Osake
3 Päivää jäljellä

Solidate- Ratkaisuja velkaongelmiin

Solidate auttaa ylivelkaantuneita ihmisiä takaisin jaloilleen. Haluamme uudistaa luottomarkkinaa ja tehdä vastuullista ja vaikuttavaa liiketoimintaa.Yhtiön omistajiin kuuluu tunnettuja finanssialan toimijoita, kuten ICECAPITAL, Taaleri ja Thomasset.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

Merkityksellistä työtä ihmisten ja perheiden avuksi

Autamme ylivelkaantuneita ihmisiä takaisin jaloilleen. Teemme sen avoimesti ja vastuullisesti julkisen, yksityisen ja järjestösektorin yhteistyöllä, ensimmäisenä Suomessa. Haluamme samalla luoda ratkaisuja, jotka muuttavat luotonantoa ja -ottoa vastuullisemmaksi.

Pelkästään Suomessa noin 400 000 henkilöllä on rekisteröity maksuhäiriö. Liian helposti nostettavat vakuudettomat lainat, kulutusluottojen helppo saatavuus ja mm. peliongelmaisuus aiheuttavat velkaloukkuja, joista ulospääsyyn tarvitaan apua ennen syrjäytymisen ja epätoivon kierrettä. Syrjäytyneen perheen kulut yhteiskunnalle ovat arviolta noin 100 000 euroa vuodessa.

Solidaten kehittämän palvelun avulla kuka tahansa voi tehdä taloudellisen analyysin omilta tileiltään. Tämä on mahdollista PSD2-sääntelyn mukaisen maksutilien avautumisen myötä. Analyysi on maksuton palvelu, ja sitä hyödyntävät asiakkaan suostumuksella myös Solidaten yhteistyökumppanit kolmannelta sektorilta. Solidate tekee asiakkaalle tekoälypohjaisen analyysin, jonka lopputuloksena asiakas saa eritellyn selvityksen taloudellisesta tilanteestaan, ja sen perusteella ehdotetaan parasta ratkaisua taloudellisen tasapainon saavuttamiseen.

Solidaten tehtävä on auttaa velkaongelmiin ajautuneita henkilöitä, jotka ovat valmiita sitoutumaan uuteen maksuohjelmaan maksukykynsä mukaisesti. Autamme hyvin vaikeassa tilanteessa olevia myös muun yksilöllisen avun piiriin. Tavoitteemme on, että voimme tarjota apua itse tai tuntemiemme tahojen kautta jokaiselle, jolle velkaantuminen on muodostunut ongelmaksi.

Tehtävää varten Solidate on luonut markkinaehtoisen mallin velkaongelman purkamiseen. Tarjoamme ylivelkaantuneille asiakkaillemme vapaaehtoista velkajärjestelyä. Ostamme lainat velkojilta markkinahintaan, alle nimellisarvon, ja myönnämme asiakkaalle uuden, halvempikorkoisen ja maksukykyyn sovitetun lainan. Jaamme lisäksi neuvotellun hyödyn asiakkaan kanssa. 

Korona-epidemia ei ole helpottanut tilannetta, päinvastoin. Sen synnyttämän taloudellisen kriisin ratkaisu tarvitsee kaiken mahdollisen tuen Suomen tulevaisuuden turvaamiseksi. Näköpiirissä on yhä kasvava ylivelkaantuneiden joukko ja jopa epätoivoisia tilanteita. Haluamme auttaa tässä vaikeassa tilanteessa olevia ihmisiä.

Haluatko olla mukana auttamassa perheitä ja yhteiskuntaa tässä missiossa?

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Suomalainen Solidate tarjoaa ylivelkaantuneille asiakkailleen yksityistä velkajärjestelyä. Rahoittaakseen sen Solidate hakee sosiaalisesti vastuullisilta sijoittajilta pääomaa velkaongelman purkamiseen. Pääoman avulla Solidate lunastaa lainat velkojilta markkinahintaan, alle nimellisarvon, ja myöntää asiakkaalle uuden, halvempikorkoisen ja maksukykyyn sovitetun lainan (Solidate Järjestelylaina). Tuemme velallisen maksukykyä ja -halua jakamalla saavutetun hyödyn yhdessä asiakkaan kanssa.

Asiakas saa aluksi pankkitilitapahtumiensa perusteella analyysin taloudellisesta tilanteestaan ja siihen pohjautuvan suosituksen toimenpiteistä. Analyysin pohjalta tarjoamme velalliselle sopivan, maltillisen koron ja kustannusten maksuohjelman koko velalle.

Toiminta rahoitetaan vastuullisten sijoittajiemme panoksella. Rahoitus on lainamuotoista, jatkossa joukkovelkakirjalainan muodossa. Rahoituslainat ovat Solidaten kokonaan omistaman tytäryhtiön Solidate Uudelleenrahoitus Oy:n taseessa; se myös myöntää järjestelylainat. Myös velkojen järjestelyyn keskittyvän vaihtoehtorahaston käyttöönottoa valmistellaan.

Useiden tuhansien Solidaten palvelussa tehtyjen analyysien perusteella noin 30%:iin velkaongelmista liittyy myös peliriippuvuus. Sen uhreille emme tarjoa velkajärjestelyä vaan heidät ohjaamme saamaan apua riippuvuuteensa Peluurin (www.peluuri.fi) palveluihin.

Todella raskaasti velkaantuneet, joiden ongelma voidaan ratkaista vain radikaalilla velkojen leikkauksella, ohjaamme oikeudelliseen velkajärjestelyyn. 

Markkinan koko

Suomessa on noin 400 000 ihmisellä maksuhäiriömerkintä, mutta sen lisäksi velkaongelma koskee laajaa joukkoa, joka pyrkii viimeiseen asti välttämään maksuhäiriötä. Velkaa maksetaan velalla. Ulosotossa olevat ovat yksi Solidaten keskeinen asiakasryhmä. Vuoden 2019 lopussa ulosoton kohteena oli 507 000 henkilöä ja yksityisoikeudellisia saatavia oli yhteensä 3 127 miljoonaa euroa. Ulosotossa olevista yksityishenkilöistä 33%:lla velkamäärä oli yli 10 000 euroa.

Vakuudettomia kulutusluottoja oli samaan aikaa 7,62 miljardia euroa. Ulkomaiset pankit ja kotimaiset pienlainayritykset ovat rahoittaneet näistä noin 2,4 miljardia euroa (2019)

kuva lainamarkikinasta

Solidaten saavutettavissa oleva, yksityisen velkajärjestelyn avulla autettavissa olevien ylivelkaisten henkilöiden ja kotitalouksien muodostama kokonaismarkkina on arviolta 3,0 – 3,5 miljardia euroa:

kuva luotoista

Solidaten ansaintamalli

Emme lisää velallisen ahdinkoa vaan tarjoamme varsin ainutlaatuisen ratkaisun. Katkaisemme velkakierteen lunastamalla kalliit lainat nykyisiltä velkojilta alle niiden nimellisarvon. Näin saatu akordi, eli lunastushinnan ja nimellisarvon erotus, tuo puskuria luottotappioita vastaan, pienentää riskiä ja mahdollistaa mallin taloudellisen toimivuuden sekä velalliselle että velkajärjestelyn rahoittajille. Velallinen saa maksusuunnitelmaa noudattamalla osan akordista hyväkseen; tämä alentaa velallisen kustannuksia edelleen merkittävästi. Maksusuunnitelman noudattamista tuetaan myös velalliselta vaadittavalla vapaaehtoisella luottokiellolla. Lainojen lunastukseen – ja myönnettävän järjestelylainan rahoitukseen – haemme rahoitusta erikseen.* Rahoittajien ja Solidaten tuotto alenee vasta, jos luottotappiot ylittävät akordin määrän.

Solidate Järjestelylainan osalta yhtiön ansainta koostuu nyt järjestelypalkkiosta (150 euroa/asiakas) ja 2,2% vuosikorkoa vastaavasta hoitopalkkiosta juoksuajalta. Lisäksi yhtiö saa 20%:n osuuden akordista. Joukkovelkakirjalainan avulla rahoitetuissa lainoissa Solidaten osuus akordista tulee olemaan 60%. Oikeudelliseen velkajärjestelyyn liittyen Solidate saa kiinteän palkkion yhteistyökumppaniltaan tarvittavan taloudellisen datan ja analyysin tuottamisesta.

Solidate neuvottelee myös Solidaten palvelualustan käyttöoikeuden tarjoamisesta yhteistyökumppaneille. Ensimmäinen pilottihanke on alkamassa heti kun siihen saadaan Finanssivalvonnan lupa.

*Tähän tarkoitukseen haemme rahoitusta ensisijaisesti institutionaalisilta sijoittajilta, koska rahoitustarve on suuri

Kilpailutilanne

Markkinoilla toimii useita lainan tarjoajia, jotka pyrkivät tarjoamaan uutta lainaa tai yhdistämään asiakkaan useat olemassa olevat lainat yhdeksi lainaksi. Merkittävin markkinointikanava on erilaiset vertailupalvelujen tarjoajat. Näillä markkinoilla toimivat ovat suurelta osin aiemmin kalliita pikalainoja – pikavippejä – tarjonneet toimijat. Markkinoilla toimivien määrä on pudonnut merkittävästi syyskuun 2019 alussa voimaan tulleen nimelliskorkokaton seurauksena, koska useiden toimijoiden rahoitus- ja riskinvalintamalli ei mahdollista uusien lainojen myöntämistä.

Etelä-Suomen Aluehallintaviraston rekisteröimiä luotonantajayrityksiä, jotka ovat viime aikoina lopettaneet uusien kulutusluottojen myöntämisen:

kilpailukuva

Markkinoilla edelleen mukana olevat toimijat eivät ole Solidaten kilpailijoita, koska ne eivät tarjoa palvelujaan Solidaten kohderyhmille. Lisävelkaa tarjoavat luotottajat saattavat valitettavasti pikemminkin syventää asiakkaidensa ongelmia ja kasvattavat siten Solidaten kohderyhmää. Toisaalta tarjonnan vähentyminen markkinoilta poistuneiden toimijoiden vuoksi tarkoittaa monille velallisille kierteen katkeamista – velan maksaminen velalla ei enää onnistu. Myös tämä kasvattaa Solidaten tarjoaman järjestelyn tarvetta markkinalla.

Solidate ei koskaan kasvata asiakkaan luoton määrää vaan tarjoaa ainoastaan maksukykyyn verrattuna ylisuurten velkojen järjestelyä. Solidaten kanssa samalla markkinalla toimii Takuusäätiö. Solidate ja Takuusäätiö jakavat pitkälle samat arvot. Takuusäätiön järjestelylainojen volyymi on kuitenkin niin lukumäärältään kuin euroiltaankin rajallinen suhteessa velkaongelman kokoon. Juuri tätä asiakastarvetta Solidate pyrkii täyttämään.

Miksi sijoittaa Solidateen?

  • Solidate on luonut velkaongelman purkamiseen uuden ja ainutlaatuisen, markkinaehtoisen mallin, jolla ylivelkaantuneet ihmiset saavat velkaongelmansa hallintaan
  • Markkinan koko on huomattava, pelkästään Suomessa arviolta yli 3 miljardin euron vakuudettomat kuluttajaluotot vaativat vastuullista, velallisen maksukyvyn huomioon ottavaa velkajärjestelyä
  • Solidaten liiketoimintamalli on hyvin skaalautuva, kukin Järjestelylaina tuottaa tuloa koko juoksuajallaan (keskimäärin noin 5 vuotta)
  • Solidate tavoittelee 60 - 70 miljoonan euron lainojen järjestelyä vuoden 2021 loppuun mennessä; vuoden 2021 tuloksen Järjestelylainojen osalta arvioidaan olevan jo selvästi positiivinen ja kassavirtapositiivisuus saavutetaan arviolta Q1/Q2 2021
  • Liikevaihtoa ja tulosta kasvattaa lisäksi Solidaten palvelualustan lisensiointi yksityisen ja julkisen sektorin kumppanien käyttöön
  • Solidaten ainutlaatuinen, markkinalähtöinen malli on vientikelpoinen lähes sellaisenaan mihin tahansa. Tavoite on laajentaa toimintaa Pohjoismaihin ja laajemmin EU:n alueelle, kun Suomen markkinalla on saavutettu vakaa asema. Tämä tulee lisäämään kassavirtaa ja yhtiön arvoa.
  • Yhtiön omistajiin kuuluu tunnettuja finanssialan toimijoita kuten Icecapital Pankkiiriliike Oy, Taaleri Sijoitus Oy ja Thomasset Oy sekä joukko kokeneita enkelisijoittajia
  • Yhtiö uskoo mahdollisen EXIT:in tapahtuvan kansainvälistymisen yhteydessä, viimeistään 3 - 5 vuoden kuluessa joko yritysjärjestelyn tai listautumisen (IPO) kautta.

Tiimimme

Tiimimme

Solidatessa on 9:n työntekijän vahva tiimi ja vahva hallitus. Yhtiö on nyt siirtymässä kehitysvaiheesta nopean kasvun vaiheeseen, jolloin johdon tavoitteet ja osaamisprofiili muuttuvat. Tästä syystä yhtiön toimitusjohtaja vaihtuu kuluvan kesän aikana. Uusi toimitusjohtaja Repe Harmanen on jo nyt vahvasti mukana yhtiön kehittämisessä ja aloittaa toimitusjohtajan tehtävässä 1.8.2020.

Solidaten omistajiin ja sijoittajiin kuuluvat Icecapital Pankkiiriliike ja sen osakkaat, Taaleri, Thomasset, Palmen & Charpentier ja Tradeka ovat toimineet aktiivisesti neuvonantajaroolissa ja vahvistavat merkittävästi yhtiön laaja-alaista asiantuntemusta.

Solidaten toimisto sijaitsee Helsingissä osoitteessa Pohjoinen Rautatiekatu 15 B 12.

Repe Harmanen

Toimitusjohtaja 1.8.2020 alkaen

on toiminut teknologiayhtiöiden kehitys- ja toimitusjohtajana pk-yrityksissä ja listatuissa yhtiöissä. Repe toimii usean kasvu- ja perheyhtiön hallituksessa. Hänen osaamistaan on yhtiöiden kehittämisen ja kasvun lisäksi rahoitus, yritysjärjestelyt sekä vahva teknologianäkemys. Hänellä on myös kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta eri vaiheissa 20 vuoden aikana. Koulutukseltaan Repe on KTM.

”Solidaten missio on merkittävä – auttaa perheitä ja yksilöitä pois velkaloukusta, estää syrjäytymisiä ja siten auttaa liiketoiminnalla koko yhteiskuntaa. Avoimuus, läpinäkyvyys ja vastuullisuus ovat itselleni merkittävät perusarvot.”

https://www.linkedin.com/in/repeharmanen/

Jarno Piironen

Toimitusjohtaja 31.7. 2020 asti

Jarno on toiminut ennen Solidatea Nokiassa liiketoiminta-alueiden johtajana vastaten tuotekehityksestä, myynnistä ja markkinoinnista ja valmistuksesta, sekä liiketoiminnan kehittäjänä ja rahoitus- ja myyntisopimuksia neuvottelevana juristina. Jarno on koulutukseltaan OTK ja KTM.

https://www.linkedin.com/in/jarnopiironen/

Anu Honkalinna

Kumppanuudet

Anu on toiminut pitkään vakuutusalalla ja on aktiivinen startupien mentor ja yhteyksien luoja sekä Kasvu Open -mylläri. Anu on koulutukseltaan OTM.

https://www.linkedin.com/in/anu-honkalinna-3725543/

Annika Karppinen

Sidosryhmät

Annika vastaa yhteyksistä ja yhteistyön kehittämisestä kuluttajarahoittajien ja perintäyhtiöiden kanssa. Annika on aiemmin toiminut pitkään vakuutusalalla kumppanuuksien ja ulkoisten myyntikanavien parissa. Koulutukseltaan Annika on merkonomi.

https://www.linkedin.com/in/anu-honkalinna-3725543/

Mikaela Urpalainen

Tuotehallinta ja asiakaspalvelu

Mikaela vastaa tuotehallinnasta ja varmistaa, että alusta palvelee asiakkaita koko ajan paremmalla tavalla, sekä vastaa asiakaspalvelusta. Mikaela on koulutukseltaan BBA kansainvälisestä liiketoiminnasta.

https://www.linkedin.com/in/mikaela-urpalainen-540b6212a/

Inka Uusijärvi

Asiakaspalvelu

Inka vastaa asiakaspalvelusta ja sen kehittämisestä. Inka on koulutukseltaan Bachelor of Science (pääaine psykologia) Maastrichtin yliopistosta

https://www.linkedin.com/in/inka-uusijärvi-7b7054157/

Gabriela Åkers

Asiakaspalvelu ja viestintä

Gabriela hoitaa asiakaspalvelua ja viestintää. Gabriela on koulutukseltaan Tradenomi, Bachelor in Business Administration (pääaineena markkinointi) Arcadan ammattikorkeakoulusta

https://www.linkedin.com/in/gabriela-åkers-500421140/

Juhani Paukkunen

Teknologia

Jussi vastaa alustan kehityksestä, ja hänellä on rahoitus-, vakuutus- ja perintäohjelmistojen kehittämisestä n. 30 vuoden kokemus. Jussi on koulutukseltaan DI.

https://www.linkedin.com/in/juhani-paukkunen-021b3532/

Ramita Biswas

Projektit ja alustakehitys

Ramita vastaa alustan kehittämisestä ja projektien pitämisessä aikataulussa. Ramita työskenteli ennen Solidatea Tata Consultancy Services'in palveluksessa ja on koulutukseltaan Bachelor of Technology Länsi-Bengalin yliopistosta.

https://www.linkedin.com/in/ramita-biswas/

Harry Nyroos

Hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön perustaja

Harry on sarjayrittäjä teknologia-, vakuutus- ja rahoitusalalla ja toimi pitkään perustamansa Profit Softwaren toimitusjohtajana. Harry toimii enkelisijoittajana ja neuvonantajana erityisesti finanssitoimialan ja teknologian aloilla.

“Minulle yritystoiminnan tarkoitus on aina ollut tuottaa hyötyä yrityksen kaikille sidosryhmille ja yhteiskunnalle, parantaa ihmisten elämää. Solidate rakentuu samoille ajatuksille. Yksittäinen toimija voi saada alulle suuren muutoksen.”

https://www.linkedin.com/in/harry-nyroos-03392b31/

Jari Hänninen

Hallituksen jäsen

Jari on entinen Nokia Oyj:n kaupan- ja asiakasrahoituksesta vastaava johtaja. Hänellä on pitkäaikainen kokemus rahoitusalan eri tehtävistä sekä alaan liittyvistä luottamustehtävistä.

“Solidaten toiminta yhdistää monia asioita, jotka koen itselleni läheisiksi. Seurasin yrittäjien taloudellisia vaikeuksia varsin läheltä jo 1990-luvulla. Yksityishenkilöiden viimeaikainen velkaantuminen on vakava haaste, jota haluan olla ratkaisemassa. Uusien rahoitusalan ratkaisujen kehittämisen parissa toimimista tulen jatkamaan edelleen.”

https://www.linkedin.com/in/jari-hänninen-a8b51418/

Marko Luoma

Hallituksen jäsen

Marko on ICECAPITALin perustajaosakas ja yksityissijoittaja, ja hänellä on yli 20 vuoden kokemus rahoitusalasta ja yritysjärjestelyistä.

"Ylivelkaantuminen aiheuttaa valtavia yksilötason ongelmia ja yhteiskunnallisia kustannuksia. Koen Solidaten innovatiivisen mallin ylivelkaantuneiden auttamisessa inspiroivana ja olen mielelläni mukana antamassa oman impaktini paremman tulevaisuuden puolesta."

https://www.linkedin.com/in/marko-luoma-5a3126/

Tom Miller

Hallituksen jäsen

Tom toimii Suomen Hypoteekkiyhdistyksen kehitysjohtajana. Aiemmin hän oli Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj:n toimitusjohtaja ja vastasi mm. Nordean asuntolainatuotteista, niiden asiakaskokemuksesta ja rahoituksesta. Tom toimii myös hallitusammattilaisena ja vastuullisen liiketoiminnan puolestapuhujana sosiaalisessa mediassa.

”Kotitalouksien velkaantumiskehitys ja sen ymmärtäminen on ollut osa työtäni ja henkilökohtaisenkin kiinnostuksen kohde jo vuosia. Erityisen huolestuttava on nk. pikavippien myötä tullut kehitys Suomessa on aidosti merkittävän velkaongelman kanssa painivia ihan tavallisia kotitalouksia – ja ongelma ei ole asuntolaina. Sääntely katsoo asiaa valitettavan kaukaa ja ylhäältä – makrovakauden ihmettely ei perheiden velkaongelmia ratkaise.”

https://www.linkedin.com/in/tom-miller-23325/

Torsti Tenhunen

Hallituksen jäsen

Torsti on hallitusammattilainen, johdon valmentaja, enkelisijoittaja ja FiBANvaikuttaja. Torsti on perustanut ja rahoittanut useita innovatiivisia startupeja ja toimii useiden yritysten hallituksissa ja kasvun kiihdyttäjänä, myös muutaman suuryrityksen kanssa.

“Haluan olla mukana ratkaisemassa myös isompia, yhteiskunnallisestikin merkittäviä haasteita. Ylivelkaantumisen hidastaminen tai jopa estäminen ja uusien vaihtoehtojen tarjoaminen vaikeuksiin joutuneille on sellainen haaste. Solidaten ratkaisu siihen on erittäin innovatiivinen, yhteiskunnallisesti hyödyllinen ja pian myös vientikelpoinen.”

https://www.linkedin.com/in/ttenhunen/
Riskit

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan tähän riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.

Pitchin liitteenä on luottotietoraportti, jolla voi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

Taloudelliset riskit

Taloudelliset ennusteet – Yhtiö toimii alustana, joka yhdistää velkaantuneet yksityishenkilöt, vastuulliset sijoittajat, julkisen- ja kolmannen sektorin, yksityiset luotonantajat ja perintäalan. Yhtiön toimintaan vaikuttavat muun ohessa yleinen taloudellinen tilanne, korkotaso, luottoalan sääntely, kyky hyödyntää teknologiaa toiminnan tehostamiseksi ja yhteistyön rakentaminen kaikkien mainittujen toimijoiden kanssa. Verkoston rakentaminen on vaativaa, mutta onnistuessaan tarjoaa yhtiölle kilpailuedun.

Rahoitusriski – Yhtiö ei ole vielä kannattava ja vaatii toimintaansa rahoitusta, jotta se voi jatkuvasti kasvattaa liiketoimintaansa. Kasvaakseen yhtiö tarvitsee lisäksi rahoitusta myös lainojen uudelleenrahoittamiseen.

Luottoriski – Uudelleenrahoitettavat asiakkaat ovat maksuvaikeuksissa, minkä vuoksi yhtiön myöntämien lainojen luottoriski on suuri. Yhtiö hallitsee luottoriskiä selvittämällä kattavasti asiakkaan velkatilanteen ja maksuvaran, velkojilta hankittavalla akordilla ja asiakkaan omaehtoisella luottokiellolla. Liian suuri luottotappiotaso heikentää yhtiön mahdollisuuksia hankkia rahoitusta asiakkaiden lainoittamiseen, mikä rajoittaa yhtiön toimintaa.

Toiminnalliset riskit

Tekninen riski – Yhtiön asiakaspalveluprosessi on riippuvainen sen ja integroitujen kumppaniyritysten teknisen alustan toimivuudesta.

Tietoturvariski – Yhtiö käsittelee yksityishenkilöiden luottamuksellista tietoa, ja tietojen vuotaminen voi vaarantaa yhtiön maineen ja toiminnan. Yhtiö minimoi tietoturvariskiä henkilöstön koulutuksella, alustakehityksen ohjeistuksella ja säännöllisillä tietoturvatesteillä ja -auditoinneilla, joista viimeisin on suoritettu tammikuussa 2020. Yhtiön tiedossa ei ole tietoturvaan liittyviä tapahtumia.

Ei-taloudelliset riskit

Sääntelyriskit – Yhtiön toimintaa ohjaa moni lainsäädäntökokonaisuus, joita ovat muun ohessa kuluttajansuojalaki, laki rahanpesun estämisestä, maksupalveludirektiivi 2 ja sen suomalainen implementaatio, laki eräiden luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien rekisteröinnistä, luottotietolaki sekä EU:n tietosuojadirektiivi ja tietosuojalaki. Yhtiö toimii merkittävien finanssikonsernien kanssa, joiden kanssa yhteistyö vaatii näitä koskevan sääntelyn ja Finanssivalvonnan vaatimusten huomioimista. Viranomaisen tulkinta, joka poikkeaa yhtiön tulkinnasta tai yhtiön virhe voi pahimmillaan pysäyttää yhtiön toiminnan. Yhtiöllä ei ole vireillä olevia viranomaisprosesseja.

Oikeudelliset riskit – yhtiön normaaliin liiketoimintaan kuuluu se, että yhtiö on osapuolena velkoihin liittyvissä oikeudellisissa menettelyissä. Riski joutua osalliseksi johonkin muuhun menettelyyn muusta kuin liiketoimintaan liittyvästä syystä on periaatteessa silti aina olemassa, jolloin riskinä voi olla esim. ylimääräisten kulujen aiheutuminen oikeudenkäyntikulujen muodossa.

Avainhenkilöiden menettämisen riski – Yhtiö on pieni, ja avainhenkilöiden menettäminen voi johtaa yhtiön toiminnan hidastumiseen. Yhtiön avainhenkilöitä on sitoutettu omistus- ja optiojärjestelyillä.