Laina
Kierros on suljettu

ICON Suurpelto Bond

ICON Suurpelto Bond on kiinteistökehittäjä ICONin uusimman kiinteistökohteen joukkolaina. Lainan vuosikorko on 8 % ja sen vakuutena on konversiomahdollisuus ICON Suurpelto Bond Oy:n osakkeisiin yhtiössä.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

ICON Suurpelto Bond on jatkumoa ICON Kiinteistörahastot Oy:n menestyksekkäälle joukkolaina-annille. Kerätyllä rahoituksella rahoitimme talous- ja halinnointitoimiston oston sekä tiimimme vahvistamisen kahdella uudella avainhenkilöllä. Näillä voimin jatkamme nykyisen 130 miljoonan euron projektisalkkumme sekä uusien kiinteistöjen kehittämistä entistäkin tuottavammin. Ensimmäisen joukkolainamme funktio oli tuoda ICONin henkilöstövahvuus nykyisen 130 miljoonan arvoisten projektien vaatimalle tasolle ja kasvattaa emoyhtiö ICON Kiinteistörahastojen toimintaa viime vuosien ripeän kasvuvauhdin kestäväksi.

Uusi joukkolainamme, ICON Suurpelto Bond, haetaan suoraan kiinteistökehityskohteelle, joka nousee Espoon Suurpellon alueelle. Joukkolainaa hakeva yhtiö on ICON Suurpelto Bond Oy.

Kiinteistöt mielletään yleensä hyvin arvonsa säilyttäviksi ja matalariskisemmiksi sijoituskohteiksi. Tavallisesti Invesdorin kautta merkittävät joukkolainat ovat vakuudettomia; me kuitenkin tarjoamme lainan vakuudeksi konversiomahdollisuuden ICON Suurpelto Bond Oy:n osakkeisiin. ICON Suurpelto Bond Oy tulee omistamaan enintään 50% asunto-osakeyhtiöstä, joka omistaa Suurpellossa nykyarvoltaan 6,5 miljoonan euron kiinteistön.

ICON Suurpelto Bond on piensijoittajan mahdollisuus sijoittaa vakuudelliseen kiinteistökehityskohteen lainaan pienillä minimisijoituksilla. Joukkolainaamme pääsee mukaan 1000 euron minimisijoituksella, kun rahastoissamme minimisijoitukset ovat tavallisesti kymmeniätuhansia euroja. Yksi joukkolainan päätarkoituksista on mahdollistaa kenelle tahansa pääsy tuottoisaan kiinteistökehitykseen, koska monet eivät kykene sijoittamaan suoraan rahastoihimme suuren minimisijoituksen johdosta.

 

Tietoa Suurpellosta

Suurpelto (ruots. Storåkern) on Espoossa sijaitseva uusi ja kehittyvä asuinalue. Kokoa alueella on yhteensä 325 hehtaaria, ja sille on määrä rakentaa omistus-, vuokra- ja asumisoikeusasuntoja noin 10 000–15 000 asukkaalle. Lisäksi alueelle on tarkoitus saada jopa 5 000 työpaikkaa. Ensimmäisen alueen valmistumisaste on tällä hetkellä yli 50 % ja ICONin rakennuttama kiinteistöhanke on jäljelle jäävän osuuden suurin projekti.

Kyseinen hanke tulee olemaan koko Suurpellon keskuskortteli jossa ensimmäisen kerroksen liiketilan päällä on idässä seitsemän asuinkerrosta. Kaavamuutoksen jälkeen länteen tulee koko Suurpellon maamerkiksi kohoava 20 kerroksen tornirakennus.

Suurpellon alueen kaupunkikonsepti pyrkii ekologisesti kestäviin ratkaisuihin, jotka lisäävät niin rakentamisen kuin yhteiskunnankin energiatehokkuutta. 

ICONin Suurpellon tontilta on tulevan länsimetron Niittykummun asemalle matkaa kolme kilometriä. Länsimetron aukeaminen tulee todennäköisesti kasvattamaan lähialueiden asuntojen kysyntää ja näemme sen kasvattavan myös Suurpellon arvoa sijaintina. Alueelta on suunniteltu tehokas syöttöliikenne metron varrelle.

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Mitä rakennamme Suurpeltoon?

ICON Kiinteistörahastot Oy hallinnoi Suurpellon keskuskorttelihanketta, jossa on yhteensä noin 20 000 kerrosalaneliön rakennusoikeus ja kaavamuutoksen jälkeen 25 000 kerrosalaneliötä. Keskuskorttelikohteessa on sen valmistuttua liiketila, parkkihalli ja neljä asuinkerrostaloa.

ICON Suurpelto Bond Oy:n joukkolainalla haetaan pääomaa, jolla ostetaan yksi näistä neljästä kerrostalosta. Kerrostalo sijaitsee uuden asuinalueen, Lukutorin, vieressä. 

                          Koko hanke         Ostettava kohde

Asuintilaa             18 750 m2             5880 m2

Liiketilaa               2500 m2               700 m2

Muut tilat              3750 m2                0 m2

Autopaikkoja         250                       70

Ostettava kiinteistö tulee ulottumaan kahdeksaan kerrokseen. Ensimmäisen kerroksen liiketila, noin 700 m2, on varattu päivittäistavarakaupalle. 2.–8. kerrokseen sijoitetaan reilut 130 asuntoa. Huomionarvoista on, että kiinteistön kaikki asunnot ovat yksiöitä tai kaksioita. Autopaikat ovat sisäpihan kannen alla, ja niitä on varattu kyseiselle kiinteistölle noin 70 kappaletta. Jokaiseen autopaikkaan on tulevaisuudessa mahdollista asentaa sähköautojen latauspiste.

Seuraamme kaikissa projekteissamme, myös Suurpellon projektissa, kolmea ohjenuoraamme:

  1. Rakennamme pieniä asuntoja, koska näillä vastataan parhaiten asuntopulaan ja kysyntä yksiöille on suurta.
  2. Optimoimme asuntojen neliöt ja yhtiövastikkeet tarjoamalla ylimääräiset tilat, kuten saunat ja kuntosalit, lisäpalveluina; 
  3. Pyrimme energiatehokkuuteen ja omavaraisuuteen, koska energia on suurin kiinteistöille koituva kustannus.

Suunnittelussa huomioon otettujen energiatehokkuuden ja digitaalisten ratkaisujen ansiosta rakennuksesta tulee huippumoderni asuinkohde, jossa tehdyt optimointiratkaisut hyödyttävät suoraan asukkaita. Kaikissa kiinteistön ratkaisuissa otetaan huomioon koko kiinteistön elinkaari eli käytännössä mietitään jo nyt miten kiinteistö kannattaa rakentaa, jotta tuleva huolto ja kiinteistöremontit ovat mahdollisimman helppoja ja kustannustehokkaita toteuttaa.

Hyödykkeiden, kuten lämmityksen ja käyttöveden, kulutus pystytään mittaamaan reaaliaikaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että ne pystytään myös laskuttamaan toteutuneen kulutuksen mukaan huoneistokohtaisesti, minkä ansiosta hoitovastikkeen kiinteä osa pystytään pitämään matalana.

Asuntokohtaisia saunoja ei myöskään rakenneta, vaan kiinteistöön tehdään yhteinen saunaosasto, johon tulee suunnitelmien mukaan erityyppisiä saunoja. Saunat tarjotaan asukkaille lisäpalveluina ja saunavuoron varaaminen hoituu kätevästi netissä. Näin asukkaat voivat optimoida omia asuinkustannuksiaan ja keskittyä siihen, mikä heille on tärkeää.

 

Kiinteistökehittäminen Suomessa

Kiinteistökehittämisen markkinatilanne Suomessa on käyty läpi ICON Kiinteistörahastojen antimateriaaleissa.

 

Organisaatiorakenne

ICON Suurpelto Bond Oy (nyk. NH-bond Oy, nimenmuutos rekisteröitävänä) on ICON-konserniin kuuluva, tätä joukkolainaa varten perustettu uusi yhtiö. ICON Suurpelto Bond Oy on ICON Brokers Oy:n 100% omistama tytäryhtiö. ICON Brokers Oy puolestaan on emoyhtiö ICON Kiinteistörahastot Oy:n 100% omistama tytäryhtiö. ICON Brokers Oy:n toimiminen välikätenä on tarpeen, koska emoyhtiö harjoittaa ainoastaan rahastojensa hallinnointiin liittyvää liiketoimintaa.

ICON Suurpelto Bond Oy tulee omistamaan enintään 50 % rakennettavan kiinteistön asunto-osakeyhtiön osakekannasta. Lopullinen osuus tulee riippumaan joukkolainalla kerätyn pääoman määrästä. Loput osakekannasta omistaa ICONin hallinnoima ICON Real Estate Fund III -rahasto.

Koko keskuskorttelin projektin myyntihinta kipuaa hankkeen valmistuttua yli 100 miljoonaan euroon. Projektin omistavat rahastomme ICON Real Estate Fund II ja ICON Real Estate Fund III. Kohteen on määrä olla valmis vuonna 2018.

Tiimimme

Tiimimme

ICONin ydintiimin muodostaa tiivis kuusikko, jossa yhdistyy vankka ja monipuolinen kokemus kiinteistökehittämisestä, kiinteistösijoittamisesta ja kasvuyritysten markkinoinnista ja myynnistä. Ensimmäisen Invesdorin kautta järjestetyn joukkolainamme jälkeen olemme vahvistaneet tiimiämme kolmella uudella avainhenkilöllä: Susanna Vatasella (projektijohtaja), Jan Hellbomilla (business controller) ja Sami Saarnistolla (kiinteistöjohtaja). 

Markus Havulehto

Toimitusjohtaja (APV-1 sijoituspalvelututkinto, yrittäjän ammattitutkinto, ITS-isännöitsijän ammattitutkinto)

Havulehto vastaa ICON Kiinteistörahastojen hallinnoinnista ja varainhankinnasta. Hän on toiminut sijoittamisessa vuodesta 2004 lähtien. Hän on aikaisemmin työskennellyt sijoitusmeklarina ja kiinteistövälittäjänä. Viimeiset seitsemän vuotta hän on toiminut kiinteistösijoittajana. Havulehto on suorittanut myös APV-1-sijoituspalvelututkinnon, yrittäjän ammattitutkinnon sekä ITS-isännöitsijän ammattitutkinnon. https://fi.linkedin.com/pub/markus-havulehto/28/173/4a4

Jari Koskinen

Hallituksen puheenjohtaja

Koskinen toimii ICON Kiinteistörahastojen hallituksen puheenjohtajana. Koskinen on yksi Vacon Oyj:n perustajaosakkaista, ja hän on toiminut tuotannonjohtajana sekä istunut Vaconin johtoryhmässä 18 vuotta. Lisäksi hän on toiminut Vacon Kiinan toimitusjohtajana sekä istunut Vaconin Italian ja USA:n hallituksissa ja myös Vacon Oyj Groupin hallituksessa. Koskisella on KTM- ja MBA-tutkinnot. Lisäksi hänellä on kauppatieteiden tohtorin tutkinto dynaamisessa strategiassa.

Teemu Nuutinen

Myynti- ja markkinointijohtaja (BBA, johtamisen erikoistutkinto)

Nuutinen toimii ICONin myynti- ja markkinointijohtajana. Nuutinen on toiminut useassa kasvuyrityksessä vastaten kasvustrategiasta, myynnistä ja menestyvän tiimin rakentamisesta. Hänellä on erittäin vahva kokemus yritysten valmentamisesta aina lattiatasolta pörssiyhtiöiden johtoon. Hän on toiminut sijoittajana monella alalla tiedostaen sijoittajien ajatusmaailman ja kuinka sijoituspäätöksiä tekeviä autetaan parhaalla mahdollisella tavalla menestymään. https://fi.linkedin.com/pub/teemu-nuutinen/42/a08/1a

Sami Saarnisto

Kiinteistöjohtaja

Saarnisto vastaa ICON Kiinteistörahastojen kiinteistöjen johtamisesta ja hallinnoinnista niiden koko elinkaaren ajan. Hänellä on sijoittajalähtöinen asenne ja ote kiinteistöhallinnoinnista. Ennen ICONiin siirtymistä Saarnisto toimi toimitusjohtajana kiinteistöhallinointiyrityksessä. Hänellä on myös kokemusta OP-ryhmästä, jossa hän työskenteli niin pankki- kuin kiinteistöpuolella. Koulutukseltaan Saarnisto on tradenomi ja hänellä on ITS-isännöitsijän ammattitutkinto.

Susanne Vatanen

Projektijohtaja

Vatasen vastuulla on kehityskohteiden johtaminen, läpivienti ja valvonta. Hänellä on kokemusta kansainvälisistä rakennusyhtiöistä ja hän on toiminut lukuisissa luottamustoimissa sekä projektinjohtotehtävissä kaupungistumisen ydinalueen projekteissa pääkaupunkiseudulla ja Venäjällä. Vatanen siirtyy ICONille SRV Rakennus Oy:stä, jonka palveluksessa hän oli 12 vuotta.

Jan Hellbom

Business controller

Hellbomin päävastuualue on taloushallinto. Hellbom vastaa myös seurantatyökalujen jatkuvasta kehittämisestä sekä raportoinnista ja juridiikasta yhdessä johtoryhmän kanssa. Hellbomilla on kokemusta kansainvälisistä projektilähtöisistä yhtiöistä ja hän on toiminut työurallaan jo useita vuosia eri johtoryhmissä. Hellbom siirtyy ICONille Destia Oy:stä. https://fi.linkedin.com/in/jan-hellbom-7462275