perjantai 29. tammikuuta 2016 Mitä dinosauruspuiston joukkorahoituksesta opittiin?

Invesdor ei ole mukana Jurase Park Oy:n joukkorahoituksessa. Lähtökohtaisesti kaikki potentiaalisten asiakkaidemme kanssa käymämme keskustelut ovat luottamuksellisia, mutta koska meidät oli tässä tapauksessa luvattamme ilmoitettu Vantaan kaupungille hankkeen rahoituksen järjestäjänä, otamme asiaan kantaa.

Joukkorahoitus on viime päivinä saanut paljon huomiota kotimaan mediassa Vantaalle suunnitellun dinosauruspuiston rahoituskampanjan vuoksi. Kampanjaa järjestänyt joukkorahoituspalvelu on toistaiseksi luopunut suunnitelmistaan järjestää kierros, eikä rahoituskampanjaa avattu julkiseksi. Keskustelimme itsekin Jurase Parkin kanssa viime syksyllä, mutta alkukeskusteluissa kävi selväksi, ettei yritys läpäise kriteereitämme.

Mielestäni joukkorahoituspalvelun yleinen rooli ja vastuu on jäänyt keskustelussa harmillisen epäselväksi.

Lähtökohtaisesti joukkorahoituksessa on kyse samanlaisista korkean riskin sijoituksista kuin esimerkiksi enkelisijoittamisessa, jossa sijoituskohteet ovat usein aikaisen vaiheen kasvuyrityksiä. Kuten enkelisijoittajat, eivät joukkorahoituspalvelutkaan loppujen lopuksi voi tietää, tulevatko niiden kautta rahoitusta hakevat yritykset menestymään.

Riskien hallitsemiseksi molempien täytyy kuitenkin tehdä sijoituskohteista taustaselvitys, niin sanottu due diligence. Enkelisijoittajat ovat due diligencestä vastuussa vain itselleen, kun taas joukkorahoituspalvelut ovat vastuussa kaikille palvelua käyttäville sijoittajille, joihin kuuluu sekä ammatti- että piensijoittajia.

Välikätenä toimivan joukkorahoituspalvelun täytyy sijoittajien puolesta selvittää yrityksen ja yrittäjien taustat perin pohjin, jotteivät maksuhäiriöt, petoksista puhumattakaan, jää huomaamatta.

Finanssivalvonta vaatii syystäkin, että sijoitusmuotoista joukkorahoitusta harjoittavilla yrityksillä on sijoituspalvelutoimilupa. Toimilupaa edellyttämällä viranomainen valvoo, että rahoituskierroksen järjestävä joukkorahoituspalvelu tunnistaa mädät omenat hyvissä ajoin eikä päästä näitä piensijoittajien ulottuville. Toimiluvan tarkoitus on parantaa sijoittajan turvaa.

Joukkorahoituspalvelujen täytyy olla tarkkoja portinvartijan roolissaan. Sijoittajat päättävät lopulta itse, uskovatko sijoituskohteeseen, mutta ennen tätä jonkun täytyy varmistaa, että rahoitusta hakeva yritys on antanut realistisen kuvan itsestään ja on täten luottamuksen arvoinen.

 

Lasse Mäkelä
Toimitusjohtaja
Invesdor Oy

Edit 30.1.2016: Tarkennettu, ettei Jurase Parkin rahoituskampanjaa päädytty avaamaan antia järjestäneellä joukkorahoitusalustalla.

Edit 1.2.2016: Tarkannettu, että asiakaskeskustelut aina luottamuksellisia, mutta tässä tapauksessa Invesdor ilmoitettiin luvatta rahoituksen järjestäjänä, minkä johdosta asiaa päädyttiin avaamaan.