Invesdor aloitti toimintansa vuonna 2012 sijoitusmuotoisesta joukkorahoituksesta. Olemme sittemmin kasvaneet ulos joukkorahoitusviitekehyksen <1m€ rahoituskierroksista (Euroopan komission määritelmä) ja toimimme täydellä sijoituspalvelutoimiluvalla EU:n arvopaperimarkkinadirektiivin (MiFID) alla. Silti joukkorahoituksella tulee aina olemaan paikka sydämissämme.

Joukkorahoitus on monitahoinen käsite, joka viittaa moneen erilaiseen rahoitusmuotoon. Siksi sanaan 'joukkorahoitus' liittyy paljon hämmennystä. Tämä sivu on yrityksemme kirkastaa käsitettä.

 

Mitä on joukkorahoitus

Joukkorahoitus on yleistermi, jolla tarkoitetaan nykyaikaista tapaa rahoittaa liiketoimintaa avoimen netissä järjestettävän rahoituskampanjan kautta. Merriam-Webster -suursanakirja määrittelee sen “käytännöksi, jossa rahoitusosuuksia pyydetään laajalta määrältä ihmisiä varsinkin online-yhteisön piirissä”. Joukkorahoitus on alakategoria joukkoistamisesta (eng. crowdsourcing), jolla viitataan tapaan saada palveluja, ideoita tai sisältöä online-yhteisöltä.

Nämä kolme näkökohtaa määrittelevät joukkorahoituksen ytimen:

 1. Sijoitukset tulevat suurelta määrältä sijoittajia (eli ”joukolta”)
 2. Keskimääräinen sijoitus on suhteellisen pieni (sadasta eurosta tuhansiin euroihin)
 3. Sijoittaminen ja rahankeräys tapahtuvat verkossa

 

Joukkorahoituksen muotoja

Vaikka kaikki joukkorahoitusten muodot jakavat yllä luetellut kolme seikkaa, joukkorahoitus on silti häilyvä termi, jolla voidaan viitata useisiin, hyvinkin erityyppisiin rahankeruutapoihin. Yleisesti tunnistetaan neljä joukkorahoituksen muotoa: osake-, laina-, vastike- ja lahjoituspohjainen joukkorahoitus.

Joukkorahoituksen neljä muotoa

Osake- ja velkapohjaiset joukkorahoitukset muodostavat yhdessä sijoituspohjaisen joukkorahoituksen. Tämän tyyppisissä hankkeissa joukkorahoitusta hakeva taho on yritys, yleensä osakeyhtiö. Ne antavat sijoittajilta saamiensa varojen vastikkeeksi osakepohjaisen joukkorahoituksen yhteydessä osakkeitaan ja lainapohjaisen joukkorahoituksen yhteydessä velkakirjoja. Rahat antavan henkilön näkökulmasta nämä joukkorahoituskampanjat ovat sijoituksia: ne sisältävät pääoman menettämisen riskin, mutta niissä on samalla mahdollisuus tehdä voittoa. Osake- ja velkapohjainen joukkorahoittaminen sopivat yrityksille, joilla on jo liikevaihtoa ja jotka etsivät rahoitusta kasvulleen. Me Invesdorissa keskitymme ainoastaan osakepohjaiseen ja velkapohjaiseen (joukkovelkakirjalaina) joukkorahoitukseen.

Vastikkeeseen perustuva joukkorahoitus on helpoiten verrattavissa ennakkomyyntiin. Vastikkeeseen perustuvassa joukkorahoituksessa yritys tai projektiryhmä markkinoi tuotteita tai palveluja, joita ne aikovat tuoda markkinoille tulevaisuudessa. Rahan antajat voivat hankkia tämän tuotteen tai palvelun ennen muita, tai heille annetaan jokin muu konkreettinen kompensaatio, kuten myyntitavaraa. Rahan antajilla on yhä rahan menetyksen riski, jos kampanjan laatija ei kykene toimittamaan tuotetta tai palvelua, mutta heillä ei yleensä ole mahdollisuutta tehdä voittoa. Tästä syystä voidaan sanoa, että vastikkeeseen perustuvaan joukkorahoitukseen annetut rahat ovat kulutusostoja eivätkä sijoituksia. Vastikkeeseen perustuvat joukkorahoitushankkeet sopivat parhaiten yrityksille, joilla ei vielä ole tuloja, ja jotka hakevat markkinoiden hyväksyntää tuotteelleen tai palvelulleen. Vastikkeeseen perustuvia joukkorahoitushankkeita käytetään yleisesti myös uuden tuotteen tai palvelun markkinoille tuonnin ennakkomyynnissä ja markkinointikampanjoissa.

Hyväntekeväisyyslahjoitukset puolestaan lukeutuvat lahjoituspohjaisiin joukkorahoitushankkeisiin. Koska kyseessä on lahjoitus, varojen antajat eivät saa vastikkeeksi rahoistaan konkreettista tai rahallista etua. Näitä kampanjoita vetävät tyypillisesti tavalliset ihmiset edistääkseen jaloa asiaa, kuten eläinten turvakodin rakentamista, tai jotka pyytävät apua selvitäkseen elämänsä kompastuskivistä, kuten kalliista hammaslääkäritoimenpiteistä. Lahjoituspohjaisen joukkorahoituksen käyttäjät ovat useimmiten yksityishenkilöitä tai pieniä hyväntekeväisyysjärjestöjä.

Ei-joukkorahoitteiset ´joukkomallit´: Jotkut rahoitusmallit hyödyntävät ’joukon’ voimaa, mutta online-näkökulman ohittaen. Niitä saatetaan harhaanjohtavasti joskus kutsua joukkorahoituksiksi. Yleisölle on aina tehty pyyntöjä rahoituksesta tai jostain toisenlaisesta osallistumisesta suorapostikampanjoiden, kylmäsoittojen tai sanomalehti-ilmoitusten avulla, mistä esimerkkinä voidaan mainita New Yorkin Vapaudenpatsaan jalustan rahoitus. Näistä malleista puuttuu kokonaan verkossa tapahtuva puoli, josta on tullut modernin joukkorahoituksen keskeinen osa, koska se on tehnyt rahoituskampanjoiden järjestämisestä entistä huomattavasti halvempaa ja joustavampaa. Samalla se on mahdollistanut missä tahansa puolella maailmaa elävien ihmisten osallistumisen.

 

Digitaalinen rahoitus ja joukkorahoitus

Puhuessamme joukkorahoituksesta viittaamme yleensä ’joukkoistettuun rahoitukseen’, jossa sivuutetaan pankit ja muut perinteiset rahoitusalan toimijat. Invesdorin tapaiset osakepohjaisen joukkorahoituksen alustat eivät kuitenkaan tyydy välittämään pelkkää joukkorahoitusta. Joukkorahoituskampanja on itse asiassa vain yksi joukkorahoituksen verkkosivuston käyttötavoista.

Osakepohjaisen joukkorahoituksen alustoja voidaan käyttää, ja on jo käytettykin, listautumisannissa ("IPO", eng. initial public offering), pörssissä listattujen yritysten osakeanneissa sekä yksityisissä transaktioissa, kuten enkelisijoittajien kanssa tehtävissä rahoituskierroksissa. Osakepohjaisen joukkorahoituksen alusta toimii kaikissa näissä tilanteissa rahoituksen järjestämisprosessin digitaalisena työkaluna.

Invesdor tekee todellakin eräänlaista joukkorahoitustoimintaa, mutta olemme paljon enemmän. Olemme luokitelleet palvelujemme pääasialliset toiminnot eri asiakkaidemme projekteissa seuraavalla tavalla:

1. Digitaalinen rahoitustyökalu

Yritys voi säästää aikaa rahoituskierroksensa hallinnoinnissa käyttämällä Invesdorin alustaa. Yritys voi käyttää alustaa rahankeruuseen lähteistä, jotka ovat heille entuudestaan tuttuja, kuten lähipiiriltä tai bisnesenkeleiltä. Siten se saa ryhtymättä avoimeen kampanjaan käyttöönsä kaikki Invesdorin alustan toiminnot ja Invesdorin tiimin tukipalvelut. Tämän mallin mukaisesti toimivat yritykset hakevat seuraavia hyötyjä:

 • Tunnetun alustan käyttö ja Invesdorin tarkastusprosessin läpikäymisestä seuraava uskottavuuden nousu sijoittajien silmissä
 • Jäsennelty digitaalinen prosessi, asiakirjapohjat ja henkilökohtainen palvelu, jotka kaikki säästävät heidän aikaansa
 • Rahoituskierrosten nopeampi loppuun vienti, koska prosessi on sijoittajille helppo
 • Invesdorin suorittama sijoittajien tarkistus, jolla torjutaan mahdollisesti hämäräperäiset sijoittajat

2. Joukkorahoitus: mini-IPO

Tämä on osakepohjaisten joukkorahoitushankkeiden perinteinen malli. Siinä digitaalisen alustan tuomat hyödyt yhdistetään mahdollisuuteen kääntyä suuren yleisön puoleen avoimella rahoituskampanjalla. Joukkorahoituskampanja on monin tavoin pienikokoinen listautumisanti. Joukkorahoitus tarjoaa seuraavat hyödyt edellä mainittujen alustan tuomien etujen lisäksi:

 • Näkyvyys Invesdorin kanavilla ja laajemman medianäkyvyyden mahdollisuus avoimen rahoituskampanjan myötä
 • Joukon voima: Suuri määrä sitoutuneita osakkaita on vahva markkinointivoimavara, joka voi suositella tuotteitasi ja palvelujasi muille ja osallistua asiantuntemuksellaan

3. Monipankkinen merkintäpaikka

Listautumisantien ja muiden rahoitusmarkkinatransaktioiden yhteydessä sijoittajien osake- tai velkakirjamerkintöjen vastaanottajaksi on perinteisesti valittu pankki tai pankkiiriliike. Pankit eivät kuitenkaan yleensä salli muiden kuin omien asiakkaidensa tekevän sijoituksia pankin kanavien kautta. Osakepohjaisen joukkorahoituksen alusta on joustava lisäkeino kaikkien rahoitustransaktioiden järjestämiseen, ja se toimii kaikille sijoittajille riippumatta heidän valitsemastaan pankista. Alustaa käyttämällä pörssiin jo listautunut tai listautumista harkitseva yritys pyrkii saavuttamaan seuraavat hyödyt

 • Pankeista riippumaton merkintäkanava sijoittajille
 • Erikoistuminen osakeannin tai velkakirjojen markkinointiin sekä merkintöjen hyväksymiseen takaa kevyen vaikutuksen projektin yleiseen hallinnointitaakkaan
 • Laaja-alainen markkinointi ja yksityissijoittajien saavuttaminen

 

Miksi valita joukkorahoitus?

Olemme tunnistaneet kuusi pääasiallista syytä sille, että yritykset ovat valinneet joukkorahoituksen alustan. Perusteet vaihtelevat eri joukkorahoitusmuotojen mukaisesti, ja olemme koonneet omamme sijoituksiin (osakeantiin ja velkaan) perustuvan joukkorahoituksen pohjalta.

Miksi yritykset valitsevat osakepohjaisen joukkorahoituksen

Syy 1: Rahoitus

Tämä syy selittää itse itsensä. Yritysten joukkorahoitushankkeiden ensisijainen syy on rahoituksen hankkiminen. Tämä syy ei kuitenkaan yksin selitä joukkorahoitussivustojen valintaa muiden rahoitustapojen edelle.

Syy 2: Brändäys

Tämä on joukkorahoituksen ja esimerkiksi pankkirahoituksen eroavaisuuden perussyy. Jos kampanja on suunniteltu ja toteutettu hyvin, on se vahva näkyvyyden ja bränditietoisuuden rakentaja – eli hyötyjen, joita yksityiset rahoitusjärjestelyt tai pankkilainat eivät pysty toimittamaan.

Syy 3: Asiakkaiden sitouttaminen

Joukko ei tarkoita pelkästään kasvottomia, yritysten rahoitusasioista tietämättömiä massoja. Kaikilla yrityksillä on oma joukkonsa: asiakkaansa. Mikäli yrityksen tuotteet ja palvelut ovat ensiluokkaisia, heidän asiakkaansa haluavat usein innoissaan sijoittaa siihen. Tyytyväiset asiakkaat voivat suositella tuotetta tai palvelua omassa verkostossaan, mutta tyytyväinen asiakas, joka myös omistaa tätä tuotetta valmistavan tai palvelua tarjoavan yrityksen osakkeita tekee sen vielä todennäköisemmin.

Syy 4: Markkinavalidoinnin saaminen

Vastikkeisiin perustuvassa joukkorahoituksessa markkinavalidaatio on usein oleellista. Verrattuna osakeantiin tai velkakirjojen myyntiin perustuvaan joukkorahoitukseen se on parempi kanava niille yrityksille, jotka eivät ole vielä tuoneet tuotteitaan tai palvelujaan markkinoille. Idean perimmäinen logiikka on siinä, että joukkorahoitussivustot ovat rahoitusmuodosta riippuen joko lahjoittajien, kuluttajien tai sijoittajien käyttämiä markkinapaikkoja. Tulevien tarjoustesi edistäminen sellaisella markkinapaikalla antaa joukkorahoitusalustan käyttäjille mahdollisuuden äänestää tarjoomasi kiinnostavuudesta lompakoillaan. Joskus kampanjan paras tuotto tuleekin markkinoiden palautteen kautta.

Syy 5: Pörssilistautumisen valmistelu

Kun yritys pyrkii listaamaan osakkeensa pörssiin, sillä on oltava melko runsaasti jo olemassa olevia osakkaita. Monet markkinapaikat vaativat, että yrityksellä on vähintään sata osakasta, jotta osakkeella voi olla likviditeettiä listauksen jälkeen. Melko harvalla suljetun ystäväpiirin, perheen ja bisnesenkeleiden kautta rahoituksensa hankkineella yksityisyrityksellä on sata osakasta. Tällöin on tarpeellista laajentaa osakaspohjaa, ja siinä joukkorahoituskampanja toimii tehokkaasti. Tämän tyyppisiä projekteja kutsutaan usein termillä pre-IPO (varsinaista listautumista edeltävä osakeanti), koska ne tehdään osakaspohjan laajentamiseksi ja tietoisuuden nostattamiseksi lähitulevaisuudessa tapahtuvaa pörssilistausta valmisteltaessa.

Syy 6: Tulo uusille markkinoille

Uusille markkinoille tulo tehdään tyypillisesti myynnin ja markkinoinnin parissa uurastaen. Joukkorahoituksella uusille markkinoille pyrkivä yritys voi yhdistää markkinoinnin ja myynnin laajentumisensa rahoittamiseen. Suuntaamalla rahoituskampanja laajentumiskohteina oleviin maihin se voi saada paikallisia osakkaita. Nämä osakkaat voivat puolestaan toimia brändilähettiläinä lisäämällä tietoisuutta yrityksen olemassaolosta, pyytämällä vähittäismyyntiliikeitä ottamaan yrityksen tuotteita myyntiin tai yhdistämällä yritys arvokkaisiin paikallisiin verkostoihin, koska siten sijoittajat kasvattavat sijoituksensa arvoja oman aktiivisen toimintansa kautta.

 

Kenelle joukkorahoitus sopii?

Useat eri joukkorahoituksen muodot voivat olla yrityksen näkökulmasta hyödyllisiä yrityksen kasvun eri vaiheissa. Aloittelevat, vielä kannattamattomat yritykset voivat testata markkinakelpoisuutensa vastikepohjaisella joukkorahoituksella ja samalla saattaa tuotteensa yleiseen tietoon sekä hankkia ennakkotilauksia. Kun yrityksen toiminta vakiintuu ja sen liikevaihto kasvaa, tulee aika ottaa ulkoista rahoitusta vaativa kasvuharppaus. Tässä vaiheessa osakeantiin tai velkakirjoihin pohjautuva, sijoitusperustainen joukkorahoitus on useimmissa tapauksissa paras valinta. Tämä tehdään yleensä ”A-sarjan” rahoituskierroksena, mutta osakepohjaisen joukkorahoituksen alustojen kautta tehdään myös paljon siemenvaiheen osakeanteja. Yritys voi sitten käyttää osakepohjaisten joukkorahoitusten alustoja lisätyökaluina koko jäljellä olevan elinkaarensa ajan tehdäkseen arvopapereidensa (osakkeidensa tai joukkovelkakirjojensa) tarjoamisesta helpompaa ja tehokkaampaa.

’Joukon’ jäsenen näkökulmasta vastikepohjainen joukkorahoitus on yhtä kuin tuotteen ennakko-osto eli kulutusta, kun taas osallistuminen osake- tai velkakirjapohjaiseen joukkorahoitukseen on sijoitus. Ennakko-ostot kulutusmielessä ja sijoitukset ovat tietysti hyvin erilaisia markkinatapahtumia, mutta molemmissa on riskinsä. Ennakko-ostajan riski on siinä, että yritys ei kykenekään toimittamaan tuotetta.

Sijoitusten yhteydessä on aina riski rahan menettämisestä. Sekä osake- että velkapohjaiset joukkorahoitukset määritellään luokitellaan tavallisesti korkean riskin sijoituksiksi. Tämä johtuu siitä, että nämä sijoitukset tehdään yleensä alkuvaiheessaan oleviin yrityksiin, joiden konkurssiriski on suurempi kuin vakiintuneimmilla yrityksillä, ja jotka eivät yleensä maksa osinkoa. Lisäksi sijoitusten likviditeetti on heikko, koska osakkeita tai joukkovelkakirjoja ei ole listattu kauppapaikalla kuten pörssissä. Nämä sijoitusriskit vähenevät jonkin verran silloin, kun osakepohjaisen joukkorahoituksen alustoilla suoritetaan listautumisanti, koska listatut osakkeet luokitellaan tavalllisiksi sijoitusinstrumenteiksi. Sijoittajien täytyy aina harkita huolellisesti, mihin he ovat sijoittamassa ja sijoittaa vastuullisesti.

Lahjoituksiin perustuvat joukkorahoitushankkeet sopivat yleensä parhaiten pienille projekteille ja hyväntekeväisyysjärjestöille. Yritysten kannattaa keskittyä palkkio-, osake- ja velkakirjapohjaiseen joukkorahoitukseen. Kun joukon jäsen haluaa tehdä lahjoituksen hyvään tarkoitukseen, hän saattaa hyötyä lahjoituspohjaisten joukkorahoitushankkeiden sivustojen tarkastelusta.

 

Miten joukkorahoitus toimii?

On hyödyllistä mieltää joukkorahoituksen alusta online-markkinapaikaksi. Tällä markkinapaikalla on paljon ostettavia tuotteita. Jos kyse on vastikepohjaisesta joukkorahoituksesta, nämä ovat ennakkoon myytäviä, todellisia tuotteita, keräilytavaraa tai jotain muuta lisäetua antavaa. Osakepohjaisessa joukkorahoituksessa puolestaan markkinapaikan käyttäjät ostavat yritysten osakkeita, ja lainapohjaisessa yritysten antamia velkakirjoja. Joukkorahoituksen alusta kokoaa kaikki nämä projektit ja kampanjat yhdelle ja samalle markkinapaikalle, ja ohjaa sinne liikennettä mainostamalla kampanjoita ja omia palvelujaan.

Joukkorahoitus on numeropeliä; kaiken keskiössä on volyymi. Joukkorahoitussivusto auttaa itse volyymin luomisessa, mutta verkkoliikenteessä ja näkyvyydessä enemmän on aina parempi. Tästä syystä joukkorahoituskampanja on ajateltava markkinointikampanjana ja suunniteltava sen mukaisesti. Kun yritys suunnittelee markkinointiaan, sen tulee keskittyä digitaalisiin kanaviin, koska ne ovat helpoiten skaalattavissa. Yrityksen toimijoiden on silti pidettävä mielessä, että jossain kampanjassa toiminut markkinointisuunnitelma ei välttämättä toimi heidän tapauksessaan. Räätälöintiä tarvitaan aina, mutta kaikille onnistuneille joukkorahoituskampanjoille on yhteistä hyvä tarina, joten yritysten on keskityttävä kertomaan omansa hyvin.

Netistä löytää helposti oppaita ja artikkeleita, joissa opetetaan joukkorahoituksen perustiedot. Suuri osa vastikeperusteisten joukkorahoitushankkeiden yleisistä ohjeista pätee myös osake- ja velkakirjapohjaiseen joukkorahoitukseen ja toisin päin. Yritysten on silti vaihdeltava äänensävyään ja avainsanomaansa käyttämänsä kanavan mukaisesti: se, mikä toimii kuluttajien suhteen kenties jättää sijoittajat kylmäksi.

Useimmat joukkorahoituksen alustat vaativat yrityksiä asettamaan kampanjoilleen rahoitustarpeensa minimi- ja maksimirajat. Kampanja määritellään onnistuneeksi, kun minimiraja on saavutettu, ja varat siirretään yritykselle vasta silloin. Jos minimiä ei saavuteta, kaikki sitoumukset ja sijoitukset palautetaan osallistujille tai sijoittajille. Tästä ’kaikki-tai-ei-mitään’ -mallista on tullut joukkorahoitusalan standardi. Joukkorahoitussivustot perustavat lisäksi usein oman palkkionsa onnistumiseen, mistä johtuen he saavat rahansa vain, jos kampanja onnistuu. Onnistumismaksun lisäksi alustat saattavat veloittaa listauksesta aloitusmaksun etukäteen sekä vielä kampanjan päättyessä sulkemismaksun.

 

Joukkorahoitusprosessi

Kaikki joukkorahoituskampanjat noudattavat samaa rakennetta: valmistelu, kampanjointi ja sulkeminen.

Osakepohjaisen joukkorahoituksen standardiprosessi

Valmisteluun kuuluu markkinointimateriaalin valmistelu (’pitch’) valitsemallasi alustalla, markkinointisuunnitelman vedenpitävyyden varmistaminen sekä pakollinen paperityö, kuten esimerkiksi osakkaiden päätökset osakeannin yhteydessä (osakepohjaiset joukkorahoituksen alustat auttavat tässä tarjoamalla asiakirjapohjia). Riippuen jo valmiina olevan markkinointimateriaalisi – tekstit, kuvat, videot – määrästä, tämä valmisteluvaihe kestää yleensä 1-2 kuukautta.

Kampanja alkaa, kun kaikki materiaali on ladattu joukkorahoituksen alustalle, ja kun kaikki tarpeelliset dokumentit ovat kunnossa. Kampanjavaihe jakautuu yleensä kahteen osaan: salattuun ja avoimeen. Salatussa vaiheessa yritys lähestyy läheisimpiä verkostojaan varmistaakseen ensimmäiset sijoitukset jo ennen kuin kampanjasta on kerrottu julkisesti.

Salatulle vaiheelle on yksinkertainen selitys. Kuvitelle olevasi toiveikas sijoittaja, joka joukkorahoitussivuston tarjontaa selatessaan löytää mielenkiintoisen kohteen, johon on sijoitettu 0%. Haluaisitko sijoittaa siihen? Tästä syystä on elintärkeää, että rahoitustavoitteesta ainakin 30% on katettu jo ennen kampanjan julkistamista – muussa tapauksessa inertia on yksinkertaisesti liian voimakas, eikä pallo lähde pyörimään. Salattu vaihe kestää keskimäärin kaksi viikkoa.

Rahoituskampanjan avoin vaihe on jatkuvaa markkinointitoimien rumputulta: e-uutiskirjeiden laatimista, sosiaalista mediaa, puheluja, tapaamisia… Kaikkia kanavia kannattaa käyttää, koska joukkorahoituksessa onnistuminen ei ole sattumankauppaa.

 

Miten voimme auttaa sinua joukkorahoituksessa

Invesdor on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista digitaalisista rahoituskumppaneista. Olemme vuodesta 2012 alkaen erikoistuneet osakepohjaiseen joukkorahoitukseen ja auttaneet kasvuhakuisi eurooppalaisia yrityksiä löytämään sijoittajia kaikkialta maailmasta ja siten kasvamaan nopeammin. Kanssamme rahoitusta hankkivat yritykset saavat:

 • Pääsyn arvokkaaseen sijoittajien verkostoon, jota olemme rakentaneet vuodesta 2012 lähtien
 • Näkyvyyden Invesdorin markkinointikanavissa
 • Tukipalvelua rahoituskampanjasi koko keston ajan
 • Invesdor.com -rahoitusalustan, joka sisältää pitchin jäsentelyn työkalut, integroidut maksujärjestelmät ja puolestasi tehdyt sijoittajien tunnistamiset
 • Juridisten asiakirjojen digitaalinen käsittely ja helppokäyttöiset asiakirjapohjat
 • Työkalut sijoittajasuhteiden hoitamiseen rahoituskierroksen jälkeen

 

Invesdor lyhyesti

Invesdor on finanssiteknologiayritys (fintech), joka keskittyy digitaaliseen rahoituksen hankintaan sekä sijoituspohjaiseen joukkorahoitukseen, johon kuuluvat sekä osake- että velkapohjainen joukkorahoitus. Invesdor perustettiin Helsingissä vuonna 2012; nykyään sillä on toimistot Helsingissä ja Lontoossa. Invesdorilla on Suomen Finanssivalvonnan myöntämä sijoituspalveluyrityksen toimilupa.

Olemme intohimoinen joukko rahoitusalan, markkinoinnin ja kehitystyön ammattilaisia, ja olemme sitoutuneita tuomaan yhteen eteenpäinpyrkivät yritykset ja sijoittajat.

 

 

Kiinnostaako rahoituksen hakeminen? Ota meihin yhteyttä ➤