Osake
Kierros on suljettu

Lapsettomuushoitojen teknologiaosaaja kasvaa!

Lapsettomuus yleistyy ja vaikeuttaa yhä useamman haavetta saada lapsia. Ovumia on hedelmöityshoitotoimialan johtava teknologiaosaaja, jonka asiakkaille on syntynyt jo yli 12 000 lasta. Yhtiö hakee rahoitusta yritysjärjestelyiden toteuttamiseksi.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

Lapsettomuus kasvaa voimakkaasti kaikissa länsimaissa ja vaikeuttaa yhä useamman haavetta saada lapsi. Esimerkiksi Suomessa 35-vuotiaista naisista lapsettomia on 27% ja miehistä 40% (lähde: Tilastokeskus). Lapsettomuuden syitä on paljon mm. elintavat, ympäristötekijät, lapsen teon siirtäminen myöhemmäksi ja varsin usein ei löydetä yhtä yksittäistä syytä lapsettomuuteen. Nykyaikaisilla hedelmöityshoitotekniikoilla voidaan auttaa yli 80%:ia lapsettomuudesta kärsiviä.  

Ovumia (y-tunnus 2320294-0) on Pohjois-Euroopan johtava hedelmöityshoitoklinikka ja Suomen suurin hedelmöityshoitoihin keskittynyt klinikkaketju. Yhtiön asiakkaille on syntynyt yli 12.000 vauvaa. Ovumia tekee yli 70 prosenttia Suomessa tehtävistä munasolulahjoitushoidoista. Ovumialla on suomalaisista hedelmöityshoitoklinikoista eniten suomalaisten asiakkaiden lisäksi ulkomaalaisia asiakkaita (mm. Ruotsista, Norjasta, Sakasasta, Sveitistä, Itävallasta, Hollannista, Englannista, Irlannista, Venäjältä, Kanadasta ja Yhdysvalloista).

Ovumian pro forma liikevaihtoarvio tuleville 12 kuukaudelle on 5 miljoonaa euroa ja yhtiö tavoittelee yli 34M€:n liikevaihtoa ja 7M€:n käyttökatetta vuonna 2023.

Ovumia toimi aluksi lapsettomuushoitojen palvelulaboratoriona vuosina 2007-2015 ja aloitti yksityisvastaanottotoiminnan laajamittaisesti vuonna 2013 haluten kasvaa johtavaksi eurooppalaiseksi toimijaksi. Tästä syystä Ovumia aloitti vuonna 2013 investoimaan naisesta- ja miehestä johtuvan lapsettomuuden hoito- ja laboratoriomenetelmien kehittämiseen yhteistyössä Tekesen kanssa. Yhtiö onkin investoinut yli 2,5M€:a lapsettomuuden hoitoprosessimenetelmien räätälöintiin sekä johtamis- ja potilashallintamenetelmien kehittämiseen vuosina 2013-2017. Näiden kehityshankkeiden seurauksena yhtiö on  nyt alkionvalinnan, alkiodiagnostiikan, munasolupankkiteknologian ja alkioviljelyn teknologiajohtaja. Esimekiksi yhden alkion siirrossa saavutettiin yli 60% raskaustulokset munasolulahjoitushoidoissa vuonna 2016. Samanaikaisesti yhtiön asiakasprosessit on kehitetty asiakkaalle lisäarvoa tuottavaksi ja kokonaisuutta hallitaan itse räätälöidyn sähköisen johtamis- ja potilashallintajärjestelmän avulla.

Ovumia integroi Terveystalolta ostamansa Fertinova Tampere (entinen AVA Tampere) klinikan osaksi Ovumiaa vuonna 2016. Ovumia on toukokuussa 2017 ostanut Suomen Terveystalolta liiketoimintakaupan myötä koko Fertinova brändin sekä Fertinova Helsinki ja Jyväskylä klinikat niihin kuuluvine laitteineen ja henkilökuntineen. Kauppa astuu voimaan 18.8.2017. 

Fertinova hedelmöityshoitoklinikoiden kaupan avulla Ovumia tavoittelee voimakasta kasvua pääkaupunkiseudun 1,1 miljoonan henkilön talousalueella, sekä merkittävää lisäystä sen kansainväliseen, erityisesti Keski-Eurooppalaiseen asiakaskuntaan. Helsingistä tulee parempien liikenneyhteyksien vuoksi yhtiön kansainvälisten asiakkaiden keskus. Lisäksi pääkaupunkiseudun palveluvalikoimaa lajennetaan hysteroskopiaan, ennakoivaan muansolupakastukseen, alkiovalintaan PGS, alkiodiagnostiikkaan PGD, hedelmällisyysneuvontaan ja raskauden aikaiseen seurantaan.

Jyväskylässä keskitytään yhteistyöhön julkisen sektorin kanssa, sukusolulupankkitoimintaan sekä uusien asakkaiden hankintaan Itä- ja Keski-Suomen alueilta.

Koska Ovumialla on nyt klinikat Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä, antaa järjestely hyvän mahdollisuuden lisätä asiakaskuntaa soteuudistuksen astuessa voimaan vuonna 2020 (lähde: Hallituksen viestintäosasto).

Ovumia siirtää kehittämänsä hoito- ja palveluprosessin sekä laboratoriossa käyttämänsä teknologia- ja toimintaprosessit Fertinovan klinikoihin. Ovumia säilyttää Fertinova kuluttajabrändin, jonka kehittämiseen ja tunnettuuteen Terveystalo on investoinut yli miljoona euroa, käyttäen jatkossa Ovumia että Fertinova brändejä siten, että yhtiötä kutsutaan Ovumia Fertinovaksi.

Ovumia on viimeisen kuuden vuoden aikana käynyt lävitse laajan joukon yritysjärjestelykohteita eri puolilla Euroopaa. Yritys haluaa tehdä seuraavan yrityskaupan vuoden 2018 jälkimmäisellä puoliskolla ja tämän jälkeen vielä 1-3 yritysjärjestelyä joiden avulla liikevaihto kasvaisi 34 miljoonaan euroon.  Uusien kohteiden haltuunotossa Ovumia tuo kohdeyritykseen kansainvälisten asiakkaiden palveluprosessin ja päivittää hedelmöityshoitolaboratorion käyttämät tekniikat ja prosessit erityisesti alkionvalinnan, alkiodiagnostiikan, alkioviljelyn,  sukusolupankitoiminnan ja DNA diagnostiikan osalta, sekä ottaa käyttöön kehittämänsä johtamis- ja potilashallintajärjestelmän lisäten siten ostettavan kohteen suorituskykyä ja helpottaen hedelmöityshoitoihin liittyvän asiantuntemuksensa avulla kohteen haltuunottoprosessia. Yhtiö tutkii myös kasvumahdollisuuksia yhteistyössä muiden teollisten toimijoiden kanssa.

Ovumian emoyhtiö on Nova Vita Kliinik AS (kotimaa: Viro, yritystunnus 10285009). Ovumialla on kaksi 100% omistettua tytäryhtiötä (Anna Clinics Ltd, y-tunnus 2270561-8 ja Oy Anna Clinic International Ltd, y-tunnus 2259532-4) joita voidaan hyödyntää Ovumian laajentumissuunnitelmien toteuttamisessa.

Ovumia haluaa kerätä 1,0 - 2,4M€ toteuttaakseen yritysjärjestelypohjaista kasvusuunnitelmaansa, jossa Ovumian kehittämät asiakas- ja laboratoriokäytännöt ja tekniikat otetaan uusissa yksiköissä käyttöön. Yhtiö on arvioinut, että nyt toteutettavan annin, sekä käyttöpääoma ja lainarahoituksen avulla yhtiö voi toteuttaa uuden yritysjärjestelyn vuoden 2018 jälkimmäisellä puoliskolla. Sen jälkeen uusien yrityskauppojen rahoitus pyriytään järjestetään pääaisassa Ovumian käyttöpääoman ja pankkilainojen avulla. 

Yhtiön strategia on kuvattu liitteessä ja alla olevista linkeistä löytyy lisätietoa lapsettomuushoidoista:

1) Modern fertility treatments (IVF, ICSI, FET) are effective. 2.10.2016 Pekka Sillanaukee, Johanna Aaltonen, Kirsi Kananen. http://ovumia.fi/en/blog-en/modern-fertility-treatments-ivf-icsi-fet-are-effective/ 

2) A new life from deep freeze to parents’ loving arms – Pregnancies via frozen embryo transfers (FET) and egg freezing. 27.8.2016 Pekka Sillanaukee, Kirsi Kananen, Candido Tomas. http://ovumia.fi/en/blog-en/pregnancies-via-frozen-embryo-transfers-fet-and-egg-freezing

3) Finnish egg bank produces excellent pregnancy results.15.8.2016 Kati Pentti, Candido Tomás, Johanna Aaltonen. http://ovumia.fi/en/blog-en/finnish-egg-bank-produces-excellent-pregnancy-results/

4) Mitä alkiot puuhailevat öisin – Suomen ainoa embryoskooppi valvoo Ovumiassa. 10.3.2016 Sari Hakkola. http://ovumia.fi/blog/mitae-alkiot-puuhailevat-oeisin-suomen-ainoa-embryoskooppi-valvoo-ovumiassa/

5) Ennakoiva munasolupakastus mahdollistaa joustavamman perhesuunittelun. 20.11.2016. Mirka Paavilainen. http://ovumia.fi/blog/ennakoiva-munasolupakastus-mahdollistaa-joustavamman-perhesuunnittelun/

Main

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Ovumia on Pohjois-Euroopan johtava hedelmöityshoitoklinikka. Yhtiö on teknologiajohtaja Suomessa. Ovumian asiakkaille on syntynyt yli 12.000 vauvaa. Katso yhden asiakkaan tarina videolta (https://youtu.be/OrBUdzV2Osc). Yrityksen henkilöstö koostuu yli 40 ammattilaisesta, joilla on yhteensä yli 500 vuoden kokemus hedelmöityshoitojen tekemisestä koti- ja ulkomaalaisille asiakkaille. 

Yhtiön kilpailuetu koostuu seuraavista skaalattavista asioista: 

  • kansainvälisen asiakkaan palveluprosessista,
  • omasta johtamis- ja potilashallintajärjestelmästä,
  • teknologiaa ja osaamista hyödyntävistä sukusolupankeista, 
  • alkionvalinnassa ja alkiodiagnostiikassa käytettävistä tekniikoista,
  • alkioviljelyyn liittyvästä kokemuksesta ja toimintatavoista, sekä
  • kyvystä kasvaa orgaanisesti ja yritysjärjestelyiden avulla.

Asiakaspalvelu on korkeatasoista. Lisäksi Ovumian lääkäri-, hoitaja- ja laboratoriohenkilöstö toimivat poikkeuksellisen saumattomasti moniammatillisena ja –kulttuurisena tiiminä lisäten ja edistäen asiakastyytyväisyyttä ja hoidon onnistumista. Edellä kuvatut kilpailuedut siirretään uuteen yritysjärjestelykohteeseen integrointiprosessin aikana.

Yhtiö on kehittänyt viimeisen neljän vuoden aikana hedelmöityshoitolaboratorioon kehitysbiologian, alkionvalinnan, DNA-diagnostiikan ja munasolupankkiteknologioiden avulla omat toimintaprosessit, joiden avulla raskaustulokset ovat erinomaiset. Yhtiö on investoinut yhdessä TEKES:n kanssa yli 2,5M€:a naisesta ja miehestä johtuvien hedelmättömyyden teknologia- ja hoitomenetelmien käyttöönottoon vuosina 2013-2017. Kehityshanke päättyy joulukuussa 2017. 

Iltalehden 4.1.2017 artikkeli ja Elossa 24h -ohjelma käsittelivät:

 "Aurora on ihmevauva: samanlaisia lapsia vain 80 koko maailmassa - Aurora ainoa Suomessa. Aurora on saanut alkunsa syöpähoitojen ja munasarjakudoksen siirteen jälkeen. Auroran äiti Sanna sairastui aggressiiviseen imusolmukesyöpään vuonna 2009. Syöpähoidot lopettivat munasarjojen toiminnan. Sannan munasarjakudosta leikattiin kuitenkin pakkaseen".

Ovumia on toteuttanut munasarjakudoksen pakastuksen ja sulatuksen sekä tehnyt kaikki hedelmöityksen vaativat laboratoriotyöt (source: http://www.iltalehti.fi/tv-ja-leffat/201701022200048313_tw.shtml). Hanke tehtiin yhteistyössä Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kanssa. 

Ovumia on Mehiläisen jälkeen Suomen toiseksi suurin hedelmöityshoitoklinikka ja ainoa klinikkaketju joka on keskittynyt ainostaan lapsettomuuden hoitoon. Ovumian markkinaosuus yksityisistä hedelmöityshoitopalveluista on 20% (lähde: Ovumian oma arvio). Ovumia on markkinajohtaja munasolulahjoitushoidoissa Suomessa 70%:n markkinaosuudella. Ovumia tekee ainoana Suomessa lähes kaikki munasolulahjoitushoidot suoraan munasolupankista, joka nopeuttaa hoitoprosessia merkittävästi ja antaa asiakkaalle enemmän valinnanvapautta hoidon suhteen. Yhtiön pääkilpailijoina ovat Mehiläinen valtakunnallisesti ja Dextra Helsingissä. Ovumia tavoittelee yritysjärjestelyn avulla merikittävää kasvua pääkaupunkiseudulla sekä ennen kaikkea merkittävästi lisää ulkomaalaisia asiakkaita.

Ovumia kilpailee eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten klinikoiden kanssa kansainvälisistä asiakkaista, jotka haluavat tehdä munasolulahjoitushoitoja ja/tai hyödyntää uusinta geeniteknologiaa alkiovalinnassa ja - diagnostiikassa. Yhtiön liikevaihdosta reilut 20 prosenttia tuli ulkomaalaista asiakkaista ja yhtiön on tarkoitus listää ulkomaalaisten asiakkaiden määrä kolmannekseen tulevien 24 kk:n aikana.

Toimintaamme ohjaavat arvot ovat laadukkuus, asiantuntijuus, yksilöllisyys, ihmisläheisyys ja ennakkoluulottomuus.

Ovumian missio: Mahdollistaa ilo terveen lapsen saamisesta mahdollisimman monelle.

Ovumian visio: Olla hedelmöityshoitoalan paras yritys, jonka liikevaihto on yli 34 miljoonaa euroa noin 6 klinikan turvin noin 3 eri maassa vuonna 2023.

Main

Tiimimme

Tiimimme

Kaikilla Ovumia Fertinovan avainhenkillä on yli 15 vuoden monipuolinen kokemus hedelmöityshoidoista ja laboratoriotoiminnan kehittämisestä. Yhtiön avainhenkilöt ovat:

LT Johanna Aaltonen, Tampereen klinikan vastaava lääkäri, johtoryhmän jäsen,

LT Candido Tomás, Kehitysjohtaja, johtoryhmän jäsen, 

LT Kati Pentti, Munasolulahjoitushoitoasiantuntija

LL Eija Dorbek, Helsingin klinikan vastaava lääkäri

LL Anna Kivijärvi, Jyväskylän klinikan vastaava lääköri

FT Kirsi Kananen, Laboratoriojohtaja (ESHRE certified), johtoryhmän jäsen.

FK Peter Bredbacka,  T&K päällikkö, PGS/PGD-asiantuntija.

Kätilö Päivi Virta, Kansainvälisten asiakkaiden potilaskoordinaattori.

Dosentti Pekka Sillanaukee, hallituksen puheenjohtaja, johtoryhmän jäsen, yhtiön perustaja

 

Main

Johanna Aaltonen

LT, Tampereen klinikan vastaava lääkäri, johtoryhmän jäsen

LT Johanna Aaltonen, Tampereen klinikan vastaava lääkäri, johtoryhmän jäsen, Naistentautien ja synnytysten sekä Lisääntymislääketieteen erikoislääkäri. Runsaasti tieteellisiä julkaisuita mm  APECED-taudin molekyyligenetiikasta ja munasolujen kasvutekijöistä. Erikoisosaamisalueet: geeniteknologia hedelmöityshoidoissa sekä hedelmöityshoitolain ja kudoslain mukaiset viranomaismääräykset. Ovumiassa vuodesta 2011.

https://www.linkedin.com/in/johanna-aaltonen-8908b346/?ppe=1
Main

Candido Tomás

LT, Kehitysjohtaja, johtoryhmän jäsen

LT Candido Tomás, Kehitysjohtaja, johtoryhmän jäsen, Naistentautien ja synnytysten sekä gyn. endokrinologian erikoislääkäri, kehitysjohtaja. Tieteellisiä julkaisuja lapsettomuuden hoidoista. Runsaasti tutkimuksia mm. yhden alkion siirroista, antagonistihoidoista ja pakastetuista alkioista. Johtamis ja potilastietojärjestelmäosaaja. Kansainväliset asiakkaat. Ovumiassa vuodesta 2014 ja sitä ennen Fertinovassa vuodesta 1993.

Main

Kirsi Kananen

FT, Laboratoriojohtaja, johtoryhmän jäsen

FT Kirsi Kananen, Laboratoriojohtaja, johtoryhmän jäsen. Lisääntymisbiologian ja alkioteknologian asiantuntija (ESHRE sertifioitu).  Muut erityisosaamisalueet: hedelmöityshoito- ja kudoslain mukaiset viranomaismääräykset, laatujärjestelmät.  Ovumiassa vuodesta 2007.

 

https://www.linkedin.com/in/kirsi-kananen-27107681/?ppe=1
Main

Peter Bredbacka

FM, Kehityspäällikkö T&K

FM Peter Bredbacka,  Kehityspäällikkö PGS/PGD-asiantuntija. Toiminut Kotieläinjalostuskeskus-FABA:n DNA-laboratorion johtajana 1995-2000. Ollut  2000-2012 kehityspäällikkönä Finnzymes Oy:ssä, jossa toiminut DNA-testien ja -palveluiden kehittäjänä ja uusien DNA:n sekvensointimenetelmien (NGS) tutkijana. Erikoisosaamisalueet: alkiodiagnostiikka, lisääntymismolekyylibiologia ja DNA-diagnostiikka, genetiikka, menetelmäkehitys. Ovumiassa vuodesta 2012.

https://www.linkedin.com/in/peter-bredbacka-5b6a2362/?ppe=1
Main

Päivi Virta

Kätilö, Potilaskoordinattori

Kätilö Päivi Virta, Kansainvälisten asiakkaiden potilaskoordinaattori. Erityisosaaminen lahjamunasoluhoidot kansaivälisten asiakkaiden kanssa. Ovumiassa vuodesta 2015. Toimialalla vuodesta 1993: Fertinova, AVA Suomi, Ava Klinikka Tampere, Ava Riga, Ava Peter. 

https://www.linkedin.com/in/p%C3%A4ivi-virta-098ab045/?ppe=1
Main

Pekka Sillanukee

FT, Dos, hpj, johtoryhmän jäsen

Dosentti Pekka Sillanaukee, CEO, johtoryhmän jäsen, yhtiön perustaja, yhtiön johtaminen, kasvu ja markkinointi. Lääketieteellisen biokemian dosentti Tampereen yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa, runsaasti julkaisuita ja patentteja. Erityisosaaminen laboratorioprosessien kehittäminen, teknologiavetoisen yhtiön kasvu ja kansainvälistyminen, sekä yritysjärjestelyt.  

https://www.linkedin.com/in/pekka-sillanaukee-96653141/
Main

Eija Dorbek

LL, Fertinova Helsinki klinikan vastaava lääkäri

LL Eija Dorbek, Helsingin klinikan vastaava lääkäri, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, erikoisosaamisalueina kansanväliset asiakkaat ja hysteroskopia. Fertinovassa vuodesta 2014. Sitä ennen työskennellyt  Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa Kokkolassa 2006-2013 vastuualueena lapsettomuustutkimukset ja lapsettomuushoidot.

Main

Anna Kivijärvi

LL, Fertinova Jyväskylän vastaava lääkäri

LL Anna Kivijärvi, Jyväskylän klinikan vastaava lääkäri, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri. Työskennellyt Fertinovassa vuodesta 1996. Erityisosaaminen: lapsettomuustutkimukset ja lapsettomuushoidot

Main

Kati Pentti

LT, Hedelmöityshoitolääkäri, Munasoluhajoitushoitoasiantuntija

LT Kati Pentti, Naistentautien ja synnytysten sekä lisääntymislääketieteen erikoislääkäri. Munasolulahjoitushoidot ja kansainväliset asiakkaat. Ovumiassa vuodesta 2015 ja sitä ennen Ava Klinikka Tampereella ja Fertinovassa vuodesta 2009.