Osake
Kierros on suljettu

Suomen Opiskelijamuutot

Suomen Opiskelijamuutot tarjoaa kaikki muuttoon saman katon alta. Toiminnassamme painotamme kilpailukykyisiä hintoja ja asiakaspalveluhenkistä otetta.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

Suomen Opiskelijamuutot perustettiin vastaamaan Suomen muuttoalan tilanteeseen. Vuonna 2011 Rani Elias koki muuttaessaan sen miten huonosti voivat asiat muutossa mennä. Seuraavana vuonna hän perusti Suomen Opiskelijamuutot sillä hän uskoi, että kotimuutot voidaan tehdä sekä edullisesti, että hyvin.

Suomen Opiskelijamuutot on kannattavan liiketoiminnan lisäksi myös aate. Pyrimme nimemme mukaisesti työllistämään pääasiassa nuoria tarjoten heille varman tulonlähteen esimerkiksi opintojen ohella. Haluamme myös tarjota heille hyvän työpaikan, jossa on tulevaisuudessa mahdollista myös kouluttautua logistiikan alalle oppisopimuksen kautta.

Suomen Opiskelijamuuttojen kolmen vuoden historian aikana sen liiketoiminta on kasvanut voimakkaasti ja sitä on pyritty monipuolistamaan asiakkaiden tarpeiden mukaan. Muuttoja on kertynyt jo yli 1500 ja yrityksessä on tällä hetkellä yli 18 työntekijää.

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Liiketoimintamme

Tavoitteenamme on tarjota huolellisesti tehtyjä ja edullisia kotimuuttoja pääkaupunkiseudulla. Olemmekin onnistuneet tässä tehtävässä, sillä yhä useammin muuttomme otetaan aikaisemman asiakkaan suosituksesta. Ensi syksynä aloitamme oppisopimuskoulutuksen, jossa koulutamme kuorma-auton kuljettajia, sillä nuorten tukeminen on Suomen Opiskelijamuuttojen kantava arvo ja sille pitkäaikainen toimintasuunnitelmamme perustuukin.

Palveluvalikoimamme on kasvanut vuosien varrella, ja tällä hetkellä tarjoamme muuttopalvelun lisäksi muuttosiivouksia, pakkauspalveluita, pakkaustarvikkeiden myyntiä ja muuttolaatikoiden vuokrausta. Näistä muuttopalvelu on kaikista suosituin, mutta myös muuttolaatikoille ja pakkausmateriaaleille on vahva kysyntä.

Liikevaihtomme on vuosien varrella kasvanut voimakkaasti ja uskomme kasvun jatkuvan vielä voimakkaampana tulevaisuudessa sijoitetun pääoman myötä. Vuonna 2012 liikevaihtomme oli 165,000€, vuonna 2013 335,000€ ja vuoden 2014 ennuste on 500,000€. Varikkomme sijaitsee Helsingin Herttoniemessä, jossa toimistomme ja varastomme sijaitsevat. Kalustonamme meillä on 3 muuttoautoa ja syksyllä ostamme neljännen auton.

 

Muuttoala Suomessa

Suomessa kotimuuttoja tehdään noin miljoona vuosittain, mutta muuttoalalla ja erityisesti pääkaupunkiseudulla kilpailu ei kiristy, mikä johtuu alan tiukentuneesta säätelystä. Tänä päivänä uuden muuttoalan yrityksen perustaminen on pitkä ja kallis prosessi, joka vaatii monen kuukauden kouluttautumisen ja useita kymmeniä tuhansia euroja pääomaa. Suuret ja hintavat yritykset hallitsevat muuttoalaa ja sen kilpailu on jatkuvasti vähenemään päin. Tämä näkyy siinä, että Saamme joka kuukausi kymmeniä muuttotarjouspyyntöjä joista joudumme kapasiteetin puutteen vuoksi kieltäytymään. Muuttoalalla onkin markkinarako, jossa on uusille kasvuyrityksille tilaa.

Pienet yritykset ovat viime vuosina muuttoalalla vähentyneet ja painopiste on siirtynyt suuriin yrityksiin yhä voimakkaammin. Näiden suurten yritysten veloittamiin hintoihin verrattuna omamme ovat hyvin kilpailukykyiset. Kun liiketoimintamme kasvaa ei se tule vaikuttamaan merkittävästi hintoihimme, sillä organisaatiomme joustava rakenne pystytään toteuttamaan myös isommassa mittakaavassa yhtä tehokkaasti.

Edullisen hinnan lisäksi olemme onnistuneet rakentamaan Suomen Opiskelijamuutoille oman ainutlaatuisen brändinsä, ja moni asiakas haluaakin ottaa muuttomme juuri sen vuoksi, että pyrimme tukemaan nuorten työllistymistä. Brändimme toimiikin selvänä kilpailuetuna, eikä muuttoalalla ole vastaavaa kilpailijaa.

 

Miksi sijoittaisit meihin?

Vaikka liiketoimintamme on kasvanut kovaa vauhtia, uskomme tämän olevan vasta jäävuoren huippu. Vahvan brändimme ja muuttoalan markkinatilanteen vuoksi kasvumme voisi olla paljon voimakkaampaa ja se voitaisiin saavuttaa oikeilla investoinneilla. Markkina-asemaamme pyrimme vahvistamaan kasvattamalla kuljetuskapasiteettimme ja omien vuokralaatikoidemme määrää.

Meillä on useita yhteistyökumppaneita muun muassa kiinteistönvälityksen, kiinteistönhuollon ja pienvarastoinnin aloilta. Olemme esimerkiksi yhteistyössä Pelican Self Storagen ja Helsingin Kauppatieteiden Ylioppilaat Ry:n kanssa. Muita yhteistyöstä kiinnostuneita tahoja ovat mm. sekä Re/max, että huom! kiinteistönvälitysyritykset. Vielä emme ole kuljetuskapasiteettimme vähyyden vuoksi kyenneet vastaamaan kaikkiin yhteistyöpyyntöihin, mutta sen kasvaessa voimme näiden yhteistyökumppaneiden kautta kasvattaa liiketoimintaamme merkittävästi.

Tämän hetkisen muuttoalan markkinatilanteen vuoksi uskomme, että tekemällä nyt oikeita sijoituksia Suomen Opiskelijamuutot voi 10 vuoden sisällä olla Suomen johtava kotimuuttojen tarjoaja. Tavoitteenamme onkin kasvattaa Suomen Opiskelijamuutoista markkinoiden suurin kotimuuttoja tarjoava yritys Suomessa. Sijoittajille tarjoamme mahdollisuutta lähteä mukaan sijoittamaan tulevaisuuden menestystarinaan.

Syksyllä tehostamme toimintaamme oppisopimuskoulutuksella, joka tukee tavoitettamme nuorten työllistämisestä, sekä on taloudellisesti kannattavaa. Tämän lisäksi tulemme muokkaamaan muuttoryhmien rakennetta ja laajentamaan varastotilojamme. Näiden toimenpiteiden avulla voimme nostaa voittomarginaalimme 20%:in kokonaisliikevaihdosta. Nämä toimenpiteet eivät tule olemaan kertaluonteisia, vaan tulevat näkymään jokaisen tilikauden tuloksessa.

Tiimimme

Tiimimme

Meillä on nuori ja energinen tiimi, jolla on palava halu menestyä ja joka ei pelkää tehdä töitä sen eteen. Ydintiimimme koostuu kolmesta henkilöstä, joilla jokaisella on omat vastuualueensa. Nuoresta iästään huolimatta tiimiläisillämme on useiden vuosien kokemus erinäisistä liiketoimista ja yrittäjyydestä ja olemmekin onnistuneet rakentamaan Suomen Opiskelijamuutoista menestyvän ja potentiaalisen kasvuyrityksen. Alempana vielä hieman tarkemmat esittelyt yrityksen avainhenkilöistä ja heidän toimenkuvistaan.

 

Rani Elias

Toimitusjohtaja, Perustaja

Suomen Opiskelijamuuttojen omistaja ja perustaja. Hänellä on vahva kokemus yrityksen johtamisesta ja eteenpäinviemisestä, ja hän onkin viimeiset vuodet omistanut Suomen Opiskelijamuuttojen rakentamiselle.

Aleksi Merilahti

Kenttäpäällikkö

Suomen Opiskelijamuuttojen henkilöstöhallinnon ja logistiikan johtaja. Vastuualueena kenttätoiminnan valvonta ja työntekijäsuhteet.

Erkki Piipari-Kokko

Hallintojohtaja

Suomen Opiskelijamuuttojen yrityshallinnon johtaja. Vastuualueena yrityksen kehitys ja hallinnolliset tehtävät.