Osake
Kierros on suljettu

Sijoita edutechiin ja tue yksilöllistä oppimista!

SkillzzUp on helppo ja nopea tapa arvioida ja seurata yksilöllistä oppimista reaaliajassa. Se auttaa opiskelijoita oppimaan tavoitteellisemmin, tunnistamaan henkilökohtaiset vahvuutensa ja valmistumaan ajoissa.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

Yksilöllinen oppiminen ja palaute ovat lyhyessä ajassa nousseet maailmanlaajuiseksi trendiksi niin koulutuksessa kuin työelämässä. Samanaikaisesti koulutukseen ja itsensä kehittämiseen käytetään nyt enemmän rahaa kuin koskaan. SkillzzUp on ensimmäinen Suomessa kehitetty sovellus, jonka avulla yksilöllistä oppimista on mahdollista tukea ja arvioida reaaliajassa.

SkillzzUpin kehittäjä ja toimitusjohtaja Kimmo Kumpulainen on toiminut opettajana yli 13 vuotta. Lukuisten johtavien kollegoidensa ja tutkijoiden tavoin hän on todennut, että perinteinen luento- ja tehtäväkeskeinen opetus ei enää motivoi uutta sukupolvea. Keskitason mukaan etenevä tasapäistävä ja samansisältöinen opetus turhauttaa niin edistyneempiä kuin enemmän tukea tarvitsevia opiskelijoita. Lisäksi pelillisyys on opettanut nuoret siihen, että ”palkinto” oman työn tuloksista ja edistymisestä pitää saada nopeasti. 

Kimmo halusi pystyä opettamaan opiskelijoitaan yksilöllisemmin sekä tukemaan edistymistä heidän omalla tasollaan ja tahdissa. Koska tähän kaikia opettajia koskettavaan haasteeseen ei ollut tarjolla valmista ratkaisua, hän päätti kehittää sen itse. Syntyi idea täysin uudenlaisesta oppimissovelluksesta, SkillzzUpista!

Miten ja miksi SkillzzUp toimii?

SkillzzUp on helppo ja nopea tapa arvioida ja seurata yksilöllistä oppimista reaaliajassa miltä tahansa päätelaitteelta. Se auttaa opiskelijoita oppimaan tavoitteellisemmin, tunnistamaan henkilökohtaiset vahvuutensa ja valmistumaan ajoissa.

SkillzzUpin avulla opiskelija saa jatkuvaa palautetta edistymisestään ja näkee yhdellä silmäyksellä, miten omat taidot kehittyvät. Säännöllinen palaute kannustaa pitkäjänteiseen opiskeluun ja auttaa yhdistämään päivittäisen työskentelyn tulokset taitojen kehittymiseen.

Opettaja puolestaan oppii nopeasti tuntemaan opiskelijansa ja antamaan heille henkilökohtaista palautetta oppimisesta isollekin ryhmälle vain muutamalla klikkauksella. Opettajan on myös ensimmäistä kertaa helppo arvioida uuden opetussuunnitelman edellyttämiä työelämätaitoja, kuten esimerkiksi luovuutta sekä ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitoja.

Etenkin nuorten oppilaiden kohdalla uusien taitojen oppimiseen tarvitaan saumatonta yhteistyötä opettajien sekä kodin ja koulun välillä. SkillzzUp tarjoaa tiedon oppimistuloksista kaikille osapuolille ajantasaisesti ja havainnollisesti. Jos opiskelija uhkaa jäädä opinnoissaan jälkeen, se huomataan heti, eikä vasta viikkojen tai kuukausien jälkeen. Oppiminen saadaan nopeasti takaisin raiteilleen ja opiskelijan on mahdollista valmistua määräajassa.

SkillzzUp on kehitetty ja testattu yhteistyössä opettajien, opiskelijoiden ja kokeneiden ohjelmistokehittäjien kanssa. Kansainvälisesti skaalautuva sovellus tukee kaikkia opetussuunnitelmia ja sitä voidaan käyttää kaikilla kouluasteilla aina esikoulusta yliopistoihin.

Miksi SkillzzUpia tarvitaan juuri nyt?

SkillzzUp tulee markkinoille juuri oikeaan aikaan. Suomi on muiden edelläkävijämaiden tavoin ottanut ratkaisevan askeleen kohti henkilökohtaisempaa opetusta. Elokuun 2015 alusta voimaan astunut lakimuutos sekä uudet opetussuunnitelmat edellyttävät kouluilta yksilöllistä opetusta, motivointia sekä jatkuvaa palautteenantoa.

Välitöntä palautetta tarvitaan, koska lasten ja nuorten hahmottama aikajänne on varsin lyhyt. Tuoreet aivotutkimukset vahvistavat, että alle 25-vuotiaat eivät vielä osaa yhdistää tekojensa seurauksia pitkälle tulevaisuuteen johtuen etuaivolohkon hitaasta kehittymisestä.

Ongelmana on, että nykyisellä ryhmäkoolla, arviointimenetelmillä ja -työkaluilla yksilölliseen palautteeseen ei opettajan arjessa jää riittävästi aikaa. Pahimmillaan opiskelijat saavat ainoan palautteen suoriutumisestaan vasta viikkojen tai kuukausien päästä annettavan loppuarvosanan muodossa. Säännöllisen palautteen puuttuminen laskee opiskelumotivaatiota, heikentää oppimistuloksia ja lisää keskeyttämisen riskiä.

SkillzzUpilla palkitseva palaute tulee välittömästi. Samalla se jättää opiskelijoille ja opettajille enemmän aikaa keskittyä olennaiseen - uusien taitojen oppimiseen ja opettamiseen!

Mikä SkillzzUpissa on uutta?

SkillzzUp auttaa ymmärtämään oppimisen tuloksia pintaa syvemmältä. Toisin kuin oppimissisältöihin keskittyvät sovellukset, kuten oppimispelit ja verkkokurssit, SkillzzUp ei perustu yksittäisiin tehtäviin tai harjoituksiin. Sen sijaan arviointi pohjaa ammattitaitoisen opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan monipuoliseen suoriutumiseen eri oppimistilanteissa.

Visuaalisen käyttöliittymän ansiosta opiskelijoiden yksilölliset vahvuudet ja edistyminen on helppo havaita ja huomioida opetuksessa. Sovellus mahdollistaa myös ensimmäistä kertaa niin kutsuttujen työelämätaitojen arvioinnin, joita perinteisillä menetelmillä, kuten luennoilla, tehtävillä ja kokeilla, on lähes mahdoton oppia ja mitata.

SkillzzUpin historia lyhyesti

SkillzzUp Oy perustettiin marraskuussa 2014 ja ensimmäinen prototyyppi esiteltiin Slush 2014 -tapahtumassa. Joulukuussa käynnistyi 6 kk kestävä pilottijakso, johon osallistui 5 opettajaa ja reilut 200 opiskelijaa. Käyttäjät olivat testijakson päätyttyä erittäin tyytyväisiä SkillzzUpin avulla saavuttamiinsa oppimistuloksiin ja antoivat lisäksi arvokkaita kehitysehdotuksia varsinaisen sovelluksen suunnitteluun.

Testikäyttäjien ohella Kimmo on henkilökohtaisesti haastatellut yhteensä yli 100 opetuksen ja rahoitusalan ammattilaista viidessä eri maassa. Heiltä olemme saaneet arvokasta asiantuntemusta, näkemystä sekä tukea ja kannustusta SkillzzUpin eteenpäin viemiseksi.

Sovelluksen ensimmäinen kaupallinen versio valmistui heinäkuun 2015 lopussa yhteistyössä ohjelmistoyritys Leonidas Oy:n kanssa. Myynti käynnistettiin välittömästi ja ponnistelut alkoivat nopeasti tuottaa tulosta. Tähän saakka kaikki neuvottelut ovat johtaneet asiakkuuksiin ja uusia käydään kiihtyvällä tahdilla. Tällä hetkellä ensisijainen tavoitteemme on markkinaosuuden ja tasaisen kassavirran rakentaminen Suomessa.

SkillzzUpia voi käyttää suomen ja englannin kielellä. Kansainvälinen pilotointi käynnistetään syksyn 2015 aikana. Ensimmäiset testaukset pilottikouluissa käynnistyvät syyskuussa Meksikossa ja myöhemmin syksyllä Kanadassa. Seuraavaksi pilotointi on tarkoitus ulottaa myös Saksaan, Iso-Britanniaan ja Kiinaan. SkillzzUp on lisäksi kutsuttu osaksi Helsingin Yliopiston kansainvälistä koulutusvientiverkostoa, jonka tavoitteena on solmia kontakteja kiinalaisiin oppilaitoksiin ja viranomaisiin.

Tuotekehitystä on tähän asti viety eteenpäin perustajaosakkaiden rahoituksen ja asiantuntemuksen sekä Ely-keskuksen myöntämän yrityksen kehittämisavustuksen turvin. Hinnoittelumalli perustuu opiskelijakohtaiseen kuukausilisenssiin.

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Globaali koulutusmarkkina ylitti $5,4 biljoonan rajan - ja kasvaa edelleen!

Globaali koulutusmarkkina on sanalla sanoen valtava. Markkinakoko on yli 5,4 biljoonaa dollaria, mikä suurempi kuin ohjelmisto-, viihde- ja mediateollisuus yhteenlaskettuna. Haastavasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta useat maat ovat investoineet koulutukseen jopa aikaisempaa enemmän, kuten esimerkiksi potentiaaliset kohdemarkkinamme Meksiko ja Kanada. (OECD Economic Surveys: Mexico 2015)

Valtaosassa maailmaa suuri osa koulutuksen rahoituksesta tulee yksityishenkilöiltä. Kilpailu parhaista opiskelijoista ja oppimistuloksista koulujen kesken on kovaa. Vastineeksi korkeista lukukausimaksuista opiskelijat, vanhemmat ja työnantajat haluavat varmistua, että opinnot etenevät ja saadaan päätökseen määräajassa.

SkillzzUpin avulla koulut pystyvät erottautumaan kilpailijoista sekä tarjoamaan opiskelijoilleen yksilöllisempää opetusta ja henkilökohtaista tukea kustannustehokkaasti. Samalla SkillzzUp helpottaa opettajien työtä, jotka ovat tähän saakka joutuneet uhraamaan tuntikausia vapaa-ajastaan kirjoittaessaan opiskelijapalautetta sähköpostilla. Tämä on varsin tavallinen tapa arvostetuissa yksityiskouluissa esimerkiksi Iso-Britanniassa.

Alustavat kansainväliset neuvottelut on jo avattu Kimmon henkilökohtaisten kontaktien kautta. Ensimmäiset pilotit käynnistyvät Meksikossa ja Kanadassa, joissa paikalliset yhteyshenkilömme kartoittavat samalla potentiaalisia markkinoita ja kontaktoivat päättäjiä. Seuraavat pilottikohteemme vuoden 2015 loppuun mennessä ovat Saksa, Iso-Britannia sekä mahdollisesti Kiina. Kysynnän varmistamisen ja lokalisoinnin jälkeen tavoitteenamme on löytää kustakin kohdemaasta kokenut paikallinen jakelija, jonka kautta SkillzzUp voidaan lisensioida. Myös muutama suomalaisten jälleenmyyjä on ilmaissut alustavan kiinnostuksensa sovelluksen sisällyttämisestä kansainväliseen tuoteportfolioonsa.

Kotimarkkina digitalisoituu kiihtyvällä tahdilla

Elokuun alusta ammatillisessa koulutuksessa astui voimaan uusi laki sekä yksilöllistä oppimista, käytännön työelämätaitoja ja opiskelijan osallistamista painottava opetussuunnitelma. Vuonna 2016 uudet opetussuunnitelmat tulevat käyttöön myös lukioissa ja peruskouluissa. 

Suomessa on yhteensä 3 628 koulua ja 1 890 000 opiskelijaa. Koska hinnoittelumallimme perustuu opiskelijakohtaiseen kk-lisenssiin, liiketoiminta on kannattavaa jo verrattain maltillisellakin markkinaosuudella.

Opetushallituksen laskelmien mukaan yksin ammatillisessa koulutuksessa keskeyttää motivaation puutteen vuoksi peräti 10 % opiskelijoista. Jokaista keskeytystä kohden yksittäinen koulu menettää 11 000 € opetusministeriön rahoitusta. Jos SkillzzUp ennaltaehkäisee keskikokoisessa koulussa yhdenkin keskeytyksen vuodessa, investointi on jo maksanut itsensä takaisin.

Toisen asteen keskeytyksistä aiheutuu yhteiskunnalle vuosittain lähes 100 Meur kustannukset. Lisäksi yhden nuoren ajautumisen työmarkkinoiden ulkopuolelle on laskettu maksavan kerrannaisvaikutuksineen jopa 1,2 Meur. Tätä silmällä pitäen SkillzzUpilla on parempien oppimistulosten ohella myös laajempi sosiaalinen ja taloudellinen vaikuttavuus.

Myyntistrategiamme Suomessa on kolmiportainen. Ensimmäisessä vaiheessa kontaktoimme innovatiivisina toimijoina tunnetut edelläkävijäkoulut. Tavoitteenamme on syksyn aikana saada asiakkaaksi 30-50 koulua, joista kussakin on vähintäänkin 500 oppilasta. Olemme myös käynnistäneet toisen vaiheen, jossa neuvottelemme suoraan suurimpien kaupunkien koulutusviranomaisten kanssa. Heidän kauttaan sovellus on mahdollista saada kerralla käyttöön koko alueen oppilaitoksissa. Tämä kanava on yksittäisiä kouluja hitaampi, mutta volyymi sitä vastoin jopa monikymmenkertainen.

Kolmannessa vaiheessa tavoittelemme edustusta alan johtavien julkaisijoiden ja ohjelmistojakelijoiden portfoliossa. Ensimmäiset keskustelut on jo avattu, ja neuvotteluja jatketaan ensimmäisten laajempien käyttöönottojen jälkeen. Koulutusalan kiinnostus uusia digitaalisia sovelluksia kohtaan kasvaa koko ajan ja akelijat etsivät aktiivisesti innovatiivisia tuotteita sekä rakentavat uusia myyntikanavia.

Kilpailutilanne

Analyysimme mukaan suurin osa markkinoilla olevista kilpailijoista on keskittynyt joko perinteisiin oppilashallintojärjestelmiin (Helmi ja Wilma), erilaisiin oppimissisältöihin (oppimispelit, verkkokurssit ja -alustat) tai uudenlaisten oppimisympäristöjen tarjoamiseen (mm. Rovion Fun learning).

Suoran kilpailuasetelman sijaan SkillzzUpia voidaan käyttää joustavasti kaikkien edellä mainittujen rinnalla tukemaan yksilöllistä oppimista ja reaaliaikaista arviointia. Tämä ratkaiseva ero tekee SkillzzUpista ainutlaatuisen niin Suomessa kuin mitä todennäköisimmin myös maailmalla.

Tiimimme

Tiimimme

Uskomme siihen, mitä teemme. Haluamme auttaa opiskelijoita löytämään omat vahvuutensa ja kehittämään lahjakkuuttaan eteenpäin. Yhdistimme uusien opetussuunnitelmien vaatimukset ja viimeisimmän teknologian tukemaan oppilaiden yksilöllistä oppimista ja helpottamaan opettajien työtä.

Kimmo Kumpulainen

CEO & Teacher

Kimmo on työskennellyt yli 13 vuotta toisen asteen opettajana ja koulutuspäällikkönä. Hän on yrityksemme kasvot ja vastaa SkillzzUpin myynnistä sekä tuotekehityksestä. Kimmolla laajat verkostot opetusalan asiantuntijoihin Suomessa ja ulkomailla sekä aikaisempaa kokemusta liiketoiminnan perustamisesta, rahoituksesta ja myynnistä. Kimmo on saanut Työ- ja elinkeinoministeriön valtakunnallisen tunnustuksen uusien opetusmenetelmien ja yrittäjyyskoulutuksen eteen tekemästään työstä ja vaikuttaa Opetusministeriön asettamassa kaupan, yrittäjyyden, liiketalouden ja hallinnon sekä finanssialan toimikunnassa. https://fi.linkedin.com/in/kimmokumpulainen

Taru Kumpulainen

Marketing & Communication

Tarulla on yli 15 vuoden kokemus yrittäjyydestä, yritysviestinnästä, markkinoinnista ja mainonnasta. Hänellä on vahvaa näyttöä pitkäjänteisestä brändin rakentamisesta ja konseptisuunnittelusta niin teollisuuden, teknologian kuin palvelualan yrityksille. Suurimman osan työelämästään Taru on toiminut sarjayrittäjänä. Lisäksi hän on uransa varrella vastannut keskisuuren ohjelmistoyrityksen markkinoinnin suunnittelusta ja kehittämisestä. https://fi.linkedin.com/in/tarukumpulainen

Pihla Rostedt

Product Development & Design

Pihlalla on yli 19 vuoden kokemus ohjelmistojen ja websovellusten kehittämisestä, visuaalisesta ja UX-suunnittelusta sekä ketterästä ohjelmistokehityksestä. Hän vastaa teknisestä tuotekehityksestä ja budjetista, ja on tärkeä linkki yrityksemme ja ulkoisen ohjelmistokumppanin välillä. https://fi.linkedin.com/pub/pihla-rostedt/3/33b/949

Jani Mikkola

Technical Backbone

Janilla on usean vuoden kokemus ohjelmistoarkkitehtuurin suunnittelusta ja ohjelmistokehityksestä. Hän määrittelee tekniset tarpeemme, viimeistelee back endin ja vastaa ulkoistetun koodin laadunvarmistuksesta.

Jarmo Palukka

Experienced Advisor

Jarmolla on yli 25 vuoden johtotason kokemus taloudesta, myynnistä, markkinoinnista sekä yksityisestä ja julkisesta rahoituksesta. Hänen erikoisalaansa on toimivan strategian luominen niin kotimaisille kuin kansainvälisille kasvuyrityksille. Palukka on toiminut pienten ja keskisuurten ohjelmisto- ja terveydenhuoltoyritysten avaintehtävissä mm. Optinet, Coronaria/Darwin, Acute FDS, Eye Solutions ja NC Investment osakeyhtiöissä.
Riskit

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan tähän riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.

Pitchin liitteenä on luottotietoraportti, jolla voi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

SkillzzUpissa, kuten muillakin aloittavilla yrityksillä, on omat riskinsä. Olemme kuitenkin huomioineet nämä uhat ja teemme kaikkemme niiden ehkäisemiseksi.

Markkinoihin liittyvät riskit

Kaikki opettajat eivät välttämättä ymmärrä yksilöllisen palautteen merkitystä tai päättävät muusta syystä jatkaa opetustaan ja arviointia perinteisellä tyylillä. Siksi olemme päättäneet hinnoitella sovelluksen opiskelijakohtaisesti. Näin saavutamme lähes kaikki koulun opiskelijat, vaikka vain 50 % opettajista ottaisi SkillzzUpin käyttöönsä.

Taloudelliset riskit

Yrityksemme kassavirta on todennäköisesti negatiivinen vielä monta kuukautta, mikä voi pahimmassa tapauksessa johtaa maksuvaikeuksiin. Tilanteessa, jossa kasvumme osoittautuisi odotettuakin nopeampi, tarvitsemme lisää pääomaa toisen rahoituskierroksen avulla. Säilyttääksemme maksukykymme laadimme selkeät budjetit myyntiin, kannattavuuteen ja rahoitukseen. Pidämme myös huolen riittävästä ja ajantasaisesta viestinnästä sijoittajiimme ja muihin sidosryhmiimme.

Globaalit taloudelliset riskit

Nykyinen taloustilanne on haastava ja useimmat hallitukset pyrkivät säästämään julkisista kustannuksista. Historiatietojen valossa panostukset koulutukseen ovat kuitenkin pysyneet kohtuullisen tasaisina huolimatta taloustilanteen muutoksista. Siksi olemme melko luottavaisia, että tämä riski ei toteudu kovinkaan voimakkaana.

Kilpailutilanteeseen liittyvät riskit

Uudella sovelluksella tulee varmasti ennen pitkään olemaan kopioijia. Kilpailuetumme ei kuitenkaan riipu yksin tekniikasta tai käyttöliittymästä. Tiimimme vankka kokemus koulutussektorilta, vahvat henkilökohtaiset verkostot ja tiivis, toisiaan tukeva käyttäjäyhteisö eivät ole yhtä helposti kopioitavissa. Otamme huomioon myös immateriaalioikeuksien suojaukset.

Tiimiin liittyvät riskit

Tällä hetkellä tiimissämme on neljä ydinhenkilöä ja resurssimme ovat rajalliset. Jos joku meistä joutuu jäämään pois joko terveydellisistä tai muista syistä, se voi hetkellisesti hidastaa tuotekehitystä ja myyntiä, muttei kuitenkaan pysäytä koko toimintaa.