Aktie
Runda stängd

Kom med i Vasa Sports emission för allmänheten

Hur skulle det kännas att följa Finlands främsta idrottsgren som ägare i klubben? Genom att köpa en bit av Vasa Sport får du njuta av känslan och förmånerna ett ägarskap för med sig och vara med och sätta fart på klubbens målinriktade ligavandring.

Vår berättelse

Vår historia

Vasa Sport Ab som grundades år 1939 är en specialförening inom ishockey för hela Österbotten. Vasa Sports representationslag spelade sin hittills enda säsong i FM-ligan 1975–1976. Säsongen var den första i historien eftersom man det året ersatte den gamla FM-serien med FM-ligan för att höja grenens status och för att kunna erbjuda ännu mera underhållande hockeyupplevelser än tidigare. Vasa Sport är en av ligans tio grundarföreningar. Ligahistoriens första mål gjordes i Vasa ishall av Sports Raimo Brax.

Sport har vunnit Mestis tre gånger under säsongerna 2008–2009, 2010–2011 och 2011–2012 och spelar nu åter i ligan säsongen 2014–2015 efter 39 års väntan.

Vasa Sports verksamhet bygger förutom på ett framgångsrikt och välorganiserat spel även på ett starkt ekonomiskt kunnande. Vid sidan om matcherna bedriver Sport en omfattande affärsverksamhet som stärker klubbens ekonomiska grund. Bolaget äger Jäähallin ravintolat Oy som sköter restaurangverksamheten i ishallen. Generellt sett ägs alla andra ligaklubbars restaurangverksamhet av hallbolagen eller hyrs ut till utomstående parter. Det har varit ett medvetet strategiskt val att behålla restaurangverksamheten i egna händer. I dag utgör restaurangrörelsen en stark ekonomisk ryggrad eftersom intäkterna från den är en betydande del av klubbens inkomster. Samtidigt ger restaurangverksamheten Vasa Sport möjlighet till inkomster även utanför spelsäsongen, vilket i sig underlättar och ger kontinuitet i kassaflödet även under den så kallade offseason-perioden.

Vasa Sport är ledande idrottsförening i Österbotten som specialiserat sig på ishockey såväl funktionellt som ekonomiskt. Vårt mål är att vidareutveckla Vasa Sport till en framgångsrik specialförening inom ishockey på både en nationell och en internationell nivå.

Förutsättningarna för detta är mycket goda för Vasa Sport tack vare ett av landets största issportcenter. I issportcentret finns 4 isar under samma tak. Vi har även börjat planera renoveringen av tävlingshallen och i takt med att den blir klar kommer publikkapaciteten och förhållandena att vara utmärkta för att leda och fortsätta utveckla verksamheten.

Ett framgångsrikt Vasa Sport kan i framtiden föra med sig ishockeyevenemang på internationell nivå till Österbotten med hjälp av Champions Hockey League som ju dragit igång på nytt denna säsong.

Äg en bit av Sport

Nu har du möjlighet att vara ägare till ett ligalag. En investering i Sport är en investering i framtiden. Sport är en gemenskap, vars ligavandring har börjat starkt och med ett bra förväntningsvärde. Som ägare i Sport har du möjlighet att påverka och sätta fart på Sports ligavandring.

Österbotten, en stark ekonomisk region och ett landskap som av tradition varit framgångsrikt i idrott, kommer att klara av att lyfta Sport till en av landets bästa ligaorganisationer. En stark landsdel som får sin styrka ur företagsamheten har gjort sig förtjänt av ett eget lag i den högsta divisionen i Finlands intressantaste idrott.

Ta del i emissionen för allmänheten genom att ringa Lea Pietarinen, tfn 020 155 5601, eller kontakta henne per e-post [email protected] och be henne ringa upp dig.

Fördelar som ägare

  • 10% rabatt på normalpriset påsupporterprodukter
  • förköpsrätt till säsongsbiljetter och playoffbiljetter. En av varje per aktieägare. Gäller bästa tillgängliga platser vid köptillfället
  • en särskild kioskkö för aktieägare i hallen
  • en ägarträff en gång om året (vid hemmaspel)

Vår affärs- och marknadssituation

Ekonomin och marknadsläget

För att utvecklas i ligan och bli en förening med framgång även på de internationella arenorna har vi börjat stärka föreningens egna kapital genom denna emission riktad till allmänheten och genom att samtidigt ge ut konvertibla skuldebrevslån.

Avancemanget till ligan erbjuder Sport lysande möjligheter att utvidga och vidareutveckla affärsverksamheten. Omsättningen för säsongen 2014–2015 kommer att fördubblas jämfört med förra säsongen i Mestis.

Ligasäsongen 2014–2015 har för vår del börjat som väntat och spelmässigt har vi redan visat att vi hör till ligan. Vi strävar efter att utvecklas enligt principen för långsiktigt arbete och kontinuerlig utveckling till en förening med ett i genomsnitt positivt ekonomiskt resultat och idrottsliga framgångar.

Vårt team

Vårt team

Teamet

I bolagets styrelse ingår Heikki Hiltunen, Veijo Karppinen, Jonas Hemming och som ny medlem Ismo Aukee. Vi kommer ännu att fortsätta förstärka styrelsen under pågående räkenskapsperiod.

Klubbens operativa verksamhet leds av verksamhetsledare Jyrki Niemi och Markus Jämsä ansvarar för idrottsverksamheten. Tomek Valtonen fungerar som huvudtränare för representationslaget.

Heikki Hiltunen

Styrelseordförande sedan 2009

Vice verkställande direktör för Vacon Oyj https://www.linkedin.com/profile/view?id=2024269&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1401908954814%2Ctas%3Aheikki%20hiltu%2Cidx%3A1-1-1

Veijo Karppinen

Styrelsemedlem sedan 2008

Grundare av och delägare i VNT sedan 2002, 28 års erfarenhet inom elektroteknisk industri http://fi.linkedin.com/pub/veijo-karppinen/5/8a0/35

Jyrki Niemi

Verksamhetsledare sedan 2010

Markus Jämsä

Chef för idrottsverksamheten

Chef för idrottsverksamheten sedan 2010

Tomek Valtonen

Huvudtränare 2014–2016

Huvudtränare för Jokerit 2013–2014. Lång karriär som spelare i ligan och på internationella arenor

Ismo Aukee

Styrelsemedlem sedan 2014

Marknadsföringschef på LumiTar Array Lighting Technology Finland Oy http://fi.linkedin.com/pub/ismo-aukee/94/891/276
Risker

Onoterade tillväxtföretag är investeringar med hög risk. Risker som finns i onoterade företag är t.ex. risken att förlora hela din investering, brist på likviditet på aktien, oregelbudna eller sällsynta utdelningar (vinstutdelning) och utspädning av din insats. Läs denna denna riskvarning noggrant innan du gör en investering.

Vi rekommenderar att du tar reda på investeringsmålet som du är intresserad i, diversifierar genom att investera i flera investeringsmål, och balanserar din portfölj genom att likvida investeringar. Vi rekommenderar även att du studerar noggrant riskbeskrivningarna som finns i målföretagens riskavdelningar, som du hittar i investeringsmaterialet.

Bifogat till investeringsmaterialet hittar du en kreditupplysning som kan vara relevant för att göra ett investeringsbeslut.

Risker

Att bedriva idrottsrelaterad affärsverksamhet i Finland är mycket utmanande och det är därför realistiskt att sträva efter ett nollresultat för varje säsong. Det ekonomiska resultatet varierar mycket och är direkt beroende av klubbens idrottsliga framgångar. Det kan dyka upp överraskande, oförutsägbara kostnader under en säsong till exempel om många spelare skadar sig under säsongen och man blir tvungen att ersätta dem genom att ta in nya spelare som man inte har budgeterat för.

En investering i en klubb med idrottsrelaterad affärsverksamhet kan mycket väl jämställas med välgörenhet, i allmänhet kan man inte förvänta sig någon ekonomisk vinst för investeringarna. Ägarna bestämmer sig i regel för att investera med helt andra motiv än en strävan efter ekonomisk vinning.

Som ägare av en idrottsverksamhet har man möjlighet att påverka verksamhetens utveckling och framtid i klubben man äger. Genom ägarskapet har man chansen att understödja sitt favoritlag.

I Oy Hockey-Team Vaasan Sports bolagsordning ingår en inlösningsklausul.