Osake
Kierros on suljettu

Weecos.com - vastuullisen elämäntavan edelläkävijä

Yhteistyössä Nordean kanssa

Weecos on globaalisti skaalautuva, ainutlaatuinen verkkokauppapaikka Pohjoismaiden suurimmalla vastuullisten designtuotteiden valikoimallaan. Yli 260 itsenäistä merkkiä ja maailmaa muuttava heimo. Tule mukaan muutoksen tekijäksi!

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

Vuonna 2011 me, lapsuudenystävät Anna ja Hanna, havahduimme pohtimaan nykyisen kulutustahdin järjettömyyttä. 90-luvun lopulla alkanut pikamuodin kierre oli vain kiihtynyt ja muuttanut asenteita tehden kaikesta kertakäyttöistä – lähes arvotonta. Mihin olivat kadonneet vuosien käyttöä kestävät vaatteet? Kenen käsissä ja millaisissa oloissa olivat valmistuneet yhden kesän kestäneet kengät? Ja kenen taskuun rahat ostoistamme oikeasti menivät? Huomasimme, että monet lähipiirissämme miettivät täysin samoja asioita.

Ympäristöä ja ihmisiä kunnioittaville tuotteille oli selkeä tarve. Suomessa ja maailmalla syntyi jatkuvasti lisää uusia, upeita, vastuullisia design-merkkejä, joiden löytäminen oli kuitenkin työlästä ja ne olivat monien ulottumattomissa. Emme etsinnöistä huolimatta löytäneet verkosta palvelua, jonne ne olisi koottu yhteen. Näin meille syntyi ajatus ratkaisusta, kestävän elämäntavan digitaalisesta keskuksesta Weecosista.

Heti ensiaskeleista lähtien Weecosilla on ollut kaksi tavoitetta. Haluamme, että vastuullisesti toimivien merkkien laadukkaat tuotteet ovat helposti löydettävissä, jolloin asiakkaat voivat hankkia arvomaailmansa mukaisia tuotteita ja palveluita luotettavasti ympäri maailman. Lisäksi haluamme muuttaa ihmisten asenteita kohti kestävämpiä kulutusvalintoja. Emme voi jättää taaksemme elinkelvotonta planeettaa.

Visio ja missio

Weecos on Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäinen kauppapaikka-alusta joka keskittyy vastuulliseen designiin ja itsenäisiin merkkeihin. Weecosin sisältö ja vaatteista, hyvinvointi- sekä kodin tuotteista koostuva laaja tuotevalikoima on ainutlaatuinen. Vastaavalla liiketoimintakonseptilla toimivia kauppapaikkoja on maailmanlaajuisestikin erittäin vähän.  

Visionamme on olla viiden vuoden päästä inspiroiva, vastuullisen elämäntavan globaali keskus – maailmaa muuttavan Weecos-heimon digitaalinen koti. Uskomme yhteisön voimaan, toiminnan luotettavuuteen ja läpinäkyvyyteen kaikessa, mitä teemme.

Missiomme on

 • toimia vastavoimana kertakäyttökulttuurille.
 • yhdistää vastuulliset merkit tiedostavien ihmisten kanssa ja auttaa ihmisiä tekemään arvojensa mukaisia sekä kestävää kehitystä edistäviä valintoja helposti.
 • vaikuttaa yhteiskuntaan ja ympäristöön positiivisesti, ei kuluttavasti.
 • luoda parempaa tulevaisuutta inspiroivien merkkien kanssa.

Arvomme kiteytyvät seuraavasti:

 • Vastuullisuus
 • Yhteisöllisyys
 • Läpinäkyvyys
 • Luotettavuus
 • Seikkailunhalu

Weecos on kestävän kulutuksen kauppapaikkojen pioneeri

Ensimmäinen versio Weecosista lanseerattiin vuonna 2013, jolloin kauppapaikka-alustoja oli suurten toimijoiden lisäksi vain muutamia. Saimme kuulla olevamme hullun rohkeita kehittäessämme teknisesti näin haastavaa alustaa. Olemme uskoneet kuitenkin sitkeästi visioomme ja viidessä vuodessa Weecos on kasvanut Pohjoismaiden suurimmaksi ja ainoaksi kauppapaikaksi,  joka keskittyy vain vastuullisuuteen ja arvopohjaiseen valikoimaan. Päätuoteryhmiä ovat naisten vaatteet ja asusteet, lasten vaatteet, hyvinvointituotteet sekä kodinsisustus ja pientuotteet.

Kauppapaikka-alustan liiketoimintamalli on erilainen kuin perinteisessä verkkokaupassa. Jokainen merkki ylläpitää omaa kauppaansa kauppapaikka-alustalla ja asiakas voi ostaa tuotteita samanaikaisesti usealta eri merkiltä. Oston jälkeen tilaus ja maksu hajautetaan automaattisesti eri merkkien kesken ja merkit lähettävät tuotteet asiakkaille omista varastoistaan.

Ensi vuonna otamme seuraavat merkittävät askeleet, kun julkaisemme uudistuneen Weecosin alkuvuodesta 2019. Uudistunut Weecos on maailman ensimmäisiä kauppapaikkoja, joka tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden filtteröidä ja valita tuotteita omien arvojensa perusteella. Sisällöntuotanto siirtyy uudelle tasolle, kun Weecos yhdistää uudistuneessa alustassa kauppapaikan ja digitaalisen lehden. Muutumme kauppapaikasta kokonaisvaltaiseksi ja inspiroivaksi lifestyle-kokemukseksi. Weecos hakeekin nyt rahoitusta vastuulliseen elämäntapaan inspiroivan kauppapaikan edelleen kehittämiseen, sekä globaalin kasvun käynnistämiseen.

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Vastuullisuuteen keskittyvä konsepti vastaa kuluttamisen megatrendeihin

Weecosin sisältö ja tuotevalikoima ovat ainutlaatuisia. Weecos on alallaan tuoteportfolioltaan Suomen ensimmäinen kauppapaikka-alusta, ja vastaavalla liiketoimintakonseptilla ja vastuullisella tuoteportfoliolla toimivia kauppapaikkoja on maailmanlaajuisestikin erittäin vähän. Kilpailun vähyys johtunee siitä, että ominaisuuksiltaan monipuolisen monikauppiasjärjestelmän rakentaminen on teknisesti haastavaa. Räätälöidyn ja erityisesti sisältöön keskittyneen kauppapaikan rakentaminen vaatii vakaan rahoituspohjan, sillä ansaintamalli on usein komissiopohjainen. Vaaditaan pääomaa, jotta yritys selviää alun haastavista vuosista ennen kuin kriittinen massa asiakkaissa ja valikoiman laajuudessa on saavutettu.

Etsimme Weecosiin inspiroivia, laadukkaita, kaupallisia merkkejä ja tuotteita, joilla on takanaan tunteita herättäviä tarinoita ja jotka täyttävät vastuullisuuskriteerimme. Valikoimallaan Weecos vastaa täysin molempiin tämän päivän kuluttamista ohjaaviin megatrendeihin. Megatrendit ovat:

 1. Kuluttajat ovat yhä tiedostavampia, ja heidän ostokäyttäytymistään ohjaa omaa identiteettiä ja arvoja tukeva kuluttaminen.
 2. Kuluttajat tekevät yhä useammin ostoksia verkossa. (lähteet: 123

Jokainen Weecosissa oleva merkki on läpäissyt Weecosin vastuullisuuskyselyn, jota kehitetään yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Merkin ja tuotteiden vastuullisuutta arvioidaan taloudellisen ja sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun näkökulmista. Kyselyssä merkki avaa ja perustelee muun muassa tuotteidensa materiaalivalintoja ja tuotantopaikkoja. Tärkeää on huomata, ettei vastuullisuus ole mustavalkoinen asia, ja siksi merkin vastuullisuus voikin toteutua monella eri tavalla. Vastuullisuuden toteutumista pitää tarkastella tuotteen koko elinkaaren ajalta aina raaka-aineista suunnitteluun ja tuotantoon sekä myynnistä kulutukseen.

Vastuullisuus ei kuitenkaan rajoitu Weecosissa vain tuotteiden tarkasteluun. Haluamme tukea harkittuja ostoja ja olla mukana vaikuttamassa yhteiskuntaan. Weecosissa olevat pienet ja keskisuuret merkit pystyvät kehittämään uusia toimintamalleja, kuten vähentämään tekstiilijätettä ennakkomyynnillä. Merkit pystyvät ratkaisemaan myös yhteiskunnallisia haasteita kierto- ja jakamistaloudella. Tiedon jakaminen, esimerkiksi materiaaleista tai hintarakenteesta, edistää läpinäkyvyyttä ja auttaa asiakkaita omien kulutustottumuksiensa tarkastelussa.

Weecosin liiketoimintamalli skaalautuu globaalisti

Kauppapaikka-alusta sekä automatisoitu tilausten ja rahaliikenteen hajautus mahdollistavat rajattoman globaalin skaalautuvuuden. Weecosin liiketoimintamallissa pääomaa ei sitoudu omaan varastoon, vaan jokainen merkki ylläpitää omaa kauppaansa. Weecosin ansaintamallin perusta on yksinkertainen: Weecos ottaa 20 % provision jokaisesta ostoksesta, ja loput liikevaihdosta hajautetaan automaattisesti tuotteet myyneelle yritykselle tai yrityksille.

Tällä hetkellä yrityksille ei tule provision lisäksi muita kiinteitä maksuja. Weecos kehittää myynnistä otettavan provision rinnalle ansaintamalleja, jotka parantavat asiakaskokemusta, lisäävät myynnin työkaluja ja ovat yrityksille mekanismiltaan myyntiin kannustavia. Näillä ansaintamalleilla pystymme tarjoamaan yrityksille palveluita, joilla he voivat kehittää omaa liiketoimintaansa ja lisätä näkyvyyttään, sekä myyntiään.

Weecosin kautta myydään tällä hetkellä tuotteita Suomen lisäksi useisiin maihin, etenkin Ruotsiin, UK:hon ja USA:han. Kansainvälisessä myynnissä on päästy vasta alkuun, ja mahdollisuudet laajentaa ja kasvattaa myyntiä eri maihin ovat lähes rajattomat. Weecosissa on tällä hetkellä mukana pilottiyrityksiä Ruotsista, Puolasta, Britanniasta, Saksasta, Virosta, Liettuasta, Tanskasta ja Belgiasta. Vuonna 2017 Weecosin kautta tapahtuva kokonaismyynti oli yli 2 miljoonaa euroa ja liikevaihto yli 400 000 euroa.

Vahvat kansainväliset partnerit mukana liiketoiminnan kehittämisessä

Weecos on solminut merkittävän sopimuksen kansainvälisen Venture Capital yhtiön Custos Groupin kanssa. Custos sijoittaa nuoriin yhtiöihin, jotka haluavat mullistaa oman markkinansa digitaalisen palvelun avulla. Custosin avulla Weecos saa pääsyn heidän ekosysteemiinsä, joka käsittää mm. asiantuntija-apua Go to market -strategian luomisessa ja toteuttamisessa. Ensimmäisessä vaiheessa Weecos rakentaa Ruotsin markkinan näkyvyyden yhteistyössä Custosin kanssa, mm. heidän yhtiönsä omistaman Metro lehden ja Metro Mode sivuston avustuksella. Ensimmäisen vaiheen sopimus on voimassa vuoden 2021 loppuun. Tämän jälkeen samanlainen markkinoiden avaus on suunniteltu toteutettavan mm. UKssa ja USAssa, mutta näistä ei ole vielä sopimuksia. Sopimus käsittää vähintään 1 000 000 euron arvosta medianäkyvyyttä ja markkinointia Ruotsissa. Tätä vastaan Custos ottaa 40% osuuden Weecosin saamasta myyntikomissiosta Ruotsin markkinalla koko sopimuskauden ajan (v. 2021 loppuun asti). Kokonaismyynnissä tämä tarkoittaa n. 8% osuutta. Custos Group on yksi Weecosin omistajista 20% osuudellaan. Custos on saanut osuutensa Weecosista tämän sopimuksen nojalla. 

Ruotsin markkinoiden ensimmäiset askeleet on otettu jo marraskuun puolivälissä 2018, kun Weecos avasi pop up -myymälän Ruohonjuuren tiloihin Tukholman keskustaan (Happy Food Store). Yhteistyöllä testataan Weecosin kivijalkakonseptin ja tuotevalikoiman toimivuutta uusien markkinoiden avaamisessa ja haetaan näkyvyyttä uudella markkina-alueella.

Vuosien 2019–2021 tavoitteena on avata Ruotsin ja muun Pohjois-Euroopan sekä USAn markkinat. Laajentaminen uusille markkinoille tapahtuu Custos Groupin verkostojen ja medioiden, sekä rekrytoitavien maajohtajien, asiakaspalvelu- ja kauppiastukihenkilöiden avulla. Maajohtajien vastuulla on rakentaa ja ylläpitää maan merkkivalikoimaa, markkinointia ja vaikuttajaverkostoja. Kielitaitoiset tekniset tuki- ja asiakaspalveluhenkilöt varmistavat, että Weecosin palvelutaso on ensiluokkaista ja paikallista. Tämän lisäksi rakennamme merkittävimpiin kaupunkeihin Weecos House -kivijalkakonsepteja, jotka mahdollistavat fyysisen läsnäolon ja kohtaamiset asiakkaiden kanssa.

Valveutuneen kuluttajaryhmän kasvun arvioidaan maailmanlaajuisesti olevan merkittävää

Weecosille ja mukana oleville merkeille on kysyntää globaaleilla markkinoilla. Markkinoiden vauhdikas kasvu, kaupan alan digitalisoituminen ja alan megatrendit, eli jatkuvassa nousussa oleva merkityksellinen ja vastuullinen kuluttaminen, vahvistavat käsitystämme siitä, että Weecosille on ulkomailla kysyntää. Edelläkävijänä Weecosilla on mahdollisuus ottaa kärkipaikka ja olla viiden vuoden päästä johtava digitaalinen muutoksen tekijä, inspiroivan ja kestävän elämäntavan digitaalinen keskus.

Kuluttajien käyttäytyminen on muuttunut ja muuttuu lähivuosina edelleen radikaalisti. Vastuullisuus, tuotannon eettisyys, läpinäkyvyys ja tuotteiden merkityksellisyys ovat entistä tärkeämpiä ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Espanjassa ja Saksassa peräti neljännes kuluttajista kertoo tuotteen ympäristöystävällisyyden olevan pääsyy ostaa luonnollisia ja luomutuotteita.  Vastaavaa kertoo Italian ja Ranskan kuluttajista joka viides. Kaksi viidestä brittiläisestä 16–24-vuotiaasta naisesta haluaa vaatteisiin enemmän ympäristöystävällisiä materiaaleja. (Mintel Research, Europe Consumer Trends 2018.)

Vastuullisuudesta puhuminen ei kuitenkaan yksinään riitä. Internetin ja nopean tiedon aikakaudella ihmiset vaativat enemmän tietoa ja lupausten konkretisoimista sekä kyseenalaistavat yrityksiltä saatua informaatiota. Sosiaalisuus mahdollistaa sen, että ihmiset voivat puuttua heti havaitsemiinsa epäkohtiin tai epäilyksiin yrityksen toiminnasta. Asiakkaat odottavatkin, että yritykset ovat entistä proaktiivisempia tiedon ja palveluiden tarjoajia. (Mintel Research, Europe Consumer Trends 2018.)

Suurten verkkokauppajättiläisten, kuten Amazonin ja eBayn, valikoimaviidakkojen sijaan asiakkaat hakevat persoonallisempia, sisällöltään rikkaampia sekä arvojaan vastaavia tuotteita ja palveluita. Myös hinnan merkitys on vähentynyt merkittävästi. Esimerkiksi vuonna 2017 Yhdysvalloissa hinnan merkitys ostoa ohjaavana tekijänä oli tippunut jopa 12,8 %:a suhteessa edellisvuoteen. Ihmiset etsivät merkityksellisempää sisältöä ja tuotteita. Laskusta huolimatta hinta säilyy edelleen merkittävimpänä ostopäätöksen tekijänä. (KIBO Consumer Trends Report 2018.

Tämän hetkistä markkinoiden kokoa voidaan arvioida niin kutsutun LOHAS-ryhmän (Lifestyles of Health and Sustainability) kautta. Maailman laajuisesti noin 100 miljoonan ihmisen lasketaan lukeutuvan tähän valveutuneeseen kuluttajaryhmään, ja esimerkiksi USA:ssa, EU:ssa ja Japanissa 18–29 % kuluttajista lukeutuu LOHAS-kuluttajiin. Markkinoiden kooksi arvioitiin vuonna 2014 jo 546 miljardia dollaria. USA:ssa tämä merkitsee 355 miljardia dollaria. Markkinasegmentin kasvu on merkittävää ja nousussa myös Aasiassa.  (Lähde)

Sitoutunut Weecos-heimo haluaa muuttaa maailmaa

Weecos ei ole vain kauppapaikka, vaan samat arvot omaava heimo. Weecos-heimoa yhdistää halu rakentaa niin ympäristöä kuin ihmisiä kunnioittava yhteiskunta ja maailma. Weecos tarjoaa alustan kaupanteolle ja kuluttamisen muutokselle. Jokainen haluaa jättää taakseen paremman yhteiskunnan kuin millaisena se meille annettiin.

Tällä hetkellä Weecos-heimoon kuuluu jo yli 260 merkin lisäksi 11 000 uutiskirjeen tilaajaa, yli 21 000 Facebook-seuraajaa ja yli 10 000 Instagram-seuraajaa. Asiakastutkimuksissamme on selvinnyt, että Weecosin palataan aina uudelleen, koska meiltä löytyy paitsi täysin ainutlaatuinen valikoima samasta paikasta, myös merkkejä, joiden arvomaailma vastaa asiakkaan omaa arvomaailmaa. Olemme siis onnistuneet merkkien ja asiakkaiden yhdistämisessä Suomessa, ja nyt haluamme yhdistää heidät myös globaalisti.

Weecosissa vieraillaan kuukaudessa keskimäärin 100 000 kertaa, ja ostoksia tehdään kuukausittain keskimäärin tuhannesta kolmeentuhanteen. Vuonna 2017 tuotteita ostettiin Weecosin kautta yli 2 miljoonalla eurolla, ja sivustollamme vieraili yhteensä yli 500 000 uniikkia kävijää. Valikoimamme on kasvanut kattamaan lähes 7000 tuotetta yli 260 merkiltä.

Kilpailijat

Weecos on alan pioneeri eikä kansainvälisesti täysin vastaavan tuoteportfolion kauppa-alustoja ole olemassa. Perinteisiin verkkokauppoihin verrattuna Weecosin kilpailuetuna on alustan mahdollistama kansainvälinen ja laaja tuotevalikoima. Globaalisti Weecosin kilpailijakenttää voidaan tarkastella muiden hieman vastaavien kauppapaikka-alustojen kautta.

Etsy – Shop for anything from creative people everywhere

Lähimpänä Weecosin toimintalogiikkaa, tuoteportfoliota ja asiakaskuntaa on yhdysvaltalainen Etsy. Vuonna 2005 perustettu Etsy keskittyi aluksi vintage-tuotteisiin, mutta sen valikoima on laajentunut kattamaan käsitöitä ja jopa massatuotettuja tuotteita. Etsy on käsitöihin ja uniikkeihin tuotteisiin keskittyneiden kauppa-alustojen globaali markkinajohtaja.

ASOS Marketplace – Hot New Brands, Labels and Vintage Boutiques

ASOS Marketplace on brittiläinen 800 itsenäisen brändin kauppapaikka, joka toimii ASOS verkkokaupan rinnalla. Valikoima on painottunut vintage-tuotteisiin. ASOS Marketplacen myyntivolyymista ei ole löydettävissä tietoa. ASOS painottaa itsenäisiä, mielenkiintoisia, nousevia brändejä, mutta ei ota lainkaan kantaa tuotteiden vastuullisuuteen.

Tictail – Shop and discover emerging brands around the world

Vuonna 2012 perustettu ruotsalainen Tictail on itsenäisiin nouseviin brändeihin keskittynyt verkkokaupparatkaisu ja kauppapaikka. Aluksi Tictail kehitti helposti käyttöön otettavaa verkkokaupparatkaisua, mutta viime vuosina se on ottanut rinnalleen enemmän kauppapaikkalähtöisen ajattelutavan. Tictail on avannut rajapintansa kolmansille osapuolille, ja sen vahvuus on kaupantekoa vahvistavien sovellusten monipuolisuus. Vuoden 2016 aikana Tictail avasi myymälän New Yorkiin. Tictail ei ota mitään kantaa tuotteiden vastuullisuuteen.

Avocadostore – Eco Fashion & Green Lifestyle

Avocadostore on saksalainen kauppapaikka vastuullisille ja ekologisille tuotteille. Avocadostoren tuotevalikoima vastaa samaan tarpeeseen kuin Weecos. Avocadostore toimii kuitenkin ainoastaan Saksan markkinoilla, eikä sillä ole tiivistä sisällöntuotantoa. Avocadostoressa asiakas pystyy hakemaan tuotteita saksaksi arvojensa perusteella.

Tiimimme

Tiimimme

Tiimimme koostuu kokeneista design-alan, digitaalisen palvelumuotoilun, markkinoinnin ja viestinnän sekä vastuullisen liiketoiminnan osaajista. Tiimiä yhdistää usko siihen, että kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan avulla pystymme muuttamaan maailmaa. Uskomme yhteisön voimaan, ja siksi olemme luoneet Weecosin ympärille yritysten, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden tiiviin verkoston. Tämä sitoutunut ekosysteemi jakaa kanssamme samat arvot.

Kansainvälisestikin kokenut hallituksemme ohjaa toimintaamme ja strategiaamme kohti kansainvälistä läpimurtoa. Teknisestä kehityksestä vastaa suomalainen, alustaamme erikoistunut ja erittäin kokenut ohjelmistotalo Druid. Vuoden 2019 alussa julkaistavan uudistetun Weecosin ilmeestä vastaa palkittu digitoimisto Agency Leroy, joka pitää huolen siitä, että Weecosin ilme ja käyttökokemus ovat kansainvälistä huipputasoa.

Hanna Lusila

Toimitusjohtaja ja perustaja

Hanna on toinen Weecosin perustajista ja yrityksen toimitusjohtaja. Ennen kuin yrittäjyys Weecosissa vei mukanaan, Hanna hankki koulutuksen ihmisläheisestä tietotekniikasta ja palvelumuotoilusta ja työskenteli viisi vuotta Nokia Oy:n palveluksessa. Hannaa ajaa eteenpäin positiivinen uteliaisuus maailman ilmiöihin. Sama uteliaisuus näkyy siinä, miten Hanna ohjaa Weecosia rohkeasti eteenpäin kohti mielenkiintoisia, uusia seikkailuja. Hanna uskoo siihen, että eri alojen yhteistyöllä ja vastuullisella, kaupallisesti kannattavalla liiketoiminnalla voidaan tehdä ympäristön kannalta merkittäviä positiivisia tekoja.

https://www.linkedin.com/in/hanna-lusila-6944514/

Anna Kurkela

Perustaja

Anna on toinen Weecosin perustajaosakkaista. Hän on erittäin omistautunut yrittäjä ja luova muotoilija, jolla on taito rakentaa mieleenpainuva brändi. Annan innovatiivisuus, päämäärätietoisuus ja kirkas visio ovat auttaneet rakentamaan Weecosia siihen pisteeseen, missä se on nyt. Annalla on yli 10 vuoden kokemus design-alalta, vastuullisesta liiketoiminnasta sekä yrittäjyydestä, ja hän on myös menestyneen lastenvaateyrityksen Papu Design Oy:n perustaja. Intohimona ja työn moottorina on rakentaa merkityksellistä liiketoimintaa, jonka avulla pystyy vaikuttamaan asioihin maailmanlaajuisesti.

https://www.linkedin.com/in/anna-kurkela-42183a53/

Lotta Heinämäki

Lotta on idearikas markkinoinnin osaaja, jonka vastuulla on Weecosin digi- ja sosiaalisen median markkinoinnin kehittäminen. Lotan vahvuuksia ovat tavoitteellisuus, kokonaisuuksien hallinta ja visuaalinen näkemys. Hänen asiakaslähtöinen ajattelunsa on mahdollistanut sitoutuneen asiakasyhteisön luomisen sekä heitä hyvin palvelevan markkinointisisällön kehittämisen. Lotta on päämäärätietoinen tiimipelaaja, joka uskoo, että parhaisiin tuloksiin päästään yhdessä kunnianhimoisten ja asialleen omistautuneiden ihmisten kanssa. Weecosin ja vastuullisen designin vieminen kansainvälisille markkinoille on Lotan intohimo.

https://www.linkedin.com/in/lotta-heinämäki-545348b8/

Anu Hurme

Anulla on erikoisosaamista vastuullisesta liiketoiminnasta, vastuullisuusviestinnästä ja vastuullissisältöjen kehittämisestä. Anu vastaa Weecosissa myös yritys- ja järjestöpartneruuksista sekä asiakaspalvelusta. Aiemmin Anu on työskennellyt useita vuosia journalismin parissa Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoimituksissa sekä asiaohjelmissa. Anu on omistautunut ja aikaansaava ja haluaa Weecosin kautta muuttaa ihmisten kulutusasenteita vastuullisempaan suuntaan. 

https://www.linkedin.com/in/anu-hurme-ab4aa7a7/

Joonas Saari

Joonas vastaa Weecosin asiakasyrityksistä sekä brändi- ja tuotevalikoimasta. Joonaksen vastuualueita ovat myös visuaalisen sisällön ja graafisen ilmeen suunnittelu sekä Weecosin oman brändin kehittäminen. Joonaksella on koulutus muotialan huippuyliopistoista Lontoossa ja Helsingissä sekä yli viiden vuoden kokemus vaatetusalan yrittäjänä, jonka aikana hän yhdisti oman kivijalkamyymälänsä verkkoliiketoimintaan. Joonas suhtautuu intohimoisesti hyvän designin välittämiin tunteisiin ja tarinoihin sekä siihen, miten ne tuovat merkityksellisyyttä ihmisten elämään.

https://www.linkedin.com/in/joonas-saari-061442119/

Marina Vahtola

Hallituksen puheenjohtaja ja osakas

Hallitusammattilainen Marina Vahtola on toiminut Weecosin hallituksen puheenjohtajana elokuusta 2016 alkaen. Marinalla on yli 25 vuoden kokemus suurten ketjuyritysten ylimmän johdon tehtävistä, ja hän on toiminut yli 10 vuotta toimitusjohtajana. Marina on ollut rakentamassa muun muassa Bauhaus-ketjua Suomeen. Nykyään Marina toimii yli 10 yrityksen hallituksessa Suomessa, senior advisorina Ruotsissa kansainvälisissä kaupan alan ketjuissa ja hänellä on useita kansainvälisiä luottamustehtäviä. Marinan erikoisosaamisalueita ovat strategisten asiakaslähtöisten liiketoimintamallien kehittäminen, uudet innovatiiviset tuote- ja palvelukonseptit, verkkokauppastrategiat, brändistrategia sekä digitaalinen markkinointi.

https://www.linkedin.com/in/marina-vahtola-56233652/

Nicolas Fogelholm

Hallituksen jäsen ja osakas

Nicolas Fogelholm on työskennellyt kansainvälisen verkkokaupan parissa yli 10 vuotta. Hän on ollut perustamassa Tulos Helsinkiä, Suomen johtavaa asiakaskokemuksen ja markkinoinnin toimistoa. Nykyään Fogelholm toimii hallitusammattilaisena useissa kasvuyrityksissä sekä senior advisorina kansainvälistyvissä verkkokaupoissa.

https://www.linkedin.com/in/nfinland/

Niclas Ahlström

Hallituksen jäsen ja osakas

Niclas Ahlström on sarjayrittäjä ja hallitusammattilainen. Hän toimii myös senior advisorina BoCapille. Niclas perusti vuonna 2015 Made by Choice kalusteyrityksen, joka on Suomen parhaita kalustevalmistajia. Niclaksella on MSc kansainvälisestä liiketoiminnasta ja rahoituksesta Hankenista. Aikaisemmin hän on ollut muun muassa FundedByMe:n johtoryhmässä, Harrodsilla ja Fazerilla. 

https://www.linkedin.com/in/niclas-ahlström-83b72958/
Riskit

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan tähän riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.

Pitchin liitteenä on luottotietoraportti, jolla voi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

Konseptin menestyminen kansainvälisesti

Täysin Weecosin konseptilla toimivia digitaalisia kauppa-alustoja ei globaalisti ole , joten konseptin toimivuutta kansainvälisesti ei ole vielä todistettu. Weecosin kaltaisen konseptin kohdalla on olemassa riski siitä, että toinen toimija perustaa täysin vastaavalla konseptilla toimivan, kilpailevan digitaalisen kauppapaikan, jolloin kilpailutilanteen kiristymisellä voi olla negatiivinen vaikutus yhtiön tulokseen. Olemassa olevilla toimijoilla on kuitenkin iso työ rakentaa uskottavuus vastuullisena toimijana. Monille merkeille markkinapaikan kokonaisportfolio merkitsee paljon, eivätkä he välttämättä imagollisesti halua liittyä kauppapaikkaan, joka ei muuten arvoiltaan vastaa merkin arvoja.

Weecos on onnistunut luomaan Suomessa tukevan aseman omassa segmentissään, ja tämä luo Weecosille kilpailutilanteessa erinomaisen etumatkan. Samaa etumatkaa tavoitellaan nyt kansainvälisesti. Weecosin etuna on se, että vastaavanlaisen räätälöidyn kauppa-alustan kehitys on suuri investointi, johon harvalla toimijalla on mahdollisuuksia.

Liiketoimintamalliin liittyvä riski

Weecosin komissiopohjaiseen liiketoimintamalliin liittyy tiettyjä riskejä. Tällä hetkellä olemme hyvin riippuvaisia kuukausittaisesta myynnistä, ja muuta liikevaihtoa tuovaa laskutusta on satunnaisesti erilaisten myynti- ja koulutustapahtumien yhteydessä. Ansaintamallia on tarkoitus muuttaa enemmän laskutusperusteiseksi, jolloin muun muassa hyvin myyvien yritysten komissiota voidaan pienentää ja yrityksille voidaan tarjota myyntiä tukevia lisäpalveluita. Tällöin liiketoimintamalliin liittyvä riski pienenee, ja saamme yritykset ajamaan asiakkaitaan yhä enemmän Weecosiin.

Maineriski

Arvoihin pohjautuvassa verkkokauppaliiketoiminnassa maineeseen voivat vaikuttaa negatiivisesti tuotteiden laatuun ja alkuperään liittyvät riskit. Weecosissa merkit ylläpitävät omia kauppojaan, ja tähän liittyy riski tuotteiden alkuperän valvonnasta ja yritysten vastuullisuuslupausten toteutumisesta. Merkkien itse tuottamaan sisältöön liittyy myös riski Weecosiin sopimattomasta sisällöstä. Tätä riskiä minimoidaan sopimuksilla ja Weecosin mahdollisuudella poistaa Weecosin arvojen vastainen sisältö. Negatiivisilla asiakaskokemuksilla ja huonolla julkisuudella voi olla negatiivinen vaikutus yhtiön tulokseen. Weecos kiinnittää erityistä huomiota siihen, että asiakaskokemus on onnistunut. Tästä pitää huolen hyvä asiakaspalvelu ja palvelun sujuva toiminta. Tällä minimoidaan mahdollisia huonoon julkiseen maineeseen liittyviä riskejä. 

Henkilöriski

Henkilöriskin toteutuminen voi vaikeuttaa yhtiön toimintaa. Avainhenkilöihin liittyvien riskien arvioidaan kuitenkin olevan suhteellisen vähäisiä. Weecosilla on sitoutunut ja osaava ydintiimi. Lisäksi palvelun kehityksestä vastaa pitkäaikainen ja luotettava kumppaniyritys, mikä vähentää riippuvuutta yksittäisistä henkilöistä.

Tietoturvariski

Verkkokauppaliiketoimintaan sisältyy aina tietoturvaan liittyvä riski. Weecos on suojattu https-protokollalla, ja pitkäaikainen tekninen kumppani Druid valvoo, että mahdolliset syntyvät tietoturva-aukot korjataan välittömästi niiden löydyttyä. Weecosissa noudetaan Euroopan Unionin tietoturva-asetusta.

Rahoitusriski

Yhtiössä rahoitusriski liittyy ensisijaisesti rahoituksen saatavuuteen ja maksuvalmiuteen. Yhtiö tarvitsee uusia rahoituskierroksia kansainvälisen skaalautumisen turvaamiseksi ja uusien markkinoiden haltuun ottamiseksi. Liiketoiminta on saatu kannattavaksi tilikauden 2017 aikana, ja tähän asti tarvittavan rahoituksen järjestäminen on onnistunut yhtiöltä hyvin.

Kansainväliseen lainsäädäntöön liittyvä riski

Kansainväliseen verkkokauppaliiketoimintaan liittyy lainsäädännöllisiä riskejä. Näitä riskejä pyritään minimoimaan sopimuksilla ja markkina-alueiden huolellisella valinnalla. Weecos toimii kauppatapahtumassa juridisesti palvelun välittäjänä, jolloin kauppiaaseen kohdistuva kansainvälisen kaupan riski on Weecosin osalta minimoitu.

Taloudellisiin ennustuksiin liittyvä riski

Esitetyt ennusteet ja tulevaisuuden suunnitelmat ovat epävarmoja. Jos tavoitteisiin ei päästä, voi tällä olla negatiivinen vaikutus yhtiön tulokseen, osingonmaksukykyyn sekä sijoituksen arvoon. Pelkästä tuotemyynnistä tapahtuva ansaintamalli on yksipuolisuudessaan riski. Tätä riskiä minimoidaan kehittämällä erilaisia muita ansaintamalleja provision rinnalle.