FAQ - Vanliga frågor och svar

Vi har sammanställt information om några vanliga frågor. Vi hoppas att du hittar ett svar här - om inte, kan du alltid kontakta oss.

Kontakta Invesdor

Allmänna

Investerare

Företag

 

General

Har Invesdor beviljats licens från finansieringsövervakningen?

Ja, Invesdor Oy är ett värdepappersföretag som övervakas av Finansinspektionen (licensnummer FIVA 39 / 02.02.00 / 2014).

Utför Invesdor due diligience-granskningar (DD)?

Ja, Invesdor utför en egen Invesdor DD för alla sina kunder. Om det påträffas markanta problem kan Invesdor avbryta förberedelserna och avsluta finansieringsrundan. Invesdor-DD är en juridisk due diligence, som inriktar sig på granskning av företagets bakgrund samt dess mest betydelsefulla andelsägare och även deras bakgrund. Invesdor utför inte due dilligence- granskning på affärsmöjligheter, marknader eller specifika branscher. Vi uppmuntrar våra investerare att utföra en egen due dilligence-granskning för att säkerställa sig om ett välgjort investeringsbeslut.

Vad är crowdfunding?

Crowdfunding syftar på tillvägagångssätt hos ett företag som utför kapitalanskaffning från ett stort antal investerare via internet. I equity crowdfunding tecknar investerare aktier i ett företag i utbyte mot finansiella medel. I lånebaserad crowdfunding tecknar investerare obligationer i utbyte mot finansiella medel. 

Varför använda sig av en plattform som Invesdor?

Det sparar tid. Företagare får ett behändigt online-verktyg som hjälper att söka finansiering och skaffa marknadsföring, samt internationell synlighet. Investerare skaffar sig enkelt information om ett brett sortiment nya investeringsmöjligheter.

Hur kan jag registrera mig?

Du kommer med genom att klicka på ”skapa konto” i sidans övre högra hörn, eller genom att klicka ”investera nu” på målbolagets introduktionssida (pitch). Du kan skapa ett användarkonto som en privatperson eller som representant för ett företag eller en organisation.

 

Investerare

Hur investerar jag?

Du behöver följande innan du börjar investera:

 • Nätbanks koder / en kopia på ditt pass för identifikation
 • Ett kontonummer till vald bank, för möjlig återbetalning
 • 5 minuter tid för att fylla i kompetensblanketten (om du inte fyllt i den då du registerat dig)

Då du loggat in dig, klicka på ”Investera nu” på det företags sida du vill investera i. Följ anvisningarna för att fylla i dina uppgifter och utför betalning. Det är verkligen så enkelt!

Vem kan investera?

Vem som helst världen över kan investera förutsatt att man fyllt 18 år. Lokala lagar kan trots detta forma hinder för investering. Vi uppmanar investerare utanför europa att vända sig till lokala myndigheter för att säkerställa att investering är möjlig och följer lokala lagar.

Vad kostar det att investera?

Vi erhåller en transaktionsavgift vars storlek fastställs enligt vald form av betalning. Vi erhåller inga administrativa avgifter, ej heller prestationsbaserad ersättning (carried interest) på möjlig vinst. Vinsten tillhör dig.

Finns det alltid en risk att förlora investerat kapital?

Ja, det finns alltid en risk att gå miste om sitt kapital. Icke börsnoterade tillväxtföretag räknas som högrisk, därav bör du investera enbart sådant kapital du klarar av att förlora. Utöver detta lönar det sig att investera små summor i flera tillväxtföretag; lägg inte alla ägg i samma korg!

Erbjuder Invesdor investeringsrådgivning?

Invesdor erbjuder inte investeringsrådgivning. Vi ger inte rekommendationer angående enskilda aktier eller obligationer till investerare eller tar till beaktande enskilda förhållanden. Vi kontaktar ej heller investerare för att sälja andelar. Personalen på Invesdor får inga ersättningar eller komission för sålda andelar.

Hur länge är en finansieringsrunda öppen för investerare?

Beror på företagets behov av finansiering, men vanligen 30-45 dagar.

Vad händer om kampanjen jag investerat i inte når sitt längsta mål?

Din investering återbetalas i sin helhet. Serviceavgifter återbetalas inte.

Vad händer om emissionen övertecknas?

En övertecknad emission innebär en situation där tecknade andelar övergår det fastställda målet. Investeringar som övergår emissionen behandlas enligt vad företaget i fråga fastställt officiellt innan investeringsrundan påbörjats.

Vi kan inte garantera att du får andelar om du investerat efter att emissionen övertecknats. Det är dock möjligt att du kommer med om nån av de tidigare investerarna av nån anledning drar sig ur. Hos Ivesdor godkänns investeringarna i den ordning de anlänt, detta betyder att det ända sättet att säkerställa adelar i önskat företag, är att agera i ett tidigt stadie av investeringsrundan.

Vad händer med min investering om emissionens villkor ändras under rundan?

Om villkoren för aktieemissionen ändras under rundan, underrättas investerare om detta genom att informationen i pitchen uppdateras. I villkoren för emissionen reserveras alltid rättigheten att ändra på teckningstiden eller mängden andelar. Vid dessa tillfällen hålls din investering i kraft.

Om villkoren för emissionen ändras i övrigt markant, exempelvis det lägsta målet, har investeraren möjlighet att dra sig ur inom 7 dagar från att ändringen anmälts. Ändringsanmälningar sänds automatiskt till angiven e-postadress om inte investeraren lagt upp förbud för statusuppdateringar. Om investeraren inte dragit sig ur inom utsatt tid kommer investeringen att fortfarande vara i kraft.

Kan jag dra mig ur under en pågående runda?

En tecknad obligation är bindande efter att den sänts till Invesdor. Att dra sig ur är möjligt endast i de fall där målbolaget godkänner detta eller då villkoren för emissionen ändras markant.

Kan jag göra ändringar i min investering?

En tecknad obligation kan inte ändras efter att den sänts till Invesdor. Om du vill investera mera kan du teckna nya obligationer i samma målföretag.

Syns min investering offentligt?

Ditt användarnamn syns offentligt i investerarlistan, men inte summan du investerat. Du kan ändra ditt användarnamn under fliken inställningar i din egen Invesdor-profil.

Hur kan jag göra vinst på min investering?

Aktier
Att investera i ett tillväxtföretag är i allmänhet en investering på långsikt, där investerare gör vinst då värdet på företagets andelar börjar stiga. Vinsten realiseras vanligen då det utförs företagsköp eller vid börsnotering. Man kan göra vinst då dividender utdelas.

Obligationer
Investering i obligationer möjliggör en jämnare avkastning. Risken med obligationer är mindre än med aktier, men den förväntade avkastningen är ävenledes mindre.

Alla investerare som tecknat obligationer via Invesdor mottar ränteutbetalningar som baserar sig på den fastställda räntan i emissionen. Ränta utbetalas var sjätte månad under obligationens löptid. Vid slutet av låneperioden återbetalas den ursprungliga investeringen. Om obligationen listas på en sekundärmarknad, kan dess ägare göra potentiell vinst genom att sälja obligationen till ett högre pris än den ursprungliga investeringen.

Ett exempel: En investerare som gör en investering på 1000 € med 8 % ränta skulle få 80 € i ränta per år. Det vill säga 40 € var sjätte månad. Då lånetiden går ut återbetalas den ursprungliga investeringen på 1000 €. Investeraren har en möjlighet att sälja sin obligation på en sekundärmarknad. De kvarvarande ränteutbetalningarna samt den ursprungliga investeringen betalas då till obligationens nya ägare.

Hur hanteras mina pengar?

Invesdor eller dess serviceleverantör för betaltrafik förvarar din investering på ett spärrkonto under pågående investeringsrunda. Om investeringsrundan når sitt satta mål överförs investeringen till målföretaget. Om investeringsrundan inte når sitt lägsta mål återbetalas den ursprugliga investeringen till angivet konto.

Om du betalat via faktura, förvaras din investering på ett spärrkonto hos Invesdor, separat från Invesdors egna tillgångar.

Om du betalt via nätbank förvaras din investering på serviceleverantörens spärrkonto tills den aktiva rundan har avslutats. Om emissionen blev lyckad, överför tjänsteleverantören sedan investeringen till Invesdor, som i sin tur överför den sammanlagda summan till målbolaget. Om emissionens lägsta mål inte nås återbetalar tjänsteleverantören investeringen till angivet konto inom 14 dagar.

Hur förvaras mina andelar/obligationer?

Då du investerar via Invesdor finns det tre olika alternativ för förvaring av dina värdepapper i allmänhet. Oberoende av valt alternativ för förvaring skickar Invesdor alltid ett intyg över tecknade andelar efter en avslutad runda. Intyget innehåller de enskilda aktiernas serienummer, teckningsdatum, namnet på målföretaget samt namnet på den som tecknat.

Invesdor Ownersportal. Många målbolag externaliserar sina andlesägar- och investerarlistor till Invesdor. I dessa fall använder sig målbolaget av Invesdors elektroniska register, Ownersportal. Bolag kan avända Ownersportal för att upprätthålla register på sina andelsägare. Ownersportal kan användas för kommunikation med andelsägare samt för att kalla andelsägare till bolagsstämmor och överiga möten. Om du äger andel i ett företag som använder sig av Ownersportal kan du ta del av information om företagets ägare via din egen profil.

Värdeandelssystem. I vissa fall, vanligtvis vid börsintroduktioner, förvaras andelar i värdeandelssystem så som Euroclear. I dessa fall, för att kunna investera, bör du äga ett värdeandelskonto. Du kan öppna ett värdeandelskonto i en bank eller ett företag som förvaltar konton av detta slag. Om du investerar i ett företag som använder sig av ett värdeandelssystem kommer du att bli tilfrågad om ditt värdeandelskontonummer då du gör din investering. Då rundan avslutats kommer dina andelar att skrivas över till ditt värdeandelskonto.

Andelsägarregister. Lagen förutsätter företag att upprätthålla en aktuell lista över sina andelsägare. Om målbolaget inte använder sig av Ownersportal eller ett värdeandelssystem, kommer uppgifter om andelsägarna att förvaras i ett register som detta. Efter en lyckad och avslutad runda överlåter Invesdor en uppdaterad lista över andelsägarna till målbolaget. Målbolaget bär sedan ansvar över att upprätthålla denna lista.

Hur beskattas vinsten?

Beskattning beror på var du är bosatt. Säkerställ dig denna information genom att kontakta lokala skattemyndigheter. Finländska investerare kan läsa tillägsinformation på skattebyråns hemsida. Om du är från Storbrittanien, läs mer om ämnet i vår engelska version.

Invesdor deklarerar inte dina teckningar eller vinst till din beskattningsmyndighet. Ansvar för skattedeklaration bärs enbart av investeraren.

Kan jag diskutera med de målbolag jag är intresserad av?

Ja, vårt investerarforum är en plattform där målbolag, potentiella och nuvarande investerare kan kommunicera. För varje nytt målbolag skapas ett eget investerarplattform. Man kommer till plattformen genom att klicka på länken i övre högra hörnet på introduktionssidan. Plattformen är öppen under aktiv runda för alla registrerade användare. Då en runda avslutats lyckat kan endast målbolaget samt dess andelsägare komma in på plattformen. Lämnade frågor och meddelanden förmedlas rakt till målbolaget, som sedan svarar via plattformen.

Om du är intresserad av att göra en större investering, kan du vara i kontakt med målbolagets kontaktperson hos Invesdor. Namnet finns på introduktionssidan (pitchen), kontaktpersonen hjälper dig sedan komma i kontakt med själva målbolaget.

 

Företag

Vad behövs för att komma igång?

Allmänna kriterier:

 • Registrerat företag (Ltd, Oy, AS eller motsvarande), juridiskt och etiskt
 • Engagerat team
 • Marketing-mindedness
 • Tillväxtpotential
 • Inga olösta kreditproblem
 • Aktuell online-närvaro

Ytterligare kriterier för Crowdbonds:

 • Intäkter 0,5+ M €
 • Positivt nettoresultat
Hur kommer jag igång?

Kolla in www.invesdor.com och använd kontaktformuläret för att ansöka om screening.

Vad är er avgift?

Våra avgifter är beroende av finansieringsberedskapen hos kundföretaget, men vår prissättning bygger alltid på tre delar: en fast noteringsavgift i förväg, plus en procentuell baserad framgångsavgift och en fast avslutningsavgift om finansieringsrundan är framgångsrik.

Varför ska jag använda mig av crowdfunding över andra typer av finansiering?

Jämfört med traditionella finansieringsmodeller är crowdfunding för kapital och skuld ett snabbt, praktiskt sätt att skaffa finansiering och få synlighet. Kort sagt ligger värdet av crowdfunding i kombinationen av finansiering och marknadsföring. Så här ser företag vanligtvis ut för att få crowdfunding:

 • Snabb åtkomst till kapital
 • Internationell synlighet och varumärkesbyggande
 • Kund- och andelsägarengagemang
 • Att bygga en större aktieägarbas som förberedelse för de offentliga marknaderna
 • Validering av produkt / tjänst
Vilka är de viktigaste fördelarna med crowdfunding hos Invesdor?

Så här ser företag vanligtvis ut för att få samla in pengar med Invesdor:

Trovärdighet. Du ökar din trovärdighet för investerarnas ögon genom att gå igenom en standardiserad process.

Fart. Investeringsförhandlingar kan dra för evigt. Hos oss ställer du in slutdatumet för din kampanj, vilket resulterar i att investerare har en tydlig tidsfrist och din finansieringsrunda stängs snabbare.

Synlighet. En offentlig finansieringskampanj är ett bra sätt att bygga synlighet på dina målmarknader. Fudnraising med oss ​​kombinerar pengar med marknadsföring.

Problemfri. Tidsbaserad insamling är tid som går bort från din kärnverksamhet. Våra digitala processer, dokumentmallar och personlig service låter dig fokusera på det som är viktigt.

Publikens kraft. En stor grupp engagerade aktieägare är en kraftfull marknadsföringsresurs. De kan rekommendera dina produkter eller tjänster, bidra med sin expertis och till och med bli mer aktiva kunder.

Investor screening. Som ett FSA-licensierat företag identifierar vi alla investerare och företagare som investerar eller samlar in på vår plattform. Du vet alltid vem som investerar i ditt företag och att de är rena.

Vad krävs för att lyckas med crowdfunding?
 • Ledande investerare
 • Bra historia
 • Enkel företags- och investeringsstruktur
 • Bra nätverk
 • Välplanerad marknadsföringskampanj

Hur länge tar investeringsprocessen från början till slut?

Det beror på hur mycket investerarmaterial du har redo. Förutsatt att du redan har en bra mängd marknadsföringskopior, bilder och en video som kan användas för crowdfunding-kampanjen, bör du förbereda dig för en total varaktighet på tre månader. De tre månaderna är indelade på följande sätt:

 • 1–2 veckor för beredning. Inkluderar Invesdor due diligence, kampanjplanering och överföring av material till plattformen.
 • 1–2 veckor för tyst marknadsföring av finansieringsrundan till företagets nätverk och Invesdors ledande investerare.
 • 4–6 veckor för offentlig marknadsföring.
 • 2–3 veckor för rundstängning inklusive överföringar och dokumentation.
Hur funkar processen mer detaljerat?

Kolla in www.invesdor.com och använd kontaktformuläret för att ansöka om screening. Screening innebär diskussioner med Invesdors team och tar vanligtvis en vecka.

När ditt ärende har bekräftats som en bra anpassning för crowdfunding undertecknas kontrakt och material ("pitch" i Invesdor lingo) kan förberedelserna påbörjas. Material inkluderar dokument, affärsplaner i textform och grafik. Som standard gör du det själv. Invesdor kan också erbjuda hjälp som en extra tjänst.

Medan pitchen håller på att förberedas utför Invesdor sin due diligence. Om viktiga problem hittas under due diligence kan Invesdor stoppa förberedelserna och avbryta finansieringsrundan. När pitchen är klar, due diligence har avslutats och en marknadsföringsplan finns på plats, kan aktie- eller obligationserbjudandet öppnas i doldt läge. I doldt läge kan du dela eller dela prenumerationer, men pitchen är inte synlig på Invesdor.com.

I dold läge skickar målföretaget den dolda tonhöjden till sitt nätverk och Invesdor till sina ledande investerare. Syftet med det dolda läget är att samla in initiala investeringar, vanligtvis 30% av minimimålet. När 30% har nåtts kan tonhöjden offentliggöras.

I den offentliga fasen handlar det om marknadsföringsaktiviteter från både målföretaget och Invesdor; det är en gemensam ansträngning. Sociala medier, PR, e-post, telefonsamtal, använd allt som behövs för att nå din investerare målgrupp. Invesdor stödjer dig med sina egna marknadsföringsinsatser.

När en kampanj når sitt mål och sin prenumerationsperiod löper ut eller erbjudandet är övertecknat kommer Invesdor att starta avslutningsprocessen för finansieringsrundan. Stängningen av rundan tar vanligtvis en till två veckor.

Kan jag kombinera andra finansieringskanaler med crowdfunding?

Ja. Vi föreslår faktiskt att du gör det. Du kan använda Invesdor-plattformen för att samla in investeringar från olika kanaler och samla dem i samma finansieringsrunda.

Gör Invesdor due diligence (DD)?

Ja, Invesdor bedriver sin egen Invesdor-DD för alla sina kunder. Invesdor-DD är en juridisk due diligence med fokus på att verifiera företagets bakgrund såväl som dess största ägare och deras bakgrund. Invesdor gör inte due diligence relaterad till affärsmöjligheterna, marknaden eller affärsspecifika risker. Om viktiga problem hittas under due diligence kan Invesdor stoppa förberedelserna och avbryta finansieringsrundan.

Vad är Investor Forum?

Investor Forum är ett diskussionsområde mellan målföretag och deras potentiella och faktiska investerare. Ett investeringsforum skapas automatiskt för varje nytt målföretag. Det kan nås via flikbandet på tonhöjdsidan. Under rundan är forumet öppet för alla inloggade användare. När rundan har avslutats som framgångsrik kommer Investor Forum endast att vara tillgängligt för dig och dina investerare. Du får ett meddelande när ett meddelande publiceras på forumet. Försök och svara utan dröjsmål; folket på forumet är dina aktieägare och vill att du ska lyckas!