Aktie
Runda stängd

Valtavalo – See the light!

Investeringar 18.11.2019
14.11.2018 anonymous
16.11.2018 anonymous
20.11.2018 anonymous
21.11.2018 anonymous
21.11.2018 anonymous
21.11.2018 anonymous
22.11.2018 anonymous
22.11.2018 anonymous
23.11.2018 anonymous
23.11.2018 anonymous
23.11.2018 anonymous
25.11.2018 anonymous
25.11.2018 anonymous
25.11.2018 anonymous
25.11.2018 anonymous
25.11.2018 anonymous
25.11.2018 anonymous
25.11.2018 anonymous
26.11.2018 anonymous
27.11.2018 Sam Downsuck
27.11.2018 anonymous
27.11.2018 anonymous
27.11.2018 anonymous
27.11.2018 anonymous
28.11.2018 anonymous
29.11.2018 anonymous
29.11.2018 anonymous
29.11.2018 Hugo
29.11.2018 anonymous
1.12.2018 anonymous
5.12.2018 anonymous
5.12.2018 anonymous
6.12.2018 anonymous
6.12.2018 anonymous
8.12.2018 anonymous
9.12.2018 Harrastaja
11.12.2018 anonymous
11.12.2018 anonymous
12.12.2018 anonymous
16.12.2018 anonymous
16.12.2018 anonymous
20.12.2018 anonymous
25.12.2018 anonymous
25.12.2018 anonymous
27.12.2018 anonymous
27.12.2018 anonymous
27.12.2018 anonymous
28.12.2018 anonymous
28.12.2018 Veke
28.12.2018 Christina Forsgård