Bond
Runda stängd

ICON Real estate funds

Investeringar 21.9.2020

Erbjudanden

Du har inga investeringar i denna runda

Alla erbjudanden

Investeringar grupperade genom erbjudna kupongräntor Sista kolumnen är det kumulativa värdet
0,000 % 1 000.00 EUR 1 000.00 EUR
6,000 % 20 000.00 EUR 21 000.00 EUR
6,500 % 6 000.00 EUR 27 000.00 EUR
6,700 % 5 000.00 EUR 32 000.00 EUR
7,000 % 13 500.00 EUR 45 500.00 EUR
7,200 % 2 000.00 EUR 47 500.00 EUR
7,300 % 6 000.00 EUR 53 500.00 EUR
7,400 % 50 000.00 EUR 103 500.00 EUR
7,500 % 37 500.00 EUR 141 000.00 EUR
7,600 % 21 000.00 EUR 162 000.00 EUR
7,700 % 23 500.00 EUR 185 500.00 EUR
7,800 % 43 200.00 EUR 228 700.00 EUR
7,900 % 66 200.00 EUR 294 900.00 EUR
8,000 % 109 000.00 EUR 403 900.00 EUR
maximalt lånebelopp 500 000.00 EUR Investeringar under denna rad är utanför investeringsrundan