Aktie
Runda stängd

Mini-Holding Oy, Minilaod Oü, minilaod Tallinnas

100% Mini-Holding Oy-le kuuluv Minilaod OÜ on Eestis tegutsev väikeladude rentimisega tegelev firma ja üks esimestest sel alal tegutsejaist piirkonnas. Nüüd, kui kõik meie laoruumid on välja renditud, tahame laiendada oma tegevust.

Eesti Vabariigi seadustest ja määrustest tulenevalt, pakutakse investoritele Eestis väärtpabereid koguväärtuses kuni 100 000 euro väärtuses. Mini Holding emissiooni prospekti koostamisega kaasneks olulisi täiendavaid kulusid, mis pole mõistlikud emissiooni sellise ulatusega. Sellest tulenevalt pakutakse Eestist tulevatele investeeringutele võimalust kuni 99 999€. Kogusumma ületamisel Eestist tehtud investeeringud tagastatakse emissiooni lõpus pakkujatele.

Eesti keelne materjal on mitteametlik.

Invesdor Oy soovitab eesti keelse versiooni õigsust kontrollida ka soome- ja inglise keelsest materjalist.

Vår berättelse

Kuidas kõik algas

Esialgse idee asutada väikeladusid rentiv ettevõte sain juba aastal 1987, kui käisin USA-s Iowas oma keskkooli lõpetamise 15. aastapäeva kokkutulekul Fairfieldi nimelises linnas, kuhu mu edumeelsed ja ettenägelikud vanemad olid mu 1971–1972 vahetusõpilaseks saatnud.

Üks mu klassikaaslane oli asutanud linnas eduka väikeladusid rentiva firma ja selgitas mulle, kuidas see toimib. USA-s hakati selliseid väikesi laoruume (self storage, miniladu) välja rentima juba 1970-ndatel, kui Euroopas see idee veel kuigivõrd küps polnud.

1980-ndate aastate lõpul polnud aeg tegevuse alustamiseks Soomes siiski soodne tookordse majandusbuumi tõttu, kuid 1990-ndate alguse surutis muutis kõike.

Äkitselt oli saadaval rohkesti soodsa hinnaga laoruume ja nii ma asutasingi koos äripartneriga Soomes esimese selle valdkonna ettevõtte – Espoon Minivarasto Oy (aasta oli siis 1993).

Kasvatasime sellest kaheksast tegutsemiskohast koosneva keti, mis peale Helsingi piirkonna tegutses ka Tamperes, Turus ja Stockholmis, kus ma olin Minilager i Stockholm AB tegevjuhiks aastail 1996–1998. Kõigis neis linnades olime esimene ettevõtja sel alal.

Aastal 2001 kolisin Londonisse ja töötasin paar aastat Euroopa suurimas väikeladudega tegelevas ettevõttes Steel Storage Ltd omaenda firma töövõtjana (contractor), rajades ettevõtte klientidele hoiuruume Suurbritannias ja Mandri-Euroopas.

Aastail 2003–2010 töötasin taas Espoos Minivarasto Oy tegevjuhina. 2009. aasta märtsis müüsime terve ettevõtte Pelican Self Storagele. Müügihetkel kuulus mulle ettevõttest 71%, ülejäänud aktsiad kuulusid teistele pereliikmetele, kes olid firmasse raha paigutanud juba selle loomise ajal.

Olin juba mõnd aega jälginud  turuolukorda Eestis ja eriti Tallinnas ning panin tähele, et siin oli see valdkond täiesti katmata. Kui augustis 2010, pärast ettevõtte müüki lahkusin Espoon Minivarasto Oy-st, asutasin kohe Tallinnasse Minilaod OÜ (soome keeles: Minivarastot Oy), mis oli ka esimene selle ala ettevõte Tallinnas. Ühtlasi lõin Soomes Mini-Holding Oy, mille omanikuks on 100% Minilaod OÜ, kes on rahastanud nii ettevõtte investeeringud kui käibekapitali.

Minilaod.ee

https://www.youtube.com/watch?v=FbzlnU_3t98

Vår affärs- och marknadssituation

Meie majandus- ja turuolukord

TAUST

Esimesed laoruumid rentisime klientidele veebruaris 2011 Tondi Ärikeskuses aadressil Pärnu Maantee 142, 11317 Tallinn, kus asuvad ka meie klienditeenindusbüroo ja tarvikute kauplus.

Meie kontor asub soodsas kohas Tallinna kesklinnast lääne poole viiva Pärnu maantee ääres. See on Tallinna elavaima liiklusega tee ja seda mööda kulgeb ka trammiliin. Silmapaistev ja hea ligipääsuga asukoht toob meile kliente ja kui klient otsib Eestis hoiuruumi, leiab ta meid hõlpsasti.

Meil on kirjalikud koostöölepingud tähtsamate kinnisvaramaakleritega, kes saavad klientide meile toomise eest tasu (1 kuu rent), ja nende maaklerite klientidena saavad kliendid omakorda rendihinnast 15% allahindlust.

Pärast 2011. aastat on tegevust Tallinnas laiendatud juba kolmel korral. Ettevõttel on hetkel renditud laopindu 1 205 m², millest 836 m² on klientidele üüritav netopind. Meie käsutuses on 176 väikeruumi, mille täituvus on viimasel ajal vahemikus 95–100%. Tänu heale planeerimisele on meie laoruumide põrandapindala tootimismäär koguni 69,3%, mis kindlalt ületab tegevusala keskmise (u 60–65%).

Nii nagu omal ajal Soomes tegevust alustades, oli ka Tallinnas algul (2011–2013) ettevõtte kasv küllaltki aeglane, kuid 2014. aasta algusest hakkasid kõik meie laoruumid järsku täituma. Vahepeal oleme pidanud kahjuks nii mõnestki kliendist  loobuma, kuna soovitud-  populaarseimad hoiuruumid (2–4 m²) on kõik juba välja renditud.

Minilaod OÜ ruumide täituvus on valdkonna keskmisega võrreldes erakordselt kõrge, rahakäive stabiilne ja firma maksevõimega korras. Rahakäive on positiivne ja ettevõtte on viimastel aastatel saavutanud rahavoo ülejääki enne investeeringuid ca 2000–4000 € kuus.

MEIE ARENG

Allpool toodud diagramm "Etapp 1-3, täituvus" kirjeldab kolme esimese etapi – st juba valmisehitatud laoruumide – täituvust 2015. aasta lõpul. Olukord on selline, et vaba on vaid üks esimese etapi viieruutmeetrine hoiuruum. Kõik ülejäänud, kokku 129 ruumi 130-st, on juba pikka aega olnud välja renditud.

Laienemisetapp 4 (153,2 m2 ja 46 boksi) realiseerus nii, et selle laoruume hakati rentima 2015. a novembri algul. Veebruaris 2016 olid ka need peaaegu kõik välja renditud. Allpool toodud diagramm "Etapp 4, täituvus" kirjeldab 4. etapi täitumist esimese nelja kuu jooksul.

4. etapi rahavoog on jaanuaris 2016 ca 2400 €, veebruaris ca 2900 € ja märtsist alates 3624 € kuus.

Kõigi 176 hoiuruumi puhul on olukord  4. etapi lõppedes 2016. a märtsi lõpuks kahjuks taas selline, et  pole hoiuruume pakkuda, ja seepärast on Minilaod OÜ kasvustrateegia uuesti läbi vaadatud. Täpsemalt on seda strateegiat selgitatud punktis ”Rahade kasutamine”.

MEIE EDUTEGURID

Ettevõtte suurimaks plussiks on sõbralik, paindlik ja korrektne klienditeenindus nii telefonitsi kui büroos. Oleme saanud oma klientidelt rohkesti tagasisidet Eesti oludes erakordselt positiivseks peetud klienditeenindusest, tänu selle eest on ära teeninud meie töötajad.

Peale laitmatu klienditeeninduse on ettevõttel puhtad, soojad, valgusküllased ja turvalised laoruumid, mida me kliendid kiitmast ei väsi.

Kõik laoruumid on tänava tasapinnal ja neisse pääseb hõlpsasti. Kliendid saavad oma boksides käia 24/7 ja kõigis me ruumides on juurdepääsukontroll ning salvestav kaameravalve. Kõiki tõste uksi ja elektroonilisi lukke kontrollitakse nutitelefoniga ja meie töötajad tulevad klientidele vajaduse korral appi ka väljaspool tööaega.

Krundil on ööpäevaringne valve ja kui tarvis, abistab valvur ka neid kliente, kes vajavad abi, käies oma hoiuruumis mingil muul ajal.

Vårt team

Vårt team

Tuomas Kurittu

Ökonomist, tegevdirektor.

Tuomas (s. 1954) lõpetas 1978. aastal Helsingi Majanduskooli (praegune Aalto Ülikool) ja on tegutsenud ettevõtjana aastast 1982. Hetkel töötab Tuomas Minilaod Oy tegevdirektorina, samuti talle, tema abikaasale ja investoritele kuuluva koduhoolduse ettevõtte Koti-Medi Oy tegevjuhina. Tuomas on „sariettevõtja“, kes on oma karjääri jooksul loonud rohkesti firmasid. Ta on rajanud ettevõtte, kasvatanud selle piisavalt suureks ja müünud siis edasi – tavaliselt kas investoritele või suurematele sama valdkonna ettevõtjatele. https://www.linkedin.com/pub/tuomas-kurittu/75/261/83a

Liisi Parv

Tallinna kontori juhataja

Liisi tegeleb klienditeeninduse, laoruumide rentimise, arvete ja maksetega. Ta on töötanud ettevõttes aastast 2011. https://ee.linkedin.com/pub/liisi-parv/100/6a3/646
Risker

Onoterade tillväxtföretag är investeringar med hög risk. Risker som finns i onoterade företag är t.ex. risken att förlora hela din investering, brist på likviditet på aktien, oregelbudna eller sällsynta utdelningar (vinstutdelning) och utspädning av din insats. Läs denna denna riskvarning noggrant innan du gör en investering.

Vi rekommenderar att du tar reda på investeringsmålet som du är intresserad i, diversifierar genom att investera i flera investeringsmål, och balanserar din portfölj genom att likvida investeringar. Vi rekommenderar även att du studerar noggrant riskbeskrivningarna som finns i målföretagens riskavdelningar, som du hittar i investeringsmaterialet.

Bifogat till investeringsmaterialet hittar du en kreditupplysning som kan vara relevant för att göra ett investeringsbeslut.

Riskid

Börsil noteerimata kasvuettevõtted on finantseerimisobjektidena kõrge riskiga. Nendesse investeerimisega seonduvad riskid on muu hulgas investeeringu kaotamine, vähene likviidsus, ebaregulaarsed või harvad dividendid ning kasin osalus. Enne kui investeerite kõrge riskiga ettevõtetesse, tutvuge selle riskihoiatusega.

On soovitatav, et tutvute alati põhjalikult finantseerimisobjektiga, hajutate oma riske, jaotades investeeringud mitme erineva riskikategooria ettevõtte vahel ja tasakaalustate oma investeeringuportfelli ka kõrgema likviidsusega kapitalipaigutustega. Pöörake tähelepanu ka konkreetse ettevõtte enda riskidele.

Eesti väikeladude turul pole praegusel hetkel kuigi märkimisväärset konkurentsi, kuivõrd see valdkond on veel täiesti algusjärgus. Tallinnas küll tegutseb paar selle ala firmat, kuid nende tegevus ei tundu sugugi olevat takistuseks Minilaod OÜ tegevusele. Konkurentsi- ja/või turuolukord võib tulevikus muidugi pingestuda, kuigi antud hetkel pole sellest mingeid ohumärke.

Viivitus sobivate ruumide leidmisel sobiva hinnaga ja strateegia ajagraafiku suhtes kujutab endast kogu ettevõtmise elluviimise ajakava puudutavat riski. Samasugune risk peitub ka selles, kui rentimistegevuse ajagraafik ei realiseeru kavandatud moel. Riskiks on ka oht, et kavandatud rahastamistsükkel ei realiseeru või realiseerub üksnes osaliselt.

Kõigi eelmainitud kolme juhtumi puhul on tagajärjeks, et kasv jääb kavandatust väiksemaks. Teisalt vähendab nimetatud riski asjaolu, et sellisel juhul ei kasva ka plaanipäraselt ettevõtte kulud.

Kui mõne tööruumi rendilepingut ei pikendata, on tagajärjeks mujale kolimise kulud.

Ettevõtte vara puudutab tavapärane kahjustusoht ja seepärast on kogu vara nõuetekohaselt kindlustatud ja ettevõttel on ka ärikatkemise kindlustus tulekahju, veekahjustuste või muude sarnase ettenägematute õnnetuste puhuks.

Näiteks kinnisvara ostu puhul tuleb võib-olla otsida välist rahastamist, millega kaasneb finantseerimise jätkumisega seotud risk. Hetkel pole Minilaod OÜ-l võetud Eestis ühtki laenu, ettevõtte finantseering on tulnud täies mahus Soomest emafirmalt, st Mini-Holding Oy-lt. Minilaod OÜ ja Mini-Holding Oy rahastamisstruktuur on näha bilansside lisades.

Mini-Holding Oy nõuetes Minilaod OÜ vastu sisaldub tavaline krediidikahjumi risk. Seda riski vähendab aga asjaolu, et Mini-Holding Oy on saadaolevate summade tagatiseks võtnud 550 000 euro suuruse kommertspandi Minilaod OÜ varale (vt lisa, väljavõte Äriregistrist).

Juhul kui mingeid ruume tuleb siiski osta, kaasneb sellega sama risk mis kinnisvarasse investeerimisel tavaliselt.

Ettevõte puutub kokku ka makromajanduslike, poliitiliste ja teiste tegutsemisriigile omaste riskidega, mis võivad negatiivselt mõjutada firma tegevust ja selle kaudu ka ettevõtte turuväärtust.

Renditäituvuse vähenemine ja klientide vahetumise suurenemine on samuti tulusid kahandavaks riskiteguriks.

Teatud riskid on seotud ka rendilepingute ja kõigi muude lepingutega.

Võtmeisikute kaotamine kujutab endast samuti äritegevuse riski.

Omaette riskiks on ka see, et kliendid jätavad meie ruumidesse probleemjäätmeid või muid rendilepingu tingimusi rikkuvaid materjali, millest me peame vabanema omal kulul.

Ettevõtte aktsiaid puudutab väärtuse hindamise risk ja aktsionäri kaasomandiosa võib kahaneda ka uute rahastamistsüklitega.