Osake
Kierros on suljettu

BiiSafe - Kiihdyttää kansainvälistä kasvuaan

BiiSafe auttaa pitämään huolta asioista joita tarvitset ja rakastat. Yritys on myynyt jo yli 50 000 kappaletta BiiSafe Buddya noin 30 maahan ja on valmis aloittamaan seuraavan kasvuvaiheensa tuomalla markkinoille uuden sukupolven Buddyn.

Antiin liityy kattava sijoitusmuistio, jossa on paljon yksityiskohtaista tietoa yhtiöstä.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

BiiSafe kehittää, markkinoi, valmistuttaa ja myy turvallisuus- ja hyvinvointipalveluihin liittyviä ohjelmistoja, oheislaitteita ja palvelualustoja. Yhtiön visiona on tarjota kehittyneitä ja helposti käyttöönotettavia turvallisuutta ja hyvinvointia parantavia tuotteita ja palveluita sekä yksilöille että organisaatioille. Yli 50 000 tuhatta Red Dot design palkittua BiiSafe Buddya on myyty ja toimitettu jo noin 30 maahan. Buddyä voidaan käyttää mm. esineiden paikantamiseen, oman paikkatiedon jakamiseen, lemmikkieläimen liikkumisen seuraamiseen ja yritysturvallisuuden parantamiseen. Yhtiön liikevaihdosta yli 90% syntyy viennistä.

BiiSafe on jakanut B2B asiakaskohderyhmät kuuteen alasegmenttiin: yritys- ja kouluturva (yritysten ja koulujen henkilöstö), avainmyyjät (autoala, kiinteistöala, lukkoliikkeet jne.), turvallisuusalan yritykset, vakuutusyhtiöt, liikelahjatalot sekä B2B2C elektroniikkajakelijat. Lisäksi BiiSafe myy tuotteitaan suoraan kuluttajille sähköisten verkkokauppojen kautta mm. ihmisten ja lemmikkieläinten liikkumisen seurantaan, sekä paikantamiseen.

Jokaiselle asiakaskohdesegmentille on määritelty tarjooma sisältäen sekä kertakustannuksen, että kuukausilaskutettavan palvelukomponentin. Ensimmäiset referenssiasiakkaat esim. kouluturvan osalta ovat pitäneet erityisesti järjestelmän helppokäyttöisyydestä. Globaalit megatrendit: kaupungistuminen, väestön ikääntyminen, turvattomuuden lisääntyminen, palveluiden digitalisaatio sekä turvallisuustoimialan kasvu tukevat vahvasti BiiSafen kasvunäkymiä.

Yhtiön kolme suurinta omistajaa ovat perustajat Jouni Suutarinen, Pekka Kettunen ja Gaselli Capital Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. Yhtiön toimintatavat ja rakenteet on alusta alkaen suunniteltu nopeasti skaalautuviksi ja globaaleita markkinoita palveleviksi. Yhtiön tiimi on kansainvälisen ja erittäin monipuolisen työkokemuksen omaava joukko kielitaitoisia ja eri kulttuureita tuntevia ihmisiä.

Yhtiön toimintaa johtavat arvot ovat: Asiakkaan ilahduttaminen, yhdessä kasvaminen, jatkuva parantaminen sekä tahto tehdä ja onnistua. 

Yhtiön painopistealue on lähitulevaisuudessa myynnin, markkinoinnin ja palvelualustan kehittämisessä. Yhtiö tavoittelee voimakasta ja kannattavaa kasvua kansainvälisillä markkinoilla.

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Tuote- ja palvelukonsepti  

BiiSafen tuote- ja palvelukonsepti sisältää fyysisen tuotteen (hardware-tuote) ja ohjelmistotuotteen (software-tuote). Yhtiö tarjoaa asiakkaille miellyttävän käyttökokemuksen yhdistämällä HW-tuote sekä siihen liittyvä mobiiliapplikaatio ja pilvipalvelu saumattomaksi kokonaisuudeksi. Kiinnostuksen keskiössä on BiiSafe-portaali, jota kehitetään erityisesti yritysten tarpeisiin. BiiSafe-portaali tulee mahdollistamaan myös turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvien HR-asioiden hallinnoinnin. 

BiiSafen Buddy-tuote on mallisuojattu pienikokoinen pilvipalveluun kytketty matkapuhelimen oheislaite turvallisuuden ja elämänlaadun parantamiseen. Buddya voidaan käyttää mm. esineiden paikantamiseen, oman paikkatiedon jakamiseen, yritysturvallisuuden parantamiseen, aktiivisuuden mittaamiseen ja lemmikkieläimen liikkumisen seuraamiseen. Buddyn avulla ratkaistaan useita arkipäivän käytännön ongelmia ja ensimmäiset referenssiasiakkaat ovat arvostaneet erityisesti järjestelmän helppokäyttöisyyttä. Buddy on muuntautumiskykyinen ja tarjoaa laajat mahdollisuudet brändäykseen niin tuotteen ulkonäössä kuin sovelluksen sisällössä. 

BiiSafe portal

BiiSafe luo yritykselle portaalin, jossa pystytään toteuttamaan erityyppisiä henkilöstön turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita. BiiSafe-portaali on palvelualusta, jolla muut yritykset pystyvät harjoittamaan omaa liiketoimintaansa. B2B-asiakkaat voivat ottaa BiiSafen tarjoaman palvelualustan käyttöön oman liiketoiminnan tueksi ja yritysmyyjät ovat BiiSafen tuotteen jakelijoita. BiiSafen B2B –asiakkaat saavat merkittävää lisäarvoa myös tuotteiden ja palveluiden helposta brändättävyydestä.

Lisäarvopalvelut

BiiSafe myy perustuoteominaisuuksia sekä kuluttajille että yritysasiakkaille, mutta samalla pyrkii rakentamaan perustuotteen päälle houkuttelevia lisäarvopalveluita. Yhtiö näkee lisäarvopalveluissa suurimman potentiaalin ja jatkossa kasvava osa katteesta tullaan tekemään nimenomaan ohjelmistopohjaisilla lisäarvopalveluilla. Tuotteiden brändäys on tällä hetkellä merkittävin lisäarvopalvelu, jota yhtiö on myynyt. Yli 70% B2B asiakkaista on ostanut tuotteet brändättynä. Toisen sukupolven tuotteessa on kiinnitetty erityistä huomiota brändättävyyden kustannustehokkuuteen.

Turvallisuustoimiala

Fyysinen turvallisuustoimiala voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: fyysiset laitteet, ohjelmistot ja palvelut. Toimialan globaalin  markkinan ennustetaan kasvavan vuoden 2012 n. 44 Mrd USD keskimäärin 14.9 % vuodessa, jolloin vuonna 2019 kokonaismarkkina olisi noin 129 Mrd USD. Turvallisuusalan markkina kasvaa tasaisesti lähes yleisestä globaalista taloustilanteesta riippumatta. (lähde). Fyysisten laitteiden markkinan ennustetaan kasvavan vuodessa keskimäärin 15,1 %, ohjelmistotuotteiden 25,8 % vuodessa ja palvelutuotteiden 28,8 % vuodessa.

Myös turvallisuustoimialaan liittyy läheisesti esineiden internet eli IoT. Forbesin eri lähteistä koostetun tuoreen artikkelin mukaan IoT markkinoiden arvioidaan kasvavan huomattavan voimakkaasti tulevien vuosien aikana. Ciscon arvion mukaan IoT palveluiden kasvu vuositasolla on n. 15.7% niin, että vuonna 2018 pelkästään lisäarvopalveluiden kokonaisarvo on noin $120 Mrd. Pelkästään verkkoon kytkettävien laitteiden määrän arvoidaan lähes kolminkertaistuvan 50.1 mrd laitteeseen vuoteen 2020 mennessä, vuoden 2015 tilanteeseen nähden. (lähde)

Uuden sukupolven tuotteet

BiiSafen kesällä 2016 julkistama uuden sukupolven Buddy sisältää teknologiaa, joka mahdollistaa jatkossa sen suoran kytkennän pilvipalveluihin matalavirtaisen WIFI-yhteyden, ZIGBEE tukiaseman tai Bluetooth 4.2 liitynnän kautta. Palvelukokonaisuuksien kysyntä kasvaa ja yhtiön on mahdollista tarjota asiakkaille myös ns. HaaS-palveluita (Hardware as a Service). Esimerkki tällaisesta palvelusta on vaikkapa Verisuren kuluttajille suunnattu kodin valvontajärjestelmä, jonka kuukausiveloitus sisältää sekä laitteen että palvelun. 

Esimerkiksi koulujen henkilökunnan turvallisuuden parantamiseksi pilveen kytketty Buddy mahdollistaa lähes reaaliaikaisen viestin lähettämismahdollisuuden lähellä oleville kollegoille mahdollisessa uhkaavassa tilanteessa.

Globaalit megatrendit

Hyvinvointitoimialan ennustetaan myös kasvavan tasaisesti. Suuret ikäluokat ikääntyvät kehittyvissä teollisuusmaissa ja omasta kunnosta huolehtimisen merkitys kasvaa. Myös yritysten rooli työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtijoina on kasvanut. Vastaavasti yleinen globaali turvattomuuden lisääntyminen on valitettava trendi myös Euroopassa.

BiiSafen tavoitteena onkin hyödyntää globaalit megatrendit ja kasvaa voimakkaasti globaaleilla markkinoilla. Kilpailuetuna on vahva brändääminen, kokenut kansainvälinen tiimi, modernin design -muotokielen hyödyntäminen sekä jatkuva tuotteiden ja palveluiden kehittäminen asiakaspalautteen perusteella. 

 

Tiimimme

Tiimimme

BiiSafen tiimi on erittäin kansainvälinen ja kokenut. Yrityksessä työskentelee tällä hetkellä viiden eri kansalaisuuden omaavia kielitaitoisia työntekijöitä. Yrityksen sisäinen kieli on englanti. Organisaatiota on tarkemmin esitelty sijoitusmuistiossa.

Sauli Kiuru

CEO, Kauppatieteiden maisteri, s.1972

Sauli Kiuru siirtyi 1.4.2016 BiiSafen toimitusjohtajaksi. Hän on yksi BiiSafen perustajista ja aiemmin toimitunut BiiSafe Oy:n hallituksen puheenjohtajana yhtiön perustamisesta alkaen, mutta siirtyi hallituksen varapuheenjohtajaksi toimitusjohtajanimityksen yhteydessä. Kiuru on työskennellyt useiden kasvu- ja start-up –yhtiöiden johtotehtävissä, toimien samalla yhtiöiden yhtenä keskeisenä omistajana. Uransa alussa Kiuru on toiminut mm. KPMG:n tilintarkastajana. Sen jälkeen hän toimi hiukan yli kymmenen vuotta Barona Group Oy:n talousjohtajana yhtiön kovimman kasvun aikana. Kiurun omistama Gaselli Capital Oy oli aikanaan mm. Barona Group Oy:n yksi perustajaosakas. Kiurulla on laaja hallituskokemus. Tällä hetkellä Kiuru toimii mm. Siesta Group Oy:n ja Optima Group Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Jouni Suutarinen

COO, Diplomi-insinööri, s.1968

BiiSafen Liiketoimintajohtaja. Vuonna 1968 syntynyt Jouni on yksi BiiSafe:n perustajista ja toimi yhtiön toimitusjohtana 2012-2014. Uransa alkuvuodet jouni toimi erilaisissa asiakaslähtöisissä tuotekehitysprojekteissa. Kymmenen vuoden uran (1998-2008) Jouni teki PMJ automec Oyj:ssä (myöhemmin Cencorp Oyj nimellä), jossa hän eteni tuotekehityspäälliköstä toimitusjohtajaksi saakka. Teknisen tukkukaupan (B&B TOOLS AB) Aluejohtajana (2009-2011) Suutarinen vastasti 10 toimipisteestä ja n. 40 M€ liikevaihdosta. Jounin vahvuusalueita ovat suurienkin asiakokonaisuuksien hallitseminen, vahva teknologiaosaaminen, uusien liiketoimintojen kehitys ja voimakas markkinoinnillinen ote kaikessa tekemisessä.

https://fi.linkedin.com/in/jounisuutarinen

Pekka Kettunen

CPO, Diplomi-insinööri, s.1966

BiiSafen perustajaosakas ja Tuotetehitysjohtaja yhtiön perusramisesta alkaen. Perusti ensimmäisen yrityksensä ollessaan opiskelija Tampereen teknillisessä korkeakoulussa. Kettunen on työskennellyt useissa teknologiayrityksissä kehitystehtävissä ja omaa yli 20 vuotta erilaista T&K - kehityskokemusta automaation, ohjelmistojen ja elektroniikan parissa. Aiempia työtehtäviä ovat mm. Kehityspäällikkö - MoveRoll Oy (2009- 2012), Vice President, R&D - Cencorp Oyj (2006-2009), Manager, R&D - Singulase Oy (2005-2006),  Director, Technology - PMJ automec Oyj (2004-2005), Product Manager, SW Products - PMJ automec Oyj (2003 - 2004),  Manager, R&D - PMJ automec Oyj (1995-2002)

Seppo Ruotsalainen

Hallituksen puheenjohtaja, Tekniikan lisensiaatti, s.1954

BiiSafen hallituksen puheenjohtaja, toimii nykyään hallitusammattilaisena, sijoittajana ja strategisena neuvonantajana useissa teknologia- ja ohjelmistoyrityksissä. Sepolla on yli 35 vuoden kokemus kansainvälisistä ICT-alan yrityksistä. Hän on toiminut aiemmin Tekla Oyj:n toimitusjohtajana (1998-2003), varatoimitusjohtajana F-Secure Oyj:ssä (2008-2009) ja Oy LM Ericsson Ab:ssä (1994-1998) ja myyntijohtajana Hewlett Packardilla (1982-1993) sekä hallituksen jäsenenä/puheenjohtajana muun muassa Anilinker Oy:ssä, Commit Oy:ssä, Fountain Park Oy:ssä, AtBusiness Communication Oy:ssä, 3StepIT Group Oy:ssä ja Forte Netservices Oy:ssä. Hän on Hallitusammattilaiset ry:n ja FiBAN (Finnish Business Angels Network) - Suomen Yksityissijoittajat ry:n sekä Suomen ohjelmistoyrittäjät ry:n ja Tietotekniikan liiton jäsen.

https://fi.linkedin.com/in/sepporuotsalainenviabilefi

Maria Falcken

Hallituksen jäsen, Senior advisor, Kauppatieteiden maisteri, s.1965

Maria Falcken tuo hallitukseen vahvaa markkinointiosaamista hallituksen jäsenenä ja Senior advisorina. Maria on päämäärätietoinen ja ratkaisukeskeinen strategi, joka osaa yhdistää markkinoinnin strategisen suunnittelun liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Marialla on vahva kokemus kansainvälisellä tasolla toimivissa yhtiöissä markkinoinnin johtotehtävistä ja strategisesta suunnittelusta. Hän on kokenut johtoryhmätyöskentelijä sekä markkinoinnin suunnittelu- ja palvelutoimisto Kaleidoscope Helsinki Oy:n perustaja ja osakas. Maria on työskennellyt mm. seuraavissa yhtiöissä: 358 Oy, Bob Helsinki Oy, Fonecta Oy, DDB Helsinki Oy ja Nike Finland Oy.

https://fi.linkedin.com/in/mariafalcken

Marko Katro

Myynti- ja markkinointijohtaja

Katrolla on vahva tausta myynnin johtamisen, yritysasiakasmyynnin sekä kumppanuuksien kehittämisen tehtävissä. Hän on toiminut myynnin ja markkinoinnin kehitys- sekä johtotehtävissä yli 15 vuotta Suomessa sekä ulkomailla mm. Oraclella, SysOpenilla (nyk. Digia) ja Micro Focus Internationalilla.

https://fi.linkedin.com/in/markokatro
Riskit

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan tähän riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.

Pitchin liitteenä on luottotietoraportti, jolla voi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

Yhtiön kehitysvaihe ja yleinen kasvuyhtiöön sijoittamisen riski 

Yhtiö on start up -vaiheessa oleva kasvuyritys, johon sijoittamiseen liittyy huomattavia riskejä, joiden toteutuessa sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Yhtiöllä ei ole vielä merkittävässä määrin liikevaihtoa eikä liiketulosta, vaan sen arvo perustuu suurelta osin tulevaisuuden odotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu.

Kilpailijat ja teknologia

Tällä hetkellä suorat kilpailijat ovat pieniä tai keskisuuria start up-yrityksiä. Useat tuotteet ovat toiminnoiltaan huomattavasti rajatumpia tai vasta kehitysvaiheessa.

Avainhenkilöiden menetys 

Start-up -yhtiö on tyypillisesti henkilöstömäärältään pieni vakiintuneempiin yhtiöihin nähden ja avainhenkilöiden osaaminen ja kokemus ovat liiketoiminnan kehittämisen kannalta start-up -yhtiölle merkittäviä tekijöitä. Avainhenkilön sairastuminen, loukkaantuminen tai lähtö voi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön toimintaan.

Tuotantoon ja palvelun toimittamiseen liittyvät riskit   

BiiSafe Buddy -tuotteen elektroniikan, metalliosien ja muoviosien valmistamiseen sekä tuotteen kokoonpanon saatavuuteen liittyy riskejä. BiiSafe on pyrkinyt kahdentamaan kriittisten osien ja tuotantoprosessien toimittajat riskien vähentämiseksi, mutta riskejä ei voida täysin poistaa.

Toimiala ja markkina  

Mikäli toimialaan tai markkinaan kohdistuu sen liiketoiminta- ja kilpailuedellytyksiä muokkaavia tai muuttavia tekijöitä, voi näillä olla vaikutusta alan vapaaseen kilpailuun ja yhtiön oman toiminnan kehittämiseen. Tällaisia vaikuttimia voivat olla esimerkiksi sääntelyn tai teknologisten standardien muutokset.

Yleistaloudelliset ja yhteiskunnalliset riskit 

Yleiseen toimintaympäristöön liittyvät tekijät, kuten kansalliset ja kansainväliset poliittiset, taloudelliset ja ympäristötekijöihin liittyvät riskit, voivat toteutuessaan vaikuttaa yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin.

Yhtiön osakkeisiin ja osakeantiin liittyviä riskejä

Listaamattoman yhtiön osakkeiden hinnanmuodostus, likviditeetti ja tiedottamisvelvollisuus. Yhtiön osakkeiden hinnanmuodostus ei välttämättä ole luotettavaa eivätkä sijoittajat voi välttämättä myydä yhtiön osakkeita toivomanaan ajankohtana tai lainkaan.

Antiosakkeiden omistajan oikeuksiin liittyy rajoituksia 

Yhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyy lunastuslauseke. Lunastuslausekkeen mukaan A-sarjan osakkeiden omistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa uudelle osakkeen omistajalle muulta kuin yhtiöltä siirtyvä osake. Yhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyy lisäksi suostumuslauseke, jonka mukaan osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus. Suostumuksen antamisesta päättää hallitus. Sijoittaja sitoutuu merkinnän tehdessään olemaan vaatimatta osakekirjoja A-sarjan osakkeista.

Riskejä on käsitelty tarkemmin sijoitusmuistion kohdassa ”Riskitekijät”.