Osake
Kierros on suljettu

Taikina Capital - Valikoitu salkku & aikaisempi irtautuminen

Tarjoamme osuuden ammattimaisesti valittuun ja hajautettuun salkkuun listaamattomia kasvuyhtiöitä. Pyrimme mahdollistamaan oman osakkeemme kaupankäynnin, jotta omistajamme pystyvät halutessaan kotiuttamaan sijoitusten arvonnousun.

Tässä annissa tarjotaan merkittäväksi Taikina Capital Oy:n B-osakkeita. Takinalla on kaksi osakesarjaa, A ja B, joiden erot liittyvät äänivaltaan: A-osakkeilla on 20 ääntä, ja B-osakkeilla 1 ääni. Lisätietoja annin ehtoja käsittelevässä kappaleessa. Perehdythän ehtoihin huolella.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

Taikina Capital Oy ("Taikina") on (tietääksemme ensimmäinen lajissaan) digitaaliseen sijoitukseen keskittyvä sijoitusyhtiö. Poimimme lupaavimmat ja houkuttelevasti hinnoitellut osakkeet ja lainasijoitukset digitaalisilta alustoilta Pohjois-Euroopassa. 

Haluatko sijoittaa listaamattomiin osakkeisiin, mutta sinulla ei ole aikaa valita lupaavimpia kohteita?

Tarjoamme osuuden ammattimaisesti valittuun ja hajautettuun salkkuun listaamattomia kasvuyhtiöitä.

Huolestuttavatko pitkät aikajänteet sinua? Listaamattomien yhtiöiden kasvuun ja niistä irtaantumiseen menee pitkä aika. 

Ankkurisijoittaja-mallissamme sijoitamme listaamattomiin kohdeyhtiöihin ja lisäämme omistuksiimme myöhemmillä rahoituskierroksilla, kun se on perusteltua. Olemme hyvin avoimia osakesijoituksistamme ja sijoituskohteiden arvonnousu heijastuu oman osakkeemme arvossa. Strategianamme on mahdollistaa tämän arvonnousun kotiuttaminen listaamalla oma osakkeemme julkiselle markkinapaikalle tai pörssiin.  

Taustaa

Rahoitusalan demokratisoituminen on yleisesti ottaen hyvä asia. Se avaa vähittäissijoittajille uusia sijoitusmahdollisuuksia ja paljon rahoitusjärjestelmän vanhoja rakenteita voidaan ohittaa.  Digitaalisiin järjestelmiin kuuluvat osake- ja velkamuotoinen joukkorahoitus, vertaislainat ja listaamattomien osakkeiden markkinapaikat. Laaja omistajapohja lukuisine asiakasomistajineen voi olla erittäin merkittävä strateginen vahvuus vastuullisille yrityksille oikein käytettynä, erityisesti kuluttajasektorilla. Samalla velka-alustat ovat mahdollistaneet joustavan tuoton muutoin toimettomana osakesijoituksiin sitoutumattomalle pääomalle.

Valitettavasti kaikilla ei ole aikaa tai rahaa toimia päätoimisesti bisnesenkelinä, arvioida yhtiöitä perusteellisesti tai seurata niiden kehitystä rahoituskierrosten jälkeen ja varmistua siitä, että sijoittajien edut otetaan huomioon. Omistajilla, joiden aika on rajattu ja joilla on vain pieni määrä pääomaa sijoitettuna, ei välttämättä ole aikaa tai kiinnostusta seurata yhtiöiden kehitystä. Vielä tärkeämpi haaste on, että listaamattomille startup-yrityksille ei yleensä ole jälkimarkkinaa, vaikka liiketoiminta kehittyisi hyvin.

Taikina Capitalin perustaja Tero Weckroth käsitteli näitä haasteita blogissaan toukokuussa 2018 ja ehdotti, että isompi sijoittaja piensijoittajien ohella voi ylläpitää hyvää hallintotapaa ja valvoa kohdeyhtiöitä. Uskomme, että uudenkaltaiselle ankkurisijoittajalle on joukkorahoituksessa luonnollinen rooli. Strategiamme ei ole korvata kasvusijoitusrahastoja ("Venture Capital" tai "VC-rahastot"), bisnesenkeleitä tai joukkorahoituksen piensijoittajia. Näiden välissä meillä on pitkäaikaisen ankkurisijoittajan rooli. 

Mikä on ankkurisijoittaja?

Pörssilistautumisissa pääomaa nostava yhtiö yleensä tapaa isompia sijoittajia ennen listautumisen julkistusta ja päätöstä annin ehdoista taikka arvostustasosta. Nämä  sijoittajat ovat institutionaalisia sijoittajia, rahastoja, perheyhtiöitä ja varakkaita yksityishenkilöitä sekä muita ammattimaisia sijoittajia. Erityisaloijen anneissa joukkoon kuuluu usein alan spesialisteja. Koska digitaalinen rahoitusekosysteemi on vielä hyvin nuori, Taikinan kaltaisia digitaalisia erityissijoittajia ei ole aiemmin syntynyt. 

Uskomme olevamme ensimmäinen listaamattomiin digitaalisiin kohteisiin keskittyvä ankkurisijoittaja, joskin uskomme saavamme seuraajia. Arvioimme yleisellä tasolla kaikki sijoitusmahdollisuudet Pohjoismaissa ja tavoitteemme on laajentaa seuranta myös Saksaan ja Benelux-maihin. Olemme saatavilla rahoituskierrosten julkistamista edeltäviin keskusteluihin annin ehdoista ja valuaatiosta. Ollessamme tyytyväisiä voimme tehdä sijoituksen. Jos osakeanti on julkinen, voi rahaa nostava yhtiö julkistaa sijotuksemme ja halutessaan käyttää sitä viestinnässään. Meille tämä antaa mahdollisuuden saada lisävipua omaalle sijoituksellemme. 

Yksittäiseen sijoituskierrokseen liittyvän roolimme lisäksi voimme joissain tapauksissa sopia lisäsijoituksista seuraavilla rahoituskierroksilla, mikäli yhtiö pääsee ennalta määriteltyihin tavoitteisiin. Liiketoiminnan kehittyessä hyvin ja jos hallintoa hoidetaan vastuullisesti, voimme toimia samalla tavalla jatkokierroksilla ennen pörssilistautumista. Ankkurisijoitusmallimme ydin on tällainen pitkäaikainen sitoutuminen kohdeyhtiöihin myyntiin tai pörssilistautumiseen saakka. 

Strategiamme on toimia ankkurisijoittajana listaamattomille yhtiöille, jotka käyttävät tai suunnittelevat käyttävänsä digitaalisia rahoitusalustoja osakaspohjansa laajentamiseen. Visiomme on tulla Pohjois-Euroopan parhaiten tunnetuksi, hyvämaineiseksi ja vastuulliseksi digitaaliseksi ankkurisijoittajaksi.

Edut osakkeenomistajille

Taikina tarjoaa osakkeenomistajilleen monia etuja:

  1. Likviditeetti.  Pyrimme saamaan osakkeemme julkisen kaupankäynnin kohteeksi niin nopeasti kuin mahdollista. Listaamattomien kasvuyhtiöiden kehittymiseen ja arvonluontiin voi mennä kauan. Näin on myös meidän sijoituskohteidemme kohdalla ja suorien sijoitusten irtautumisia tai pörssilistauksia joutuu odottamaan kauan. Tarkoituksemme on tarjota mahdollisuus arvon kasvun kotiutukseen listaamalla oma osakkeemme julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Sijoitusstrategiamme ei ole puhtaan exit-hakuinen. Voimme hyvin pitää kannattavan ja osinkoa maksavan yhtiön salkussamme. Koska emme ole määräaikainen rahasto, ei meidän ole pakko myydä lupaavia yhtiöitä rahaston elinajan lähestyessä loppuaan. Osakkeemme ollessa listattu sijoittajamme pystyvät kotiuttamaan voittoja.  
  2. Hajautus ja osakepoiminta. Isompana ja ammattimaisempana toimijana pystymme seuraamaan hankevirtaa ja vertaamaan kohteita laajemmin kuin yksittäinen sijoittaja. Tämä mahdollistaa riskin hajauttamisen suurempaan määrään kohteita ja arvostustasoltaan taikka laadultaan valtavirrasta poikkeavien kohteiden välttämisen. Pystymme myös sijoittamaan kohteisiin, joissa on isompi minimisijoitus tai sijoitus on tehtävä nopeasti, ja jotka näinollen olisivat piensijoittajien tavoittamattomissa. Voimme myös ajoittain tarjota siltarahoitusta yhtiöille, jotka eivät ole vielä valmiita digialustoille tai tarvitsevat apuamme laajaan omistajajoukkoon valmistautumiseen. 
  3. Arvostustasot. Isompana sijoittajana meillä on parempi neuvotteluasema keskusteltaessa osakekierrosten valuaatiosta, erityisesti yhtiöiden valmistautuessa jatkorahoituskierroksiin. Ajan kuluessa uskomme pystyvämme rakentamaan maineen luotettavana ankkurisijoittajana ja näin pystyvämme neuvottelemaan joukkorahoitus-alennuksia, verrannollisia listautumisalennuksiin, jotka ovat tavallisia hyvin hoidetuissa pörssilistautumisissa.  
  4. Parempi seuranta ja kontrolli.  Isompi omistus yhtiöissä ja mahdollisuus osallistua jatkorahoituskierroksille antaa meille enemmän vaikutusvaltaa yhtiön hallintoon kuin mitä lukuisilla pienemmillä osakkailla olisi yksinään.  Uskomme, että paras tulos yhtiöiden hallinnassa saavutetaan, kun omistajalistassa on sekä isompia että pienempiä sijoittajia. 
  5. Kulusynergiat.  Monilla alustoilla sijoittajan maksamat palkkiot riippuvat sijoituksen koosta (pienempi prosentti isoista sijoituksista tai salkuista) tai sijoittajilta peritään kiinteitä kuluja, erityisesti vertaislainojen kohdalla. Osakealustat puolestaan vaativat usein isoja, n. 100 000 - 200 000€ sijoituksia suoriin osakesijoituksiin. Tätä pienemmät sijoitukset suunnataan väliyhtiön (Special Purpose Vehicle, "SPV") kautta, joita luodaan yksi jokaista sijoituskohdetta kohden. Väliyhtiön hallinto on kallista jopa sijoituksen epäonnistuessa ja menestyvissä sijoituksissa voittoja leikataan ilman että muualla syntyneitä tappioita voi vähentää suoraan voitosta ennen palkkioita. Myös Taikinan hallinto maksaa, mutta uskomme että kulutasomme on kilpailukykyinen jo ennen kuin huomioimme, että voittopalkkiot otetaan portfoliotason tuotoista eikä yksittäisistä sijoituksista.  
Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Listaamattomat osakkeet ja digitalisaatio

Viime vuosikymmeninä osakesijoitusten painopiste on siirtynyt listaamattomia osakkeita ja yksityisesti omistettuja yhtiöitä kohden. Usein mainitussa esimerkissä verrataan Applen ja Googlen alkutaivalta. Apple oli listautuessaan pörssiin vuonna 1980 noin 1.2 miljardin dollarin arvoinen kun 20 vuotta myöhemmin Google listautui 23 miljardin dollarin arvoisena Bloombergin mukaan. Inflaatio, markkinasentimentti ja yrityiskohtaiset seikat selittävät osan erosta, mutta on arvioitu, että yhä enemmän yritysten arvosta syntyy ennen pörssilistausta. 

Osakemuotoisen joukkorahoituksen syntyyn vaikutti useita tekijöitä. Osittain oli tarve antaa piensijoittajille pääsy kasvuyhtiöiden osakkeisiin ennen pörssilistausta. Tässä oli apuna perinteisen rahoitusalan entistä raskaampi regulaatio. Alan vanhat pelurit tulivat varovaisemmiksi ja vetäytyivät pienemmistä asiakkaista. Toisaalla digitalisaatio mahdollisti informaation jakamisen ja pääomien liikkumisen internetin kautta ja rajojen yli. Suurten omistajamäärien hallinnointi tuli helpommaksi. Samaan aikaan nämä tekijät ovat myös mahdollistaneet vartaislaina-alustat, jotka kytkevät lainanottajat ja -antajat suoraan toisiinsa, poistaen pankit taseineen lainasuhteesta.  

Meillä on kasvava markkina, johon sijoitamme. Digitaaliset sijoitusalustat kasvavat nopeasti, vaikka kohdemarkkinan kokoa on vaikea mitata tarkasti. Vuonna 2017 Suomen osakepohjainen joukkorahoitusmarkkina oli kooltaan 56 miljoonaa euroa (+123%), mutta tästä puuttuu osa alustoja, jotka eivät halunneet antaa lukujaan mukaan tutkimukseen. Suomen Pankki on julkaissut koko digitaalisen rahoituksen markkinan, mukaan lukien velkapohjaisen rahoituksen ja vertaislainat, olleen kooltaan 247 miljoonaa euroa samana vuonna (+61%). Pohjoismaista ei ole saatavilla luotettavia lukuja, mutta Cambridgen Yliopisto arvioi koko Euroopan markkinan olleen 7.7 miljardia euroa vuonna 2016 (+41%), Ison Britannian osuuden ollessa selvästi suurin.

Markkina on nuori ja valitettavasti iso osa hankevirtaa on joko huonoa tai yliarvostettua. Hyvin menestyneitä esimerkkejä kuitenkin löytyy. Revolut, äskettäin Pohjoismaissakin liiketoiminnan aloittanut brittiläinen digitaalinen lompakko, nosti miljoona puntaa heinäkuussa 2016, 42 miljoonan punnan arvostustasolla. Tänä kesänä yhtiön arvo oli 1,2 miljardia puntaa ja joukkorahoitussijoittajille tarjottiin mahdollisuutta myydä osakkeet 19-kertaisella voitolla. 

Toimintamme ja alkuvaiheen kokemukset 

Aloitimme toiminnan pienellä skaalalla kesäkuussa 2017 ja nyt olemme kumulatiivisesti nostaneet 382 000 euroa osakeanneilla, pääosin tiimin jäseniltä. Ensimmäinen vuosi meni demoamisessa ja toimintamallin hiomisessa, mukaan lukien ylimääräisen pääoman sijoittaminen ja kohdeyhtiöiden reaktioiden ja suhtautumisen kartoittaminen.

Kummassakin tapauksessa tulokset olivatlupaavia. Olemme pystyneet nostamaan nettovarallisuusarvoa (Net Asset Value, "NAV") vertaislainojen ja muiden velkasijoitusten avulla ja olemme tunnistaneet parhaat käytettävät alustat. Olemme tehneet kolme osakesijoitusta, ja ne ovat edelleen sijoitusmäärän arvolla kirjanpidossamme ja nettovarallisuusarvossa eli niihin ei ole tehty arvonkorotuksia tai -alennuksia. Toisaalta olemme myös havainneet, että kohdeyhtiöt toivottavat kaltaisemme sijoittajan tervetulleeksi markkinalle, erityisesti jatkorahoituskyvyn vuoksi. Uskomme, että läsnäolomme markkinalla lisää digialustojen kiinnostavuutta rahoitusmenetelmänä. 

Tähän asti olemme tehneet kolmenlaisia sijoituksia:

  1. Osakesijoitukset. Nämä ovat pääasiallinen kohteemme ja niihin kuuluu sekä korkean riskin startuppeja sekä kypsempiä ja kannattavia yhtiöitä. Digitaalisia alustoja käytetään laajalti yhtiöiden etsintään ja sijoituskelpoisuuden arviointiin - ne mahdollistavat laajemman seulonnan - mutta arvioimme myös lupaavia yliopistolähtöisiä ja muualta digialustojen ulkopuolelta meille suunnattuja yrityksiä. Vaadimme aina hyvää hallintotapaa ja vältämme sijoittajille epäedullisia osakassopimusksia. Emme vaadi VC-rahastojen tapaisia veto-oikeuksia taikka exit-ehtoja mutta toisaalta osakkeilla pitää aina olla äänivaltaa, eikä liian anteliaita optioehtoja. Yleensä myös vältämme väliyhtiöitä sijoituksen ja kohdeyhtiön välillä, johtuen kuluista ja hallintotavasta. Aiomme julkistaa niiden yhtiöiden nimet, joihin olemme tehneet osakesijoituksia.  
  2. Hybridit. Aiomme olla joustavia sijoitusten rakenteiden kanssa jos riski-hyötysuhde on houkutteleva. Esimerkiksi joissakin tapauksissa yhtiön perustajat eivät halua luovuttaa osakkeita pysyvästi vaan haluavat osto-oikeuden takaisin tai liikkeelle laskettava instrumentti on vaihtovelkakirja. Tämänkaltaiset sijoitukset pidetään pienenä osuutena kokonaisuudesta, mutta sopivasti käytettynä ne johtavat tasaiseen arvonnousuun. 
  3. Likviditeetin hallinta.  Ylimääräinen pääoma, jota ei ole vielä sijoitettu osakkeisiin sijoitetaan yhtiöiden ja kuluttajien velkainstrumentteihin luotettavien ja toimiluvallisten alustojen kautta. Näistä sijoituksista meille tulee tasaista tulovirtaa aluksi, mutta tämä vähenee ajan kuluessa, kun siirrämme varoja osakesijoituksiin.  

Listaamattomat osakkeet varallisuuseränä

Sijoitussalkuissa listaamattomat osakkeet ovat pieni ja vielä harvinainen varallisuuserä. Monet varainhoitajat ja sijiotusalan ammattilaiset suosittelevat 5-15% painoa kokonaissalkuista, mutta usein nämä ovat mahdollisia vain varakkaimmille. Digitalisaatio auttaa avaamaan nämä mahdollisuudet myös piensijoittajille, mutta kaikki eivät koe osakepoimintaa omaksi alakseen, erityisesti kansainvälisesti. Pörssissä piensijoittajille on saatavilla osakerahastoja ja kasvurahastot ("VC:t") tarjoavat hajautettuja sijoitussalkkuja institutionaalisille sijoittajille. 

Johtuen markkinan toistaiseksi pienestä koosta on perinteinen rahoitusala reagoinut hitaasti. Tällä hetkellä uskomme, että on mahdollista sijoittaa 10-20 miljoonaa euroa vuodessa omien standardiemme ja tuotto-odotustemme puitteissa. Tämä kohdemarkkina on ollut liian pieni perinteisille kasvurahastoille, jotka usein haluavat enemmistöosuuden kohdeyhtiöissään, mikä puolestaan johtaa varsin isoon rahastokokoon. 

Toisaalta nykyiset juridiset rakenteet eivät ole soveltuneet tälle aluksi pienelle markkinalle. Lakiselvitykset ja hallintotyön kustannukset aiheuttavat jopa 50 miljoonan euron vähimmäiskoon rahastoille ja tyypillinen 10 vuoden kestoaika voi olla haastava varhaisvaiheen sijoituksille vähemmistöosuuksiin, jotka lisäksi eivät yleensä ole avoinna piensijoittajille. 

Toisaalta kun ekosysteemi kasvaa ja kypsyy, osakepohjainen joukkorahoitus tulee yleisemmäksi rahoitusreitiksi yhtiöille, jotka lopulta pyrkivät listautumaan Nasdaq First North-tyyppisille markkinapaikoille. Näihin yhtiöihin vähemmistöosuuksia tekeville sijoitusyhtiöille syntyy näin luonnollista kasvutilaa. Uskomme roolimme kasvavan samanlaiseksi kuin mikä institutionaalisilla sijoittajilla on pörssilistautumisissa. Markkinalla meitä lähellä olevia toimijoita ovat varhaisvaiheen Venture Capital-rahastot ja bisnesenkelit. Pyrimme toimimaan näiden kanssa läheisessä yhteistyössä, tarjoten näkemyksiä ja kanssasijoituksia näiden kohdeyhtiöille, jotka ovat liikkumassa laajan omistajapohjan rahoitusstrategiaa tai pörssilistautumista kohti. Joissakin tapauksissa voimme myötävaikuttaa kaikkien vähemmistöosakkaiden osakkeiden myyntiin uudelle omistajalle, jos osakassopimukset tekevät tämän mahdolliseksi. Strategiamme on ekosysteemin täydentäminen, emmekä suoraan kilpaile nykyisten toimijoiden kanssa.

Sijoituskohteet tulevat pääosin alustoilta Pohjois-Euroopassa, määritelmämme mukaan Pohjoismaat, Saksa ja Benelux-maat. Lisäksi olemme keskustelleet sijoitusmahdollisuuksista yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa Helsingin ja Turun alueilla. Monet näistä spin-off yhtiöistä kohtaavat rahoitusvaikeuksia ennen kun ne ehtivät kasvaa riittävän isoiksi kansainvälisille VC-rahastoille. Nämä korkean riskin sijoitukset pysyvät pienenä osana kokonaisuutta. Pyrimme hallitsemaan riskiä valitsemalla parhaat yhtiöt, joissa kanssasijoittaminen perustajien ja alan spesialistien kanssa on mahdollista ja pystymme vivuttamaan omaa sijoitustamme digialustojen sijoittajien kanssa. 

Nykytila ja kannattavuus

Taikina Capital on kannattava ja uskomme tämän jatkuvan lähitulevaisuudessa. Tämänhetkiset pienet voitot syntyvät ylimääräisen pääoman sijoituksesta Likviditeetin hallintamallin mukaisesti sekä hybridien arvonnoususta. Lähitulevaisuudessa nämä voitot kasvavat linjassa kokomme kanssa. Osakesijoituksissa teemme aluksi tyypillisesti vain pienen ensisijoituksen. Korvamerkitsemme sen jälkeen ylimääräistä pääomaa yhtiön jatkorahoituskierroksille. Kun tämä ylimääräinen pääoma sijoitetaan myöhemmin samaan yhtiöön, laskevat voitot lyhyen aikavälin korkosijoituksista. 

Luonnollisesti lyhyen aikavälin korkovoitot eivät ole olemassaolomme oikeutus ja odotamme pystyvämme korvaamaan ne myöhemmin korkeammilla voitoilla osakesijoitusten exiteistä ja osingoista, riippuen sijoitustemme tuotoista.

Tärkeämpi mittari menestykselle on osakekohtainen nettovarallisuusarvo eli NAV, jota olemme onnistuneet nostamaan tasaisesti yhtiön perustamisen jälkeen, ajureina korkovoitot ja hybridisijoitusten maturiteetin lyheneminen. Yhtiö aloitti NAV:lla ja kirja-arvolla €1,00 vuoden 2017 kesäkuussa ja tämän vuoden kolmannen kvartaalin lopussa NAV oli noussut tasolle €1,09. Ylös- tai alaskirjauksia ei ole tehty osakeportfolioomme, joka tällä hetkellä on pieni ja siihen kuuluu vain kolme yhtiötä (Cloud Insurance AS, Tingent AB ja Askel Healthcare Oy), kaikki arvostettu ostohinnoilla sekä nettovarallisuudessa että kirja-arvossa. 

Tiimimme

Tiimimme

Tiimin jäsenten roolit on määritelty asemasta johtuvien velvollisuuksien (kuten toimitusjohtaja & hallituksen jäsen) ja osakassopimuksen kautta. 

Tero Weckroth on Taikina Capitalin toimitusjohtaja. Tero uskoo kansankapitalismiin ja laajaan omistajuuteen ja hän pyrkii parantamaan uuden digitaalisen rahoitusekosysteemin terveyttä, erityisesti sijoittajan tuottojen osalta. Tero on vakuuttunut siitä, että tämä vaatii uusien ammattimaisten ja pitkäaikaisten sijoittajien saapumista alalle. Koska näitä ei syntynyt perinteisen rahoitusalan toimesta, Tero päätti perustaa sellaisen itse ja kehitti digitaalisen ankkurisijoittajan konseptin. 

Eljas ja Markus ovat hallituksen jäseniä, Eljas toimii hallituksen puheenjohtajana. Hallitus hyväksyy kaikki uudet osakesijoitukset ja tarjoaa apua ja näkemyksiä Terolle, kun hän arvioi kohteita ja valmistelee niitä päätöksentekoon. Kummallakin on pitkä tausta yrittäjinä päivätöidensä ohessa, lakialalla ja rahoitusalan toimittajana. 

Teron, Eljaksen ja Markuksen rooli osakassopimuksessa on Perustaja ("Founder"). Yhtiöjärjestys ja osakassopimus estävät A-osakkeiden luovuttamisen ja jos tiimin jäsen lähtee, on hänen myytävä osakkeensa uudelle tiimin jäsenelle, jonka on saatava jäljelle jääneiden jäsenten hyväksyntä. A-osakkeiden äänivallalla on tarkoitus pitää yhtiön alkuvaiheessa kontrolli perustajilla, pääoman määrän kasvaessa, kontrolli siirtyy mukaan tulleille sijoittajille. 

Teuvo omistaa B-osakkeita. Teuvo konsultoi hallitusta neuvonantajana sijoituspäätöksissä, tuo uusia keissejä yhtiön tietoon ja jos toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen lähtiessä yhtiöstä Teuvo osallistuu uuden jäsenen valintaan. 

Kaikki tiimin jäsenen ovat maksaneen täyden hinnan (NAV) osakkeistaan mukaan tullessaan. Tiimin jäsenet ovat sijoittaneet yhteensä 225 000 euroa yhtiöön ennen nykyistä kierrosta. 

Huom! Invesdorin toimitusjohtaja Lasse Mäkelä omistaa osakkeita Taikina Capital Oy:ssä sijoitusyhtiönsä Larzon Capital Oy:n kautta. Lassella ei ole roolia Taikinan tiimissä. 

Tero Weckroth

Toimitusjohtaja

Terolla on 18 vuoden kokemus investointipankeista, enkelisijoituksista ja yrittäjyydestä. Aiemmin hän työskenteli lääketeollisuudessa. Bisnesenkelinä hän on keskittynyt lääke- ja rahoitusalan yrityksiin luonut useita yliopistolähtöisiä yrityksiä ja nykyään toimii startup- ja kasvuyritysten hallitusten jäsenenä. 

Taikinan toiminnan kasvaessa Tero suuntaa yhä enemmän aikaansa Taikinaan. Hän on pääasiallisessa vastuussa sijoitusmahdollisuuksien arvioinnista. 

Huom! Tero on Invesdorin hallituksen puheenjohtaja. Tero myös omistaa Invesdorin osakkeita sekä suoraan että yhtiönsä kautta (yhteensä 3.9%). Tästä saattaa syntyä intressikonflikteja. Näistä annetaan lisätietoja alenpana.

https://www.linkedin.com/in/tero-weckroth-5b927/

Eljas Repo

Hallituksen puheenjohtaja

Eljas on sijoitusalan kokeneimpia yrittäjiä ja toimittajia. Hän oli osakesijoittamiseen keskittyneen Arvopaperi-lehden kustannusyhtiön perustajia. Vuodesta 2016 lähtien hän on työskennellyt riippumattomana yrittäjänä, keskittyen listaamattomien yhtiöiden analysointiin. 

Huom: Eljas on Repo Media Oy:n pääomistaja. Repo Medialla on yhteistyösopimus Invesdorin kanssa. 

https://www.linkedin.com/in/eljas-repo-a9727a1/

Markus Bremer

Hallituksen jäsen

Markus on tehnyt pitkän uran asianajajana ja yrittäjänä. Partnerina Hannes Snellmanilla hän on erikoistunut pääomamarkkinoihin, mutta hänellä on myös 20-vuotinen ura sivutoimisena yrittäjänä ja osaomistajana Lautapelit.fi yhtiössä, joka oli lautapelialan pioneereja Suomessa.

https://www.linkedin.com/in/markus-bremer-1646b/

Teuvo Rintamäki

Neuvonantaja

Teuvo teki uransa kansainvälisten yritysten johdossa ja rahoituksessa ja lopulta hän palveli pitkään Konecranesin rahoitusjohtajana. Vuodesta 2008 lähtien hän on ollut riippumaton startup-sijoittaja ja neuvontantaja. Teuvolla on sijoituksia yli tusinassa listaamattomia kasvu yrityksiä, erityisesti energia-, ympäristö- ja terveydenhuoltoaloilla. 

Huom: Teuvo on ollut Invesdorin hallituksen jäsen vuosina 2014-2018. Tällä hetkellä Teuvo omistaa n. 3% Invesdorin osakkeista, mutta hänellä ei ole virallista roolia Invesdorissa.

https://www.linkedin.com/in/teuvo-rintamäki-40319548/
Riskit

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan tähän riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.

Pitchin liitteenä on luottotietoraportti, jolla voi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

Mikään sijoitus ei ole riskitön ja erityisesti sijoitukset listaamattomiin osakkeisiin ovat korkean riskin sijoituksia. Pääasialliset riskit ovat liiketoiminnassa epäonnistuminen ja likviditeeti puute. 

Meidän tapauksessamme liiketoiminnassa epäonnistuminen liittyy läheisesti huonoihin sijoituspäätöksiin. Myös tarjolla olevien sijoituskohteiden huono laatu voi vaikuttaa Taikinan kykyyn päästä tavoitteisiinsa. Riski koskee sekä equitykohteiden menestymistä että lainakohteiden takaisinmaksukykyä. Pyrimme vähentämän riskiä sijoituskohteiden ja tiimien tarkalla läpikäynnillä ja hajauttamalla sijoitukset kuhunkin yhtiöön ajallisesti siten, että isoin osa varoista sijoitetaan jatkokierroksilla. Tämä ei kuitenkaan takaa menestystä. 

Taikinan tavoitteena on diversifioitu portfolio, mutta hyvien kohteiden löytyminen riippuu myös Taikinan ulkopuolisista tekijöistä, eikä tavoitteesiin välttämättä päästä. Taikina tavoitteena on neuvotella kohdeyhtiöiden kanssa edullisista valuaatioista, mutta yhtiön vaikutusmahdollisuudet ovat kuitenkin rajalliset.

Pitchissä esitetyt talousluvut perustuvat yhtiön ennusteisiin tulevasta kehityksestä, ja operaatioiden epäonnistuminen voi johtaa siihen, ettei suunniteltua kasvua saavuteta aikataulussa tai lainkaan. 

Taikinan tavoitteena on vaikuttaa yhtiön hallinnointiin ja läpinäkyvään tiedottamiseen, mutta sen vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset ja kohdeyhtiön hallintotapa riippuu viime kädessä yhtiöistä itsestään.

On huomattava, että NAV-laskelmissa otamme huomioon vain toteutuneiden uusien rahoituskierroksen tai jälkimarkkinalla tapahtuneiden kauppojen arvot. Näin ollen on mahdollista, että NAV-arvon ulkopuolelle jää kätkettyä arvonnousua tai -tuhoutumista. Tällä hetkellä hallitus uskoo, että todennäköisesti tulossa olevat osakesijoitusten ylöskirjaukset ovat alaskirjauksia suurempia.  

Avainhenkilöihin liittyy riskejä. Sijoitusten arvo on riippumaton Taikina Capitalista mutta avainhenkilöiden, erityisesti toimitusjohtajan, menetys tai kuolema vaatisi todennäköisesti ulkopuolisten palveluntarjoajien käyttöä, mikä johtaisi ennakoimattomiin kuluihin. 

Vastapuoliriski voi toteutua, jos yksi tai useampi käyttämistämme sijoitusalustoista kaatuu. Pyrimme minimoimaan tämän riskin sijoittamalla pelkästään toimiluvallisten ja luotettavien alustojen kautta. 

On huomattava, että Taikina ei ole sijoitusrahasto vaan tavallinen osakeyhtiö. Taikinaa ei ole viranomaisvalvonnassa, sitä ei koske corporate governance-säännökset eikä muu finanssialan sääntely, eikä sijoittajien korvausrahasto takaa mahdollisia tappioita konkurssitilanteessa. Juridisesti sijoituksesi Taikinaan on kuin sijoitus mihin tahansa listaamattomaan yhtiöön. 

Taikinan operaatioiden kannattavuus johtohenkilöiden näkökulmasta vaatii tietynkokoista sijoitusportfoliota. Jos Taikina ei saa kerättyä riittävästi varoja tai sopivia sijoituskohteita ei löydetä, ei yrityksellä ole toimintaedellytyksiä.

Likviditeettiriski on olemassa. Tällä hetkellä ei ole jälkimarkkinaa, jossa osakkeitamme voisi myydä tai ostaa. Tavoitteemme on tarjota osakkaillemme normaalia joukkorahoitustilannetta parempi likviditeetti. Tähän pyritään listaamalla osakkeemme julkiselle markkinalle, mikä mahdollistaisi osakkaillemme osakkeidemme myymiseen. Tavoitteemme on päästä tähän 3 vuoden kuluessa. Ei kuitenkaan ole takeita siitä, että pystymme nostamaan riittävästi varoja jotta listautuminen olisi järkevää, tai täyttämään muita listautumisen vaatimuksia.

On myös mahdollista, että yleinen markkinatilanne tai säätelyssä tapahtuvat muutokset tekevät kaltaisemme sijoitusyhtiön listaamien mahdottomaksi.