<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1656252674645825&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Om oss

Vi är ett digitalt finansierings- och investeringsplattformföretag med våra rötter sedan 2012. På den här sidan kan du lära dig mer om vårt företags historia, arbetskultur och vårt professionella team.

Invesdor Group driver de digitala insamlingsplattformarna Invesdor.com och Finnest.com och sammanför europeiska företag med investerare från hela världen. Vi har licens att hjälpa företag från 28 länder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) att hålla finansieringsrundor; för närvarande verkar vi aktivt i Finland, Sverige, Danmark, Norge, Österrike och Tyskland.

Koncernen har sitt huvudkontor i Helsingfors, med kontor också i Wien och Berlin och våra investerare runtom i hela världen. Vi är ett internationellt team av professionella som arbetar med dealflow, investerar- och kundhantering, juridik och compliance, marknadsföring och plattformsutveckling.

Konsernens rötter är från 2012 i Helsingfors med grundandet av Invesdor. Ett stort nytt steg för Invesdor Group var våren 2019 när två banbrytande företag samlades för att bilda en ny, starkare gränsöverskridande aktör. Den nordiska digitala insamlingsförgångaren och Best Nordic Fintech Startup 2018-vinnaren Invesdor gick samman med den ledande österrikiska crowdfunding-plattformen för etablerade medelstora företag, Finnest.

Tillsammans förbinder vi ambitiösa företag från Norden och DACH-område med investerare från detaljhandels- och institutionella investerare från mer än 80 länder över hela världen.

Invesdor Ltd övervakas av Finlands finanstillsynsmyndighet under licensnummer FIVA 39 / 02.02.00 / 2014. Finnest GmbH är ett bundet organ i Invesdor Ltd i Österrike.

 

Vår företagskultur

Invesdor Groups verksamhet styrs av våra tre kärnvärden:

  • Spela rättvist
  • Få saker att hända
  • Var professionell och ha kul

Vad vi gör: Vi möjliggör och utvecklar digital investering och finansiering över gränserna.

Varför vi gör det: Vi vill bygga ett bättre Europa genom att skapa det mest enastående ekosystemet för digital finansiering.

The Invesdor team

Management Team

Riikka Koskenohi

Chief Operative Office, Dpt CEO

riikka.koskenohi@invesdor.com

Günther Lindenlaub

Chief Executive Officer

guenther.lindenlaub@invesdor.com

Robert Sjöblad

VP, Finance & HR

robert.sjoblad@invesdor.com

Deal Flow, Investor & Client Services Teams

Lasse Mäkelä

Founder

lasse.makela@invesdor.com

Reinhard Hönig

Head of Sales, DACH

reinhard.hoenig@invesdor.com

Joel Kettunen

Head of Sales, Finland

joel.kettunen@invesdor.com

Andre Voigt

Head of Sales, Germany

+49 162 1962387

andre.voigt@invesdor.com

Ville Eromäki

Director of Investor Relations, Nordics

ville.eromaki@invesdor.com

Martin Hofstadler

Sales & Business Development

+43 676 3854428

martin.hofstadler@invesdor.com

Vera Lindström

Client Manager

vera.lindstrom@invesdor.com

Georg Stiegelmair

Campaigns, Marketing & PR

georg.stiegelmair@invesdor.com

Nea Raahenmaa

Client Project Manager

nea.raahenmaa@invesdor.com

Viola Ghavidel

Investor & Campaign Management

viola.ghavidel@invesdor.com

Julian Kettl

Strategic Market Research

julian.kettl@invesdor.com

Development

Manfred Hellar

CTO Finnest

manfred.hellar@invesdor.com

Petteri Kääpä

CTO Invesdor

petteri.kaapa@invesdor.com

Antti Ursin

Software Developer

antti.ursin@invesdor.com

Ivan Ďurčík

Solution Architect

ivan.durcik@invesdor.com

Jakub Ceppan

Full Stack Web Developer

jakub.ceppan@invesdor.com

Legal Team

Pamela Manninen

Legal Counsel

pamela.manninen@invesdor.com

Jenni Granlund

Legal Trainee

jenni.granlund@invesdor.com

Marketing

Tuomas Mäkinen

Communications Specialist

tuomas.makinen@invesdor.com

Helmut Buchmasser

Senior Expert Online Marketing

helmut.buchmasser@invesdor.com

Finance & HR

Jessica Partanen

Office Manager

jessica.partanen@invesdor.com

Invesdor Oy: s Förvaltnings- och styrningssystem

1. Förvaltnings- och styrningssystemet i Invesdor Oy uppfyller kraven i 7 kap. 1 § kreditinstitutslagen. Styrelsen utvärderar regelbundet effektiviteten i kreditinstitutets bolagsstyrning och säkerställer tillförlitligheten i de interna övervakningssystemen.

2. Styrelsens sammansättning och verksamhet uppfyller kraven i 7 kap. 2 kap. kreditinstitutslagen. Styrelsens sammansättning är mångsidig, kunskapen är mångfaldig och båda könen representeras. Styrelsen utvärderar regelbundet lagenligheten av dess sammansättning och verksamhet.

3. Styrelseledamöterna och ledamöterna i den operativa ledningen för Invesdor Oy uppfyller kraven för kvalifikation och tillförlitlighet i 7 kap. 4§ kreditinstitutslagen.

4. Invesdor Oy uppfyller kraven i 7 kap. 5 § kreditinstitutslagen gällande tidshantering.