IPO

Seafiren listautumisanti NGM Nordic MTF Ruotsiin

Seafire AB:n NGM Nordic MTF -listautumisanti 02.10.–13.10.2017

Tämä pitch ei ole osakeannista laadittu virallinen listalleottoesite. Sijoituspäätös tulee perustaa Ruotsin Finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen, joka on saatavilla tämän pitchin liitetiedostoista sivun lopussa. Virallinen esite on saatavilla vain ruotsinkielisenä. Tämä suomenkielinen pitch ja suomenkielinen teaser ovat epävirallisia käännöksiä virallisesta ruotsinkielisestä materiaalista.

Tämä sisältö on saatavilla myös
ruotsiksi
englanniksi
Tarinamme

Seafire on yritysryhmä joka hankkii kypsiä, noteeraamattomia yrityksiä, joilla on vakiintunut asema markkinoilla. Seafire luo kasvua aktiivisen johtamisen avulla sekä panostamalla muun muassa tuote- ja palvelukehitykseen sekä markkinoiden laajentamiseen.

"Olemme pitkään toimineet pääomasijoitusalalla ja saaneet aikaan hyvää tuottoa ja tuloksia johtavista operatiivisista asemista, ja otamme nyt askeleen toteuttaaksemme unelmamme liiketoiminnan harjoittamisesta ja yhtiöiden kehittämisestä Seafiren kautta.

Meillä on kova halu johtaa ja kehittää yhtiöitä. Tiiminä työskentelemme asiakasläheisesti. Meitä vie eteenpäin myös halu kehittää työntekijöitämme. Työntekijöillämme on kärkiosaamista ja he ovat vahvasti osallisina yhtiön kehityksessä.

Kokemuksellamme ja verkostoillamme hankimme yhtiöitä, joilla on hyvät tuotteet ja markkina-asema, jotta voimme kehittää yhtiöitä pitkäjänteisesti ja tehdä lisähankintoja vahvan kassavirran turvin.

Mallimme on koeteltu ja ennen kaikkea skaalautuva. Hankimme yhtiöitä, joilla on hyvät tuotteet tai palvelut ja kehitämme niitä entistä paremmiksi. Sekä yrityskauppojen seurauksena tapahtuva että orgaaninen kasvu tapahtuvat ilman niin kutsuttua exit-perspektiiviä, mikä takaa kestävän arvonkehityksen ja vahvan kassavirran. Hyvä yhtiö pitää säilyttää – ei myydä. Noteerauksen avulla Yhtiön osake pääsee pääomamarkkinoille, mikä voi tukea Seafiren ja sen tytäryhtiöiden kasvua."

- Johan Bennarsten, perustaja ja toimitusjohtaja, Seafire AB (publ).

Pitkä aikavälin strategia laaditaan liiketoimintamallia kehittämällä, rationalisoinnilla ja tehostamalla toimintaa sekä tuotekehitystä yhdessä markkinointiin ja myyntiin tehtävien panostusten kanssa. Siten voidaan kiihdyttää yhtiön kasvua ja sen strateginen arvo kasvaa

Seafire on hankkinut yhtiöitä vuodesta 2016, ja sillä on tällä hetkellä kaksin täysin omistettua Portfolioyhtiötä, Hedén Group ja Followit Sweden AB. 

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

MARKKINAKATSAUS

Hankintojen kautta tapahtuva kasvu on keskeinen osa Seafiren liikeideaa. Hankinnat perustuvat terveisiin arvonmäärityksiin, ja Seafire kehittää hankittuja yhtiöitä edelleen keskittymällä pitkän aikavälin arvonluontiin. Useat ulkoiset tekijät, kuten kilpailu mahdollisten muiden ostajien kanssa, hankittavissa olevien yhtiöiden tarjonta, hankintarahoituksen saaminen ja korkotasot, vaikuttavat Seafiren mahdollisuuteen edetä suunnittelemaansa hankintavauhtia ja sijoituskriteereitään.

KILPAILU HANKINTAKOHTEESTA

On olemassa eri toimijoita, jotka etsivät samanlaisia hankintakohteita kuin Seafire. Nämä toimijat voidaan luokitella i) yrittäjiin, ii) teollisiin toimijoihin, iii) sijoitusyhtiöihin sekä iv) pääomasijoittajiin. Näistä etenkin yrittäjät ja teolliset toimijat kilpailevat Seafiren kanssa. Molemmilla toimijoilla on operatiivisia resursseja sekä toisinaan myös hankintakykyä. Seafiren kohdeyhtiöiden koko vaatii operatiivista lähestymistapaa, mikä ei tavallisesti sovi pääomasijoittajien tai sijoitusyhtiöiden toimintatapoihin. Kohdatessaan hankintojen yhteydessä kohdeyhtiöiden omistajien erilaisia päämääriä, Seafire saa kilpailuetua operatiivisesta joustavuudestaan ja resursseistaan, hankintayksiköstään sekä joustavasta pääomarakenteestaan.

HANKINTAKOHTEIDEN TARJONTA

Seafiren kohderyhmä, yhtiöt, joiden liikevaihto on enintään 100 MSEK, koostuu useista tuhansista yhtiöistä Ruotsissa, jotka toimivat laajalla skaalalla toimialoja ja joiden koko vaihtelee. Seafirella on huolella rakennetut paitsi kanavat ja verkostot suoraan kohdeyhtiöihin ja omistajiin myös suhteita neuvonantajiin, joilla on myyntitoimeksianto. Potentiaalisia lisähankintoja nykyisiin Portfolioyhtiöihin analysoidaan ja tunnistetaan jatkuvasti.

HANKINTARAHOITUKSEN SAANTI

Seafire pyrkii aina säilyttämään terveen taseen ja rajoittamaan taloudellista riskinottoa. Seafire voi tietyissä tapauksissa hankintoja tehdessään yhdistellä omaa pääomaa hankintalainaan. Kun portfolioyhtiöt on integroitu ja ne ovat siirtyneet Seafiren tiimin hallintaan, voivat ne ajan myötä olla lainoituskelpoisia, jolloin voidaan vapauttaa taloudellisia resursseja. Matalat rahoituskulut ovat tällä hetkellä lainamarkkinoiden tunnusomainen piirre.

PORTFOLIOYHTIÖIDEN MARKKINAT

Hedén Group

Tuotteet ja palvelut: Itse kehitettyjä moottoreita ja ohjausyksiköitä elokuvakameroiden tarkennukseen ja zoomiin.

Asiakkaat: Elokuvatuotantoyhtiöt, mediayhtiöt sekä yhtiöt, jotka vuokraavat ja myyvät välineistöä elokuvayhtiöille maailmanlaajuisesti. Myös yhtiöt, jotka valmistavat edistyneempiä järjestelmiä ja lennokkeja, kuten Shotover, Chrosziel ja Freefly ovat yhtiön asiakkaita.

Kilpailijat: Yhtiöllä ei ole varsinaisesti kilpailijoita paikallisella tasolla, mutta maailmanlaajuisesti kilpailijoita ovat Preston Cinema Systems (USA), C-motion (Itävalta), DJI (Kiina) ja Arri (Saksa).

Päämarkkina: Myynnistä n. 50 prosenttia menee Yhdysvaltioihin ja loput Eurooppaan ja Aasiaan.

Markkinaveturit: Elokuvien striimauksen markkinat ja mahdollisuus käyttää niitä, elokuvatuotannot ja sijoitukset mainoselokuviin sekä tekniikan kehittyminen.

Followit Sweden

Tuotteet ja palvelut: GPS:ää/GSM:ää/radiota hyödyntävien nisäkkäiden jäljitys- ja seurantalaitteiden kehittäminen, valmistus ja myynti. Myös tuotteita ajoneuvojen ja muun varkauksille alttiin omaisuuden jäljitykseen.

Asiakkaat: Ennen kaikkea yliopistot, tutkimuslaitokset sekä muut riistanhoitoon keskittyvät organisaatiot. Yhtiön ajoneuvojen ja muun varkaudelle alttiin omaisuuden seurantatuotteiden asiakkaat ovat ensisijaisesti yksityishenkilöitä (pääasiassa veneen, skootterin- ja koiranomistajia) sekä maansiirtokoneiden ja ammattiajoneuvojen omistajia.

Kilpailijat: Villieläinten GPS-seurantapannoissa yhtiön pääkilpailijoita ovat Vectronic Aerospace GmbH ja Lotec Wireless Inc. Näiden kahden suuren toimijan lisäksi on viitisen muuta yhtiötä, joilla on tietty läsnäolo markkinoilla sekä muutamia paikallisia toimijoita. Yhtiö kilpailee myös GPS-jäljityslaitteiden tuottajien kanssa.

Päämarkkina: Myynnistä n. 30 prosenttia menee Pohjois-Amerikkaan, 35 prosenttia Eurooppaan ja loput muualle maailmaan. Yhtiön ajoneuvojen ja muun varkaudelle alttiin omaisuuden seurantatuotteiden pääasiallinen markkina-alue on lyhyellä aikavälillä Ruotsi ja Pohjoismaat. Pitkällä aikavälillä yhtiö aikoo tarjota tuotteitaan enenevässä määrin myös muille markkina-alueille.

Markkinaveturit: Tutkimuslaitosten villieläinten ja karjan tutkimukseen ja suojeluun osoitetut määrärahat sekä tekninen kehitys. Yhtiön varkauksille alttiin omaisuuden suojaamiseen liittyville tuotteille luo kysyntää kasvanut rikollisuus sekä mahdollisuus hälytyslaitteiden käyttäjien alennettuihin vakuutusmaksuihin.

Tiimimme

Tiimimme

Seafirellä on joustava organisaatio, joka mahdollistaa nopeat päätökset ja hajautetun hallintomallin, jossa pätevät ja kokeneet asiantuntijat toimivat Portfolioyhtiöissä. Tämä malli mahdollistaa sen, että Portfolioyhtiössä säilyy korkea-asteinen yrittäjyys, mikä pitkällä aikavälillä antaa Konsernille mahdollisuuden kasvaa rajallisista avainresursseista huolimatta.

Hedén Group: Yhtiön organisaatio koostuu viidestä työntekijästä, joihin kuuluu insinöörejä, huoltoteknikoita, myyjä ja hallintohenkilö.

Followit Sweden: Yhtiöllä on 13 työntekijää, joista neljä työskentelee hallinnon tukitoimissa (hallinto, markkinointi ja myynti) ja loput yhdeksän tekniikan ja tuotannon tehtävissä.

Alapuolella on esitelty Seafire AB:n operatiivinen ydintiimi. Kattavamman kuvauksen löydät Prospectuksesta tai suomenkielisestä Teaser_FIN_epävirallinen tiedostosta.

Johan Bennarsten

Toimitusjohtaja

Karoliinisen Instituutin lääkärikoulutus ja teknillisen fysiikan DI Uppsalan yliopistosta. Johan on ollut vuodesta 2001 lähtien pääomasijoitusalalla pohjoismaisessa Private Equity-yrityksessä CapManissa. Vuodesta 2008 vuoteen 2015 osakas ja tiimipäällikkö Tukholmassa. Vuosien 2015 ja 2016 aikana Pareto Securities AB:n Corporate Financen osakas.

Mats Gullbrandson

Sijoituspäällikkö

Diplomiekonomi, Göteborgin yliopiston kauppakorkeakoulu. Matsilla on pitkä ja laaja kokemus yrityskaupoista, liiketoiminnan kehittämisestä ja ohjausjärjestelmistä. Noin kymmenen strategisen Corporate Finance -neuvonannon parissa vietetyn vuoden jälkeen Mats siirtyi Private Equity-puolelle, ja oli osakkaana rakentamassa CapManin ruotsalaista Buy-Out -toimintaa. Matsilla on myös operatiivista kokemusta vuosilta 2014-2015, jolloin hän oli myymäläketju Gallerix AB:n toimitusjohtaja ja luotsasi menestyksekästä Turn-Aroundia.

Peter Friberg

Talouspäällikkö

Diplomiekonomi, Göteborgin yliopiston kauppakorkeakoulu. Peter on työskennellyt talouspäällikkönä monissa eri yhtiöissä ja aloilla. Lisäksi Peter on istunut pörssinoteeratun saha- ja tehdaskonserni Bergs Timber AB (publ):n hallituksessa yli kymmenen vuotta.