<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1656252674645825&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så lyckas du med din aktiebaserad crowdfunding-kampanj

Finansiering och investering | 06.06.2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sodales facilisis semper. Nulla lectus justo, auctor in tempus in, eleifend eu purus. Curabitur lobortis dolor non urna condimentum dignissim.

Du har ett fantastiskt företag. Ett företag som du vill att världen ska känna till och som kommer att växa till oanade höjder. Bra att du har upptäckt crowdfunding – ett revolutionerande nytt sätt att finansiera ett företags tillväxt, forskning och utveckling. Det visar att du är insatt i den nätverkande världens utveckling och möjligheter. Det är en bra grund för att ta dina nästa steg mot att skapa en framgångsrik crowdfunding-kampanj.

Tänk dock på att även om crowdfunding kan ge dig möjligheter till enorm framgång, så kräver projektet även arbete och engagemang.

Vad använder företag crowdfunding till?

Crowdfunding kan fungera i många situationer i olika faser av ett företags livscykel. Den här texten fokuserar på faserna i en crowdfunding-runda sett från ett företag i ett tidigt skede som vill nå stark tillväxt. Bra planering, kampanjarbete och genomförande kan förbättra chanserna till att lyckas med en crowdfunding-runda.

Crowdfunding passar bäst för företag som vill att deras verksamhet ska växa avsevärt. Det passar dessutom bra för företag som bidrar positivt till samhälle och miljö. Det är i allmänhet lättare för ett projekt som anses bidra till det allmännas bästa att skapa ”buzz” och en positiv spiral, vinna människors hjärtan och locka investerare. Ju enklare ett företags affärsmodell är och ju lättare det är att fånga essensen i affärsidén, desto lättare är det för investerare att förstå verksamheten.

Utöver kampanjer som vänder sig till allmänheten, så kan en framgångsrik crowdfunding-kampanj även rikta sig till en viss yrkesgrupp eller en samling passionerade entusiaster. När potentiella intressegrupper har identifierats på förhand kan crowdfunding-kampanjen kommuniceras effektivt.

I synnerhet om ett företags affärsidé eller produkt är mycket specialiserad och svår att kommunicera, så är det särskilt viktigt att leta efter investerare från företagets egna intressentgrupper, yrkeskretsar och professionella investerare – det vill säga människor som förstår förträffligheten och konkurrensfördelen med företagets produkt/tjänst. I dessa fall är en crowdfunding-plattform ett bra nav för att styra investeringsprocessen.

Sannolikheten för att en runda slutar i framgång ökar när företagets grundare och nyckelpersoner kan uppvisa expertkunskaper på sina områden. En annan faktor som bidrar till framgångschanserna är hur långt företaget och dess produktutveckling har kommit. Ju mindre erfaren entreprenören är, desto längre bör en produkt/tjänst och företaget ha kommit för att inge förtroende.

Det är i allmänhet inte så bra att starta en crowdfunding-runda baserat på bara en person eller bara en affärsidé. Världen är full av bra idéer, men det finns betydligt mindre förmåga att raffinera dessa idéer till fungerande produkter och tjänster. I slutänden är det enda som spelar roll ett fungerande genomförande som är av intresse för kunder och skapar värde.

Ofta är det en god idé att börja bygga teamet så att det står på minst tre ben, särskilt i projekt inriktade på teknik och produktutveckling. De olika delarna kan vara en eller flera personers ansvar:

 1. ledning/affärsutveckling/kundvärvning
 2. teknik
 3. design/användbarhet

När?

Allt måste förstås inte vara klappat och klart. Ett tillväxtföretag är aldrig ”färdigt”. Ett företag är dock mycket trovärdigare och dess kommunikation effektivare när det har något att visa upp – det vill säga, när produkten/tjänsten är som minst i beta- eller testfasen och har testats med kunder. Tänk på att eventuella misslyckade prototyper inte är en svaghet, utan snarare en styrka och ett tecken på verkligt engagemang i saken och i kundernas behov. Det kan ibland vara bra att kommunicera misslyckanden; det tyder på målmedvetenhet.

Finansiering genom crowdfunding passar dock ändå bäst för företag som redan har en produkt/tjänst. Produkten/tjänsten har testats och har en egen engagerad grupp – som kan vara stor eller liten – med användare. Företaget är redo att skala upp sin verksamhet och öka antalet användare. Ett företag i den här fasen utgör en trovärdig och intresseväckande möjlighet för investerare på grund av dess tillväxtpotential. Dessutom kan den befintliga användarbasen användas för att kommunicera och rekommendera crowdfunding-rundan. En rekommendation av en vän är den bästa marknadsföringen.

Ofta är en produkt/tjänst färdig eller åtminstone långt utvecklad med grundarnas egna resurser eller med hjälp från vänner och släktingar. Den verkliga utmaningen är när företaget behöver öka antalet användare eller lansera produkten på marknaden. Marknadsföring är dyrt om inte budskapet sprids från mun till mun. Mun till mun kan fungera, men är idag svårt att förlita sig helt till.

Ibland kan det vara klokt att finansiera de tidiga faserna i produktutvecklingen med eget och eventuellt externt kapital, och därefter vända sig till crowdfunding för att skala upp verksamheten. Crowdfunding och investeringar av företagsänglar kan även fungera sida vid sida. Det finns många olika sätt att använda crowdfunding på.

Tänk på att en framgångsrik crowdfunding-runda inte sker automatiskt, även om det ibland kan verka så för utomstående. För att lyckas krävs arbete, aktivitet och engagemang före, under och efter rundan. Om du gör ett bra jobb kan du dock skörda frukterna på vägen mot att förverkliga drömmen.

Bra planering, kampanjarbete och genomförande kan förbättra chanserna till att lyckas med en crowdfunding-runda 

Steg för att säkra drömmen

Nu kommer vi att ge dig konkreta steg-för-steg-råd som hjälper dig att göra crowdfunding-rundan till en succé. Det är en lång lista, men den är full av goda råd du inte vill missa!

Före finansieringsrundan

 1. Fokusera
  Att organisera och kommunicera finansieringsrundan ska vara företagets högsta prioritet – inte något som görs vid sidan av. Tänk på att en crowdfunding-runda även är en reklamkampanj för ditt företag och dess produkt/tjänst.
   
 2. Bygga ett nätverk
  Bygg ditt nätverk både ute i den fysiska världen och i sociala medier. Om du inte redan är aktiv i sociala medier bör du genast börja bygga ett anseende och få följare i sociala mediekanaler som du anser vara relevanta för din verksamhet. Exempel på sådana tjänster är Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest, Instagram, Tumbler och WordPress.
   
 3. Entreprenörer
  Entreprenörer och teammedlemmar bör ha omfattande LinkedIn-profiler, med information om erfarenhet och referenser. Nyckelpersoner bakom företaget bör även presenteras på själva pitchsidan, som du kommer att använda för att marknadsföra dig själv och din berättelse till investerarna. Transparens och trovärdighet är mycket viktiga faktorer för crowdfunding-kampanjer.
   
 4. Berättelse och vision
  Skriv ned företagets berättelse på ett intresseväckande sätt som ger läsaren mersmak. Förklara även nyckelpersonernas motiv, erfarenhet och mål. Se även till att berättelsen baseras på fakta!

  Varje företag bör dessutom ha sin vision, sitt uppdrag och sina värderingar nedskrivna eftersom det hjälper företaget självt att överblicka och strukturera sina verksamheter. Tänk på att planer inte är huggna i sten i tillväxtföretag, men att riktningen och ramarna för företagets verksamhet ska vara tydligt definierade mycket tidigt i företagets liv. Sedan kan de alltid finslipas under resans gång.

  En vision berättar för potentiella investerare och företagsmedlemmar vad företagets långsiktiga mål är. ”En vision är något en individ vill uppnå och som inspirerar dem. För de flesta är det, innerst inne, en ansträngning för att skapa något större och meningsfullare än ren ekonomisk vinst.”  

  Uppdraget svarar i sin tur på frågan varför företaget finns. Värderingar, vanligen 3–5 till antalet, definierar vad företaget skattar högst och vad det uppfattar som viktigast i verksamheten.
   
 5. Kristallisera
  Var kortfattad. Försök att hålla dig till ett stycke när du förklarar produkt- eller tjänsteidén eller värdet den medför. Det är avgörande för kampanjens framgång att besökare på pitchsidan direkt förstår vad företaget handlar om.
   
 6. Värdering och grundläggande information
  Sätt företagets värdering och målet för finansieringsrundan på realistiska nivåer och gör beräkningar av företagets finansiella utsikter. Det är även viktigt att göra en marknadsöversikt, såväl som en detaljerad beskrivning av vad finansieringen ska användas till.
   
 7. Design och användbarhet
  Se till att produktens/tjänstens design drar åt sig positiv uppmärksamhet och att användbarheten håller högsta kvalitet.
   
 8. Marknadsföring och försäljningsstrategi för rundan
  Ta fram en försäljnings- och marknadsföringsstrategi för hur och när du ska ta kontakt med investerare. Ta även fram en plan för hur du ska använda ditt medieutrymme (webbplats, nyhetsbrev, evenemang och så vidare), hur du ska försöka få uppmärksamhet i media (nyheter, pressmeddelanden och så vidare) och var och hur du kommer att synas i eventuella betalda medier (sökordsannonsering, Googles annonsnätverk, Facebook, LinkedIn och annonsering i väl valda medier).

  Allt funkar så länge du är ärlig och transparent i det du gör. Så tänk kreativt eller anlita extern hjälp. Tänk noga igenom dina möjligheter att sprida ditt budskap viralt, men lägg inte alla ägg i samma korg.
   
 9. Marknadsföringsmaterial
  Skapa material som framhåller produktens/tjänstens konkurrensfördelar eller exceptionella och starka egenskaper. Ju högre kvalitet materialet håller och ju mer illustrerande det är, desto mer trovärdigt och inbjudande intryck gör företaget. Marknadsföringsmaterial kan användas för att visa upp och kompensera luckor i utvecklingen av produkten/tjänsten, men var noga med att aldrig fara med osanning eller måla upp en orealistisk bild av vad som är möjligt. Framtidsscenarier går dock bra att använda.

  Företaget bör ha en webbplats där tjänsten eller produkterna presenteras tillsammans med nyckelbudskap. Ju bättre introduktion webbplatsen har, desto större chans att rundan blir framgångsrik. Tänk dock på att även inkludera alla viktiga element på pitchsidan, eftersom inte alla potentiella investerare kommer att besöka webbplatsen.

  Satsa särskilt på eventuella bilder av produkten eftersom dessa även kan användas på pitchsidan. Ett par bra bilder är alltid bättre än ett dussin dåliga. Överväg även att använda informationsgrafik för att illustrera produkten/tjänsten och dess fördelar. Med informationsgrafik kan du presentera stora mängder information i ett litet utrymme tillsammans med bilder som fångar uppmärksamheten. Informationsgrafik är dessutom enkel att dela och kan även användas i videofilmer.
   
 10. Uppmärksamhet i media och feedback från användare
  När du skapar din pitch ska du använda all uppmärksamhet du har fått i media. Använd även rikligt med citat med positiv feedback från användare i pitchen.
   
 11. Gör en videofilm
  Video, video, video. En crowdfunding-kampanj utan en videofilm är som en kastrerad tjur. Video är det första en potentiell investerare vill se. Med din videofilm kommer du antingen att vinna eller förlora en potentiell investerares intresse. Projekt med videofilmer har ungefär dubbelt så stor chans att lyckas och inbringar upp till två gånger så mycket kapital som projekt utan videofilmer.

  Med en videofilm kan du på bara några minuter säga allt viktigt om produkten/tjänsten och du gör det bättre än med något annat medium. En videofilm är dessutom lätt att dela i sociala medier.

  Om produkten/tjänsten är designer- eller entreprenörsledd eller om företaget är i sin linda, så är det särskilt viktigt att framföra entreprenörens personlighet och hans eller hennes motiv och berättelse i videofilmen.

  Sträva efter att få investerare och tittare intresserade och engagerade i projektet och uppmuntra dem att investera. Om möjligt bör proffs anlitas för att göra video och manus, eftersom deras kompetens stärker budskapets trovärdighet. Videofilmen bör vara 2–3 minuter lång.

  Försök att vara kreativ när du planerar videofilmen! Även något som låter tråkigt kan göras häftigt och intressant, vilket framgår av det här exemplet från Virgin Atlantic.

  Att göra en videofilm behöver inte vara dyrt. Med god planering kan du även få framtida användning av material som har tagits fram för en crowdfunding-kampanj.
   
 12. Basfinansiering
  Chansen att din crowdfunding-runda lyckas ökar avsevärt om investeringar har gjorts redan innan rundan offentliggörs. Tänk på 30 %-regeln när du söker finansiering: dina chanser att lyckas flerfaldigas om du offentliggör kampanjen med 30 % av finansieringen klar. Framgångsgrader på upp till 90 % har rapporterats i sådana fall.

  Populära kampanjer väcker mer intresse och uppmärksamhet, vilket skapar en positiv spiral. Det är bara naturligt för investerare, och i synnerhet amatörinvesterare, att vilja delta i projekt som andra redan har gett tummen upp. Försök därför att hitta basinvesteringar i ditt nätverk redan innan du offentliggör crowdfunding-rundan.
   
 13. Rabatter och kundlojalitetsprogram
  Fundera på om du kan erbjuda investerare något extra utöver andelen i ditt företag. Du kanske kan erbjuda rabatter på dina produkter/tjänster eller hålla särskilda evenemang för dina investerare?

  Människor har ofta en naturlig dragning åt att vilja ingå i privilegerade eller banbrytande grupper. Det kan ofta vara den slutliga uppmuntran som utlöser en avsikt att investera, i synnerhet i crowdfunding-kampanjer som riktar sig till vanliga investerare och allmänheten. Å andra sidan är professionella investerare inte mer än människor de heller, och ovanstående kan motivera även dem.
   
 14. Testa din pitch
  Be experterna på Invesdor och personer som inte känner till din verksamhet om feedback på din pitch. Testa den och se till att ditt företag, din produkt/tjänst och dina mål förstås direkt av allt och alla.

Pust – nu är vi klara med förberedelserna. Låt oss nu gå vidare med det som behöver göras när crowdfunding-kampanjen är i full gång!

Kolla in dina kampanjanalyser regelbundet 

Under rundan

 1. Var aktiv
  Håll koll på rundan hela tiden och svara aktivt på frågor du får via ditt investerarforum. Uppdatera och lägg till information i pitchen efter behov.
   
 2. Dela, dela, dela för fulla muggar!
  Dela information om finansieringsrundan och framstegen som görs i flera sociala mediekanaler, dina nyhetsbrev, din webbplats och överallt där du har en närvaro. Lägg till en kostnadsfri banderoll från Invesdor med löpande information om framstegen på din webbplats och andra kanaler du äger.

  Rapportera alla milstolpar relaterade till rundan (till exempel uppnådda kvartalsmål, särskilt intressanta investerare och så vidare). Sprid budskapet om företaget har gjort stora affärer eller nått olika mål (försäljning, nyanställningar, registreringar, gilla-markeringar och så vidare).
   
 3. Bloggar och forum
  Driv en egen blogg och skriv om crowdfunding-processen och aktuella frågor. Kommentera på andra bloggar och var aktiv i olika forum, i synnerhet dem som är relevanta för ditt verksamhetsområde.
   
 4. Mät effekterna av marknadsföringen
  Mät effektiviteten hos valda marknadsföringsaktiviteter såväl som Google AdWords i olika kanaler. Investera mer i aktiviteter som du tycker fungerar bra. Gör löpande förändringar i dina val av medier eller budskap om de inte verkar fungera.
   
 5. Media
  Skicka ut pressmeddelanden vid behov och försök att få nyhetsmedier engagerade och skriva om ditt företag. Glöm inte att nämna att du har en pågående crowdfunding-runda! Ägna särskild uppmärksamhet åt branschmedia.

  Digitala publikationer är utmärkta eftersom du kan bifoga annat material som till exempel videofilmer till dem och de är lätta att länka till i pitchen. De är även lätta att dela. Exponering i media är den bästa formen av exponering för en tillväxtentreprenör eftersom det upplevs som trovärdigt och objektivt.
   
 6. Var på hugget!
  Om/när något stort inträffar relaterat till användningsmiljön för din produkt/tjänst, så reagera omedelbart – var djärv! En oväntad nyhet eller ett nytt fenomen kan få din finansieringsrunda att skjuta i taket om du spelar dina kort rätt.

  Kommentera och/eller skapa marknadsföringsbudskap som gynnar din produkt/tjänst till exempel i din blogg, i sociala medier, i form av en annons eller ett videosvar, en parodi, ett evenemang... Även negativa nyheter kan vändas till din fördel. Och om du är kreativ behöver aktuella medieämnen inte ens vara direkt relaterade till dig för att du ska kunna dra nytta av dem.
   
 7. Kontakta investerare och se till att synas
  Berätta alltid för alla intressenter att det pågår en finansieringsrunda. Identifiera intresserade personer eller grupper och anordna evenemang där du presenterar projektet och svarar på frågor. Din crowdfunding-runda och din uppmaning till handling ska helst synas i allt ditt marknadsföringsmaterial.

Ok, allt gott så långt. Med dessa tips och råd bör du kunna genomföra en framgångsrik finansieringsrunda. Crowdfunding-processen slutar dock inte där. Det är oerhört viktigt att du behandlar de nya aktieägarna väl.

Efter rundan

 1. Infria dina löften
  Bibehåll investerarnas och kundernas tillit genom att göra minst det du har lovat att göra under finansieringsrundan. I ett tillväxtföretag kan det ibland vara nödvändigt att ändra planer, men tänk på att öppet kommunicera eventuella stora förändringar till investerarna. Då behåller du deras tillit och din ”street credibility” och saboterar inte dina chanser till att anskaffa kapital i framtiden.
   
 2. Håll kontakten med investerarna
  Sträva efter att hålla kontakten med investerarna och rapportera om verksamhetens utveckling två gånger om året.
   
 3. Få försäljning och nätverk att växa
  Tillvarata investerarnas expertis och kontakter för att utveckla verksamheten. Investerarna kan hjälpa dig att få ditt nätverk att växa och marknadsföra dig från mun till mun. Tänk på att de nu har ett intresse i ditt företag – de vill att du ska växa och lyckas.
   
 4. Testa dina idéer och din produkt/tjänst
  Dina investerare kan även hjälpa dig genom att testa dina produkter och/eller tjänster. Glöm dock inte den rätta målgruppen; reflektera alltid över mottagen feedback ur målgruppens perspektiv. Poängen med crowdfunding är inte nödvändigtvis att investerare vägleder din verksamhet – till syvende och sist är det kanske du som vill ha sista ordet i beslut.

Du kan nå långt i crowdfunding-processen på egen hand och med de råd vi har gett dig. Internet är dessutom fullt med användbara verktyg för att planera och utföra de olika faserna i processen. För att öka chanserna till en framgångsrik runda bör du vara ordentligt påläst och ta hjälp av proffs!

 

Gästskribent

Miikka Poutiainen är en av grundarna av Invesdor. Han hjälper tillväxtföretag att utveckla sin marknadskommunikation och sina digitala tjänster med sin egen designbyrå, PinkAgency. Miikka Poutiainen har arbetat som designer och expert på digital marknadskommunikation, varumärkesutveckling och digitala tjänster i cirka 15 år. Han har arbetat på flera Helsingforsbaserade digitala företag och ICT-företag med sina kunder, inklusive populära finska varumärken och stora företag.

Disclaimer

The information contained herein is not meant to be, and it shall not be interpreted as investment advice or a recommendation and investors must neither accept any offer for, nor acquire, any securities unless they do so on the basis of the information contained in the applicable investment material of a target company. Investing in securities of unlisted companies is associated with high risk.