Osake
Kierros on suljettu

Kiwatti- Energiaa ilmassa!

Kiwatti toteuttaa joustavia "avaimet käteen" -ratkaisuja uusiutuvan energian tuotantoon ja varastointiin. Yhtiön tavoitteena on yli 100% liikevaihdon kasvu vuodelle 2020 ja toiminnan skaalaaminen kansainväliseksi lähivuosina.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

Mitä Kiwatti tekee?

Kiwatti on uusiutuvien energiaratkaisujen kokonaistoimittaja kohderyhmänään merkittävästi sähköenergiaa käyttävät yritykset ja julkiset toimijat sekä energiaa tuottavat energiayhtiöt. Kiwatti käyttää ratkaisuissaan kaupallisesti tunnettuja ja laadukkaita komponentteja ja optimoi ratkaisunsa aina asiakaskohtaisesti.

Historia

Pasi Vuorio perusti Kiwatin vuonna 2009 aloittamalla tuomaan japanilaisia pientuulivoimaloita erikoiskäyttökohteisiin kuten saaristoon, telemastoihin ja sääasemille, ja joita on sen jälkeen toimitettu Skandinaviaan ja Pohjois-Eurooppaan useisiin maihin.

Vuonna 2015 Kiwatti laajensi toimintaansa aurinkovoimaloihin, joista on sen jälkeen tullut yhtiön pääliiketoiminta-alue. Aurinkoenergia on tällä hetkellä nopeimmin kasvava uusiutuvan energian markkina paitsi Suomessa myös globaalisti. 

Kiwatti on kasvanut toistaiseksi orgaanisesti ja saavuttanut johtavan aseman Suomen riippumattomien aurinkovoimalatoimittajien joukossa. Yhtiö ennustaa liikevaihdon kasvavan n. 100% 1,7 miljoonan euroonvuodesta 2019, jolloin liikevaihto asettui n. 832t euroon. Yhtiön 2019 nettotulos oli n. -41t euroa. Liikevaihdon kasvu edellyttää panostuksia myyntiin ja operatiiviseen toimintaan, mutta mahdollistaa myös merkittävän arvonnousupotentiaalin lyhyellä aikavälillä. Yhtiön tavoitteena on myös liiketoimintansa skaalaaminen kansainväliseksi lähivuosina. Näiden vuoksi Kiwattiin sijoittaminen on juuri nyt ajankohtaista.

paneelikuva

Miksi sijoittaa Kiwattiin?

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Aurinkovoiman potentiaali Suomessa

Suomen aurinkovoimainvestoinnit kasvavat n. 50% vuodessa. Vuoden 2019 lopussa Suomen aurinkovoimalakapasiteetti lähestyi 300MW:a, mikä vastaa investointeina n. 250 miljoonaa euroa. Suomen valtio tukee aurinkovoimalainvestointeja 20%:n investointiavustuksella, mikä on edesauttanut investointien nopeaa kasvua. Myös Euroopan Unionin tullien poisto kiinalaisilta aurinkopaneelivalmistajilta vuonna 2018 lisäsi kasvua merkittävästi koko Euroopassa, kun aurinkovoiman kokonaisinvestointikustannus pieneni 10-15%. Suomen katoille asennettavien aurinkovoimaloiden 10 000 MW markkinapotentiaalista on käytössä vasta alle 2%. Arviolta puolet markkinasta koostuu yritys- ja julkisen sektorin markkinasta, josta Kiwatin tavoitteena on saavuttaa 20%:n markkinaosuus lähivuosien aikana. Vuoden 2018 asennetusta 60 MW:n kokonaiskapasiteetista Kiwatin markkinaosuus oli 7%:n luokkaa, jos mukaan ei lasketa kuluttajasektoria, jossa Kiwatti ei toimi. Lähde: LUT

Samanaikainen voimakas tekninen kehitys on tehnyt aurinkovoimasta kannattavan investoinnin Suomessa kuten tuulivoimasta 2010-luvulla, jolloin syöttötariffista luovuttiin uusissa tuulivoimalainvestoinneissa. On syytä olettaa, että Suomessa käy vastaavasti kuten Saksassakin ja aurinkovoimasta tulee 2020-luvulla volyymiltään tuulivoimaa suurempi uusiutuvan energian lähde.

aurinkopanelikuva

Kiwatin asema kilpailijoihin

Aurinkovoimalainvestoinnit seuraavat vuosisykliä siten että kevät, kesä ja alkusyksy ovat liiketoiminnan volyymin huippukautta, kun taas loppusyksy, talvi ja alkukevät ovat asennusajankohdaltaan haastavampia etenkin lumiesteiden vuoksi. Kiwatin etu useimpiin kilpailijoihin nähden on sen erilainen operatiivinen toimintamalli. Kiwatti toimii verkkomaisella organisaatiolla ja sillä on strategisia partnereita sekä suunnittelussa että toteutuksessa, mikä mahdollistaa resurssien optimoinnin markkinatilanteen mukaan ja takaa pienemmät kiinteät kulut, kun esimerkiksi asennustyövoiman tyhjäkäyntiä ei tule. Toinen merkittävä ero on riippumattomuus tuotemerkeistä, mikä on nyt varsinkin Korona-influenssan aikana antanut Kiwatille mahdollisuuden varmistaa aurinkopaneelien saatavuuden eri lähteistä kuin perinteisesti.

Yhtiön tuotekategoria

Kiwatti tarjoaa monenlaisia uusiutuvan energian ratkaisuja niin yrityksille kuin julkiselle sektorille. Suurin markkina-alue ovat yksityiset yritykset ja energiayhtiöt, jotka vastaavat n. 80% Kiwatin myynnistä.Tuulienergiajärjestelmien osuus liikevaihdosta on alle 10%, kun taas hybridijärjestelmien ja energian varastointijärjestelmien markkinat ovat vasta kehittymässä. Suurin potentiaali akkujärjestelmissä on tällä hetkellä hetkellisen energiankulutuksen tasaamisessa, kun taas hybridijärjestelmät ovat pääosin kantaverkon ulkopuolisia järjestelmiä kuten sääasemat, erilaiset tutkimusasemat ja teleyhtiöiden linkkimastot.

  • Aurinkoenergia: Kiwatti tarjoaa aurinkovoimaloita sekä kattoasenteisina että maa-asennuksina sähköverkkoon kytkettyinä kokonaisratkaisuina. Aurinkovoiman tuotanto perustuu aina viimeisimmän saatavilla olevan teknologian aurinkokennoratkaisuihin tavoitteena saavuttaa asiakkaan kannalta paras tuotto/kustannussuhde.
  • Tuulivoimaenergia: Kiwatti edustaa virolaisia 10 kW ja 50 kW Tuge-tuulivoimaloita, jotka täyttävät kansainväliset vaativimmatkin normit sekä japanilaisia AirDolphin 1kW pientuuliturbiineja, jotka on tehty kestämään äärimmäisiä sääolosuhteita sääasemilla ja telelinkkimastoissa.
  • Hybridijärjestelmät: Kiwatti tarjoaa myös yhdistettyjä tuuli- ja aurinkoenergiaan perustuvia uusiutuvan energian ratkaisuja, jolloin voidaan varmistaa, että uusiutuvaa energiaa on mahdollisimman laajalti saatavissa vuorokauden- ja vuodenajasta riippumatta
  • Energian varastointi:Kiwatti tarjoaa myös sähköakustoja osana uusiutuvan energian ratkaisujaan, jolloin vuodenaika- ja vuorokausivaihtelut energian tuotannossa voidaanoptimoida asiakkaan sähkön kulutusta vastaaviksi.

ewrewr

Tavoitteena kansainvälistyminen 

Kansainvälinen kasvu on Kiwatin keskipitkän tähtäimen tavoite. Osoituksena siitä yhtiö on aloittanut vuoden 2020 alusta yhteistyön suomalaisen liiketoiminnan kehityskumppanin kanssa Yhdistyneissä Arabiemiirikunnassa ja Saudi Arabiassa käynnistääkseen aurinkovoimalaliiketoiminnan erityisesti yrityssektorilla. Tähän mennessä alueen aurinkovoimalat ovat olleet energiayhtiöiden suurhankkeita ja nopeasti muuttuneesta energiatukipolitiikasta ja -lainsäädännöstä johtuen markkinoille on avautumassa mahdollisuus yrityskohtaiseen aurinkoenergiantuotantoon yritysten omaan käyttöön aivan kuten Euroopassakin.

Kiwatti aloitti markkinoinnin alueella osallistumalla ainoana kutsuttuna suomalaisyhtiönä World Energy Council 24:een maailmankonferenssiin Abu Dhabissa syyskuussa 2019 ja sai oman näyttelyosastonsa kautta luotua useita kontakteja alueen investoreihin ja muihin uusiutuvan energia-alan toimijoihin.

Tiimimme

Tiimimme

Kiwatti perustaa liiketoimintamallinsa projektiorganisaatiomalliin, jossa valtaosa liiketoiminnasta koostuu asiakasprojekteista. Sen vuoksi Kiwatti pitää itsellään vain ne resurssit, jotka ovat välttämättömiä prosessityyppisessä liiketoiminnassa. Projektiliiketoiminta perustuu hankkeisiin, joilla on selkä alku ja loppu ja siksi on tärkeää hallita koko projektisykli paitsi itse toteutusprojektissa myös sitä edeltävältä jaksolta.

Kiwatin pääprosesseja ovat myynti, projektin johto ja hankintatoimi. Ne ovat menestyvän projektiliiketoiminnan avaintoimintoja ja niihin kohdistuvat resurssit Kiwatti pitää itsellään. Muut toiminnot kuten markkinointi, taloushallinto, suunnittelu, valmistus ja asennus ovat ulkoistettuja toimintoja, joissa Kiwatti käyttää strategisia partnereita verkostomaisesti.

Risto Pönniö

Toimitusjohtaja, DI, MBA

Risto toimii yrityksen toimitusjohtajana ja vastaa lisäksi projektimyynnistä ja strategiasta. Risto Pönniöllä on 20 vuoden kokemus kansainvälisestä energiaprojektiliiketoiminnasta mm. Pöyryllä sekä viimeisen 10 vuoden aikana erityisesti uusiutuvan energian ja kierrätystalouden liiketoiminnasta eri kasvu- ja teknologiayrityksissä. Hänellä on myös laaja kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta sekä Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa että Aasiassa.

Pasi Vuorio

Projektijohtaja/ Perustajajäsen

Pasi Vuorio toimii yrityksen projektijohtajana ja hän vastaa sekä hankintatoimesta että projektoinnista. Pasi Vuoriolla on pitkä kokemus kansainvälisestä logistiikasta ja hän on Kiwatti Oy:n pääomistaja ja hallituksen jäsen. Hän vastaa myös pientuuliturbiiniliiketoiminnasta, joka toisin kuin aurinkovoimalaliiketoiminta on pääosin laitekauppaa.

Miika Toivonen

Hallituksen puheenjohtaja

Miika Toivonen toimii hallituksen puheenjohtajana ja on yksi Kiwatin omistajista. Miika Toivosella on 20 vuoden kokemus yrittäjänä ja hän on tunnettu sarjayrittäjä. Hän on perustanut menestyvien autoalan yritysten (Tampereen Autocenter Oy ja Luxury Collection Automobiles Oy) lisäksi monia muita yrityksiä ja toiminut sijoittajana useissa yrityksissä mm. Auto Trade Finland Oy:ssä ja Suomen kiinteistökehittäjät Oy:ssä.

Toni Holopainen

Halliltuksen jäsen

Toni Holopainen toimii hallituksen jäsenenä ja on yksi Kiwatin omistajista. Toni Holopaisella on pitkä kokemus yrittäjänä ja hän on Suomen Kiinteistökehittäjät Oy:n ja Aitokivi Oy:n toimitusjohtaja.

Riskit

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan tähän riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.

Pitchin liitteenä on luottotietoraportti, jolla voi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

Riskit voidaan jakaa ennustettaviin ja yllätyksellisiin riskeihin, joista jälkimmäiseen kuuluvat parhaillaan toteutunut koronapandemiariski mutta myös siihen liittyvä taloustaantuma ja mahdollinen kauppasota. Näihin riskeihin yksittäinen yritys ei voi varautua muuten kuin pitämällä omavaraisuusasteensa hyvänä ja vieraan pääoman ehtoisen lainanoton minimissään. Kiwatin omistajat ovat osoittaneet sitoutumisensa yritykseen antamalla vuonna 2018 omapääomaehtoisen 280,000€ lainan yrityksen maksuvalmiuden ylläpitämiseksi suuria asiakasprojekteja varten. 

Sääntelyriskit

Toimialaan liittyviä riskejä ovat sääntelyriskit, esim. EU:n direktiiveistä johtuvina tai kohdemarkkinoiden maakohtaisista asetuksista johtuvina. On kuitenkin epätodennäköistä, että uusiutuvan energian markkinoita ruvettaisiin kahlitsemaan verotuksellisesti tai tullein, koska sellaiset toimet olisivat ristiriidassa vallitsevien ilmastosopimusten kanssa. Näihinkään riskeihin yritys ei itse voi varautua muilla kuin yllä kuvatuilla yrityksen omavaraisuutta ylläpitävillä tavoilla. Alaa toki ohjataan tietyin teknisin asetuksiin perustuvin vaatimuksin, mutta niiden lisääntyminen kohdistuu koko markkinaan, eikä Kiwatti ole siinä suhteessa poikkeavassa asemassa kilpailijoihin nähden.

Resurssiriskit

Resurssiriski koskien henkilöstöä on pienessä organisaatiossa aina suurempi kuin isoissa yrityksissä, muttei ole Kiwatissa kuitenkaan kilpailijoitaan merkittävästi suurempi. 

Tuotantoketjuriski

Kiwatti ei olekaan riippuvainen tietyistä merkeistä tai valmistajista, mikä vähentää laitteiden toimitukseen liittyvää riskiä, mutta koska Kiwatti ei valvo muiden yritysten tuotantoa, heidän toimitusongelmansa, erityisesti laajalle levinneet, voivat vaikuttaa Kiwatin liiketoimintaan.

Avainhenkilöihin liittyvät riskit

Yritys on riippuvainen avainhenkilöstöstään. Työntekijän menettäminen voi haitata myyntiä, tuotantoa,liiketoiminnan  tuotekehitystä tai jotain muuta yritykselle kriittisen tärkeää aluetta.

Rahoitusriskit

Rahoitusriskeihin Kiwatti on varautunut käyttämällä rahoituksen hankinnassa omapääomaehtoisia sijoituksia omistajiltaan, mikä tämänkin joukkorahoitushankkeen tavoitteena pohjimmiltaan on. Yritys ei ole vielävoitollinen ja saattaa tarvita lisäsijoituksia tulevaisuudessa toimintansa jatkamiseksi.

Taloudellisiin ennusteisiin liittyvät riskit

Tulevaisuuteen kohdistuviin arvioihin, tavoitteisiin ja muihin vastaaviin lausuntoihin liittyy aina epävarmuutta.

Oikeudellinen riski

Kiwatti ei ole oikeudenkäynnin osapuolena tällä hetkellä. On kuitenkin aina olemassa mahdollisuus, että yhtiö joutuu osapuoleksi oikeudenkäyntiin, jolloin tästä seuraa yhtiölle lisäkustannuksia tai muuta vahinkoa, kuten esimerkiksi maineriski.