<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1656252674645825&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

4 fördelar med att ha många aktieägare

Invesdor insikter | Finansiering och investering | 04.05.2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sodales facilisis semper. Nulla lectus justo, auctor in tempus in, eleifend eu purus. Curabitur lobortis dolor non urna condimentum dignissim.

Det har varit en uppsjö av debatt och kommentarer om fördelarna och nackdelarna med att ha flera olika aktieägare. Eftersom stora multinationella företag redogör för sina orsaker till att noteras (eller avstå från detta), har debatten påverkats av fördelarna med att ha många aktieägare.

Moderna företag verkar gynna spridningen och mångfalden av aktieägare - men varför är det så? Nedan försöker vi belysa effekterna och fördelarna med en bred aktieägarbas för företag.

1. Framtida finansiering

För tillväxtföretag är det viktigt att förbereda sig för framtida finansieringsrundor. De företag som önskar att så småningom notera sig, måste vara medvetna om kraven för börsnotering. För att säkerställa tillräcklig likviditet i handeln, förutsätter många börser ett minimiaktieägarantal för en notering. I Finland kräver exempelvis OMX’s mindre börs, First North, att företagen ska ha minst 300 aktieägare, eller 100 med likviditetsgaranti, för att kunna notera sig. Företagets tillväxtambitioner kan hindras om dess aktieägarebas är för begränsad.

 För alla storlekars företag som söker finansiering, är ofta de befintliga investerarna den bästa källan till medel. Ju större variation din aktieägarbas omfattas av, desto mer investerare har du till ditt förfogande. Många investerare som vill undvika att deras aktieandel utspäds till följd av emission, kommer även att vara angelägna om att delta i framtida finansiering, bidra till ytterligare kapital och stödja ditt företag.

2. Ömsesidiga fördelar

Medan aktieägarna drar nytta av en större företagsdemokrati, kan även företagen dra nytta av investerarnas lojalitet och volatilitetsförmågan. Denna lojalitet innebär att företaget presenteras på en bredare marknad, eftersom en bred bas av aktieägarna fungerar som eget marknadsföringsverktyg, vilket ger en regelbunden och oantastlig värdering av företaget.

3. En mer demokratisk inställning till beslutsfattande

"Aktieägarebaser blir mer diversifierade ... [fonder] börjar förlora makt då pengar flyter till börshandlade fonder" - Lou Cordone, chef för rådgivningstjänster hos Thomson Reuters

Den ökade diversifieringen av aktieägarebaser verkar, åtminstone vid första anblick, i hög grad vara en naturlig vinst för investerare. Helt enkelt, håller ett brett spektrum av aktieägare fondförvaltare mer ansvarsfulla, vilket har blivit den främsta frågeställningen inom modern företagsfinansiering.

Finanssektorn är jämn med kommentatorer som spekulerar om moderna företag som alltmer föredrar att ha dispergerade aktieägare och en klar avgränsning mellan ägande och ledning. Aktieägarebasens effekt på utdelningspolitik och företagsbeslut är varierad och avgörande. Företag med en bred och mångfaldig bas av aktieägare, tillåter större demokrati och flexibilitet.

4. Personligt och personalperspektiv

Nivåerna av företagens sociala ansvar och en transparent insyn till de ledande befattningar i företagen, är av stort allmänt intresse och mål för granskning. Dragningskraften med ett företag med en bred, allmän aktieägare är inte begränsad till dess verkställande och ledande nivåer - det vädjar också till potentiella medarbetare. Företagets rykte med ett stort antal investerare är briljant för varumärkeskännedom.

I slutändan finns det många direkta kopplingar mellan aktieägarebasens storlek och övergripande hälsa - vare sig det är ekonomiskt, från en anställds- eller från ett ledningsperspektiv av företaget. Genom att erhålla medel som inte behöver återbetalas, genom att få tillgång till ökad prestige och ha en mer diversifierad portfölj, har ledningsgruppen mycket att vinna från en bredare aktieägarebas. Med öppenhet och demokrati, vilka utgör de mest värdefulla idealen inom företagsverksamhet under tjugohundratalet, är fördelarna inte bara ekonomiska men även moraliska.

Att utöka aktieägarebasen är en av de viktigaste fördelarna med att genomföra nyemissioner. Läs mer om hur du kan utnyttja digitala finansieringsplattformar i dina emissioner.

 

Disclaimer

The information contained herein is not meant to be, and it shall not be interpreted as investment advice or a recommendation and investors must neither accept any offer for, nor acquire, any securities unless they do so on the basis of the information contained in the applicable investment material of a target company. Investing in securities of unlisted companies is associated with high risk.