Vad inkluderas i förloppsmätaren?

Invesdor insikter | Finansiering och investering | 27.08.2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sodales facilisis semper. Nulla lectus justo, auctor in tempus in, eleifend eu purus. Curabitur lobortis dolor non urna condimentum dignissim.

Pitchens förloppsmätare visar hur mycket kapital som har investerats i finansieringsrundan. För att undvika förvirring, har vi samlat de viktigaste punkterna i detta blogginlägg. 

Förloppsmätaren visar hur mycket kapital som har investerats i finansieringsrundan. Mätaren reagerar på investeringar i realtid, däremot kan det uppstå små dröjsmål vid stora faktureringar, p.g.a. Invsesdors egna interna kontroller.

Av alla investeringar som inkluderats i mätaren, har erhållits en bindande investeringsutfästelse. Ty detta är det möjligt att investeringarna ännu är obetalda och i vissa fall kan investeringar uteslutas som obetalda.

Invesdor har en lagstadgad skyldighet att känna igen sina investerarklienter. Förloppsmätaren kan visa investeringar, vars investerare inte har tillhandahållit oss all nödvändig information. Det är möjligt att en del av informationen inte har levererats i tid och en specifik investering måste lämnas utanför rundan.

Undantagsvis, kan förloppsmätaren eventuellt inkludera investeringar, som gjorts och betalats direkt till målföretaget, utanför Invesdor. Observeras bör, att företaget redan kan ha tillgång till detta kapital. Att tillägga sådana investeringar till förloppsmätaren förutsätter, att dessa görs som en del av emissionen samt med motsvarande villkor. Invesdor granskar alltid dessa investeringar och betalningar. Undantagsinvesteringar beskrivs alltid i pitchen under sektionen för emissionsvillkor.

Disclaimer

The information contained herein is not meant to be, and it shall not be interpreted as investment advice or a recommendation and investors must neither accept any offer for, nor acquire, any securities unless they do so on the basis of the information contained in the applicable investment material of a target company. Investing in securities of unlisted companies is associated with high risk.