Hur man accelererar tillväxt på en svårskalad marknad

Invesdor insikter | Finansiering och investering | 27.06.2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sodales facilisis semper. Nulla lectus justo, auctor in tempus in, eleifend eu purus. Curabitur lobortis dolor non urna condimentum dignissim.

Invesdor är den enda fundraisingplattformen som verkar på den svenska marknaden som erbjuder en internationell bas av investerare. En viktig faktor för framtida tillväxt enligt svenska ekonomiforskare som är rörande överens om att det viktigaste för att svenska startups ska växa sig stora bland annat är att de bygger in ett internationellt angreppssätt i sin metodik från allra första början. Den här rapporten bjuder på bärande insikter om svenska tillväxtförhållanden från ledande forskare och experter och visar samtidigt på de mest framgångsrika tillväxtbolagen som uppkommit under de senaste tio åren.

I den här rapporten har vi, som tidigare etablerat oss i Helsingfors, London, Oslo och Köpenhamn, tittat på den svenska marknadens unika förutsättningar för tillväxtbolag. Något som är särskilt tydligt i Sverige är att näringsli- vet producerar få nya storföretag, trots att man har en mycket framgångsrik ekonomi. Av alla Sveriges så kallade blue-chip-företag är nästan alla startade innan andra världskriget.

Genom att vi jobbar med företagsfinansiering spelar vi en naturlig roll i att få företag att växa. Att sätta kapital i arbete för att accelerera före- tags tillväxt är vår affärsmodell. Tillsammans med frågor om exempelvis talang och politiska spelregler (inklusive skatter, naturligtvis) är frågor om finansiering en av de absolut mest centrala nycklarna för att Sverige ska kunna skapa tillväxtbolag som går hela vägen och blir storbolag, något som är nödvändigt i fall svensk ekonomi ska fortsätta vara stark. Flera av de gamla ikoniska svenska storbolagen har haft en svag och osäker utveckling på senare tid. Deras stagnation lämnar ett tomrum som behöver fyllas med nya aktörer.

Om man jämför med exempelvis USA, där närmare en tredjedel av Fortune 100-bolagen startats efter 1970, har Sverige få storbolag grundade i modern tid. Eftersom Sverige är ett litet land med 10 miljoner invånare är det nödvändigt att svenska bolag ser till att vara skalbara och internationella från början. För många svenska bolag betraktar Sverige som sin huvudmarknad för länge. Både när det kommer till investerarrelationer, produktutveckling och marknadsföring behöver svenska tillväxtbolag bli ännu mer internationella, om de ska kunna matcha motsvarande tyska, engelska och ame- rikanska bolag.

Hela vårt syfte är att få kapital och företag att växa. Och vår modell för finansiering är väl anpassad för att bidra till svensk ekonomi med den internationalisering som svenska bolag behöver för att bli mer skalbara.

Vi har sammanställt en lista över Sveriges största bolag som grundats de senaste tio åren, samt en lista över de bolag med högst till- växtpotential. Allt för att sätta ljuset på dessa frågor; hur fler svenska bolag kan gå från små till stora. Stockholm och Sverige är redan en av Europas största producenter av framgångsrika startups, men det har blivit tydligt att många svenska bolag fortfarande saknar verktyg för att växa i takt med sin potential.

Du kan ladda ner en full rapport genom att klicka på länken nedan. Trevlig läsning!

https://home.invesdor.com/hubfs/Invesdor-Report-Hur-man-accelererar-tillvaxt-pa-en-svarskalad-marknad.pdf

 

Disclaimer

The information contained herein is not meant to be, and it shall not be interpreted as investment advice or a recommendation and investors must neither accept any offer for, nor acquire, any securities unless they do so on the basis of the information contained in the applicable investment material of a target company. Investing in securities of unlisted companies is associated with high risk.