Osake
Kierros on suljettu

Enfucell sähköistää esineiden internetin

Enfucell on johtava paristoteknologian toimittaja painetun elektroniikan alalla. Yhtiö tavoittelee sijoittajakuntansa laajentamista ja valmistautuu mahdolliseen julkiseen listautumiseen. Enfucellin osakkeilla on mahdollisuus korkeaan arvonnousuun.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

Enfucell sähköistää esineiden internetin

Esineiden internetiä (Internet of Things – IoT) on kutsuttu seuraavaksi teolliseksi vallankumoukseksi. Enfucell sähköistää tämän vallankumouksen.

Esineiden internet mullistaa yritysten, kuluttajien ja julkisen sektorin tavan olla vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa. Enfucell hakee rahoitusta nopeuttaakseen kasvuaan ja moninkertaistaakseen liiketoimintansa esineiden internetin markkinoilla.

Esineiden internet edellyttää laitteiden ja ratkaisujen virtalähteinä käytettäviä ohuita ja joustavia paristoja. Tämä on Enfucellin ydinosaamista. Enfucell on kehittänyt painettavan, ohuen, joustavan ja ympäristöystävällisen SoftBattery® -pariston, jota voidaan käyttää virtalähteenä erilaisissa esineiden internetin ja päällepuettavan elektroniikan laitteissa ja sovelluksissa.

Enfucell ratkaisee ongelmia, joihin perinteinen paristoteknologia ei monissa tapauksissa tarjoa ratkaisua. Enfucell hyödyntää ainutlaatuisella tavalla kasvavaa esineiden internetin markkinaa lisensoimalla patentoitua painettavien paristojen teknologiaa. Lisäksi Enfucell kehittää teknologiaansa perustuvia uusia käyttötapoja yritysten ja kuluttajien tarpeisiin.

Enfucellin kehittämä paristoteknologia on tutkittu, testattu, patentoitu, ja täysin maksettu. Yhtiö on käyttänyt vuosikymmenen aikana 10 miljoonaa euroa kehitys- ja viimeistelytyöhön, eikä ydinteknologian tutkimiseen ja kehittämiseen tarvita lisärahoitusta. Loppuun saatettu konsepti sekä tuotanto- ja asiakasvalidoinnit mahdollistavat Enfucellin toiminnan laajenemisen esineiden internetin markkinoilla.

Enfucellin skaalautuva liiketoimintamalli mahdollistaa korkean potentiaalisen kannattavuuden. Liikevaihto on kasvanut kolmen vuoden ajan, ja nyt yhtiö on siirtämässä painopistettään toimintojen skaalaamiseen, myyntiin ja markkinointiin. Enfucellin asiakkaista ja yhteistyökumppaneista löytyy useita omilla aloillaan maailman johtavia toimijoita. Yhtiön maine toimialalla on erinomainen ja isot toimijat suosivat Enfucellia yhteistyökumppaninaan.

Enfucell hakee 800 000 euron rahoitusta laajentaakseen nopeasti toimintaansa kasvavaa kysyntää vastaavaksi. Rahoitusta käytetään myyntiin ja markkinointiin, sekä laadunvarmistukseen ja lisenssinhaltijoiden tuotannon tekniseen tukeen.

Enfucell hakee rahoitusta joukkorahoituksella pääomasijoittajarahoituksen sijaan, koska yhtiö tavoittelee sijoittajakuntansa laajentamista ja valmistautuu mahdolliseen julkiseen listautumiseen. Suunnitelmien toteutuessa Enfucell tavoittelee  julkista listausta lähivuosien aikana, mahdollisesti First North -markkinapaikalle.

Historia

Vuonna 2002 perustetun yhtiön pääkonttori, testituotantolaitos ja tukitoiminnot sijaitsevat Vantaalla. Enfucellin perusti joukko Teknillisen Korkeakoulun tutkijoita , ja aktiivinen toiminta käynnistyi vuonna 2005.

Ensimmäiset vuodet käytettiin teknologian kehittämiseen ja patenttien hankkimiseen. Ensimmäinen monista patenteista myönnettiin vuonna 2007, ja ensimmäiset kaupalliset toimitukset käynnistyivät vuonna 2010. Ensimmäiset lisenssivalmistaja-asiakkaat saatiin pian tämän jälkeen. Langattomien, kertakäyttöisten terveydenhoitoanturien markkinoille yhtiö pääsi vuonna 2015. Samana vuonna allekirjoitettiin yhteistyösopimukset valikoitujen mikrosiruvalmistajien kanssa. Vuonna 2016 Enfucellilla on lisenssisopimuksia Kiinassa, Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Espanjassa ja Belgiassa.

Henkilöstön rekrytoinnissa Enfucell on keskittynyt määrän sijasta laatuun. Yhtiön palveluksessa oleva ydintiimi koostuu tällä hetkellä kuudesta erittäin lahjakkaasta henkilöstä. Yhtiön aktiivisesti toimiva hallitus koostuu kokeneista, kansainvälisesti tunnustetuista asiantuntijoista.

 

Jokainen anturi tarvitsee virtalähteen

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Liiketoimintamalli

Enfucellin liiketoimintamalli on yksinkertainen (ks. kuva). Enfucell tarjoaa valmista teknologiaa ohuiden ja taipuisien paristojen lisenssinhaltijoille ja valmistajille maailmanlaajuisesti. Ne puolestaan käyttävät Enfucellin teknologiaa omille asiakkailleen tarjoamissaan tuotteissa. Enfucell vauhdittaa tätä prosessia suunnittelemalla  omaan teknologiaansa pohjautuvia anturilaitteita esineiden internetin markkinoille.

Enfucellin liiketoimintamalli mahdollistaa liiketoiminnan ja tuotannon skaalautuvuuden ja erittäin korkean potentiaalisen kannattavuuden. Yhtiön ei tarvitse investoida tuotantoon tai tuotantovälineisiin, sillä se pystyy vaivattomasti muuntamaan kehitysprojektit korkean volyymin tuotannoksi lisenssinhaltijoiden ja alihankkijoiden avulla.

Enfucell ei itse valmista laitteita, vaan käyttää alihankkijoita antureiden, paristojen ja laitteiden valmistuksessa. Lisenssinhaltijat valmistavat ja myyvät paristot ja tilittävät rojaltit ja myyntitulot paristomateriaaleista Enfucellille. Tämä pitää yhtiön kustannusrakenteen kilpailukykyisenä ja varmistaa riittävän tuotantokapasiteetin tuleville vuosille.

Vaikka Enfucell myy tuotteitaan ensisijaisesti yrityksille, valtaosa Enfucellin asiakkaiden asiakkaista on kuluttajia. Kuluttajien tottuessa esineiden internetiin laitteiden ja ratkaisujen kysyntä kasvaa sitä mukaa. Samalla kasvaa myös lisenssinhaltijoiden ja alihankkijoiden kysyntä Enfucellin teknologialle ja ratkaisuille. Tuotantoa voidaan toiminnan skaalautuvuuden ansiosta jälleen nostaa nopeasti vastaamaan kysyntää.

Yhtiö kerää tuloja lisenssinhaltijoiden maksamista lisenssimaksuista, paristomateriaalien myynnistä, asiakasvetoisista laiteprototyyppiprojekteista ja alihankintana valmistutetuista esineiden internetin alhaisen hinnan laitteista. Liikevaihto kertyy tällä hetkellä pääosin lisenssi- ja laiteprototyyppimaksuista ja materiaalimyynnistä. Enfucell hyödyntää laitekehitysprojekteja laajentaakseen liiketoimintaansa paristojen lisensoijasta ja materiaalitoimittajasta esineiden internetin laitesuunnittelijaksi ja -toimittajaksi. Perusliiketoiminnan liikevaihto (pois lukien erilliset EU-projektit) on kasvanut kolme vuotta peräkkäin. Huomion keskittämisen esineiden internetin laitteisiin odotetaan kasvattavan liikevaihtoa tulevaisuudessa merkittävästi.

Enfucell on tunnistanut useita mahdollisuuksia myynnin kasvattamiseen liikevaihtotavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteet on laskettu todennäköisyyksinä Enfucellin nykyisen yhteistyökumppaniverkoston kautta tiedossa olevasta konkreettisesta myyntipotentiaalista. Tavoitteisiin sisältyvät myös nyt hankittavan rahoituksen mahdollistamat myynti-, markkinointi- ja muut toimenpiteet.

Päätoimialat

Enfucellin tärkeimmät kohdetoimialat ovat terveydenhuolto, urheilu ja logistiikka. Näillä aloilla älyteknologian puettavuus on erityisen tärkeää, ja ohuita ja taipuisia paristoja tarvitaan eniten.

Logistiikkasektorilla mainio esimerkki on arvokkaiden kuljetusten kylmäketjun valvonta. Urheilusektori puolestaan edustaa puettavien laitteiden kasvavaa markkinaa ja tarjoaa samalla testialustan muiden sektorien tuotteille, sillä laitteiden elinkaari urheilussa on lyhyt ja uusia tuotteita on helppo tuoda markkinoille. Sekä ammattiurheilijat että harrastajat esimerkiksi golfissa, tenniksessä, juoksussa ja hiihdossa hyötyvät suorituskyvyn mittaamisesta, turvajärjestelyistä ja analyysistä.

Yhtiössä on sanonta: ”Mikä toimii urheilussa, toimii myös terveydenhuollossa”. Sanonta viittaa toimialojen väliseen synergiaan, sillä terveydenhuollon sektorilla tuotteiden elinkaaret ja hyväksymisprosessit ovat pidempiä kuin urheilussa. Esimerkkinä tuotteiden elinkaariajattelusta ihmisten eliniän pidentyessä voidaan pitää ikäihmisten terveydentilan etävalvontaa ihoon kiinnitettävien ja terveydenhuoltojärjestelmiin kytkettyjen anturilappujen avulla.

Markkina

Esineiden internetin kasvun ansiosta markkina Enfucellin teknologialle ja ratkaisuille kasvaa nopeasti. Tutkimusyhtiö BI Intelligence arvioi, että vuoteen 2020 mennessä 34 miljardia laitetta on kytkettynä esineiden internetiin. Vuonna 2015 vastaava luku oli 10 miljardia. Ennustetusta määrästä esineiden internetin laitteita on 24 miljardia ja tavanomaisia tietokonelaitteita (kuten älypuhelimet, tabletit ja älykellot) on 10 miljardia. BI Intelligence arvioi, että esineiden internetin ratkaisuihin käytetään liki kuusi biljoonaa dollaria seuraavien viiden vuoden aikana.

Terveydenhuolto on hyvä esimerkki esineiden internetin toimialakohtaisesta markkinasta. Tutkimusyhtiö Grand View Research arvioi, että terveydenhuollon etävalvonnan markkina kasvaa vuosittain 13 prosenttia vuoteen 2022 saakka; 488 miljoonasta dollarista vuonna 2014 peräti 1,2 miljardiin dollariin vuonna 2022. Tässä markkinassa Enfucell odottaa ohuiden ja taipuisten paristojen valtaavan kuusi prosenttia kokonaismarkkinasta. Näiden paristojen markkinasta Enfucellin osuus olisi 20 prosenttia.

Diagnostiikkalaitteiden ja lääketieteellisten sensorien markkina kasvaa edelleen, ja painettavia paristoja käyttäviä, iholle kiinnitettäviä anturitarroja kehitetään. Enfucellin ratkaisuja voidaan helposti käyttää diagnostiikkalaitteissa ja sensoreissa, joihin erikoisparistoja tarvitaan.

Referenssit

Esineiden internetin markkina ei ole vielä täysin kehittynyt ja innovaatioille on reilusti tilaa. Enfucell on todentanut konseptinsa toimivuuden useiden asiakkaiden parissa. Enfucell on tehnyt viime vuosina yhteistyötä useiden omilla aloillaan nimekkäiden toimijoiden kanssa, mukaan lukien Qualcomm, Identiv, Syntel ja Xymox (Yhdysvallat), NXP (Alankomaat), Nordic Semiconductors (Norja), Quad Industries (Belgia), Printed Electronics Ltd ja PA Consulting (Iso-Britannia), ja Kaunialan Sairaala, VTT ja Arctic Connect (Suomi).

Esimerkkejä asiakkaiden tarpeisiin kehitetyistä ratkaisuista löytyy lukuisia. Enfucell on yhteistyössä NXP:n kanssa kehittänyt langattoman lämpötilamittarin, jota käytetään farmaseuttisten ja lääketieteellisten kylmäketjujen valvonnassa sekä elintarvikkeiden logistiikassa. Yhdessä Qualcommin kanssa Enfucell on kehittänyt urheiluun tarkoitetun kertakäyttöisen kiihtyvyyttä ja pyörimisnopeutta mittaavan anturilapun. Alun perin golfia varten kehitettyä sensoria voidaan muunnettuna käyttää myös useissa muissa urheilulajeissa.

Enfucell ja Kaunialan sairaala julkistivat kesällä 2016 yhteistyöprojektin, jonka tavoitteena on kehittää monikäyttöinen, iholle kiinnitettävään tarraan integroitava anturi. Taipuisa, käyttäjälleen yksinkertainen anturi tuo lisäturvaa kotona asuville ikäihmisille ja alentaa terveydenhuollon kustannuksia vähentämällä turhien terveyskeskuskäyntien määrää. Osana hanketta on Arctic Connectin toimittama etävalvontajärjestelmä. Enfucell valikoitui Kaunialan sairaalaan yhteistyökumppaniksi, sillä mikään muu markkinoilta löytyvistä etähoitolaitteista tai -sovelluksista ei kyennyt Enfucellin tavoin vastaamaan sairaalan odotuksiin.

Toimintasuunnitelma

Useat lupaavat projektit ovat valmiita etenemään kaupallistamisvaiheeseen seuraavien vuosien aikana, ja niiden odotetaan tuottavan merkittävän määrän liikevaihtoa vuoteen 2020 mennessä. Toimintasuunnitelmaan kuuluu nykyisen liiketoiminnan lisäksi useita kehitysprojekteja, rakennettavia ja testattavia prototyyppejä, useiden anturityyppien volyymituotannon käynnistyksiä ja muita toimenpiteitä, joita nyt haettava rahoitus mahdollistaa.

Vuoden 2016 loppuun mennessä Enfucell kasvattaa myyntiään solmimalla lisenssisopimuksen uuden paristovalmistajan kanssa. Yhteenliittymä, jossa ovat mukana Enfucellin lisäksi Identiv, NXP ja Syntel, lanseeraa lämpötilasensorin markkinoille tänä syksynä. Urheilusensorien massatuotannon odotetaan myös käynnistyvän ensi vuonna.

Tänä vuonna Enfucell aloitti ensimmäisen terveydenhuollon valvonta-anturin prototyypin kliinisen testauksen. Anturi on myyntivalmis ensi vuonna, ja terveydenhuollon anturien massatuotanto käynnistyy vuonna 2018. Vuonna 2017 rakennetaan ja testataan myyntiä varten myös useita uusia prototyyppejä, terveydenhuollon ja päävamma-antureiden prototyypit mukaan lukien.

Nyt Enfucell luo lääketieteellisten antureiden viranomaishyväksyntään liittyvät laatujärjestelmät sekä päivittää omien tuotantotilojensa laadunvarmistusjärjestelmät. Näillä varmistetaan uusien tuotteiden kehitys ja sujuva tuonti markkinoille kysyntää vastaaviksi. Uusien tuotteiden myynti ja markkinointi ovat täydessä vauhdissa ensi vuonna.

Kilpailijat

Kilpailu Enfucellin toimialalla on vähäistä. Enfucell on tunnistanut kaksi muuta yritystä, jotka tavoittelevat yhtiön kanssa samoja tai liki samoja kohdetoimialueita. Yhdysvaltojen Ohiosta lähtöisin oleva Blue Spark Technologies valmistaa ja myy yksittäisiä paristoja käyttäen lisensoitua tietotaitoa. Kalifornialainen Imprint Energy puolestaan lisensoi teknologiaansa ja käyttää alihankkijoita, mutta omistaa Enfucellia vähemmän patentteja. Molemmat kilpailijat kehittävät sinkkipohjaisia, ohuita ja taipuisia paristoja.

Enfucellin teknologia on kuitenkin kilpailijoihin nähden ylivertaista, sillä Enfucell SoftBattery® omaa toimialan korkeimman huippuvirran, joka on paristoteknologian keskeinen parametri. Pariston huippuvirta on 10–20 mA eli noin kymmenen kertaa kilpailijoiden tuotteita korkeampi. Se varmistaa erityisesti kannettavissa ja puettavissa älylaitteissa käytettävän langattoman Bluetooth-yhteyden sujuvan toiminnan, joka vaatii toimiakseen verraten korkean huippuvirran. Tämä on Enfucellin selkeä etu kilpailijoihin nähden.

Alansa johtavana ja tunnettuna toimijana Enfucellilla on hyvät yhteydet tärkeimpiin toimittajiin ja valmistajiin. Varsinaisten kertakäyttöisten paristojen lisäksi Enfucell tarjoaa asiakkailleen niitä käyttävien langattomien sensorien suunnittelu- ja kehitysosaamista.

Kilpailu on markkinalle hyväksi. Se luo kuhinaa, nostaa tietoisuutta ja luo kysyntää esineiden internetin ratkaisuihin siten nopeuttaen markkinakasvua ja laajentaen kokonaismarkkinaa. Enfucell odottaa kasvavalle markkinalle aikanaan enemmän kilpailijoita. Alan varhaisena kehittäjänä ja standardien asettajana yhtiö kuitenkin ennakoi valmiiksi kehitetyn ja patentoidun tuotteensa ansiosta hyötyvänsä esineiden internetin markkinan noususta merkittävästi. Tämän vuoksi Enfucell myös lisää myynti- ja markkinointipanostuksiaan.

Patentit, prototyypit ja liikesalaisuudet

Enfucellille on myönnetty useita patentteja keskeisimmillä markkinoilla EU:ssa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Patentit liittyvät paristojen rakenteeseen, käytettyihin materiaaleihin ja kemikaaleihin, valmistusmenetelmiin sekä sähköisiin kytkentöihin. Enfucellin käyttämä ydinteknologia on patentoitu, hyväksytty ja yksinoikeudella hyödynnettävissä erilaisissa paristojen ja esineiden internetin käyttötarkoituksissa.

Enfucell rakentaa parhaillaan useita anturiprototyyppejä valikoiduilla esineiden internetin toimialoilla kuten terveydenhuollon sektorilla, jolla ensimmäisten prototyyppien kliininen testaus aloitetaan tänä vuonna.

Lisäksi Enfucell pitää tiukasti kiinni liikesalaisuuksista, kuten tiedosta Enfucellin teknologiassa tarvittavista patterikemikaaleista. Lisenssinhaltijoille toimitettavat kemikaalit valmistetaan ja sekoitetaan Enfucellin huolella valitsemien alihankkijoiden toimesta.

 

Enfucellin liiketoimintamalli

Tiimimme

Tiimimme

Enfucellin palveluksessa on tällä hetkellä kuusi lahjakasta ammattilaista, ja yhtiön aktiivisesti toimiva hallitus koostuu kansainvälisesti kokeneista ja tunnetuista osaajista. Ydintiimi on asettunut Vantaalle, mistä yhtiö on laajentamassa toimintaansa maailmanlaajuiseksi. Yhtiön ulkopuolisten hallituksen jäsenten asiantuntemus teknologianhallinnasta, kansainvälistymisestä ja verkostoista on hyödyksi kaikilla Enfucellin liiketoiminnan osa-alueilla. Yhtiön palveluksessa olevan tiimin odotetaan kasvavan kohdennetuilla rekrytoinneilla sitä mukaa kun toiminta laajenee.

Markku Ellilä

Toimitusjohtaja, hallituksen jäsen

Markku on kokenut teknologiajohtaja, joka on toiminut urallaan useissa teknologia- ja yleisjohdon tehtävissä globaaleissa teknologiayrityksissä kuten Nokialla, Valmetilla ja Nextromilla. Vuoteen 2013 saakka hän toimi Tellabs Oy:n toimitusjohtajana. Markku on ollut mukana kehittämässä useita patentoituja ratkaisuja. Enfucellilla Markku keskittyy innovaatioihin, asiakassuhteisiin ja tuotemarkkinointiin. Hänellä on kokemusta sekä listaamattomista että listatuista yhtiöistä, ja ymmärrystä sijoittajasuhteista hän on syventänyt aktiivisena enkelisijoittajana ja PYN Rahastoyhtiö Oy:n hallituksen jäsenenä. Markulla on tekniikan tohtorin tutkinto CERNissä, Genevessä tehdyn väitöskirjan pohjalta. Markku on myös yksi Enfucellin osakkeenomistajista. https://fi.linkedin.com/in/markku-ellil%C3%A4-7775a93

Jouni Heinonen

Hallituksen puheenjohtaja

Jouni on teknologiajohtaja, jolla on yli 30 vuoden kokemus maailmanlaajuisesta teknologialiiketoiminnasta. Hän on johtanut useita yrityksiä Sveitsissä vuodesta 1989 ja toiminut aktiivisesti niin yritysten kuin toimialajärjestöjen hallituksissa. Hän on työskennellyt listaamattoman Plumettazin ja listattujen Nextromin ja Guritin toimitusjohtajana tehtyään sitä ennen pitkän uran useissa johtotehtävissä Nokialla. Nykyään hän kuuluu HVD:n ja Humatican osakkeenomistajiin sekä Astera Solutionsin hallitukseen. Tampereen yliopistosta konetekniikan diplomi-insinööriksi valmistunut Jouni tarjoaa Enfucellille kattavan tietämyksensä, taitonsa ja kontaktinsa liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta. Lisäksi Jouni on yksi Enfucellin osakkeenomistajista. https://ch.linkedin.com/in/jounikheinonen

Antti Kivimaa

Hallituksen jäsen

Antti on kokenut johtaja ja neuvonantaja, jolla on syvällinen ymmärrys suomalaisesta teollisuudesta ja kansainvälistymisprosesseista. Yli 40 vuoden ajan hän on toiminut vastuullisissa johto- ja hallitustehtävissä sekä listaamattomissa että listatuissa yrityksissä keskeisillä toimialoilla. Hän on työskennellyt toimitusjohtajana Ruukki Groupissa ja Jantonissa sekä vanhempana neuvonantajana valtiollisissa tutkimuslaitoksissa. Antti on arvostettu hallitustyöskentelyn ammattilainen, joka on myös luotsannut useita suomalaisia yrityksiä läpi listautumisprosessien. Hän on myös kerännyt rahoitusta merkittäviin kansainvälisiin teollisuusprojekteihin, joista viimeisin oli 200 miljoonan euron sellu- ja sahaprojekti Venäjällä. Antilla on diplomi-insinöörin tutkinto Teknillisestä korkeakoulusta ja ekonomin paperit Helsingin Kauppakorkeakoulusta. Antti on yksi Enfucellin osakkeenomistajista.

Eero Suomalainen

Tutkimus- ja kehitysjohtaja

Eero on teknologiaguru, joka vastaa Enfucell SoftBattery® -teknologian kehittämisestä, tuotannosta ja ympäristöasioista. Eero tuli Enfucellille vuonna 2012 pitkän Nokia Oyj:ssä tehdyn teknologia- ja projektinjohtouran jälkeen. Teknillisestä korkeakoulusta diplomi-insinööriksi valmistunut Eero on työskennellyt paristojen ja elektroniikan parissa vuodesta 1985. Hänelle on myönnetty kaksi paristoihin liittyvää patenttia. Eero on yksi Enfucellin osakkeenomistajista. https://fi.linkedin.com/in/eero-suomalainen-3324402a

Anja Talo

Myyntijohtaja

Anja johtaa Enfucellin myyntiä ja markkinointia. Anja on toiminut Enfucellilla vuodesta 2006 erilaisissa hallinnon, asiakastuen ja suunnittelun tehtävissä. Yli 15 vuoden ajan hän työskenteli tutkijana Teknillisessä korkeakoulussa, josta hänellä on myös lisensiaatin tutkinto kemian teknologiassa. https://fi.linkedin.com/in/anja-talo-84876116

Arja Norris

Business Controller & Hallintopäällikkö

Arja liittyi Enfucellin tiimiin vuonna 2011 työskenneltyään yli 20 vuoden ajan vastuullisissa rahoitusalan tehtävissä. Hän varmistaa, että kaikki pääkonttoritoiminnot pyörivät Enfucellilla mallikkaasti. Arjalla on tutkinnot Helsingistä sekä Markkinointi-instituutista että Leadership Academysta. https://fi.linkedin.com/in/arja-norris-829983b4

Hongyan Ning

Tuotekehitysinsinööri

Hongyan Ning on työskennellyt SoftBattery® -ratkaisun jatkuvaan kehittämiseen liittyvien projektien parissa Enfucellilla vuodesta 2005. Hänen vastuulleen kuuluvat tuotanto, testaus, dokumentaatio ja laadunvalvonta. Koulutukseltaan hän on puunjalostusteknologian diplomi-insinööri Teknillisestä korkeakoulusta. https://fi.linkedin.com/in/hongyan-ning-682662a

Joonas Leskinen

Tuotepäällikkö

Joonas vastaa langattomien antureiden kehitysprojekteista. Hän on ollut mukana kehittämässä muun muassa golfanturia sekä muita urheiluun liittyviä antureita. Oulun yliopistossa sähkötekniikan diplomi-insinööriksi opiskeleva Joonas on työskennellyt Enfucellilla vuodesta 2015.
Riskit

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan tähän riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.

Pitchin liitteenä on luottotietoraportti, jolla voi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

Yleistä

Vaikka yhtiön hallitus ja toimiva johto ovat kattavasti analysoineet markkinoita ja yhtiön suorituskykyä, tulevaisuus on aina epävarma ja voi poiketa tässä dokumentissa esitetyistä arvioista.

Markkina

Enfucell toimii nopeasti kasvavilla esineiden internetin markkinoilla. Markkina on uusi ja saatavilla on vain rajattu määrä historiatietoa. Elektroniikka-ala on uusi osalle markkinatoimijoista, joiden ymmärrys teknologiasta saattaa olla rajallinen. Se, miten kuluttajat suhtautuvat uusiin tuotteisiin ei ole tiedossa, ja lisäksi isojen yhtiöiden prioriteetit saattavat muuttua. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi on haasteellista antaa täsmällisiä arvioita Enfucellin aktiivisten, uusien projektien aikatauluista ja menestyksestä.

Kasvun hallinta

Enfucellin asiakkaat toimivat pääosin kuluttajamarkkinoilla tavoittaen useissa tapauksissa kymmeniä miljoonia kuluttajia yhdellä kertaa. Tämä tarkoittaa, että Enfucellin liiketoiminta voi moninkertaistua nopeasti: Kun kuluttajat ovat hyväksyneet tuotteet, kysynnän arvioidaan kasvavan vauhdilla. Koska yhtiöllä ei välttämättä ole saatavilla suoraa tietoa kuluttajamarkkinoista, on haasteellista arvioida kysynnän kasvun tarkkaa ajankohtaa tai laajuutta. Lisää tuotannon kasvattamisesta: katso Partnerit-osio.

Rahoitus

Markkina, jolla Enfucell toimii, on uusi. Markkinatekijöistä ei ole kokemusta, ja jotkut asiakkaista kohtaavat uusia teknologioita, joita ei ole koskaan aikaisemmin kokeiltu laajassa mittakaavassa. Enfucellin asiakkaat ovat tyypillisesti isoja kansainvälisiä yrityksiä, joilla on tiukka ostopolitiikka. Näiden tekijöiden mahdollisten yhteisvaikutuksen vuoksi rahoitussuunnitelma saattaa paljastua optimistiseksi.

Partnerit

Enfucellin liiketoimintasuunnitelma perustuu lisensointiin, materiaaleihin ja esineiden internetin alhaisen hinnan laitteisiin. Tuotanto on ulkoistettu joko lisenssinhaltijoille tai alihankkijoille. Enfucellin raaka-ainetoimittajat ovat isoja multimiljardiyhtiöitä. Partnerit ovat tyypillisesti Enfucellia suurempia yrityksiä, jotka toimivat omien tavoitteidensa ohjaamina. Vaikka Enfucellin toimittajat ja partnerit ovat vakiintuneita toimijoita, saattavat mahdolliset ongelmat tai viiveet niiden toiminnassa aiheuttaa haasteita myös Enfucellin toimitusketjuun.

Toimituskapasiteetti

Enfucell on riippuvainen partnereista, kuten toimittajista, lisenssinhaltijoista ja alihankkijoista. Markkinan odotetaan kasvavan hyvin nopeasti heti, kun kasvu on saatu alkuun. Enfucellin kasvu on kuitenkin riippuvainen partneriverkoston suorituskyvystä.

Teknologia

Vaikka Enfucellin teknologia on kehitetty ja testattu pitkän ajan kuluessa, liittyy sen käyttöönoton nopeuteen teknologinen riski. Markkina etenee tällä hetkellä huomattavalla nopeudella, ja jos yhtiö ei pysy tässä kehityksessä perässä, on mahdollista, että markkinoille ilmaantuu kilpailevia teknologioita.

Henkilöstö

Enfucellin teknologia on erittäin spesifistä, ja joidenkin avainhenkilöiden korvaaminen pikaisesti voi osoittautua haasteelliseksi.