Nu lanseras Europas första fullskaliga digitala plattform för investeringar och finansiering när finska Invesdor går ihop med tysk-österrikiska Finnest och bildar Invesdor Group

Invesdor insikter | 20.03.2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sodales facilisis semper. Nulla lectus justo, auctor in tempus in, eleifend eu purus. Curabitur lobortis dolor non urna condimentum dignissim.

• Med licens för investeringstjänster som täcker 28 länder (MiFID) och över 50 000 användare blir Invesdor Group en av Europas ledande aktörer inom FinTech.

• Invesdor Groups unika sortiment av finansiella produkter och plattformen för finansiella tjänster tjänar företag, investerare och finansiella företag som söker finansiering.

• Koncernen erbjuder omedelbart det bredaste utbudet av finansiella tjänster på marknaden: aktier, lån, obligationer, IPOs

Finska Invesdor Oy och tysk-österrikiska Finnest GmbH meddelar idag en planerad sammanslagning av deras verksamheter. På Invesdors årsstämma den 4 april 2019 fattas beslut om fusionen. I Invesdor Group samlas Invesdors ledande plattform för nordisk digital kapitalfinansiering och Finnest, den ledande digitala finansiären av medelstora företag på den tysktalande marknaden.

"Tillsammans skapar vi Europas första digitala plattform för investeringar och finansiering som riktar sig till såväl startups som storföretag. Oavsett var i livscykeln företagen befinner sig erbjuder vi dem ett av de bredaste sortimenten av digitala verktyg som finns på marknaden idag. Vi är en investeringsplattform för intresseväckande bolag såväl som privata och institutionella investerare i Europa", säger Lasse Mäkelä, VD för Invesdor.

Tjänsteportföljen omfattar både aktieplaceringar, obligationer, noteringar, syndikerade lån, mellanfinansiering, obligationer och andra finansiella instrument. Finansieringarna varierar från 250 000 euro till 25 miljoner euro. Under de senaste åren har de kombinerade och ackumulerade investeringarna från företagsplattformarna fördubblats varje år och uppgår för närvarande till 130 miljoner euro.

Invesdor Group fick redan i april 2015 finansinspektionens godkännande för MiFID-licens, vilket gör finansierings- och investeringsplattformen till den första att tilldelas denna licens.
Licensen tillåter företaget att verka i 28 europeiska länder. Invesdor Group har redan en stor kundbas med över 50 000 privata och institutionella investerare registrerade i över 150 länder.

"Finansiärer och investerare blir allt mer digitala. Vi kan se att såväl framgångsrika europeiska företag som privata och institutionella investerare behöver trovärdiga digitala alternativ till dagens finansiella lösningar”, säger Stefan Klestil, partner på riskkapitalbolaget Speedinvest F. ”Konsolideringen av fintech-industrin har börjat och Invesdor Group har vad som krävs för att stå längst fram i ledet.”

Speedinvest F, med bas i Wein, är en av de största investerarna i fintech i Europa. De kommer tillsammans med Taaleri Oyj, som är ett Helsingfors-baserat och Nasdaq-noterat förvaltningsbolag, och det globala private equity-bolaget Maxfield Capital, gå in som aktieägare i koncernen.

Fusionen gör det möjligt för nordiska investerare att delta i finansiering av framgångsrika medelstora företag på den tysktalande marknaden. Samtidigt öppnar sig nya möjligheter för investerare från länder utanför Skandinavien att ta del av framgången i nordiska tillväxtbolag.

Dessutom samarbetar Invesdor Group med finansiella tjänsteleverantörer som banker.

De gynnas bland annat av verktyg som Platform-as-a-Service (PaaS) och Sorfware-as-a-Service (SaaS) för vidare digitalisering av deras verksamheter. Invesdor Group erbjuder partners en avancerad programvara för hantering av lån, aktier och värdepapper.

"Vi jobbar nära marknadsledande partners som Nordea och Raiffeisen Bank International", säger Lasse Mäkelä.

Invesdor Group sysselsätter cirka 40 finans- och teknikexperter från flera länder. Med en stark ställning på respektive marknad fortsätter Invesdor och Finnest att agera lokalt, samtidigt. Det nystartade Invesdor Group kommer att verka under Invesdor och Finnest och erbjuder därigenom deras kunder nya tjänster. Invesdor Group kommer att ledas från Helsingfors med kontor i Wien, Stockholm och Bratislava.

 

För mer information

Lasse Mäkelä, Invesdor (nås den 20 mars, 10-14)
+358 40 753 3844
lasse.makela@invesdor.com

Essi Isomäki, Netprofile
+358 40 572 4648
essi@netprofile.fi

 

Presskontakt i de tysktalande länderna

Sascha Grundmann, Newskontor – Communications Agency Contact 
+49 211 863949-21
press@finnest.com

 

Invesdor Group

Invesdor Group är Europas första digitala finans- och investeringsplattform för företag av alla storlekar, oavsett livscykel. Sortimentet av finansiella produkter omfattar aktieplaceringar, obligationer, noteringar, syndikerade lån, mellanliggande finansiering, obligationer och andra finansiella instrument. Med MiFID-licens har Invesdor Group behörighet att verka i 28 europeiska länder. Invesdor Group har en stor kundbas och över 50 000 registrerade användare i över 150 länder. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.

 

Invesdor

Invesdor är en prisbelönt pionjär inom digital finansiering och investering och marknadsledande i Norden. Invesdor grundades år 2012 och sammanför ambitiösa europeiska tillväxtföretag och internationella investerare. År 2018 fick Invesdor bästa Nordic FinTech Startup Award. Företagets kunder omfattar både onoterade och noterade bolag från Finland, Sverige, Storbritannien, Norge och Danmark samt investerare från hela världen. Invesdor förvaltas från Helsingfors och dess verksamhet övervakas av Finansinspektionen (FIN-FSA). www.invesdor.com

 

Finnest

Finnest GmbH är ett österrikiskt finansteknikbolag som arbetar med tysktalande länder i Slovakien och Kroatien. Företaget tillhandahåller en plattform för finansiella tjänster för medelstora företag. Förvaltningen av Finnest består av erfarna bank- och finanspersonal. Under de senaste åren har de största finansieringssystemen i regionen implementerats på Finnests plattform. Finnest valdes bland nio av världens bästa finansiella teknikföretag i BBVA Open Talent. www.finnest.com

Disclaimer

The information contained herein is not meant to be, and it shall not be interpreted as investment advice or a recommendation and investors must neither accept any offer for, nor acquire, any securities unless they do so on the basis of the information contained in the applicable investment material of a target company. Investing in securities of unlisted companies is associated with high risk.