Osake
Kierros on suljettu

Fitness Village - The Game: Make fitness fun again!

Yrityksen missio on tehdä liikkumisesta ja aktiivisista elämäntavoista hauskaa ja monipuolista pelillistämällä sekä hyödyntämällä sensoriteknologiaa. Pelaa ja voi hyvin!

Sinulla tulee olla suomalainen arvo-osuustili voidaksesi merkitä osakkeita tässä osakeannissa.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

Tänä päivänä peliteollisuus on yksi nopeimmin kasvavista toimialoista samalla, kun liikunta- ja hyvinvointiala on jo suuruudeltaan merkittävää liiketoimintaa kansainvälisesti mitattuna. Länsimaisen yhteiskunnan haasteena on lasten ja nuorten liikkumattomuus sekä lisääntynyt ruudun ääressä vietetty aika, kun taas toisaalta liikuntaan ja hyvinvointiin keskittyneiden ihmisten ryhmä on kasvanut viime vuosien aikana. Peliala ja liikunta- ja hyvinvointitoimiala ovat lähenemässä toisiaan.

Liikunta- ja hyvinvointialalla liikevaihto muodostuu perinteisesti tilojen ja laitteiden ympärille rakennetuista palveluista. Vastaavasti pelialan liikevaihto muodostuu puhtaasti luovasta sisällöstä, sovellusten sisällä tapahtuvista ostoista sekä kolmansien osapuolien mainonnasta. Molemmilla toimialoilla on kuitenkin samanlaisia haasteita kuten uusien asiakkuuksien hankintaan liittyvät, jatkuvasti nousevat kustannukset sekä asiakasuskollisuus kasvavan kilpailutilanteen keskellä.

Pelillistäminen, sensorit ja mobiilipelit tarjoavat työkalut aktiivisuuden ja terveellisten elämäntapojen lisäämiseen osana kaikkien ikäryhmien arkea. Fitness Village -konsepti yhdistää mobiilipelaamisen ja kuntoilun uudella, hauskalla tavalla. Fitness Village ekosysteemi muuttaa kuntoilusta saatavan hyödyn digitaaliseksi valuutaksi, jota voidaan hyödyntää pelien sisällä tai jopa rahanarvoisina etuina kuntokeskuksissa sekä muissa yhteistyöyrityksissä. (Patent pending: 20165297 “A system and a method for converting exercise activity into user credit” Hakija: Fitness Village Oy) Konsepti tuo hyvinvoinnin kotisohvalle sekä kannustaa ihmisiä liikkumaan.

Fitness Village Oy on johtava yritys TEKES -rahoitteisessa FiVi -hankkeessa. Hankkeessa luodaan uutta tutkimuspohjaista, kansainvälistä ja skaalautuvaa liiketoimintaa yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välisessä yhteistyössä. Haemme myös aktiivisesti aihepiiriin sopivia yhteistyöyrityksiä tuomaan omat tuotteet ja palvelut esille ekosysteemin asiakkaille.

 

TUOTE

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan digitaaliset liikuntapelit voivat innostaa liikkumaan etenkin niitä, jotka muuten harrastavat liikuntaa niukasti. Liikunta voi tulla pelaajalle ikään kuin pelaamisen sivutuotteena, ilman että pelaaja välttämättä edes kokee harrastavansa liikuntaa. [Lähde]

Fitness Village -ekosysteemi yhdistää viihteen, aktiivisuuden, terveyden sekä liikunnan yhden brändin alle. Asiakas pääsee tutustumaan kotisohvalta mobiilipeliin joka tempaisee hänet mukaan elämään aktiivisempaa ja terveellisempää elämää.

HOME: Kotisohvalla

Kotisohvalla ollessaan pelaaja pääsee tutustumaan pelin tarinaan, kehittämään hahmoaan virtuaalisella kuntosalilla, sekä kilpailemaan viihteellisissä “treenipeleissä” muita pelaajia vastaan.

GO: Ollessasi ulkona

Ulos lähtiessään pelaaja voi avata karttanäkymän ja kerätä matkan varrelta löytyviä bonuksia peliin, sekä tutustua lähialueen yhteistyöyrityksiin ja niiden tarjoamiin etuihin, jotka saa hyödynnettyä kätevästi pelin sisältä. Jokainen askel ulkona tuo hahmolle treenivaluuttaa ja muita virtuaaliesineitä.

TRAINING: Treenatessasi

Olit sitten jo aktiivinen treenaaja tai vasta aloittelija, aktiivisuutesi tuo etuja suoraan peliin. Käytä aktiivisuutta mittaavaa sensoria ja harrasta juuri sitä liikuntalajia, joka sinua miellyttää.

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Globaalisti kuntosalijäsenyyksien tuottama liikevaihto oli arviolta 84 miljardia dollaria vuonna 2014. [A] Vastaavasti mobiilipeli-liiketoiminnan liikevaihto oli 36,9 miljardia dollaria vuonna 2016. [E]

Noin puolet edellä kuvatuista markkinoista kohdistuu Fitness Villagen kohderyhmään, 14-35 vuotiaiden ikäryhmään, joka tarkoittaa 60 miljardin Yhdysvaltain dollarin kokonaismarkkinaa. Olettaen, että hyvinvointialan ja peliteollisuuden markkinoiden leikkauspiste on 2,5% luokkaa tarkoittaa se 1,5 miljardin dollarin markkinaosuutta.

Tästä markkinasta Fitness Village -ekosysteemi tavoittelee 150 miljoonan vuotuista liikevaihtoa eli noin 10+% osuutta kokonaismarkkinoista. Kiinnostus liikunta- ja hyvinvointipalveluja kohtaan on viime vuosien aikana ollut kovassa kasvussa. Mahdollisten asiakkuuksien osuuden arvioidaan olevan kymmenen kertaa suurempi.

Myös Fitness Village -ekosysteemissä hyödynnettävien erilaisten liikuntaa ja hyvinvointia mittaavien puettavien tai asennettavien sensoreiden osuuden arvioidaan kasvavan vuoden 2019 loppuun mennessä yli miljardiin sensoriin. Vastaava luku vuonna 2012 oli 107 miljoonaa sensoria. [B] Tulevaisuudessa langattomien lisälaitteiden globaalin markkinan arvioidaan kasvavan räjähdysmäisesti 3-5 miljardista dollarista jopa 50 miljardiin dollariin seuraavien 3-5 vuoden aikana. [C] Liikuntaa ja hyvinvointia mittaavien laitteiden osuuden arvioidaan olevan jopa 50% langattomien lisälaitteiden markkinasta vuonna 2018. [D] Samaan aikaan mobiilipelien liikevaihdon arvioidaan yli kaksinkertaistuvan vuoden 2013 17,5 miljardista 42,5 miljardiin dollariin vuoden 2017 loppuun mennessä. [E]

 • [A] Global report the IHRSA 2015
 • [B] On World (sep/2013 & 2015)
 • [C] Healthclubmanagement (sep/2013)
 • [D] Juniper research (sep2013)
 • [E] Market researcher Newzoo (june/2016)

Ekosysteemin luominen uudenlaiselle palvelualustalle luo mahdollisuuden hyödyntää sensoriteknologian kasvupotentiaalia ja saavuttaa laaja asiakaskunta yhdistämällä mobiilipelit ja liikunta- ja hyvinvointipalvelut. Myös mainonta- ja markkinointimielessä peliteollisuuden yhdistäminen liikunta-ja hyvinvointipalveluihin luo uudenlaisen ja tehokkaan rajapinnan asiakkaiden hankinnalle kohdennetun mainonnan avulla. Lisäksi uudenlainen tapa kannustaa ja motivoida ihmisiä liikkumaan digitaalisen valuutan avulla auttaa rakentamaan positiivista brändiä.

Fitness Village:n tavoitteena on olla maailman suurin virtuaalikuntosali, jolla on 100 miljoonaa käyttäjää.

Tiimimme

Tiimimme

Fitness Villagen tiimi pitää sisällään laajan osaamisen tarvittavilta toimialoilta, joita tarvitaan konseptin kehittämiseen.

 • Fitness-ala
 • Pelisuunnittelu
 • Ohjelmointi
 • Grafiikka
 • Teknologia
 • Liiketoimintaosaaminen
 • Projektinhallinta
 • Verkostot

Jouni Herranen

Perustaja

Jouni Herranen on hyvinvointialan yrittäjä, SATS Finland Oy:n perustaja sekä entinen maajohtaja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus terveys ja fitness-alan liiketoiminnasta ja mm. Exercise method and system US -patentti. Nykyään Fitness Village Oy:n perustaja sekä hallituksen puheenjohtaja.

https://www.linkedin.com/in/jouni-herranen-b3b32526

Klaus Kääriäinen

Projektipäällikkö

Klaus omaa pelialan eri osaamisalueista seitsemän vuoden kokemuksen. Hän on ollut julkaisemassa useita tuotteita eri alustoille joissa hän on työskennellyt graafikkona, suunnittelijana, projektipäällikkönä sekä tuottajana, mikä on tuonut hänelle vahvan tietotaidon pelinkehityksen eri osa-alueista. Viimeiset vuodet Klaus on toiminut pelialalla yrittäjänä.

https://www.linkedin.com/in/klauskaar

Jari Järvinen

Technical Concept

Jari Järvinen on IT alan pitkäaikainen yrittäjä ja on toiminut maailman johtavien telecom yrityksissä jo yli 15 vuotta. Hän on ollut kehittämässä menestyneistä tuotteita Polarilla, Nokialla, NSN:llä, Ericssonilla ja EADS:lla. Jari on myös itsenäinen pelinkehittäjä ja on julkaissut pelejä Google Play:hin sekä App Store:n.

https://www.linkedin.com/in/jarij

Tuukka Junttila

Kehittäjä

Tuukka on kokenut sovelluskehittäjä sekä suunnittelija. Hän on kehittänyt peli teknologioita 80-luvulta asti. Viimeiset kuusi vuotta Tuukka on ollut kehittämässä backend -järjestelmiä Polar Electro:lla ja hänellä on vahva tietotaito fitness-sovellus puolelta.

https://www.linkedin.com/in/tuukka-junttila-28530150

Jukka Nurmi

Kehittäjä

Jukka on käyttäjäkokemuksen ja grafiikan mestari ja hän on ollut suunnittelemassa menestyksekkäitä tuotteita useissa yrityksissä. Viimeiset vuodet Jukka on ollut suunnittelemassa käyttöliittymiä Polar Electro:lla ja samaan aikaan suunnitellut eri tapoja luoda skaalautuvia ja responsiivisia käyttöliittymiä mobiililaitteille eri fitness-sovelluksiin.

Riskit

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan tähän riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.

Pitchin liitteenä on luottotietoraportti, jolla voi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

KYSYNTÄÄN VAIKUTTAVAT MAKROTEKIJÄT

Yhtiön liiketoimintaan voi kohdistua markkinariski eli millaisen suosion Fitness Village –konsepti saavuttaa ja missä ajassa. Fitness-markkinan voimakas kasvu voi kääntyä laskuun jos ihmisten liikkumistottumukset muuttuvat ja kuntoiluliikunta vähenee. Tämä voi vaikeuttaa konseptin lanseerausta, liiketoiminnan käynnistymistä ja kasvua.

Myös mobiilipelien kasvu voi trendien muuttumisen seurauksena kääntyä laskuun, joka puolestaan voisi vaikeuttaa konseptin lanseerausta ja FV-pelin suosiota. Lisäksi globaalin talouskasvun hidastuminen voi omalta osaltaan vaikuttaa Fitness Village Oy:n liiketoiminnan kasvuun. Niin ikään voimakkaassa kasvussa ja suosiossa oleva terveystrendi voi hidastua ennalta arvaamattomasta syystä, jolla voi olla välillisiä ja välittömiä negatiivisia seurauksia Fitness Village –liiketoiminnalle.

Fitness Villagen osalta makrotalouden riskit ovat maakohtaisia. Mikäli maan yleistä taloudellista tilannetta hidastavat lyhyellä tai pitkällä aikavälillä mahdolliset luonnonilmiöt, sodat, selkkaukset, terrorismin uhka ym. , voi myös Fitness- ja/tai mobiilipelimarkkinoiden kasvu hidastua, ja siten vaikuttaa negatiivisesti yhtiön liiketoimintaan.

MARKKINAT

Fitness Village -konseptin menestys perustuu suurelta osin voimakkaassa kasvussa olevien fitness- ja mobiilipelimarkkinan menestykseen ja konseptin houkuttelevuuteen näiden markkinoiden yhdistämisessä. Vaikka markkinatutkimukset ennustavat molempien em. markkinoiden kasvun jatkuvan, ja yhtiö odottaa oman palvelun kysynnän kasvavan markkinoita nopeammin seuraavien vuosien aikana, ei ole olemassa takeita sille, että kysyntä kasvaa ennusteiden mukaisesti. Lisäksi vuosittainen markkinoiden ja kysynnän kasvu saattaa poiketa huomattavasti tämänhetkisistä ennusteista. Kyseisten markkinoiden kasvun hidastumisella voi olla vaikutuksia myös yhtiön liiketoiminnan tulokseen. Ei myöskään ole takeita siitä, että Fitness Villagen kasvu yltäisi kyseisten markkinoiden kasvuun.

SÄÄNTELYN VAIKUTUKSET

Yhtiöllä ei ole tiedossa sellaisia lainsäädännöllisiä hankkeita tai esityksiä, joilla olisi vaikutus Fitness Village Oy:n liiketoimintaan.