomat kertyneet korkoerät sekä alkuperäisen sijoitussumman.

Bridge-vaihtovelkakirja vaihdetaan automaattisesti liikkeeseenlaskijan osakkeisiin seuraavan vaihtoon oikeuttavan osakeannin yhteydessä, mikäli kyseinen osakeanti tapahtuu velkakirjan laina-aikana. Mikäli laina-aikana ei järjestetä vaihtoon oikeuttavaa osakeantia, velkakirja vaihdetaan automaattisesti sen erääntyessä.

Sekä Classic- että Bridge-vaihtovelkakirja vaihdetaan automaattisesti, jos liikkeeseenlaskija:

 • listautuu pörssiin,
 • fuusioituu tai tulee toisen yrityksen ostamaksi,
 • ajautuu konkurssiin,
 • on likvidaation kohteena, tai
 • jos yksikään osakkeenomistaja saa oikeuden lunastaa kaikki liikkeeseenlaskijan osakkeet.

Vaihtomekanismit

Classic- ja Bridge-vaihtovelkakirjat voidaan vaihtaa osakkeiksi kahdella mekanismilla. Kumpikin mekanismi on mahdollinen molempien vaihtovelkakirjatuotteiden tapauksessa. Yksittäisen sijoittajan velkakirjat vaihdetaan aina kokonaisuudessaan.

Mekanismi I: Alennus osakkeen hinnasta

Liikkeeseenlaskija voi antaa velkakirjan haltijoille alennuksen osakkeensa hinnasta, kun velkakirja vaihdetaan - esimerkiksi 25 prosentin alennus.

Velkakirjan ehtoihin sisältyy myös osakehinta, jota käytetään alennettua hintaa laskettaessa sellaisissa tilanteissa, joissa vaihtoon oikeuttavaa osakeantia ei järjestetä eikä osakkeen hintaa voida määritellä sen kautta.

Mekanismi II: Ennalta sovittu määrä osakkeita

Toinen vaihtomekanismi, jota liikkeelle laskeva yritys voi soveltaa, on antaa velkakirjan haltijalle ennalta sovittu määrä osakkeita jokaista vaihdettavaa velkakirjaa kohden. Velkakirjan ehdoissa voidaan esimerkiksi määritellä, että kukin velkakirja vaihdetaan 10 liikkeeseenlaskijan osakkeeseen.

Ennakkomaksu

Sekä Classic- että Bridge-vaihtovelkakirja voidaan maksaa takaisin liikkeeseenlaskijan toimesta kesken velkakirjan laina-ajan. Tässä tapauksessa yritys maksaa velkakirjan haltijoille takaisin näiden alkuperäisen sijoitussumman, velkakirjasta mahdollisesti kertyneet maksamattomat korkoerät, sekä velkakirjan ehdoissa määritellyn sakkomaksun.