Aktie
Runda stängd

Denny® Apps

Investeringar 20.9.2020
8.11.2016 anonymous
9.11.2016 anonymous
11.11.2016 anonymous
13.11.2016 anonymous
13.11.2016 anonymous
14.11.2016 anonymous
16.11.2016 anonymous
16.11.2016 anonymous
18.11.2016 anonymous
19.11.2016 anonymous
23.11.2016 anonymous
23.11.2016 anonymous
30.11.2016 anonymous
7.12.2016 anonymous
17.12.2016 anonymous