Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Detta uttalande gäller tillgängligheten för de allmänna delarna och funktionerna i tjänsten invesdor.com.

Denna tjänst överensstämmer delvis med tillgänglighetskraven. Nedan följer en lista över bristerna vi känner till i det allmänna innehållet på invesdor.com.

De identifierade bristerna planeras att åtgärdas under 2021. Denna tillgänglighetsförklaring kommer att uppdateras när problemen löses.

Denna tillgänglighetsförklaring uppdaterades senast 11.01.2021.

Otillgängligt innehåll i den digitala tjänsten

Webbplatsen uppfyller ännu inte helt kraven i alla avseenden.

Märkbar

1.1.1. Innehåll som inte är text:

Vissa bilder saknar alternativ text.

1.3.1 Info och relationer:

Vissa formar <input> -element saknar etiketter.

Vissa <dl> -element innehåller inte bara ordnade och korrekta grupper eller element, och vissa <dt> och <dd> -element innehåller inte ordentligt av en <dl>. Dessutom ingår vissa ARIA-roller inte ordentligt och vissa ARIA-roller innehåller inte särskilda underordnade element.

1.4.3 Kontrast:

Färgkontraster uppfyller inte helt tillgänglighetskraven

Manövrerbar
2.4.1 Kringgå block:

Vissa ramar saknar tittelattribut.

2.4.4 Länksyfte (i sammanhang):

Vissa länkar saknar märkbar text.

Begriplig
3.1.2 Sidans språk:

<html> -elementet saknar långattribut på vissa sidor.

3.3.2 Etiketter eller instruktioner:

Vissa formar <input> -element saknar etiketter.

Robust
4.1.1 Tolkning:

Vissa ID som används i ARIA och etiketter är inte unika.

4.1.2 Namn, roll, värde:

Vissa ramar saknar tittelattribut. Vissa knappar innehåller inte tillräckligt urskiljbar text.

Feedback om tillgänglighet

Hittade du svårigheter med tillgänglighet i våra digitala tjänster? Om du inte hittade något svar i vår tillgänglighetsförklaring angående tjänsten, skicka oss feedback via e-post.

Ge feedback om tillgänglighet

 

Tillsynsmyndighet

Om du märker tillgänglighetsproblem med webbplatsen, ge först feedback till oss, webbplatsadministratören. Svaret kan ta 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret du har fått eller inte får svar alls inom två veckor kan du rapportera det till södra Finlands regionala myndighet. Webbplatsen för södra Finlands regionala statliga myndighet förklarar i detalj hur anmälan kan göras och hur ärendet hanteras.

 

Kontaktuppgifter för tillsynsmyndigheten

 

Södra Finlands regionala statliga myndighet

Enheten för tillgänglighetskontroll

telefonnummer 0295 016 000

saavutettavuus@avi.fi

www.saavutettavuusvaatimukset.fi