Laina
Kierros on suljettu

ICON West Plaza Bond

ICON West Plaza Bond on kiinteistökehittäjä ICONin Espoon Suurpeltoon rakennettavan 20 kerroksisen tornitalohankkeen joukkolaina. Lainan vuosikorko on 7 % ja sen vakuutena on konversiomahdollisuus ICON West Plaza Bond Oy:n osakkeisiin.

Velkakirjojen tarjoamiseen sovelletaan joukkorahoituslain (25.8.2016/734) (”Joukkorahoituslaki”) 11 §:n mukaista poikkeusta esitteen laatimisvelvollisuudesta. Tämä Sijoitusmuistio ei ole arvopaperimarkkinalain (14.12.2012/746, muutoksineen)(”Arvopaperimarkkinalaki”) II osassa tarkoitettu esite eikä se siten ole Finanssivalvonnan hyväksymä.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
ruotsiksi
Tarinamme

ICON West Plaza Bond on jatkumoa ICON Kiinteistörahastojen menestyksekkäille joukkoanneille. Kerätyllä rahoituksella rahoitimme talous- ja halinnointitoimiston oston sekä tiimimme vahvistamisen. Näiden voimin tuplasimme projektikantamme nykyisen 250 miljoonan euron arvoiseksi.  Konsernin tuoreimpana projekteina voidaan mainita mm. 1885 rakennettu entinen maa -ja metsätalousministeriö Helsingin Kruunuhaassa. 

Uusi joukkolainamme, ICON West Plaza Bond, haetaan 20 kerroksiselle tornitalohankkeelle joka nousee Espoon Suurpellon keskustakorttelin maamerkiksi. Joukkolainaa hakeva yhtiö on ICON West Plaza Bond Oy.

Kiinteistöt mielletään yleensä hyvin arvonsa säilyttäviksi ja matalamman riskin sijoituskohteiksi kuin esimerkiksi osakkeet. Lainalle tarjotaan  vakuudeksi konversiomahdollisuus ICON West Plaza Bond Oy:n osakkeisiin tietyin ehdoin. ICON West Plaza Bond Oy tulee omistamaan enintään 40% asunto-osakeyhtiöstä, joka omistaa Suurpellossa nykyarvoltaan 8 miljoonan euron kiinteistön.

ICON West Plaza Bond on piensijoittajan mahdollisuus sijoittaa vaihto-oikeudelliseen kiinteistökehityskohteeseen pienellä pääomalla. Joukkolainaamme pääsee mukaan 1000 euron minimisijoituksella, kun rahastoissamme minimisijoitukset ovat tavallisesti kymmeniätuhansia euroja. Yksi joukkolainan päätarkoituksista on mahdollistaa kenelle tahansa pääsy tuottoisaan kiinteistökehitykseen, koska monet eivät kykene sijoittamaan suoraan rahastoihimme suuren minimisijoituksen johdosta.

Lainaan on merkitty ICONin omien sijoittajien keskuudessa jo ennen Invesdorissa avaamista 2,2 miljoonaa euroa, joten hanke tulee toteutumaan jo nykymuodossaan. Invesdorin kautta sijoittaville tarjotaan kuitenkin mahdollisuus osallistua antiin 1,0 miljoonalla eurolla, joka on myös tarjotun lainan maksimikoko.

Tietoa Suurpellosta

Suurpelto (ruots. Storåkern) on Espoossa sijaitseva uusi ja kehittyvä asuinalue. Kokoa alueella on yhteensä 325 hehtaaria, ja sille on määrä rakentaa omistus-, vuokra- ja asumisoikeusasuntoja noin 10 000–15 000 asukkaalle. Lisäksi alueelle on tarkoitus saada jopa 5 000 työpaikkaa. Ensimmäisen ja toisen alueen valmistumisaste on tällä hetkellä yli 50 % ja ICONin rakennuttama kiinteistöhanke on jäljelle jäävän osuuden suurin projekti.

Kyseinen hanke tulee olemaan koko Suurpellon alueen keskuskortteli, jossa ensimmäisen kerroksen liiketilan päällä on idässä viisi asuinkerrosta ja etelässä sekä pohjoisessa seitsemän asuinkerrosta. Vuonna 2017 hyväksytyn kaavamuutoksen johdosta hankkeeseen tulee koko Suurpellon maamerkiksi kohoava 20 kerroksen tornirakennus kiinteistön länsipuolelle.

Suurpellon alueen kaupunkikonsepti pyrkii ekologisesti kestäviin ratkaisuihin, jotka lisäävät niin rakentamisen kuin yhteiskunnankin energiatehokkuutta. 

ICONin Suurpellon tontilta on länsimetron Niittykummun asemalle matkaa reilut kaksi kilometriä. Länsimetron aukeaminen on kasvattanut lähialueiden asuntojen kysyntää ja näemme sen kasvattavan myös Suurpellon arvoa sijaintina. Alueelta on tehokas syöttöliikenne metroasemille Niittykumpuun ja Iso-Omenaan. 

Marraskuussa korttelimme naapuriin rakentui NCC:n valmistama Suurpeltokeskus,  joka on tuonut alueelle erinomaiset palvelut: mm suuren päivittäistavarakaupan, ravintoloita, parturin, kuntosalin ja muita arvokkaita päivittäispalveluja. 

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Mitä rakennamme Suurpeltoon?

ICON hallinnoi Suurpellon keskuskorttelihanketta, jossa on yhteensä 25 000 kerrosalaneliötä. Keskuskorttelikohteessa on sen valmistuttua liiketila, parkkihalli ja neljä asuinkerrostaloa.

ICON West Plaza Bond Oy:n joukkolainalla haetaan pääomaa, jolla ostetaan enintään 40% länsipuolella sijaitsevasta 20 kerroksisesta tornitalosta.  Kerrostalo sijaitsee uuden asuinalueen, Lukutorin, vieressä. 

                          Koko hanke         Ostettava kohde

Asuintilaa             18 750 m2             n. 9.000 m2

Liiketilaa               2500 m2               n. 600 m2

Muut tilat              3750 m2               n. 0 m2

Autopaikkoja         220                      n. 90 kpl

Ostettava kiinteistö tulee ulottumaan 20:een kerrokseen. Ensimmäisen kerroksen liiketila, noin 600 m2, on varattu mm. ravintolalle. 2.–20. kerrokseen sijoitetaan reilut 100 asuntoa. Autopaikat ovat sisäpihan kannen alla, ja niitä on varattu kyseiselle kiinteistölle noin 90 kappaletta. Jokaiseen autopaikkaan on tulevaisuudessa mahdollista asentaa sähköautojen latauspiste.

Suunnittelussa huomioon otettujen energiatehokkuuden ja digitaalisten ratkaisujen ansiosta rakennuksesta tulee huippumoderni asuinkohde, jossa tehdyt optimointiratkaisut hyödyttävät suoraan asukkaita. Kaikissa kiinteistön ratkaisuissa otetaan huomioon koko kiinteistön elinkaari eli käytännössä mietitään jo nyt miten kiinteistö kannattaa rakentaa, jotta tulevat huolto- ja kunnossapitotyöt ovat mahdollisimman helppoja ja kustannustehokkaita toteuttaa.

Asuntokohtaisia saunoja rakennetaan isoimpiin asuntoihin, lisäksi kiinteistöön tehdään yhteinen saunaosasto, johon tulee suunnitelmien mukaan erityyppisiä saunoja. Saunat tarjotaan asukkaille lisäpalveluina ja saunavuoron varaaminen hoituu kätevästi Internetissä. Näin asukkaat voivat optimoida omia asuinkustannuksiaan ja keskittyä siihen, mikä heille on arjessa tärkeää.

Organisaatiorakenne

ICON West Plaza Bond Oy on ICON-konserniin kuuluva, tätä joukkolainaa varten perustettu uusi yhtiö. ICON West Plaza Bond Oy on ICON Brokers Oy:n 100% omistama tytäryhtiö. ICON Brokers Oy puolestaan on emoyhtiö ICON Corporation Oy:n 100% omistama tytäryhtiö. ICON Brokers Oy:n toimiminen välikätenä on tarpeen, koska emoyhtiö harjoittaa ainoastaan rahastojensa hallinnointiin liittyvää liiketoimintaa.

ICON West Plaza Bond Oy tulee omistamaan enintään 40 % rakennettavan kiinteistön asunto-osakeyhtiön osakekannasta. Lopullinen osuus tulee riippumaan joukkolainalla kerätyn pääoman määrästä. Loput osakekannasta omistaa ICONin hallinnoima ICON Real Estate Fund III -rahasto.

Koko keskuskorttelin projektin myyntihinta kipuaa hankkeen valmistuttua noin 120 miljoonaan euroon. Projektin omistavat rahastomme ICON Real Estate Fund III - Suurpelto Ky ja joukkolainayhtiöt. Kohteen on määrä olla kokonaan valmis vuonna 2022.

Tiimimme

Tiimimme

ICONin ydintiimin muodostaa tiivis 10 henkilön tiimi, jossa yhdistyy vankka ja monipuolinen kokemus kiinteistökehittämisestä, kiinteistösijoittamisesta ja kasvuyritysten markkinoinnista ja myynnistä. 

Markus Havulehto

Toimitusjohtaja (APV-1 sijoituspalvelututkinto, yrittäjän ammattitutkinto, ITS-isännöitsijän ammattitutkinto)

Havulehto vastaa ICON Kiinteistörahastojen hallinnoinnista ja varainhankinnasta. Hän on toiminut sijoittamisessa vuodesta 2004 lähtien. Hän on aikaisemmin työskennellyt sijoitusmeklarina ja kiinteistövälittäjänä. Viimeiset seitsemän vuotta hän on toiminut kiinteistösijoittajana. Havulehto on suorittanut myös APV-1-sijoituspalvelututkinnon, yrittäjän ammattitutkinnon sekä ITS-isännöitsijän ammattitutkinnon.

https://fi.linkedin.com/pub/markus-havulehto/28/173/4a4

Jari Koskinen

Hallituksen puheenjohtaja

Koskinen toimii ICON Kiinteistörahastojen hallituksen puheenjohtajana. Koskinen on yksi Vacon Oyj:n perustajaosakkaista, ja hän on toiminut tuotannonjohtajana sekä istunut Vaconin johtoryhmässä 18 vuotta. Lisäksi hän on toiminut Vacon Kiinan toimitusjohtajana sekä istunut Vaconin Italian ja USA:n hallituksissa ja myös Vacon Oyj Groupin hallituksessa. Koskisella on KTM- ja MBA-tutkinnot. Lisäksi hänellä on kauppatieteiden tohtorin tutkinto dynaamisessa strategiassa.

Teemu Nuutinen

Myynti- ja markkinointijohtaja (BBA, johtamisen erikoistutkinto)

Nuutinen toimii ICONin myynti- ja markkinointijohtajana. Nuutinen on toiminut useassa kasvuyrityksessä vastaten kasvustrategiasta, myynnistä ja menestyvän tiimin rakentamisesta. Hänellä on erittäin vahva kokemus yritysten valmentamisesta aina lattiatasolta pörssiyhtiöiden johtoon. Hän on toiminut sijoittajana monella alalla tiedostaen sijoittajien ajatusmaailman ja kuinka sijoituspäätöksiä tekeviä autetaan parhaalla mahdollisella tavalla menestymään.

https://fi.linkedin.com/pub/teemu-nuutinen/42/a08/1a

Sami Saarnisto

Kiinteistöjohtaja

Saarnisto vastaa ICON Kiinteistörahastojen kiinteistöjen johtamisesta ja hallinnoinnista niiden koko elinkaaren ajan. Hänellä on sijoittajalähtöinen asenne ja ote kiinteistöhallinnoinnista. Ennen ICONiin siirtymistä Saarnisto toimi toimitusjohtajana kiinteistöhallinointiyrityksessä. Hänellä on myös kokemusta OP-ryhmästä, jossa hän työskenteli niin pankki- kuin kiinteistöpuolella. Koulutukseltaan Saarnisto on tradenomi ja hänellä on ITS-isännöitsijän ammattitutkinto.

Susanne Vatanen

Projektijohtaja

Vatasen vastuulla on kehityskohteiden johtaminen, läpivienti ja valvonta. Hänellä on kokemusta kansainvälisistä rakennusyhtiöistä ja hän on toiminut lukuisissa luottamustoimissa sekä projektinjohtotehtävissä kaupungistumisen ydinalueen projekteissa pääkaupunkiseudulla ja Venäjällä. Vatanen siirtyy ICONille SRV Rakennus Oy:stä, jonka palveluksessa hän oli 12 vuotta.

Jan Hellbom

Business controller

Hellbomin päävastuualue on taloushallinto. Hellbom vastaa myös seurantatyökalujen jatkuvasta kehittämisestä sekä raportoinnista ja juridiikasta yhdessä johtoryhmän kanssa. Hellbomilla on kokemusta kansainvälisistä projektilähtöisistä yhtiöistä ja hän on toiminut työurallaan jo useita vuosia eri johtoryhmissä. Hellbom siirtyy ICONille Destia Oy:stä.

https://fi.linkedin.com/in/jan-hellbom-7462275