Osake
Kierros on suljettu

Investors House CF 1

Investors House CF 1 Oy on Helsingin pörssissä listatun Investors House Oyj:n perustama yhtiö, joka omistaa ja vuokraa tontteja asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille. Sijoita maahan – sen valmistaminen on lopetettu.

Tarvitset suomalaisen arvo-osuustilin voidaksesi merkitä osakkeita tässä osakeannissa.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

”Buy land, they’re not making it anymore.” –Mark Twain.

Investors House CF 1 Oy on Helsingin pörssissä listatun Investors House Oyj:n perustama yhtiö, joka omistaa tontteja hyvillä sijainneilla ja vuokraa niitä pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla asunto- ja kiinteistöyhtiölle. Investors House CF 1 Oy tarjoaa mahdollisuuden suoraan tonttisijoittamiseen ilman välikäsiä. 

Yhtiön tavoitteena on 2020 mennessä kasvaa merkittäväksi asuinkerrostalotonttien omistajaksi ja tuottaa omistajilleen ennakoitavaa ja tasaista tonttivuokriin perustuvaa tuottoa. Yhtiön politiikkana on maksaa 60-100 % tilikauden tuloksesta osinkona osakkaille. Yhtiö voidaan myös tulevaisuudessa mahdollisesti listata julkiselle markkinapaikalle.

Investors House CF 1 Oy:n hallinnoinnista ja johtamisesta vastaa Investors House Oyj. Katso oheinen Inderesin laatima kiinteistöyhtiöiden vertailu 13.4.2017

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Investors House CF 1 Oy:n liikevaihto koostuu yhtiön omistavista tonteista perittävistä vuokrista. Vuokranmaksajina ovat tontilla sijaitsevien asuinkerrostalojen asunto-osakeyhtiöt ja kiinteistöosakeyhtiöt, joiden kanssa on solmittu tai solmitaan keskimäärin 50 vuoden vuokrasopimukset. Sopimukset tehdään siten, että tontin arvolle saadaan vuotuinen n. 5 %:n vuokratulo.

Rakennuksen alla sijaitsevan maan omistaminen on vähäriskistä toimintaa verrattuna vaikkapa asuntosijoittamiseen. Tonttisijoittamisella on esimerkiksi seuraavia riskejä madaltavia ominaisuuksia:

  1. Vuokratulovirta on melko varmaa, sillä taloyhtiöiden vuokralaisten konkurssiriski ja vuokranmaksun laiminlyöntiriski ovat pieniä.
  2. Peruskorjaus- tai ajanmukaistamisriski on erittäin alhainen.
  3. Vuokrasopimukset ovat indeksisidonnaisia ja siten inflaatiosuojattuja

Yhtiö on 31.10.2016 tehdyllä kaupalla hankkinut omistukseensa ensimmäisen asuinkerrostalotontin, tehnyt sitä koskevan pitkäaikaisen vuokrasopimuksen ja näin käynnistänyt toimintansa. Kaupan tuloksena Investors House CF 1 Oy omistaa yhden asuinkerrostalotontin Järvenpäässä, jonka se on vuokrannut 50 vuoden mittaisella vuokrasopimuksella As Oy Järvenpään Wärtsilänkatu 76 –nimiselle asuinto-osakeyhtiölle. Tontilla sijaitsee mainitun asunto-osakeyhtiön omistama rakennus, jossa on yhteensä 42 huoneistoa ja 1.953 m2 asuinpinta-alaa.

Asuinkerrostalotontin hankintameno on ollut 300.000 € ja yhtiön perustamiskulut kaikkinensa noin 10.000 €. Hankinta on rahoitettu Nordea Pankin myöntämällä 186.000 €:n suuruisella pitkäaikaisella lainalla sekä Investors House Oyj:n myöntämällä n. 111.000 €:n lyhytaikaisella lainalla. Yhtiön solmiman ensimmäisen vuokrasopimuksen vuokra-aika on alkanut 1.11.2016.

Yhtiö ja sitä hallinnoiva Investors House Oyj toimivat aktiivisesti Suomen kiinteistömarkkinoilla. Yhtiöllä on neuvotteluyhteydet huomattavaan määrään asunto- ja liiketontteja omistavia asunto-osakeyhtiöitä ja kiinteistöosakeyhtiöitä, jotka voivat luopua tonttiensa omistuksesta ja vuokrata ne pitkäaikaisin sopimuksin. Yhtiö on neuvotellut ja laatinut aiesopimuksen kahden uuden tontin hankinnasta ja niitä koskevan pitkäaikaisen vuokrasopimuksen laatimisesta tontilla olevia rakennuksia omistavien asunto-osakeyhtiöiden kanssa.

Tiimimme

Tiimimme

Yhtiöllä ei ole toimitusjohtajaa. Yhtiö on solminut hallinnointisopimuksen Investors House Oyj:n kanssa. Investors House Oyj:n toimitusjohtaja on Petri Roininen. Investors House CF 1 Oy:n hallituksen varsinaiset jäsenet ovat Petri Roininen ja Mikael Grönroos.

Petri Roininen

Hallituksen puheenjohtaja

Petri Roininen on Investors House Oyj:n toimitusjohtaja. Diplomi-insinööri Roininen on toiminut yli 25 vuotta kiinteistö- ja rahoitusalan johtotehtävissä, mistä ajasta viimeiset kymmenen vuotta toimitusjohtajana. Hän toimii useiden kiinteistö- ja rakennusalan yritysten hallituksissa. Roininen on myös vaikuttanut toimialajärjestö Raklin Yhdyskunta- ja Infra johtoryhmän puheenjohtajana sekä Helsingin kaupunginvaltuuston varajäsenenä. Talentum julkaisi vuonna 2011 Roinisen kirjoittaman kirjan Yrittäjämäinen ote johtamiseen.

https://www.linkedin.com/in/petri-roininen-7300a346/

Kari Sainio

Liiketoimintajohtaja

Kari Sainiolla yli 35 vuoden monipuolinen kiinteistö- ja rakennusalan kokemus sekä Suomesta että ulkomailta. Alan suomalaisten suuryritysten linjajohtotehtävien lisäksi hänellä on mm. pörssiyhtiön hallituskokemusta. Karilla on DI:n tutkinto Teknillisestä Korkeakoulusta (nykyisin osa Aalto-yliopistoa) ja KTM:n tutkinto Svenska Handelshögskolanista.

https://www.linkedin.com/in/kari-sainio-4b37a9/

Milla Kulhia

Asiakaspalvelupäällikkö

Milla vastaa Investors House Oyj:n asiakaspalvelusta ja viestinnästä. Hän toiminut aiemmin kaupan alalla sekä Technopoliksella erilaisissa  myyynnin ja markkinoinnin tehtävissä. 

https://www.linkedin.com/in/milla-kulhia-99425896/
Riskit

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan tähän riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.

Pitchin liitteenä on luottotietoraportti, jolla voi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

Yhtiö keskittää toimintansa kiinteistö- ja asuntotonttien hankintaan ja vuokraukseen yhtiöille, jotka omistavat kullakin tontilla sijaitsevat rakennukset. Mikäli joku asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö ei kykenisi maksamaan tonttivuokraa, olisi sillä negatiivinen vaikutus Yhtiön taloustilanteeseen.

Asuinkerrostalotontteihin sijoittavia yhtiöitä on perustettu vasta viimeisten vuosien aikana ja markkina on uudehko. Mikäli toimijoiden määrä merkittävästi kasvaisi tai tarjonta supistuisi tai mikäli kilpailutilanne tonteista kiristyisi merkittävästi, voi sillä olla negatiivinen vaikutus yhtiön kasvumahdollisuuksiin.

Yhtiön tuotot riippuvat alkuvaiheessa rajallisesta määrästä asunto-osakeyhtiöitä tai kiinteistöosakeyhtiöitä ja perustuvat niiden kanssa tehtyihin pitkäaikaisiin tontinvuokrasopimuksiin.  Mikäli jokin asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö kohtaisi maksuongelmia, voisi sillä olla negatiivinen vaikutus Yhtiön taloudelliseen tilanteeseen.

Yhtiö noudattaa osakeyhtiölakia ja kiinteistöalaa koskevia lakeja ja säädöksiä sekä verotusta. Mikäli näihin tulisi merkittäviä heikennyksiä, voisi niillä olla negatiivinen vaikutus Yhtiön taloudelliseen asemaan.