Osake
Kierros on suljettu

Startup-sijoituksia riskiä hajauttaen

TEKin ja Suomen Ekonomien jäsenille suunnatussa osakeannissa sijoitukselle on tavoitteena maksaa 5 %:n kiinteä osinko ja 20 %:n voitto-osuus startup-sijoitusten tuotosta. Pääoma on tavoitteena palauttaa 3.10.2022. Osakkeen merkintähinta on 400 €.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

Nestholman lähti liikkeelle kun perustajat Antti Kosunen ja Topi Järvinen etsivät uudenlaista tapaa sijoittaa alkuvaiheen startupeihin sekä auttaa niitä pääsemään nopeammin kansainvälisille markkinoille. Taustalla oli halu hyödyntää startupien auttamisessa Topin ja Antin monipuolista, toisiaan täydentävää kokemusta palvelujen ja yritysten rakentamisesta. 

Antti ja Topi huomasivat, että startup-keskusten (Piilaakso, Berliini jne.) ulkopuolelta puuttuu vahva ekosysteemi, joka tukisi startupeja. Samalla he huomasivat, että suurilla yrityksillä on vaikeuksia löytää  hyviä tapoja tehdä uusia innovaatioita jatkuvien kustannuspaineiden keskellä. Tämä oli erityisen tuttua Topille ja tiimiin liittyneelle Jari Pasaselle, jotka olivat molemmat nähneet ison yrityksen kehitystoiminnan haasteet toimiessaan isoissa kansainvälisissä organisaatioissa.

Tästä syntyi ajatus rakentaa kiihdyttämömalli, jossa yhdistetään startupit ja suuret yritykset. Startupeille malli tarjoaa resursseja sekä ainutlaatuista näkemystä markkinoiden nykytilasta; suurille yrityksille yhteistyö tuo nopeutta ja ketteryyttä sekä tehokkaan tavan ajatella tulevaisuuden mahdollisuuksia ilman oman organisaation hidasteita. 

Sijoittamisen näkökulmasta malli tarjoaa Nestholmalle kaksi ainutlaatuista etua. Sijoituskohteiden onnistumisen tukena on suuri yritys, joka tuo startupin käyttöön oman näkemyksensä, mutta on  kumppani ja kanssasijoittaja. 

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Nestholman perusliiketoimintaa on suuryritysten kanssa tehtävät 8-12 viikon kiihdyttämöohjelmat. Nestholma on järjestänyt ohjelmia mm. Nordealle, Microsoftille ja YLElle. Kansainvälistä kiihdyttämötoimintaa olemme tehneet mm. British Telecomille ja Telecom Italialle. Jokaisessa ohjelmassa on mukana 8-15 startup-yritystä yhteistyökumppanin intressialueelta. Ohjelmien kysyntä on kasvussa.

Ohjelmien tuottama lisäarvo suuryrityksille on niin suuri, että ne maksavat toiminnasta. Nestholman kulurakenne muuttuu ohjelmien lukumäärän mukaisesti. Ohjelmat toteutetaan asiakkaiden tiloissa, lähipäivät ryhmitetään tiiviisti matka- ja majoituskulujen minimoimiseksi, Nestholman oma henkilökunta vastaa koulutuksesta, ulkopuolisia palveluita käytetään vain, jos oma henkilökunta tai sen asiantuntemus eivät riitä ja ulkopuolisten käyttö on taloudellisesti järkevää. Nestholma käyttää markkinoinnissa sosiaalista mediaa, sekä kumppaneiden markkinointi- ja viestintäkanavia.

Startupien valintaprosessi ohjelmiin on erittäin tiukka, mukaan pääsee 5-10 % hakijoista. Valinnan tekevät Nestholman kokeneet asiantuntijat ja yhteistyökumppanin edustajat seuraavien kriteereiden pohjalta: i) tiimi, ii) markkinan koko, iii) idean ainutlaatuisuus, iv) idean toteutettavuus. Kriteerien tavoitteena on tunnistaa skaalautuvaan kasvuun kykenevät tiimit ja ideat. 

Ohjelman ajan Nestholman asiantuntijat päivittäin sparraavat tiimejä. Ohjelmat rakentuvat Lean Canvas -työkalun ympärille. Nestholma sijoittaa ohjelmissa mukana oleviin yrityksiin. Sijoituskriteereinä pre-seed-vaiheessa ovat edellä mainittujen lisäksi ratkaisun ja markkinatarpeen kohtaaminen, tiimin toimintakyky, arvolupauksen selkeys, tiivistäen toimiva Lean Canvas. Sijoituspäätöksen tekee Nestholman hallitus, jonka jäseniä ovat Antti Kosunen, Topi Järvinen ja Jari Pasanen. Sami Heikkiniemi toimii sihteerinä.

Miksi osallistua TEKin ja Suomen Ekonomien osakeantiin?

Aloitteen TEKin ja Nestholman yhteistyönä syntyneeseen joukkorahoitusmalliin teki TEKin yrittäjyysvaliokunta. Valiokunta on pohtinut jo pitkään vaihtoehtoisia malleja, joilla kasvuyritysten rahoitusta helpotettaisiin sekä yrityksen että sijoittajan kannalta.

Tavoitteena on löytää toimintatapoja, joista on hyötyä sekä osakeantiin osallistuville, että koko Suomen elinkeinoelämälle. On oletettavaa, että sijoittajat ovat kiinnostuneita tukemaan uusia teknologiayrityksiä pääsemään menestyksen tielle. Monet rahoitettavista yrityksistä ovat tekkiläisten ja ekonomien perustamia.

Osakeantiin osallistuvat sijoittajat voivat hakea mentoreiksi Nestholman ohjelmiin. Heillä on mahdollisuus tehdä suoria sijoituksia yrityksiin, joissa Nestholma on mukana sijoittajana.

Tiimimme

Tiimimme

Tiimimme on erinomainen sekoitus startup-, sijoitus-, suuryritysosaamista. Neljä päätoimista henkilöä ovat managing partner Topi Järvinen, partner Antti Kosunen, partner Jari Pasanen ja operations manager Sami Heikkiniemi. Vuoden 2016 aikana tiimi vahvistuu 1-2 henkilöllä. Heidän kustannuksensa katetaan 100% ohjelmien tulorahoituksella.

Topi Järvinen

Managing Partner

Tuotejohtaja yli sadalle kansainvälisille markkinoille kaupallistetulle tuotteelle. Topi on digitaalisen liiketoiminnan ammattilainen, jolla on merkittävä tausta uuden liiketoiminnan, sekä uusien palveluiden rakentajana ja kehittäjänä, hän on vastannut uusien palveluiden lanseerauksesta ja markkinoinnista. Topin tiimi on menestyksekkäästi lanseerannut yli sata digitaalista palvelua ja kampanjaa ympäri maailmaa hyvin erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Hänellä on monipuolinen työkokemus kansainvälisen teleoperaattorin, mainostoimiston, startupin ja akateemisen tutkimuksen palveluksessa. Topilla on tohtorin tutkinto Jyväskylän yliopistosta ja hän asuu Helsingissä. http://fi.linkedin.com/in/topij

Antti Kosunen

Partner

Sarjayrittäjä, sijoittaja ja innovaattori Antti on enkeli- ja pääomasijoittaja Suomessa ja Piilaaksossa, hän on aiemmin toiminut pörssilistatun yrityksen hallituksen puheenjohtajana. Antti on menestynyt yrittäjä ohjelmistoliiketoiminnassa ja IPR/patentti-intensiivisessä liiketoiminnassa, kokenut kansainvälinen neuvottelija. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus yritysten perustamisesta ja johtamisesta, liiketoiminnan kehittämisestä ja arvonluonnista näille yhtiöille. Kosunen on kauppatieteiden maisteri Helsingin kauppakorkeakoulusta. Antti asuu Helsingissä. http://fi.linkedin.com/in/anttikosunen

Jari Pasanen

Partner

Sijoittaja, kasvuyritysmentori, toiminut aiemmin Nokian teknologiasta ja strategiasta vastaavissa johtotehtävissä. Jari on kokenut pääomasijoittaja ja innovatiivisten kasvuyritysten kiihdyttäjä. Lisäksi hän on kansainvälisesti kokenut johtaja matkapuhelin- ja multimedialiiketoiminnassa sisältäen tuotekehityksen, teknologiajohtamisen, laadun, strategian, liiketoiminnan kehittämisen ja innovaatioprosessit. Jari on hallituksen puheenjohtaja, jäsen ja neuvonantaja useille innovatiivisille startupeille. Pasanen toimii myös enkeli- ja pääomasijoittajana. Jari on tekniikan lisensiaatin tutkinto Tampereen teknillisestä yliopistosta. Jari asuu Tampereella. http://fi.linkedin.com/pub/jari- pasanen/2/b20/982

Sami Heikkiniemi

Operations Manager

Valmentaja, silta yritys- ja akateemisen maailman välillä. Yli kymmenen vuoden kokemus tiedelähtöisten startupien kehittämisestä. Osaamisalueet: yksinkertaistaminen, fokusointi, operatiivinen johtaminen, rahoitus ja valmentaminen. Heikkiniemi on valtiotieteiden maisteri, pääaineena taloustiede Turun yliopistosta. Sami asuu Salossa. http://fi.linkedin.com/in/sami-heikkiniemi-a924401
Riskit

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan tähän riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.

Pitchin liitteenä on luottotietoraportti, jolla voi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

Liikkeeseenlaskijariski
Sijoitukselle ei ole asetettu erillistä vakuutta, joten siihen liittyy riski liikkeeseenlaskijan, Nestholman, takaisinmaksukyvystä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttämäksi, eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyyden johdosta menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan. Nestholma Oy:n Bisnode rating on AA.

Markkinariski ja markkinahäiriöt
Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai
kokonaan.

Tuottoriski
Sijoituksen tuotto ns. voitto-osuus eräpäivänä määräytyy startup-sijoitusten arvonkehityksen perusteella.

Lainsäädännölliset riskit
Sijoitusrahastolaissa (48/1999) tarkoitetun rahastoyhtiön, joka hoitaa vaihtoehtorahastoja, tulee hakea toimilupaa tai rekisteröityä tämän lain mukaisesti. Nestholman toimintaan liittyy riski siitä, että yhtiön on rekisteröidyttävä vaihtoehtorahastojen hoitajaksi Finanssivalvonnan rekisteriin. Yhtiön näkemyksen mukaan Nestholma Oy ei kuitenkaan ole kyseisessä laissa määritelty, rahastoyhtiö, jolla tarkoitetaan pääsääntöisesti sijoitusrahastotoimintaa harjoittavaa suomalaista osakeyhtiötä. Nestholman liikevaihdosta lähes 100% tulee kiihdyttämöohjelmista. Tämän johdosta yhtiö ei ole rekisteröitynyt Finanssivalvonnan rekisteriin.

Yhtiö on tunnistanut kyseisen riskin ja seuraa tilannetta jatkossa.