Osake
Kierros on suljettu

Koti-Medi Oy kotihoito, hoiva- ja saattohoitokoti

Kotihoito ja vanhusten asumispalvelut ovat taantumat kestäviä toimialoja, joilla on varma tasainen kassavirta. Näitä yksityistetään nyt vauhdilla. Osakkeemme noteerataan osakeannin jälkeen Privanet Oy:n Invesdor listalla.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

Koti-Medi Oy on Helsingissä vuonna 2007 perustettu kotisairaanhoito- ja hoivapalvelualan yritys, joka toimii koko pääkaupunkiseudulla. Yrityksen sielu ja perustaja on SH (AMK) Maritel Kurittu.

Maritelilla on 17v. kokemus sairaanhoidosta ja hänellä on aiempaa kokemusta myös kotisairaanhoidosta Englannista. Hän toimi Lontoossa v. 2003-2006 Medihome Ltd nimisessä yrityksessä päivätyönsä ohella. Päätyönsä hän teki Royal Marsden (Surrey Branch) sairaalan syöpäosastolla.

Koti-Medi Oy:n seuraava askel on avata Vihtiin 2015-2016 Suomen ensimmäinen joukkorahoitteinen hoivakoti nimeltään Lyhtykoti. Nimi Lyhtykoti tulee Maritelin pitkäaikaisen idolin ja roolimallin, nykymuotoisen sairaanhoidon kehittäjän Florence Nightingalen lempinimestä "The Lady with the Lamp".

Hoivakoteja on tulevaisuudessa tarkoitus sekä ostaa ja perustaa pääkaupunkiseudulle joukkorahoituksella useampiakin. Pyrkimyksenämme on laajentaa toiminta kattamaan Suomen suurimmat kaupungit seuraavan viiden vuoden aikana.

Hoivakodin asukaspaikkoja tarjotaan normaaliin tapaan kaikille halukkaille pääkaupunkiseudun kunnat mukaan lukien. Itse oman hoitopaikkansa maksavien asiakkaiden osalta Koti-Medi Oy:n osakkaalla (tai hänen määräämällään henkilöllä) on ensisijainen oikeus tällaiseen vapautuvaan asukaspaikkaan Lyhtykodissa.

Koti-Medi Oy:n osake tullaan noteeraamaan Privanet Oy:n kauppapaikalla Invesdor-listalla. Osakkeita voi annin jälkeen myydä ja ostaa helposti Privanetin kautta.

Yhtiön palvelulajeja ovat:

 • Kotisairaanhoito
 • Saattohoito
 • Hoivapalvelu 
  (autamme asiakkaitamme tulemaan toimeen omassa kodissa mahdollisimman pitkään laitoshoidon sijasta)
 • Yökotihoito
 • Turvapuhelinpalvelu yhteistyössä Debora Oy:n kanssa
 • Kodinhoitoapu
 • Lastenhoito
 • Lapsiperheiden kodinhoitoapu
 • Henkilökohtainen avustaminen vammaispalvelulain mukaan
 • Omaishoitajien lomitus

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on antanut runsaasti palvelulupauksia nopeasti ikääntyvälle väestölleen. Kuntasektorin, jolla on vastuu palveluiden järjestämisestä on käytännössä yhä vaikeampaa lunastaa nämä lupaukset nykyisessä taloustilanteessa. Ihmisiä pyritään myös hoitamaan yhä pidempään kotona, koska laitoshoito on kallista ja useimmat ihmiset haluavat pysyä kotonaan mahdollisimman pitkään.

Kotihoitoa ollaan nyt yksityistämässä vauhdilla. Julkisen talouden tila pakottaa kunnat hakemaan tehokkaampia keinoja lakisääteisten pakollisten tehtäviensä kuten asumispalvelujen ja kotihoidon toteuttamiseen. 

Yksityistäminen on aiemmin toteutettu pääosin julkisella kilpailuttamisella. Nyt kunnat siirtyvät yhä kasvavassa määrin palvelusetelimalliin, joka lisää palvelun käyttäjän eli käytännössä kuntalaisen omaa päätösvaltaa palveluntuottajan valinnassa ja arvioinnissa.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että asiakas voi äänestää jaloillaan, jos palvelu ei tyydytä. Tämä hyödyttää Koti-Medi Oy:n kaltaisia korkealuokkaisia hoivapalveluja tuottavia ja asiakkaistaan todella välittäviä yrityksiä.

Helsinki, Espoo ja Vantaa käyttivät vuonna 2002 tavaroiden ja palveluiden ostoon yrityksiltä ja kolmannelta sektorilta kuten järjestöiltä noin 880 miljoonaa euroa. Vuosikymmentä myöhemmin vuonna 2012 tämä summa oli noussut 2,2 miljardiin euroon!

Yritykset käärivät nämä kuntien palvelumiljardit sillä Helsinki, Espoo ja Vantaa yli kaksinkertaistivat palveluiden ostamiseen käyttämänsä rahasumman kymmenessä vuodessa vuosina 2002-2012. Erityisen paljon kunnat ostavat terveys- ja sosiaalialan palveluita, kuten vanhusten hoitoa ja vammaispalveluita. Kuntien kokonaismenoista yli puolet syntyy sosiaali- ja terveyspuolen toiminnasta. 
(Lähde: http://www.hs.fi/kaupunki/a1390607812515)

Tästä kasvusta myös Koti-Medi Oy on jo ottanut osansa. Olemme kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa kotihoidon yhteistyökumppani ja palvelusetelituottaja sekä hoidamme myös Espoon kotihoidon yöpalvelun.

Palveluidemme kuukausilaskutus on kasvanut kahdeksankertaiseksi viimeisen neljän vuoden aikana ja kova kasvutahti jatkuu. Myös yksityiset asiakkaat ostavat yhä enemmän hoitoa ja hoivaa kotiin, kun kuntien palvelutaso laskee julkisen talouden säästöpaineissa.

Yksityisten hoivapalvelualan yritysten markkinatilanne näyttää erinomaiselta. Tästä kertoo myös se, että olemme saaneet viimeisen vuoden aikana kaksi yllättävää ostotarjousta yrityksestämme, joista molemmista olemme kuitenkin kohteliaasti kieltäytyneet. Haluamme kehittää ja kasvattaa yritystä siitä luopumisen sijaan.

Seuraavaksi yrityksen perustaja SH (AMK) Maritel Kurittu haluaa laajentaa yrityksen toimintaa perustamalla sekä hoivakodin (ympärivuorokautinen tehostettu palveluasuminen ja vammaisten asumispalvelut) että saattohoitokodin.

Tällaisista asukaspaikoista on pääkaupunkiseudulla ollut jo pitkään puutetta. Esim. pääkaupunkiseudun ainoassa saattohoitokodissa on vaivaiset 17 vuodepaikkaa alueen yli miljoonaa ihmistä varten. Meidän hoivakodeissamme asukkaat hoidetaan loppuun saakka kiinnittäen erityistä huomiota vanhusten hyvään saattohoitoon.

Koti-Medi Oy on jo hyväksytty palveluntuottajaksi ympärivuorokautisessa tehostetussa palveluasumisessa seuraavissa kunnissa: Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Vihti, Karkkila. Olemme myös palveluntuottaja Vantaalla vaikeavammaisten palveluasumisessa ja lista kasvaa toimintamme laajentuessa muualle Suomeen.

Tiimimme

Tiimimme

Ihmisten ja erityisesti vanhusten kunnioittaminen ja heistä välittäminen ovat perusarvoja Filippiineillä. Nämä arvot ja asenteen yhtiön perustaja SH (AMK) Maritel Kurittu on tuonut mukanaan Koti-Medi Oy:n hoivatoimintaan taatakseen parhaan mahdollisen hoidon asiakkaillemme.

Koti-Medi Oy:n muu tiimi koostuu johtoryhmästä ja yli 60 hoiva-alan ammattilaisesta. Joukkoomme kuuluu terveydenhoitajia, sairaanhoitajia, henkilökohtaisia avustajia, kodinhoitajia, lastenhoitajia ja lähihoitajia. Täysiaikaisia työntekijöitä yrityksessä on 24 kpl ja loput ovat alalle tyypillisiä tuntipalkkaisia keikkatyöntekijöitä.

Maritel Kurittu

Koti-Medi Oy:n hallituksen pj., sairaanhoitaja (AMK)

Maritel on syntynyt Manilassa Filippiineillä v. 1968 ja hän on muuttanut Suomeen 90-luvun alussa. Hänellä on englanninkielen opettajan tutkinto Philippine Normal Collegesta Manilassa. Manilassa hän työskenteli englannin opettajana, vaikka halusi aina opiskella sairaanhoitajaksi. Tähän hänellä ei ollut kuitenkaan silloin mahdollisuutta. Vasta Suomeen muuttonsa jälkeen hän aloitti opinnot Espoon Omniassa v. 1994 ja valmistui sairaanhoitajaksi v. 1998. Hän teki päättötyönsä kotihoidosta, josta on myös aina ollut kiinnostunut. Työskenneltyään mm. Puolarmetsän Sairaalassa Espoossa Maritel muutti Tuomaksen kanssa Lontooseen, missä hän oli töissä eri sairaaloissa. Hän hoiti päätyönsä ohella keikkaluonteisesti myös potilaita kotihoidossa ympäri Etelä-Englantia. http://fi.linkedin.com/pub/maritel-kurittu/a4/b08/a10

Tuomas Kurittu

Ekonomi, toimitusjohtaja

Tuomas (s. 1954) on valmistunut Helsingin Kauppakorkeakoulusta (Nyk. Aalto Yliopisto) v. 1978 ja hän on ollut yksityisyrittäjä vuodesta 1982. Tuomas perusti yhden Euroopan ensimmäisistä pienvarastoyhtiöistä Espoon Minivarasto Oy:n v. 1993 ja rakensi sen kahdeksan toimipisteen ketjuksi Suomessa ja Ruotsissa. Hän teki myös samaan aikaan töitä alan suurimmassa eurooppalaisessa tavarantoimittaja/rakennusyhtiössä Steel Storage Ltd. Lontoossa vuosina 2001-2003 rakentaen pienvarastotoimipisteitä yhtiön asiakkaille ympäri Eurooppaa. Koska Tuomaksen työt vaativat yhä enemmän läsnäoloa Suomessa hän ja Maritel muuttivat takaisin Suomeen v. 2007. Silloin Maritel perusti Koti-Medi Oy:n toteuttaakseen elinikäisen unelmansa perustaa oma kotihoitoyritys. Myytyään Minivaraston Pelican Self Storage yhtiölle v. 2009 Tuomas jäi pois yhtiön palveluksesta v. 2010 ja ryhtyi Koti-Medi Oy:n 50% osakkaaksi sekä toimitusjohtajaksi, koska yhtiön kehitysnäkymät vaikuttivat lupaavilta. Tuomaksen tuotua 28v. yrittäjäkokemuksensa ja alkupääoman Koti-Medin kehitys on ollut vaikuttavaa. Tuomas on sarjayrittäjä, joka on perustanut useita yrityksiä uransa varrella. Tapana on ollut perustaa yritys, kasvattaa se riittävän kokoiseksi ja myydä pois - yleensä joko sijoittajille tai saman alan suuremmille toimijoille. https://www.linkedin.com/pub/tuomas-kurittu/75/261/83a

Saija Hemming

Konttoripäällikkö, lähihoitaja

Saija (s. 1972) hoitaa Koti-Medi Oy:n laskutuksen, palkat ja muut hallinnolliset työt Tuomaksen apuna. Hän tekee myös halutessaan kenttätyötä toimistotöiden ohella. Saija on valmistunut lähihoitajaksi Helsingin Diakoniaopistosta vuonna 1996, työskennellyt Helsingin kaupungin Sosiaali -ja terveysviraston palveluksessa vuosina 1997-2006. Sittemmin siirtynyt toimistotehtävien pariin, joissa hän on työskennellyt viimeiset kymmenen vuotta. Suorittaa parhaillaan liiketalouden perustutkintoa.
Riskit

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan tähän riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.

Pitchin liitteenä on luottotietoraportti, jolla voi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

Toiminnalliset riskit ovat melko vähäiset toimialalla. Sairaat ja kuolevat on pakko hoitaa tilanteessa kuin tilanteessa ja julkisen vallan eli kuntien on pakko jatkaa toimintojensa ulkoistamista jo pelkästään säästö- ja työvoiman saatavuussyistä. Kilpailu muiden alan toimijoiden kanssa on tietysti pieni riski. Emme kuitenkaan pelkää kilpailua vaan luotamme, että pärjäämme siinä erityisen hyvin osaavan ja ammattimaisen tulevaisuuteen katsovan henkilökunnan voimin.

Julkisen vallan kanssa toimiessa täytyy huomioida myös poliittiset riskit. Ne saattavat toteutua jos poliittinen ilmapiiri muuttuu voimakkaasti yksityisten yritysten tuottamien sosiaali- ja terveyspalvelujen vastaiseksi. Käytännössä kehitys yksityisesti tuotettujen palveluiden suuntaan on kuitenkin jo peruuttamaton, sillä palvelutuotantoa ei enää voida hoitaa pelkästään julkisen sosiaali- ja terveydenhuoltosektorin voimin. Riski on siis tältä osin vähäinen - tehtiinpä Suomessa millainen SOTE-ratkaisu tahansa!

Tuotantokustannustemme ennakointiin sisältyy myös riski. Suurimmat riskit ovat käytännössä polttoaineen ja työvoiman hintojen kohoaminen. Polttoaineen hintojen noususta ei ole kuitenkaan pitkään aikaan ollut merkkejä. Hinta on itse asiassa ollut laskussa. Viime aikojen palkkaratkaisut ovat myös olleet hyvin maltillisia.

Hoiva- tai asumispalveluiden tuotannon siirtäminen ulkomaille halvemman kustannustason maahan ei myöskään ole mahdollista. Huonokuntoisia ja kielitaidottomia vanhuksia ei voi lähettää ulkomaille hoidettaviksi.

Uuden teknologian tulo kotihoidon ja hoivapalveluiden avuksi saattaa vaikuttaa palvelutuotantoomme. Se ei kuitenkaan tule koskaan tekemään palveluitamme tarpeettomiksi. Aiomme olla ensimmäisten joukossa hyödyntämässä uutta mahdollisesti kustannuksia säästävää teknologiaa.

Yhtiön taseen riskit ovat myös melko hyvin hallinnassa. Yhtiön pitkäaikaisesta rahoituksesta valtaosa (n. 60%) on pitkäaikaista. Se tulee nykyisten osakkeenomistajien perhepiiristä eikä sillä ole tällä hetkellä lyhennysvelvoitetta. Vastaavasti yhtiön pitkäaikaisilla saatavilla on vakuutena osakkeita ja Tuomas Kuritun omavelkainen takaus. Yhtiön vakuutukset ovat kunnossa toiminnanvastuun, työtapaturmien, mahdollisten henkilövahinkojen ja muidenkin riskien osalta.